Tử vi

Thiên Phủ ở cung tử nữ

Cung tử nữ ưa Thiên Phủ bay đến, chủ về con cái hiếu thuận, thân thiết, đôn hậu, thành thực, mà còn có nhiều con.

Cung tử nữ gặp Thiên Phủ độc tọa, thông thường chủ về có năm con trai. Nếu có các sao đào hoa đồng cung, lại gặp “sao đôi” phụ, tá, chủ về ngoài năm con trai, có thể còn có nhiều con gái; hoặc năm gái, ba trai; dù gặp sát tinh, cũng chủ về tổng số con cái không dưới năm người.

Thiên Phủ tọa cung tử nữ, không kị sát tinh, chỉ ngại Địa Không, Địa Kiếp, là điềm tượng con cái yểu mạng. Nếu hội Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, cũng chủ về con cái bị nạn tai, bệnh tật, phá tướng, yếu mạng, hoặc lúc sinh phải phẫu thuật, hoặc tính cách không hợp với cha mẹ.

Cung tử nữ là Thiên Phủ có sao lộc, hoặc Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, chi ảnh hưởng đến cánh ngộ cuộc đời của con cái, chứ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai đời.

Thiên Phủ đồng độ với Lộc Tồn, con đẩu thường sinh quá ngày; Thiên Phủ hội Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn” thì càng đúng. Có điều nếu Hóa Tinh, Linh Tinh đồng độ với Thiên Phủ, thì trái lại, sẽ chủ về sinh thiếu tháng.

Thiên Phú có sát tinh, Thiên Hình, Đại Hao hội hợp, chủ về con cái tính tình quật cường, còn chủ về bị phá tướng.

Thiên Phủ nếu được “bách quan triều củng”, có Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt tụ tập, có thể có tới 10 đứa con; gặp thêm sao đào hoa, thì có hơn 10 đứa con.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, nếu đối cung “Liêm Trinh, Thất Sát” Hóa Kị, có sát tinh, chủ về lúc sinh phải phẫu thuật. Gặp “sao lẻ” phụ, tá, chủ về có con cái khác dòng, cũng chủ về người bên ngoài sinh con gái trước, chính thất sinh con trai đầu lòng.

Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, thủ cung tử nữ, đối cung là Vũ Khúc Hóa Kị, thì nên đề phòng con cái bị tốn thương, tàn tật, hoặc gặp bất trắc; gặp sát tinh thì càng đúng. Nếu Vũ Khúc Hóa Lộc, Thiên Phủ gặp cát tinh, sẽ chủ về con cái nên theo ngành kinh tế tài chính, mậu dịch, mệnh tạo cần khéo bồi dưỡng về phương diện này. Cũng chủ về hậu bối thân cận có tài năng về phương diện này. Gặp Lộc Tồn đồng độ hoặc vây chiếu, nếu đồng thời gặp Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, sẽ chủ về con cái được thừa hưởng sản nghiệp của bản thân mệnh tạo mà tạo dựng sự nghiệp.

Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, nếu Thiên Phú là “kho lộ”, “kho trống”, lại hội Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, thường chủ về con cái thất bại.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, rất ngại Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, cũng ngại có Đà La đồng độ hoặc triều củng, chủ về cảnh ngộ cuộc đời của con cái nhiều gập ghềnh, bất đắc chí, nên khéo dạy dỗ để cải thiện tính cách của chúng. Nếu được cát hóa, có sao cát, hoặc là “kho phủ đẩy ắp”, thì con cái ắt có thể tự đảm trách công việc, nên phát triển năng lực tốt chức và tài lãnh đạo của chúng. Đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về con cái nên chia li với gia đình để phát triển, cứ ở nơi sinh ra thì sẽ không được đắc ý. Trường hợp có Lộc Tồn, Thiên Mã đồng độ hoặc vây chiếu, cũng chủ về con cái ở nước ngoài (hoặc nơi xa) hoặc phát triển ở nước ngoài mà thành cự phú.

