Tử vi

Thiên Phủ ở cung sự nghiệp

Thiên Phủ thủ cung sự nghiệp, thích hợp phát triển trong cục diện có sẵn, nhưng không nhất định là thừa kế sự nghiệp của cha ông. Ví dụ như tham gia vào một công ti đã có quy mô sẵn, thành nhân vật trong hàng ngũ lãnh đạo, cũng thuộc tính chất này.

Thiên Phủ nhập miếu, có thể bảo thủ sự nghiệp có sẵn. Nếu lạc hãm, thì mệnh tạo có thể sẽ quá cẩn thận, khiến không cách nào phát triển trên cơ sở có sẵn; nếu có sát tinh cùng bay đến thì tình hình này càng nặng.

Hễ chủ tình ở cung Ngọ mà thủ cung sự nghiệp, đều chủ về sự nghiệp to tát, Thiên Phủ cũng vậy (Thái Âm thì nên ở cung Tí), trường hợp có sao lộc là quý. Đây tức là nói an mệnh ở cung Dần, Thiên Phủ ở cung Ngọ, có Thiên Tướng ở cung Tuất đến chầu, người sinh năm Giáp thì “vinh hoa nhất phẩm”, Đây là thượng cách của “Vũ Khúc, Thiên Phủ” thủ cung sự nghiệp. Đặc điểm của cách này là ở “Phủ Tướng triều viên”, mà Thiên Phủ còn được song lộc ở cung mệnh hội chiếu. Nếu không có sao lộc thì không nhập cách này.

Thiên Phủ cần phải có sao lộc, sự nghiệp mới hanh thông; nếu không, sự nghiệp dù tốt củng không lâu.

Thiên Phủ không có sao lộc, cũng không gặp các sao sát, kị, hình hội chiếu, mà có cát tinh nâng đỡ, thì cũng có thể phòng thủ, không đến nỗi thất bại. Nếu đã không có sao cát mà còn có sát tinh tụ hội, thì sự nghiệp dễ bị tiểu nhân gây trở ngại, thậm chí bị gây lụy mà dẫn đến thất bại.

Kết cấu xấu nhất là Thiên Phủ lạc hãm, có Thiên Diêu và Văn Khúc Hóa Kị đồng độ, sẽ chủ về bị lừa. Đến đại vận hay lưu niên mà gặp cung hạn sự nghiệp có kết cấu này cũng vậy. Nhưng lúc nguyên cục gặp tinh hệ có kết cấu dạng này, có lúc còn chủ về lừa đảo để mưu sinh.

Thiên Phủ ở cung sự nghiệp, nên xem kèm Thiên Tướng ở cung tài bạch, được “Tài ấm giáp ấn” là thượng cách. Nếu bị “Hình kị giáp ấn”, thì sự nghiệp cũng có hạn chế, thích hợp làm việc hưởng lương, không nên tự kinh doanh làm ăn.

Thiên Phủ không ưa Hỏa Tinh, Linh Tinh chiếu xạ, chủ về sự nghiệp chìm nổi thất thường; thích hợp với ngành sản xuất, khoa học kĩ thuật.

Thiên Phủ có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, trong sự nghiệp có nhiều phản ứng sai lầm, tiến thoái không hợp thời cơ, nghĩ cần cải cách thì lại bảo thủ, khiến sự nghiệp phát triển gặp chướng ngại. Vì vậy thích hợp ngành công thương nghiệp, tối kị đầu cơ.

Thiên Phủ hội Kình Dương, Đà La, sẽ chủ về sự nghiệp gặp sóng gió, trắc trở; vẫn thích hợp với lãnh vực khoa học kĩ thuật.

Nhưng trường hợp hội Vũ Khúc, lại gặp Lộc Tồn hoặc Hóa Khoa và hội Thiên tướng củng không có sát tinh, mới chủ về có thể kinh doanh ở lãnh vực kinh tế tài chính, tiền tệ, ngân hàng; nhưng vẫn nên phụ trách bao quát toàn diện, không nên phụ trách công tác thực tế.

Thiên Phủ nhập miếu, Hóa Khoa, thì thích hợp làm việc trong ngành ngân hàng; nếu có sát tinh, vẫn thích hợp lãnh vực khoa học kĩ thuật hoặc sản xuất.

Thiên Phủ không chủ về hào nhoáng bề ngoài, hễ kinh doanh thì đều có hành động thiết thực, nếu không sẽ tự tìm buồn phiền.

Thiên Phủ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, trong các tình hình thông thường nên theo võ nghiệp, hoặc sản xuất. Chỉ trong tình hình “Lộc trùng điệp” mới chủ về hoạt động trong giới kinh tế tài chính có thể phát triển lớn. Nếu làm việc trong chính giới, thì thích hợp làm quan thuế.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung sự nghiệp; Thiên Tướng ở hai cung Tị hoặc Hợi không có “Hình kị giáp ấn”; cung mệnh vô chính diệu, có Lộc Tồn nhập cung; hoặc Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung sự nghiệp; cung thiên di là Tham Lang Hóa Kị, còn có Lộc Tồn ở cung tài bạch, đều là cách cự phú. Kinh doanh buôn bán hay làm việc trong chính giới, đều chủ về danh lợi có đủ. Nhưng không được có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao đồng độ mới đúng.

