Tử vi

Thiên Lương ở cung tài bạch

Thiên Lương thủ cung tài bạch, thông thường không thích hợp tự kinh doanh làm ăn (trái ngược với trường hợp Thiên Lương ở cung thiên di là có thể trở thành giàu có nhờ buôn bán), làm việc trong ngành thương nghiệp cũng nên làm việc hưởng lương, nếu không ắt sẽ xảy ra khó khăn nghiêm trọng, có lúc còn gây ra nguy cơ.

Thiên Lương không nên Hóa Lộc, nếu Hóa Lộc, sẽ chủ về có bất hòa, tranh chấp, rối rắm khó xử; nếu có các sao sát, kị hội hợp, thì thường thường do đó mà dẫn đến phạm pháp, kiện tụng. Nếu đồng thời hội sao cát, thi tình huống rối rắm khó xử ít hơn, mà cũng dễ hóa giải hơn.

Thiên Lương có tính chất quản lí, giám sát, kiểm tra. Lúc ở cung tài bạch cũng có những tính chất này. Nếu có Thiên Nguyệt đồng độ, thì biến thành tra xét bệnh tình, cho nên có thể kiếm tiền trong ngành y dược. Nếu có Thiên Hình đồng độ, thì thành người trông coi về “hình pháp, kỉ luật”; nên có thể kiếm sống trong ngành tư pháp, quân đội, cảnh sát, bảo an.

Thiên Lương là “ấm tinh”, nên chủ về có phúc ấm của ông bà cha mẹ, nhưng có lúc chẳng chủ về thừa kế di sản, mà là nhờ tiếng tăm của bậc trưởng bối nên được trợ lực, kiếm được tiền; có lúc lại chủ về nhờ quan hệ với bậc trường bối mà kiếm được tiền, hoặc chủ về kiếm tiền nhờ sự nghiệp có sẵn.

Thiên Lương thủ cung tài bạch, cũng chủ về có danh trước có lợi sau. Cho nên Thiên Lương Hóa Khoa ưu hơn Thiên Lương Hóa Lộc.

Thiên Lương thủ cung tài bạch, nên lấy phục vụ làm mục đích, không nên lấy kiếm tiền làm mục đích. Khi có tâm chí phục vụ, tài lộc đương nhiên sung túc, nếu tâm chí chi lo kiêm tiền thì dễ không làm tròn chức trách, dễ gây ra rối rắm, thị phi.

Thiên Lương Hóa Lộc ở cung tài bạch, có “Lộc trùng điệp”, cũng chỉ chủ về giàu có nhất thời, nhưng sau lưng bị người ta bàn tán. Đến vận hạn không tốt, lập tức xảy ra thị phi, rối rắm. Vì vậy nên kết giao rộng, cần lây phương châm “không tổn hại lợi ích của người khác” để kiếm tiền, còn phải công chính, mới có thể dùng hậu thiên để bổ cứu. Đạo “xu cát tị hung” không gì bằng để tâm chí vào mục đích phục vụ.

Thiên Lương hội Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, danh lợi đều kém hơn Thiên Lương Hóa Lộc.

Thiên Lương có Thiên Mã đồng độ ở cung tài bạch, tiền bạc khó tụ, còn chủ về thường bị thay đổi hoàn cảnh công tác.

Thiên Lương thủ cung tài bạch, dù gặp sao hung, cũng không đến nỗi nghèo.

Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ở cung Tí ưu hơn ở cung Ngọ. Trường hợp ở cung Tí Thiên Lương được Thái Dương ở cung Ngọ chiếu thẳng, tính chất chuốc thị phi đố kị giảm bớt nhiều, nhất là trường hợp Thái Dương Hóa Lộc thì càng đúng.

Thiên Lương ở cung Tí, cuộc đời gặp nhiều cơ hội kiếm tiền, nhung “tán tài” cũng không ít. Bản thân Thiên Lương không được Hóa Lộc, mà hội chiếu Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn, mới thành “phú cục”.

Thiên Lương ở cung Ngọ, cơ hội kiếm tiền ít hơn, cơ hội “tán tài” cũng ít hơn. Có điều, một khi giàu có sung túc, hoặc hưởng thụ xa hoa thì liền bị người ta đố kị.

Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, cũng có thể thành cục “Dương Lương Xương Lộc”, nêu lại gặp các sao khoa văn, (ưa nhất là Văn Xương Hóa Khoa, hoặc Văn Khúc Hóa Khoa), thì danh cao lợi lớn. Ở thời hiện đại, cũng có thể chuyên về phát minh mà trở nên giàu có.

Nếu có Văn Xương, Văn Khúc và sao đào hoa cùng hội hợp, đây là biểu trưng cho nghệ thuật hay quảng bá, nên chọn nghề nghiệp có tính chất này để kiếm tiền.

Người kinh doanh làm ăn, phần nhiều là thừa kế sự nghiệp có sẵn, nên xem trọng thương hiệu. Nếu sau khi tạo dựng được thương nghiệp mà tự tôn tự đại, lập tức sinh phá tán, thất bại, hoặc gây ra sóng gió nghiêm trọng.

Thiên Lương độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối nhau với Thiên Cơ, chủ về tiền bạc không ổn định. Có Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung mới chủ về có thể tích lũy. Trường hợp gặp Văn Xương, Văn Khúc giáp cung, thì danh lớn hơn lợi. Cho nên cấu lợi không bằng cầu danh.

Thiên Lương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, trường hợp ở cung Sửu ưu hơn ở cung Mùi; cùng ý nghĩa với trường hợp Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ. Trường hợp hội Thái Âm Hóa Lộc thì chủ về hưởng được sự nghiệp có sẵn hoặc thừa kế di sản. Thiên Lương đồng cung với Thiên Vu, hoặc đồng cung với Thái Âm thì càng đúng.

Thiên Lương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, không thành cách “Dương Lương Xương Lộc” thì cũng thành cách cục “Nhật Nguyệt tịnh chiếu”. Ở cung Mùi, “Nhật Nguyệt phàn bối”, cần phải được cát hóa mới có thể bổ cứu, nhưng vẫn chủ về kiếm tiền trong tình hình thị phi bất hòa, tranh chấp rối rắm; mà sau khi kiếm được tiền ắt sẽ bị hao tài, phá tản.

Thiên Lương ở cung Sim, gặp Thái Âm Hóa Khoa, Thiên Cơ ắt sẽ Hóa Kị, chủ về vì tiền mà bị phi báng, ở cung Mùi thì càng nặng. Vì vậy, kiếm được tiền cũng không nên khoe khoang.

Thiên Lương ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối nhau với Thiên Đồng, chủ về tay trắng làm nên. Nếu được “Lộc Mã giao trì” thì chủ về nguồn tiền tài của cuộc đời ở nơi xa, hay ở nước khác.

Do ảnh hưởng của Thiên Đồng, nên chủ về từ thanh niên cho đến trung niên tiền bạc khó tụ, dù có tổ nghiệp cũng không được hưởng. Có điều, nếu Tả Phụ, Hữu Bật một sao ở cung mệnh, một sao ở cung tài bạch, thì chủ về được thừa kế tổ nghiệp, hoặc có cơ hội quản lí sự nghiệp có sẵn.

Thiên Lương lạc hãm ở hai cung Tị hoặc Hợi, nguồn tiền tài không rộng, cũng hơi khó tích tụ. Tình hình này là do bản thân chẳng xem trọng tiền bạc, mà xem trọng sự hưởng thụ tinh thần; nhưng hễ kiếm được tiền ắt phải lao tâm tổn thần, gây ra mâu thuẫn. Đây cũng là khuyết điếm lớn nhất của Thiên Lương ở cung tài bạch. Nếu cẩu danh trước cầu lợi sau thì có thể bổ cứu khuyết điểm thuật ở trên. Vì vậy rất nên gặp Văn Xương, Văn Khúc giao hội; Văn Xương, Văn Khúc cũng nên Hóa Khoa.