Đối với Thiên Phủ tọa cung tử nữ, thông thường lấy đối cung và các cung hạn tử nữ do Thiên Tướng, Phá Quân tọa thủ làm lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Phủ ở cung tử nữ

Xem thêm Thiên Phủ ở cung tử nữ

Cung tử nữ ưa Thiên Phủ bay đến, chủ về con cái hiếu thuận, thân thiết, đôn hậu, thành thực, mà còn có nhiều con.

Cung tử nữ gặp Thiên Phủ độc tọa, thông thường chủ về có năm con trai. Nếu có các sao đào hoa đồng cung, lại gặp “sao đôi” phụ, tá, chủ về ngoài năm con trai, có thể còn có nhiều con gái; hoặc năm gái, ba trai; dù gặp sát tinh, cũng chủ về tổng số con cái không dưới năm người.

Thiên Phủ tọa cung tử nữ, không kị sát tinh, chỉ ngại Địa Không, Địa Kiếp, là điềm tượng con cái yểu mạng. Nếu hội Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, cũng chủ về con cái bị nạn tai, bệnh tật, phá tướng, yếu mạng, hoặc lúc sinh phải phẫu thuật, hoặc tính cách không hợp với cha mẹ.

Cung tử nữ là Thiên Phủ có sao lộc, hoặc Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, chi ảnh hưởng đến cánh ngộ cuộc đời của con cái, chứ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai đời.

Thiên Phủ đồng độ với Lộc Tồn, con đẩu thường sinh quá ngày; Thiên Phủ hội Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn” thì càng đúng. Có điều nếu Hóa Tinh, Linh Tinh đồng độ với Thiên Phủ, thì trái lại, sẽ chủ về sinh thiếu tháng.

Thiên Phú có sát tinh, Thiên Hình, Đại Hao hội hợp, chủ về con cái tính tình quật cường, còn chủ về bị phá tướng.

Thiên Phủ nếu được “bách quan triều củng”, có Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt tụ tập, có thể có tới 10 đứa con; gặp thêm sao đào hoa, thì có hơn 10 đứa con.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, nếu đối cung “Liêm Trinh, Thất Sát” Hóa Kị, có sát tinh, chủ về lúc sinh phải phẫu thuật. Gặp “sao lẻ” phụ, tá, chủ về có con cái khác dòng, cũng chủ về người bên ngoài sinh con gái trước, chính thất sinh con trai đầu lòng.

Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, thủ cung tử nữ, đối cung là Vũ Khúc Hóa Kị, thì nên đề phòng con cái bị tốn thương, tàn tật, hoặc gặp bất trắc; gặp sát tinh thì càng đúng. Nếu Vũ Khúc Hóa Lộc, Thiên Phủ gặp cát tinh, sẽ chủ về con cái nên theo ngành kinh tế tài chính, mậu dịch, mệnh tạo cần khéo bồi dưỡng về phương diện này. Cũng chủ về hậu bối thân cận có tài năng về phương diện này. Gặp Lộc Tồn đồng độ hoặc vây chiếu, nếu đồng thời gặp Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, sẽ chủ về con cái được thừa hưởng sản nghiệp của bản thân mệnh tạo mà tạo dựng sự nghiệp.

Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, nếu Thiên Phú là “kho lộ”, “kho trống”, lại hội Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, thường chủ về con cái thất bại.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, rất ngại Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, cũng ngại có Đà La đồng độ hoặc triều củng, chủ về cảnh ngộ cuộc đời của con cái nhiều gập ghềnh, bất đắc chí, nên khéo dạy dỗ để cải thiện tính cách của chúng. Nếu được cát hóa, có sao cát, hoặc là “kho phủ đẩy ắp”, thì con cái ắt có thể tự đảm trách công việc, nên phát triển năng lực tốt chức và tài lãnh đạo của chúng. Đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về con cái nên chia li với gia đình để phát triển, cứ ở nơi sinh ra thì sẽ không được đắc ý. Trường hợp có Lộc Tồn, Thiên Mã đồng độ hoặc vây chiếu, cũng chủ về con cái ở nước ngoài (hoặc nơi xa) hoặc phát triển ở nước ngoài mà thành cự phú.

Đối với Thiên Phủ tọa cung tử nữ, thông thường lấy đối cung và các cung hạn tử nữ do Thiên Tướng, Phá Quân tọa thủ làm lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button