Nếu Thiên Tướng ở hai cung Sửu hoặc Mùi, được “Tài ấm giáp ấn”, nhưng Thiên Phủ lại gặp Văn Xương Hóa Kị đến hội, chủ về sắc thái đầu cơ. Vì vậy cần phải xem kĩ lưu niên hay đại vận để định thời cơ tiến thoái, nếu đầu cơ sai lầm thì sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, nếu hội Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn” thì không nên đầu cơ, cũng không thích hợp làm việc trong lãnh vực tiền tệ, ngân hàng. Thích hợp làm việc hưởng lương trong công ti, nhưng không thích hợp làm việc trong chính giới.

Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, được Vũ Khúc Hóa Lộc đến hội, cũng chủ về nghề nghiệp có liên quan đến tiền tệ.

Thiên Phủ ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung sự nghiệp, đối cung là “Tử Vi, Thất Sát”, Thiên Phủ bị hai sao quyền lực ảnh hưởng, thường có tính cách độc lập, có thích nghi với nghề nghiệp hay không, cần phải phôi họp với cung mệnh và cung tài bạch để luận đoán.

Thiên Phủ đối nhau với Tử Vi Hóa Quyền, sao quyền lực quá nặng, có Tả Phụ, Hữu Bật nâng đỡ thì còn được, nếu không; e rằng sẽ chủ về bị cô lập.

Thiên Phủ ở hai cung Tị hoặc Hợi, lại thiêu thận trọng, cho nên sự nghiệp thường thường có tinh chất khoa trương phù phiếm; nếu có sát tinh thì càng nặng. Nếu có Thiên Diêu, Âm Sát đồng độ, có Văn Khúc Hóa Kị đến hội, thì dễ thành hữu danh vô thực, do đó sự nghiệp thất bại.

Hễ Thiên Phủ ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung sự nghiệp, đều có hành động thiết thực, thích hợp phát triển từng bước trong cục diện có sẵn. Nếu có cát tinh hội hợp, cung mệnh thành cách “Hỏa Tham”, sẽ chủ về sự nghiệp đột nhiên phát triển, đến lưu niên hay đại vận cát lợi thì cũng có thể đầu cơ mà trở nên giàu có.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Phủ ở cung sự nghiệp

Xem thêm Thiên Phủ ở cung sự nghiệp

Thiên Phủ thủ cung sự nghiệp, thích hợp phát triển trong cục diện có sẵn, nhưng không nhất định là thừa kế sự nghiệp của cha ông. Ví dụ như tham gia vào một công ti đã có quy mô sẵn, thành nhân vật trong hàng ngũ lãnh đạo, cũng thuộc tính chất này.

Thiên Phủ nhập miếu, có thể bảo thủ sự nghiệp có sẵn. Nếu lạc hãm, thì mệnh tạo có thể sẽ quá cẩn thận, khiến không cách nào phát triển trên cơ sở có sẵn; nếu có sát tinh cùng bay đến thì tình hình này càng nặng.

Hễ chủ tình ở cung Ngọ mà thủ cung sự nghiệp, đều chủ về sự nghiệp to tát, Thiên Phủ cũng vậy (Thái Âm thì nên ở cung Tí), trường hợp có sao lộc là quý. Đây tức là nói an mệnh ở cung Dần, Thiên Phủ ở cung Ngọ, có Thiên Tướng ở cung Tuất đến chầu, người sinh năm Giáp thì “vinh hoa nhất phẩm”, Đây là thượng cách của “Vũ Khúc, Thiên Phủ” thủ cung sự nghiệp. Đặc điểm của cách này là ở “Phủ Tướng triều viên”, mà Thiên Phủ còn được song lộc ở cung mệnh hội chiếu. Nếu không có sao lộc thì không nhập cách này.

Thiên Phủ cần phải có sao lộc, sự nghiệp mới hanh thông; nếu không, sự nghiệp dù tốt củng không lâu.

Thiên Phủ không có sao lộc, cũng không gặp các sao sát, kị, hình hội chiếu, mà có cát tinh nâng đỡ, thì cũng có thể phòng thủ, không đến nỗi thất bại. Nếu đã không có sao cát mà còn có sát tinh tụ hội, thì sự nghiệp dễ bị tiểu nhân gây trở ngại, thậm chí bị gây lụy mà dẫn đến thất bại.

Kết cấu xấu nhất là Thiên Phủ lạc hãm, có Thiên Diêu và Văn Khúc Hóa Kị đồng độ, sẽ chủ về bị lừa. Đến đại vận hay lưu niên mà gặp cung hạn sự nghiệp có kết cấu này cũng vậy. Nhưng lúc nguyên cục gặp tinh hệ có kết cấu dạng này, có lúc còn chủ về lừa đảo để mưu sinh.