Nếu hội Thiên Đồng Hóa Kị, chỉ thích hợp làm công việc chuyên nghiệp, hoặc nghề bán lẻ cũng được.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Lương ở cung tài bạch

Xem thêm Thiên Lương ở cung tài bạch

Thiên Lương thủ cung tài bạch, thông thường không thích hợp tự kinh doanh làm ăn (trái ngược với trường hợp Thiên Lương ở cung thiên di là có thể trở thành giàu có nhờ buôn bán), làm việc trong ngành thương nghiệp cũng nên làm việc hưởng lương, nếu không ắt sẽ xảy ra khó khăn nghiêm trọng, có lúc còn gây ra nguy cơ.

Thiên Lương không nên Hóa Lộc, nếu Hóa Lộc, sẽ chủ về có bất hòa, tranh chấp, rối rắm khó xử; nếu có các sao sát, kị hội hợp, thì thường thường do đó mà dẫn đến phạm pháp, kiện tụng. Nếu đồng thời hội sao cát, thi tình huống rối rắm khó xử ít hơn, mà cũng dễ hóa giải hơn.

Thiên Lương có tính chất quản lí, giám sát, kiểm tra. Lúc ở cung tài bạch cũng có những tính chất này. Nếu có Thiên Nguyệt đồng độ, thì biến thành tra xét bệnh tình, cho nên có thể kiếm tiền trong ngành y dược. Nếu có Thiên Hình đồng độ, thì thành người trông coi về “hình pháp, kỉ luật”; nên có thể kiếm sống trong ngành tư pháp, quân đội, cảnh sát, bảo an.

Thiên Lương là “ấm tinh”, nên chủ về có phúc ấm của ông bà cha mẹ, nhưng có lúc chẳng chủ về thừa kế di sản, mà là nhờ tiếng tăm của bậc trưởng bối nên được trợ lực, kiếm được tiền; có lúc lại chủ về nhờ quan hệ với bậc trường bối mà kiếm được tiền, hoặc chủ về kiếm tiền nhờ sự nghiệp có sẵn.

Thiên Lương thủ cung tài bạch, cũng chủ về có danh trước có lợi sau. Cho nên Thiên Lương Hóa Khoa ưu hơn Thiên Lương Hóa Lộc.

Thiên Lương thủ cung tài bạch, nên lấy phục vụ làm mục đích, không nên lấy kiếm tiền làm mục đích. Khi có tâm chí phục vụ, tài lộc đương nhiên sung túc, nếu tâm chí chi lo kiêm tiền thì dễ không làm tròn chức trách, dễ gây ra rối rắm, thị phi.

Thiên Lương Hóa Lộc ở cung tài bạch, có “Lộc trùng điệp”, cũng chỉ chủ về giàu có nhất thời, nhưng sau lưng bị người ta bàn tán. Đến vận hạn không tốt, lập tức xảy ra thị phi, rối rắm. Vì vậy nên kết giao rộng, cần lây phương châm “không tổn hại lợi ích của người khác” để kiếm tiền, còn phải công chính, mới có thể dùng hậu thiên để bổ cứu. Đạo “xu cát tị hung” không gì bằng để tâm chí vào mục đích phục vụ.

Thiên Lương hội Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, danh lợi đều kém hơn Thiên Lương Hóa Lộc.

Thiên Lương có Thiên Mã đồng độ ở cung tài bạch, tiền bạc khó tụ, còn chủ về thường bị thay đổi hoàn cảnh công tác.

Thiên Lương thủ cung tài bạch, dù gặp sao hung, cũng không đến nỗi nghèo.

Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ở cung Tí ưu hơn ở cung Ngọ. Trường hợp ở cung Tí Thiên Lương được Thái Dương ở cung Ngọ chiếu thẳng, tính chất chuốc thị phi đố kị giảm bớt nhiều, nhất là trường hợp Thái Dương Hóa Lộc thì càng đúng.

Thiên Lương ở cung Tí, cuộc đời gặp nhiều cơ hội kiếm tiền, nhung “tán tài” cũng không ít. Bản thân Thiên Lương không được Hóa Lộc, mà hội chiếu Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn, mới thành “phú cục”.

Thiên Lương ở cung Ngọ, cơ hội kiếm tiền ít hơn, cơ hội “tán tài” cũng ít hơn. Có điều, một khi giàu có sung túc, hoặc hưởng thụ xa hoa thì liền bị người ta đố kị.

Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, cũng có thể thành cục “Dương Lương Xương Lộc”, nêu lại gặp các sao khoa văn, (ưa nhất là Văn Xương Hóa Khoa, hoặc Văn Khúc Hóa Khoa), thì danh cao lợi lớn. Ở thời hiện đại, cũng có thể chuyên về phát minh mà trở nên giàu có.

Nếu có Văn Xương, Văn Khúc và sao đào hoa cùng hội hợp, đây là biểu trưng cho nghệ thuật hay quảng bá, nên chọn nghề nghiệp có tính chất này để kiếm tiền.

Người kinh doanh làm ăn, phần nhiều là thừa kế sự nghiệp có sẵn, nên xem trọng thương hiệu. Nếu sau khi tạo dựng được thương nghiệp mà tự tôn tự đại, lập tức sinh phá tán, thất bại, hoặc gây ra sóng gió nghiêm trọng.

Thiên Lương độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối nhau với Thiên Cơ, chủ về tiền bạc không ổn định. Có Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung mới chủ về có thể tích lũy. Trường hợp gặp Văn Xương, Văn Khúc giáp cung, thì danh lớn hơn lợi. Cho nên cấu lợi không bằng cầu danh.

Thiên Lương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, trường hợp ở cung Sửu ưu hơn ở cung Mùi; cùng ý nghĩa với trường hợp Thiên Lương ở hai cung Tí hoặc Ngọ. Trường hợp hội Thái Âm Hóa Lộc thì chủ về hưởng được sự nghiệp có sẵn hoặc thừa kế di sản. Thiên Lương đồng cung với Thiên Vu, hoặc đồng cung với Thái Âm thì càng đúng.

Thiên Lương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, không thành cách “Dương Lương Xương Lộc” thì cũng thành cách cục “Nhật Nguyệt tịnh chiếu”. Ở cung Mùi, “Nhật Nguyệt phàn bối”, cần phải được cát hóa mới có thể bổ cứu, nhưng vẫn chủ về kiếm tiền trong tình hình thị phi bất hòa, tranh chấp rối rắm; mà sau khi kiếm được tiền ắt sẽ bị hao tài, phá tản.

Thiên Lương ở cung Sim, gặp Thái Âm Hóa Khoa, Thiên Cơ ắt sẽ Hóa Kị, chủ về vì tiền mà bị phi báng, ở cung Mùi thì càng nặng. Vì vậy, kiếm được tiền cũng không nên khoe khoang.

Thiên Lương ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối nhau với Thiên Đồng, chủ về tay trắng làm nên. Nếu được “Lộc Mã giao trì” thì chủ về nguồn tiền tài của cuộc đời ở nơi xa, hay ở nước khác.

Do ảnh hưởng của Thiên Đồng, nên chủ về từ thanh niên cho đến trung niên tiền bạc khó tụ, dù có tổ nghiệp cũng không được hưởng. Có điều, nếu Tả Phụ, Hữu Bật một sao ở cung mệnh, một sao ở cung tài bạch, thì chủ về được thừa kế tổ nghiệp, hoặc có cơ hội quản lí sự nghiệp có sẵn.

Thiên Lương lạc hãm ở hai cung Tị hoặc Hợi, nguồn tiền tài không rộng, cũng hơi khó tích tụ. Tình hình này là do bản thân chẳng xem trọng tiền bạc, mà xem trọng sự hưởng thụ tinh thần; nhưng hễ kiếm được tiền ắt phải lao tâm tổn thần, gây ra mâu thuẫn. Đây cũng là khuyết điếm lớn nhất của Thiên Lương ở cung tài bạch. Nếu cẩu danh trước cầu lợi sau thì có thể bổ cứu khuyết điểm thuật ở trên. Vì vậy rất nên gặp Văn Xương, Văn Khúc giao hội; Văn Xương, Văn Khúc cũng nên Hóa Khoa.

Nếu hội Thiên Đồng Hóa Kị, chỉ thích hợp làm công việc chuyên nghiệp, hoặc nghề bán lẻ cũng được.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button