Tử vi

Tử vi đấu sổ: cung quan lộc can cung tứ hóa chí mạng thiên tử điền

Cung quan lộc tứ hóa đến mặt khác cung vị Quan lộc các loại tình huống

Cung quan lộc tứ hóa đến mặt khác các cung, thuộc ngày mốt tứ hóa. Cung quan lộc tứ hóa đến mặt khác các cung, hiện ra Quan lộc cùng ta cập người khác quan hệ, trả liên quan đến Quan lộc vận thế mạnh yếu.

Cung quan lộc hóa lộc nhập mệnh thiên: Quan lộc hóa lộc nhập mệnh là Quan lộc cùng ta có duyên ( ngày mốt duyến ), nhập thiên chiếu mệnh cũng là có duyến, nhưng “Tọa là thật, chiếu là giả “, lộc chiếu là lộc ở thiên, tốt công tác cơ hội đều ở bên ngoài, không thể tử thủ trong nhà hoặc văn phòng. Quan lộc hóa lộc nhập mệnh, Quan lộc cùng ta quan hệ là tốt đẹp chính là, ta cũng vậy vui vẻ mà tiếp thu.

Cung quan lộc hóa quyền nhập mệnh thiên: Quan lộc hóa quyền nhập mệnh, công tác quyền chi phối cho ta, đó là chuyện gì phải làm đều do ta quyết định, trong công tác ta cũng vậy có rất cao quyền tự chủ; cung quan lộc hóa quyền nhập thiên, công tác khai sáng là ở bên ngoài, phải cần vu hướng cung thiên di phương hướng đi, đi khai sáng.

Cung quan lộc hóa khoa nhập mệnh thiên: khoa vi nhỏ lộc, tham khảo kể trên cung quan lộc hóa lộc nhập mệnh thiên. Đồng thời, khoa vi khoa danh trả chủ học tập nghiên cứu, khả thích hợp làm nghiên cứu tính công tác.

Cung quan lộc hóa kị nhập mệnh cung: cung quan lộc hóa kị nhập mệnh, thường có chuyện gì quấn quít lấy ta; cung mệnh hóa kị nhập cung quan lộc, là ta quấn quít lấy sự tình. Đây là liền ra lệnh lý trình tự đi dây dưa, nhân vận mệnh đấy điều kiện bất đồng, lấy trí mệnh tạo cảm giác bất đồng.

Cung quan lộc hóa kị nhập di chuyển: cung quan lộc hóa kị nhập hướng mệnh, Quan lộc không có duyên với ta, nên làm thay đổi tính công tác, thí dụ như tài xế xe taxi. Đại quan hóa kị hướng bản mạng hoặc thiên mệnh, là vì mua quan bán tước, do đó không thích hợp đầu tư, dân đi làm cũng phải chú ý bị cuốn gói; hóa kị vào cung vị phương hướng chỉ, không cần hướng phương diện kia việc buôn bán hoặc công tác.

Cung quan lộc can cung tứ hóa tới tử điền

Cung quan lộc hóa lộc nhập tử điền: Quan lộc hóa lộc nhập tử điền, quan tâm cấp dưới, lợi cho kết phường.

Cung quan lộc hóa quyền nhập tử điền: Quan lộc hóa quyền nhập tử điền, quan tướng lộc quyền giao cho phía đối tác hoặc đồng nghiệp.

Cung quan lộc hóa khoa nhập tử điền: Quan lộc hóa khoa nhập tử điền, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo trước thuật phi hóa lộc nhập tử điền là được. Khoa lại vi giáo hóa, do đó cũng đã biết về công tác giáo hóa cấp dưới.

Cung quan lộc hóa kị nhập tử điền: Quan lộc hóa kị nhập đứa con, không nên kết phường. Như thế tức là lấy Quan lộc làm thể, tử điền vi kết phường chi dụng vị trí, từ Quan lộc hóa kị nhập tử Okita, hoặc nhập điền đồ khoan lỗ, đều không nên kết phường. Bản quan hóa kị nhập đồ khoan lỗ điền, cả đời không nên kết phường; đại quan hóa kị nhập hướng bản mạng tử điền, hoặc đại nạn tử điền, đại hạn này không nên kết phường. Còn nữa, chính mình kinh thương lúc, không nên ở cùng công ty ở lầu trên lầu dưới.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ: cung quan lộc can cung tứ hóa chí mạng thiên tử điền

Cung quan lộc tứ hóa đến mặt khác cung vị Quan lộc các loại tình huống

Cung quan lộc tứ hóa đến mặt khác các cung, thuộc ngày mốt tứ hóa. Cung quan lộc tứ hóa đến mặt khác các cung, hiện ra Quan lộc cùng ta cập người khác quan hệ, trả liên quan đến Quan lộc vận thế mạnh yếu.