Thiên Phủ ở cung sự nghiệp, nên xem kèm Thiên Tướng ở cung tài bạch, được “Tài ấm giáp ấn” là thượng cách. Nếu bị “Hình kị giáp ấn”, thì sự nghiệp cũng có hạn chế, thích hợp làm việc hưởng lương, không nên tự kinh doanh làm ăn.

Thiên Phủ không ưa Hỏa Tinh, Linh Tinh chiếu xạ, chủ về sự nghiệp chìm nổi thất thường; thích hợp với ngành sản xuất, khoa học kĩ thuật.

Thiên Phủ có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, trong sự nghiệp có nhiều phản ứng sai lầm, tiến thoái không hợp thời cơ, nghĩ cần cải cách thì lại bảo thủ, khiến sự nghiệp phát triển gặp chướng ngại. Vì vậy thích hợp ngành công thương nghiệp, tối kị đầu cơ.

Thiên Phủ hội Kình Dương, Đà La, sẽ chủ về sự nghiệp gặp sóng gió, trắc trở; vẫn thích hợp với lãnh vực khoa học kĩ thuật.

Nhưng trường hợp hội Vũ Khúc, lại gặp Lộc Tồn hoặc Hóa Khoa và hội Thiên tướng củng không có sát tinh, mới chủ về có thể kinh doanh ở lãnh vực kinh tế tài chính, tiền tệ, ngân hàng; nhưng vẫn nên phụ trách bao quát toàn diện, không nên phụ trách công tác thực tế.

Thiên Phủ nhập miếu, Hóa Khoa, thì thích hợp làm việc trong ngành ngân hàng; nếu có sát tinh, vẫn thích hợp lãnh vực khoa học kĩ thuật hoặc sản xuất.

Thiên Phủ không chủ về hào nhoáng bề ngoài, hễ kinh doanh thì đều có hành động thiết thực, nếu không sẽ tự tìm buồn phiền.

Thiên Phủ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, trong các tình hình thông thường nên theo võ nghiệp, hoặc sản xuất. Chỉ trong tình hình “Lộc trùng điệp” mới chủ về hoạt động trong giới kinh tế tài chính có thể phát triển lớn. Nếu làm việc trong chính giới, thì thích hợp làm quan thuế.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung sự nghiệp; Thiên Tướng ở hai cung Tị hoặc Hợi không có “Hình kị giáp ấn”; cung mệnh vô chính diệu, có Lộc Tồn nhập cung; hoặc Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung sự nghiệp; cung thiên di là Tham Lang Hóa Kị, còn có Lộc Tồn ở cung tài bạch, đều là cách cự phú. Kinh doanh buôn bán hay làm việc trong chính giới, đều chủ về danh lợi có đủ. Nhưng không được có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao đồng độ mới đúng.

Nếu Thiên Tướng ở hai cung Sửu hoặc Mùi, được “Tài ấm giáp ấn”, nhưng Thiên Phủ lại gặp Văn Xương Hóa Kị đến hội, chủ về sắc thái đầu cơ. Vì vậy cần phải xem kĩ lưu niên hay đại vận để định thời cơ tiến thoái, nếu đầu cơ sai lầm thì sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, nếu hội Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn” thì không nên đầu cơ, cũng không thích hợp làm việc trong lãnh vực tiền tệ, ngân hàng. Thích hợp làm việc hưởng lương trong công ti, nhưng không thích hợp làm việc trong chính giới.

Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, được Vũ Khúc Hóa Lộc đến hội, cũng chủ về nghề nghiệp có liên quan đến tiền tệ.

Thiên Phủ ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung sự nghiệp, đối cung là “Tử Vi, Thất Sát”, Thiên Phủ bị hai sao quyền lực ảnh hưởng, thường có tính cách độc lập, có thích nghi với nghề nghiệp hay không, cần phải phôi họp với cung mệnh và cung tài bạch để luận đoán.

Thiên Phủ đối nhau với Tử Vi Hóa Quyền, sao quyền lực quá nặng, có Tả Phụ, Hữu Bật nâng đỡ thì còn được, nếu không; e rằng sẽ chủ về bị cô lập.

Thiên Phủ ở hai cung Tị hoặc Hợi, lại thiêu thận trọng, cho nên sự nghiệp thường thường có tinh chất khoa trương phù phiếm; nếu có sát tinh thì càng nặng. Nếu có Thiên Diêu, Âm Sát đồng độ, có Văn Khúc Hóa Kị đến hội, thì dễ thành hữu danh vô thực, do đó sự nghiệp thất bại.

Hễ Thiên Phủ ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung sự nghiệp, đều có hành động thiết thực, thích hợp phát triển từng bước trong cục diện có sẵn. Nếu có cát tinh hội hợp, cung mệnh thành cách “Hỏa Tham”, sẽ chủ về sự nghiệp đột nhiên phát triển, đến lưu niên hay đại vận cát lợi thì cũng có thể đầu cơ mà trở nên giàu có.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button