Tử vi

Luận đoán sự nghiệp thì lấy Quan lộc cung là thể cung tài bạch là dùng chi hiểu dịch

Luận đoán sự nghiệp thì lấy Quan lộc cung là thể cung tài bạch Quan tới Quan là dùng

Tài làm hóa lộc nhập phu chiếu Quan biểu hiện mở cửa buôn bán trạng huống tất tốt

Tài can cung tam cát hóa nếu tiến vào [ cung mệnh đại hạn ]

Nam mệnh ở đại hạn này khả sáng nghiệp buôn bán có lời lớn tiền đại triển hồng đồ

Bạn đang xem: Luận đoán sự nghiệp thì lấy Quan lộc cung là thể cung tài bạch là dùng chi hiểu dịch

Nữ mệnh khả đó hảo trượng phu hoặc đây hạn sáng nghiệp kiếm tiền

Tài làm hóa lộc sở nhập tới cung biểu hiện tiền tài sở đến ở chỗ

Nếu bản mạng cung tài bạch cập Quan lộc cung can cung của nó có cát hóa ( hóa lộc hóa quyền hóa khoa ) nhập cung mệnh đại hạn :

Nam mệnh chủ đây hạn nội khả sáng nghiệp đại triển hồng đồ buôn bán có lời lớn tiền

Nữ mệnh có thể có kim quy tế cũng có thể sáng nghiệp kiếm tiền

Cung mệnh đại hạn nếu được bản tài làm hoặc bản quan làm tới cát hóa ( hóa lộc quyền khoa ) hoặc lớn tài làm hoặc đại quan làm tới cát hóa ( hóa lộc quyền khoa ) xưng “Diệp lục hao phí hồng ”

Đây hạn nam mệnh khả sáng nghiệp nữ mệnh khả đó hiền phu

Bản mạng cung tài bạch can cung hóa lộc ( mới tan ) sở nhập tới cung tham khảo đáng hóa lộc tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Hoặc tái chuyển nhập cung tới làm hóa kị ( hai chuyển ) hóa kị sở nhập tới cung tham khảo đáng sao hóa kị ánh sao tình tuyển chọn hành nghề

Nếu tham lang sinh kỵ tọa mệnh cung tài bạch mậu làm tài làm tham lang hóa lộc nhập mệnh gặp sinh kỵ biểu hiện mệnh chủ tài đến tài đi linh hoạt vận dụng sẽ không tồn tử tiền

Hồng loan độc thủ tài bạch là người hợp ý vui mừng cờ bạc hội nhân hợp ý thao tác hoặc tham đổ mà phí của ( hoạt bàn tài bạch cùng luận )

Cung tài bạch nếu ở nhân chi vị trí ( dần thân tị hợi mã địa bôn ba ) biểu hiện nghĩ kiếm tiền phải vất vả cần cù bôn ba

( nếu tài làm tới hóa lộc hóa kị phân nhập nhất lục cộng tông cung vị tạo thành lộc kị đồng xuất hung ở tài cung là tổn tài chủ yếu là “Tài cung phát xạ” cho nên tổn )

Cung tài bạch làm tứ hóa ( hóa cát ) nếu tiến vào đại nạn mệnh bàn ( cung )

Nam mệnh ở đại hạn này khả sáng nghiệp buôn bán có lời lớn tiền đại triển hồng đồ nữ mệnh khả đó hảo trượng phu hoặc đây hạn sáng nghiệp kiếm tiền

Tài làm hóa lộc sở nhập tới cung biểu hiện tiền tài sở đến ở chỗ

Nếu bản mạng cung tài bạch cập Quan lộc cung can cung của nó có cát hóa ( hóa lộc hóa quyền hóa khoa ) nhập cung mệnh đại hạn :

Nam mệnh chủ đây hạn nội khả sáng nghiệp đại triển hồng đồ buôn bán có lời lớn tiền

