Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ đổi môn khôn chủ xứng tám táo

Đổi môn khôn chủ: thiên y trạch, trạch địa tài long khác họ ở!

Càn táo, vì tức giận, duyên niên, đại cát.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ đổi môn khôn chủ xứng tám táo

Khảm táo, nam nữ chết sớm, hung.

Cấn táo, cùng môn, chủ tương sinh, so với hòa, mọi việc thuận lợi.

Chấn động táo, cùng môn, chủ tương khắc, hung.

Tốn táo, kim mộc thổ ba người hỗ khắc, đại hung.

Ly táo, cùng môn vi ngũ quỷ, đại hung.

Khôn táo, cát, nhưng thuần âm, có tài vô đinh, lâu tắc tuyệt tự.

Đổi táo, cùng môn so với hòa, thuần âm, tổn thương phu khắc tử.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ đổi môn khôn chủ xứng tám táo

Đổi môn khôn chủ: thiên y trạch, trạch địa tài long khác họ ở!

Càn táo, vì tức giận, duyên niên, đại cát.

Khảm táo, nam nữ chết sớm, hung.

Cấn táo, cùng môn, chủ tương sinh, so với hòa, mọi việc thuận lợi.

Chấn động táo, cùng môn, chủ tương khắc, hung.

Tốn táo, kim mộc thổ ba người hỗ khắc, đại hung.

Ly táo, cùng môn vi ngũ quỷ, đại hung.

Khôn táo, cát, nhưng thuần âm, có tài vô đinh, lâu tắc tuyệt tự.

Đổi táo, cùng môn so với hòa, thuần âm, tổn thương phu khắc tử.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button