Tử vi

Tinh thần tọa 2 cung huynh đệ tới tính cách điều tra

Tinh thần tọa 2 cung huynh đệ tới tính cách điều tra

Cung huynh đệ

Lục thân nếu thất bại cung đây lục thân khó có đã lâu trợ lực lẫn nhau tới quan hệ không thật tại phác sóc mê ly lại không chịu dựa vào

Bạn đang xem: Tinh thần tọa 2 cung huynh đệ tới tính cách điều tra

( trần tuyết đào đại sư quan điểm )

Lục thân bên trong cung nếu đơn ngôi sao độc thủ đây có mạnh liệt khẳng định tinh tình ( hình cùng tính ) ý nghĩa tươi đẹp

Nhưng nhu quan sát bên trong cung tới phụ trợ sát hóa các loại ảnh hưởng

Khác lưu ý mười hai trường sinh ( quy hạn tinh diệu trơn mượt động năng lực )

Đối với ngôi sao: xương khúc khôi việt tả hữu

Hoa đào tính chất: hồng loan thiên hỉ hàm trì đại hao thiên diêu tắm rửa phỉ liêm nguyệt đức lộc tồn hóa lộc các loại

Mẹ goá con côi tinh diệu: cô thần quả tú vũ khúc

Thiên hình không nên nhập lục thân cung vị biểu hiện hóa khá là không hợp ý ý kiến không hợp các hữu chủ trương hoặc hoài bão

Thiên hình tọa cung huynh đệ huynh đệ tỷ muội giữa tình duyên gầy thường hiểu ý gặp bất đồng giao tiếp khó huynh đệ tỷ muội bị chịu thương quan phi khai đao các loại nạn họa

Lưu ý bình thường cung huynh đệ gặp hóa kị không nên hợp tác việc buôn bán gặp [ phản bối ] là trường hợp đặc biệt

Phá quân tinh hệ không nên nhập lục thân cung dễ dàng phản bội vô tình

Lộc năm sinh nhập huynh đệ

Huynh đệ tự lập cách thông minh phúc khí ( có độ lượng ) tài chính tốt ( tài khí ) có người duyên lẫn nhau giữa hữu tình duyên hỗ trợ

Chiếu nô bộc mệnh chủ chi giao hướng người kinh tế trạng huống tốt cũng khá là có độ lượng

Lộc năm sinh nhập lục thân cung vị biểu hiện tự lập duyên phận thông minh ( nghệ thuật trời cho ) quý nhân phúc khí ( thọ nguyên ) địa vị lao lục có thực lộc có người duyên tốt

Cả đời có tài lộc ( sẽ không không tiền )

Sinh quyền nhập huynh đệ

Huynh đệ cá tính cương nghị có khả năng ( năng lực cường ) vui mừng cầm quyền hoặc bị thăng thiên lao lục thả cố gắng khai sáng

Khác huynh đệ giữa tranh quyền tranh chấp ( là việc tư )

Sinh quyền nhập lục thân cung vị biểu hiện cầm quyền ( bá đạo ) quật cường xúc động tự phụ ( tùy hứng ) cơ trí bén nhạy tài hoa lao lục làm việc hải phái

Sinh khoa nhập huynh đệ

Huynh đệ trong sạch hảo học ( chỉ số iq cao học thức khá là mệnh chủ cường ) huynh đệ là mệnh chủ tới quý nhân ( có ở cần lúc được trợ lực )

Mệnh chủ cùng kết giao sự hòa thuận hỗ trợ hòa hợp

Sinh khoa nhập lục thân cung vị biểu hiện quý nhân nhã nhặn ( văn tĩnh ) trong sạch tùy hòa xuất sắc khí ( hảo học thông minh ) bất kể khá là không mừng lớn biến động

Sinh kỵ nhập huynh đệ

Huynh đệ tới cá tính cố chấp nhát gan khác e rằng có huynh đệ mất sớm

Mệnh chủ thiếu khiếm ( quan tâm ) huynh đệ huynh đệ không giúp được gì lại dễ bị kéo mệt

Trùng nô bộc mệnh chủ tới ít bạn nếu có chút cũng kết giao không dài lâu ( nhất thiết không thể hợp tác hoặc tài chính thải cùng người khác thường truy không trở về )