Nữ mệnh có thể có kim quy tế cũng có thể sáng nghiệp kiếm tiền

Bản mạng cung tài bạch can cung hóa lộc ( mới tan ) sở nhập tới cung tham khảo đáng hóa lộc tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Hoặc tái chuyển nhập cung tới làm hóa kị ( hai chuyển ) hóa kị sở nhập tới cung tham khảo đáng sao hóa kị ánh sao tình tuyển chọn hành nghề

Cung mệnh đại hạn nếu được bản tài làm hoặc bản quan làm tới cát hóa ( hóa lộc quyền khoa )

Hoặc lớn tài làm hoặc đại quan làm tới cát hóa ( hóa lộc quyền khoa ) xưng “Diệp lục hao phí hồng” đây hạn khả sáng nghiệp nữ mệnh đó hiền phu

Nếu tham lang sinh kỵ tọa mệnh cung tài bạch mậu làm tham lang hóa lộc nhập mệnh gặp sinh kỵ biểu hiện mệnh chủ tài đến tài đi linh hoạt vận dụng sẽ không tồn tử tiền

Hồng loan độc thủ tài bạch là người hợp ý vui mừng cờ bạc hội nhân hợp ý thao tác hoặc tham đổ mà phí của ( hoạt bàn tài bạch cùng luận )

Sự nghiệp luận đoán lấy đại quan tứ hóa đưa về bản mạng bàn quan sát

[ đại quan ] làm hóa lộc nhập [ bản mạng ] biểu hiện đây hạn việc nghiệp kinh doanh tất nhiên thuận toại đắc ý

[ đại quan ] làm hóa lộc nhập [ bản tài ] biểu hiện đây hạn việc nghiệp kinh doanh tất nhiên tư kim phi thường sung túc lợi nhuận nhuận thịnh vượng

Nhưng cần lưu ý [ đại quan ] làm hóa kị phi rơi [ bản mạng bàn ] gì cung?

Nếu [ đại quan ] làm hóa kị nhập [ bản Huynh ] hoặc [ bản nô ]( bản mạng Huynh nô tuyến ) thì cần lưu ý năm nào tới [ năm xưa cung mệnh ]

Đang đáng đại nạn quản lí hạt chi lưu năm đi vào [ phi hóa kỵ nhập tới cung ]( bản Huynh ) hoặc [ kị trùng tới cung ]( bản nô )

Đáng năm xưa liền tu cẩn thận huynh nô tránh cho ra trạng huống mà tổn sự nghiệp hoặc tổn tài

Nếu [ đại quan ] làm hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ] tượng này [ lấy nhỏ trùng lớn ] đại hạn này tất nhiên vận khí ( Quan lộc ) không tốt sự nghiệp không thuận

< xem [ đại nạn Quan lộc ] ở [ bản tật ]( đinh dậu ) >

Lấy [ đại quan ] làm tứ hóa ( đối với đại nạn phụ trách ) điều tra rõ

Hóa kị nơi cư trú tới cung vị là [ nhập ] gì [ năm xưa tới Quan lộc ] hoặc [ trùng ] gì [ năm xưa tới Quan lộc ]

Nếu [ năm xưa Quan lộc ] đi vào hóa kị nơi cư trú tới cung vị phải phòng bị ( nếu không biết phòng bị e rằng có nạn nạn phát sinh )

Thả tu điều tra rõ hóa kị rơi [ đại nạn bàn ] tới cung vị mà đến đây chỉ người đại lý để giải thích hóa giống ý nghĩa

Phỏng đoán hành nghề

Lấy bản mạng bàn 1. Quan sát cung mệnh tọa ngôi sao < tính chất sao ở mệnh nói rõ cá tính >

2. Cung tật ách ( Quan tới điền ) tọa ngôi sao quan sát công tác / sự nghiệp địa phương hoàn cảnh

3. Lộc năm sinh quyền khoa tới rơi cung

4. Sao hóa

Nếu [ lộc năm sinh ] nhập cung tật ách [ sinh quyền ] nhập mệnh cung [ sinh khoa ] nhập Quan lộc cung ( tam cát hóa nhập ngã cung cấu thành sư cấp hoặc tiến hành giáo hóa đấy [ cách ])