Cung quan lộc can cung tứ hóa chí mạng thiên

Cung quan lộc hóa lộc nhập mệnh thiên: Quan lộc hóa lộc nhập mệnh là Quan lộc cùng ta có duyên ( ngày mốt duyến ), nhập thiên chiếu mệnh cũng là có duyến, nhưng “Tọa là thật, chiếu là giả “, lộc chiếu là lộc ở thiên, tốt công tác cơ hội đều ở bên ngoài, không thể tử thủ trong nhà hoặc văn phòng. Quan lộc hóa lộc nhập mệnh, Quan lộc cùng ta quan hệ là tốt đẹp chính là, ta cũng vậy vui vẻ mà tiếp thu.

Cung quan lộc hóa quyền nhập mệnh thiên: Quan lộc hóa quyền nhập mệnh, công tác quyền chi phối cho ta, đó là chuyện gì phải làm đều do ta quyết định, trong công tác ta cũng vậy có rất cao quyền tự chủ; cung quan lộc hóa quyền nhập thiên, công tác khai sáng là ở bên ngoài, phải cần vu hướng cung thiên di phương hướng đi, đi khai sáng.

Cung quan lộc hóa khoa nhập mệnh thiên: khoa vi nhỏ lộc, tham khảo kể trên cung quan lộc hóa lộc nhập mệnh thiên. Đồng thời, khoa vi khoa danh trả chủ học tập nghiên cứu, khả thích hợp làm nghiên cứu tính công tác.

Cung quan lộc hóa kị nhập mệnh cung: cung quan lộc hóa kị nhập mệnh, thường có chuyện gì quấn quít lấy ta; cung mệnh hóa kị nhập cung quan lộc, là ta quấn quít lấy sự tình. Đây là liền ra lệnh lý trình tự đi dây dưa, nhân vận mệnh đấy điều kiện bất đồng, lấy trí mệnh tạo cảm giác bất đồng.

Cung quan lộc hóa kị nhập di chuyển: cung quan lộc hóa kị nhập hướng mệnh, Quan lộc không có duyên với ta, nên làm thay đổi tính công tác, thí dụ như tài xế xe taxi. Đại quan hóa kị hướng bản mạng hoặc thiên mệnh, là vì mua quan bán tước, do đó không thích hợp đầu tư, dân đi làm cũng phải chú ý bị cuốn gói; hóa kị vào cung vị phương hướng chỉ, không cần hướng phương diện kia việc buôn bán hoặc công tác.

Cung quan lộc can cung tứ hóa tới tử điền

Cung quan lộc hóa lộc nhập tử điền: Quan lộc hóa lộc nhập tử điền, quan tâm cấp dưới, lợi cho kết phường.

Cung quan lộc hóa quyền nhập tử điền: Quan lộc hóa quyền nhập tử điền, quan tướng lộc quyền giao cho phía đối tác hoặc đồng nghiệp.

Cung quan lộc hóa khoa nhập tử điền: Quan lộc hóa khoa nhập tử điền, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo trước thuật phi hóa lộc nhập tử điền là được. Khoa lại vi giáo hóa, do đó cũng đã biết về công tác giáo hóa cấp dưới.

Cung quan lộc hóa kị nhập tử điền: Quan lộc hóa kị nhập đứa con, không nên kết phường. Như thế tức là lấy Quan lộc làm thể, tử điền vi kết phường chi dụng vị trí, từ Quan lộc hóa kị nhập tử Okita, hoặc nhập điền đồ khoan lỗ, đều không nên kết phường. Bản quan hóa kị nhập đồ khoan lỗ điền, cả đời không nên kết phường; đại quan hóa kị nhập hướng bản mạng tử điền, hoặc đại nạn tử điền, đại hạn này không nên kết phường. Còn nữa, chính mình kinh thương lúc, không nên ở cùng công ty ở lầu trên lầu dưới.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button