Sinh kỵ nhập lục thân cung vị biểu hiện thiếu khiếm không duyên không giúp được gì lao lục nhát gan bảo thủ nhấp nhô không thuận ( không ổn định ) thị phi tán loạn do dự

Cung huynh đệ văn xương hóa kị hoặc tự hóa kị e rằng có giữ gìn đơn ra vấn đề hoặc bởi vì tư kim không đủ mà tu lấy trái khoán hoặc giữ gìn đơn thải khoản mà lo lắng

< huynh đệ là tật tới Quan > biểu hiện là thân thể khí số ( kiếp số ) vị trí sinh kỵ xâm lấn biểu hiện thân khỏe mạnh không tốt

Văn xương là thần kinh hệ thống hóa kị bị mất ngủ khẩn trương lo lắng u buồn các loại tật xấu

Xem cung tật ách ( canh tử ) can canh thiên đồng hóa kị nhập bản quan ( đinh dậu ) phùng thiên đồng tự hóa quyền [ một kị ]

[ chuyển lộc ] can của quan đinh thái âm hóa lộc nhập bản phu ( tân mão )

[ ba hóa kị ] can của phu tân văn xương hóa kị nhập bản Huynh ( nhâm thìn )

Kết quả phỏng đoán nàng này mệnh chủ có phụ nhà gái mặt tới ẩn tật ( như tính đói khát các loại )

Văn khúc hóa kị biểu hiện có hành động sai sót thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Hóa kị nhập lục thân cung biểu hiện cùng đáng lục thân giữa tới tiền vàng lui tới phần lớn là một đi không trở lại có ra không nhập thậm chí sinh sản tranh chấp

Khiếm huynh đệ trái chính mình tái cùng vây cũng muốn giúp người nên cố hết sức tránh cho

Hóa kị nhập huynh đệ ứng lấy bảo thủ nhất phương pháp để ý tài lại không nên trên tay giữ lại nhiều lắm hiện tiền

Hoặc thận thủ tài dấu diếm trắng nguyên tắc để tránh bị cướp tài ( địa kiếp địa không cùng luận )

< huynh đệ là Huynh mệnh > tham lang sinh kỵ nhập Huynh biểu hiện huynh đệ việc nghiệp cuộc sống các không thể làm chung đều tự phấn đấu

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tinh thần tọa 2 cung huynh đệ tới tính cách điều tra

Tinh thần tọa 2 cung huynh đệ tới tính cách điều tra

Cung huynh đệ

Lục thân nếu thất bại cung đây lục thân khó có đã lâu trợ lực lẫn nhau tới quan hệ không thật tại phác sóc mê ly lại không chịu dựa vào

( trần tuyết đào đại sư quan điểm )

Lục thân bên trong cung nếu đơn ngôi sao độc thủ đây có mạnh liệt khẳng định tinh tình ( hình cùng tính ) ý nghĩa tươi đẹp

Nhưng nhu quan sát bên trong cung tới phụ trợ sát hóa các loại ảnh hưởng

Khác lưu ý mười hai trường sinh ( quy hạn tinh diệu trơn mượt động năng lực )

Đối với ngôi sao: xương khúc khôi việt tả hữu

Hoa đào tính chất: hồng loan thiên hỉ hàm trì đại hao thiên diêu tắm rửa phỉ liêm nguyệt đức lộc tồn hóa lộc các loại

Mẹ goá con côi tinh diệu: cô thần quả tú vũ khúc

Thiên hình không nên nhập lục thân cung vị biểu hiện hóa khá là không hợp ý ý kiến không hợp các hữu chủ trương hoặc hoài bão

Thiên hình tọa cung huynh đệ huynh đệ tỷ muội giữa tình duyên gầy thường hiểu ý gặp bất đồng giao tiếp khó huynh đệ tỷ muội bị chịu thương quan phi khai đao các loại nạn họa

Lưu ý bình thường cung huynh đệ gặp hóa kị không nên hợp tác việc buôn bán gặp [ phản bối ] là trường hợp đặc biệt

Phá quân tinh hệ không nên nhập lục thân cung dễ dàng phản bội vô tình

Lộc năm sinh nhập huynh đệ

Huynh đệ tự lập cách thông minh phúc khí ( có độ lượng ) tài chính tốt ( tài khí ) có người duyên lẫn nhau giữa hữu tình duyên hỗ trợ

Chiếu nô bộc mệnh chủ chi giao hướng người kinh tế trạng huống tốt cũng khá là có độ lượng

Lộc năm sinh nhập lục thân cung vị biểu hiện tự lập duyên phận thông minh ( nghệ thuật trời cho ) quý nhân phúc khí ( thọ nguyên ) địa vị lao lục có thực lộc có người duyên tốt

Cả đời có tài lộc ( sẽ không không tiền )

Sinh quyền nhập huynh đệ

Huynh đệ cá tính cương nghị có khả năng ( năng lực cường ) vui mừng cầm quyền hoặc bị thăng thiên lao lục thả cố gắng khai sáng

Khác huynh đệ giữa tranh quyền tranh chấp ( là việc tư )

Sinh quyền nhập lục thân cung vị biểu hiện cầm quyền ( bá đạo ) quật cường xúc động tự phụ ( tùy hứng ) cơ trí bén nhạy tài hoa lao lục làm việc hải phái

Sinh khoa nhập huynh đệ

Huynh đệ trong sạch hảo học ( chỉ số iq cao học thức khá là mệnh chủ cường ) huynh đệ là mệnh chủ tới quý nhân ( có ở cần lúc được trợ lực )

Mệnh chủ cùng kết giao sự hòa thuận hỗ trợ hòa hợp

Sinh khoa nhập lục thân cung vị biểu hiện quý nhân nhã nhặn ( văn tĩnh ) trong sạch tùy hòa xuất sắc khí ( hảo học thông minh ) bất kể khá là không mừng lớn biến động

Sinh kỵ nhập huynh đệ

Huynh đệ tới cá tính cố chấp nhát gan khác e rằng có huynh đệ mất sớm

Mệnh chủ thiếu khiếm ( quan tâm ) huynh đệ huynh đệ không giúp được gì lại dễ bị kéo mệt

Trùng nô bộc mệnh chủ tới ít bạn nếu có chút cũng kết giao không dài lâu ( nhất thiết không thể hợp tác hoặc tài chính thải cùng người khác thường truy không trở về )

Sinh kỵ nhập lục thân cung vị biểu hiện thiếu khiếm không duyên không giúp được gì lao lục nhát gan bảo thủ nhấp nhô không thuận ( không ổn định ) thị phi tán loạn do dự

Cung huynh đệ văn xương hóa kị hoặc tự hóa kị e rằng có giữ gìn đơn ra vấn đề hoặc bởi vì tư kim không đủ mà tu lấy trái khoán hoặc giữ gìn đơn thải khoản mà lo lắng

< huynh đệ là tật tới Quan > biểu hiện là thân thể khí số ( kiếp số ) vị trí sinh kỵ xâm lấn biểu hiện thân khỏe mạnh không tốt

Văn xương là thần kinh hệ thống hóa kị bị mất ngủ khẩn trương lo lắng u buồn các loại tật xấu

Xem cung tật ách ( canh tử ) can canh thiên đồng hóa kị nhập bản quan ( đinh dậu ) phùng thiên đồng tự hóa quyền [ một kị ]

[ chuyển lộc ] can của quan đinh thái âm hóa lộc nhập bản phu ( tân mão )

[ ba hóa kị ] can của phu tân văn xương hóa kị nhập bản Huynh ( nhâm thìn )

Kết quả phỏng đoán nàng này mệnh chủ có phụ nhà gái mặt tới ẩn tật ( như tính đói khát các loại )

Văn khúc hóa kị biểu hiện có hành động sai sót thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Hóa kị nhập lục thân cung biểu hiện cùng đáng lục thân giữa tới tiền vàng lui tới phần lớn là một đi không trở lại có ra không nhập thậm chí sinh sản tranh chấp

Khiếm huynh đệ trái chính mình tái cùng vây cũng muốn giúp người nên cố hết sức tránh cho

Hóa kị nhập huynh đệ ứng lấy bảo thủ nhất phương pháp để ý tài lại không nên trên tay giữ lại nhiều lắm hiện tiền

Hoặc thận thủ tài dấu diếm trắng nguyên tắc để tránh bị cướp tài ( địa kiếp địa không cùng luận )

< huynh đệ là Huynh mệnh > tham lang sinh kỵ nhập Huynh biểu hiện huynh đệ việc nghiệp cuộc sống các không thể làm chung đều tự phấn đấu

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button