Lại từ sao hóa ( tỷ như liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền vũ khúc hóa khoa ) đích nhân vật ngôi sao ( liêm trinh phá quân vũ khúc các loại ) tính chất sao tống hợp phán đoán

Tái quan sát Quan lộc cung

Nếu can của quan [ hóa lộc ] [ hóa quyền ] nhập tật mà can của quan [ hóa kị ] nhập mệnh thì mệnh chủ phải là công tác ổn định lại bận rộn hình chức nhân viên

Can của quan hóa kị nhập mệnh biểu hiện cát tượng sự nghiệp dính trứ mệnh chủ ( không thể không làm nên ý )

Nếu sinh quyền sinh khoa nhập ( mệnh tài Quan ) cũng thế sư cấp nhân vật

Nếu lộc năm sinh sinh khoa nhập ( mệnh tài Quan hoặc tật điền hoặc tứ chính ) thì thuộc văn chức tính chất sư cấp ( động đầu óc vân vân )

Nếu sinh quyền sinh khoa nhập ( mệnh tài Quan hoặc tật điền hoặc tứ chính ) thì thuộc võ chức tính chất sư cấp ( kỹ thuật lao lực vân vân )

Nếu [ lộc năm sinh sinh quyền sinh khoa ] nhập tha cung ( Huynh nô tử thiên ) mà can của quan [ hóa kị ] cũng nhập tha cung thì mệnh chủ sợ ở tư nhân doanh hoặc việc buôn bán

[ cách ] tỏ vẻ có thể tiến hành công tác quy loại hoặc tuyến đường nhưng tịnh không biểu hiện vui vẻ hay không

Hóa lộc nên tham khảo chủ tinh tuyển chọn tiến hành thương lượng mậu hoặc dân sinh liên quan đến ( áo thực dục nhạc ) chuyến đi nghiệp

Hóa quyền là quyền thế nên tham khảo chủ tinh tuyển chọn quân cảnh võ chức tư pháp giám sát chỉ huy các loại tương quan công tác

Hóa khoa là trong sạch công danh nên tham khảo chủ tinh tuyển chọn hình chức văn giáo nghệ thuật hoặc tự do nghiệp

Hóa kị đa nghi ghen tị dễ dàng trêu chọc thị phi tốt nhất tuyển chọn công việc nghiên cứu

Tỷ như tôn giáo triết lý tâm lý các phương diện đấy tập trung chấp nhất địa xâm nhập nghiên cứu khả có thành quả

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận đoán sự nghiệp thì lấy Quan lộc cung là thể cung tài bạch là dùng chi hiểu dịch

Luận đoán sự nghiệp thì lấy Quan lộc cung là thể cung tài bạch Quan tới Quan là dùng

Tài làm hóa lộc nhập phu chiếu Quan biểu hiện mở cửa buôn bán trạng huống tất tốt

Tài can cung tam cát hóa nếu tiến vào [ cung mệnh đại hạn ]

Nam mệnh ở đại hạn này khả sáng nghiệp buôn bán có lời lớn tiền đại triển hồng đồ

Nữ mệnh khả đó hảo trượng phu hoặc đây hạn sáng nghiệp kiếm tiền

Tài làm hóa lộc sở nhập tới cung biểu hiện tiền tài sở đến ở chỗ

Nếu bản mạng cung tài bạch cập Quan lộc cung can cung của nó có cát hóa ( hóa lộc hóa quyền hóa khoa ) nhập cung mệnh đại hạn :

Nam mệnh chủ đây hạn nội khả sáng nghiệp đại triển hồng đồ buôn bán có lời lớn tiền

Nữ mệnh có thể có kim quy tế cũng có thể sáng nghiệp kiếm tiền

Cung mệnh đại hạn nếu được bản tài làm hoặc bản quan làm tới cát hóa ( hóa lộc quyền khoa ) hoặc lớn tài làm hoặc đại quan làm tới cát hóa ( hóa lộc quyền khoa ) xưng “Diệp lục hao phí hồng ”

Đây hạn nam mệnh khả sáng nghiệp nữ mệnh khả đó hiền phu

Bản mạng cung tài bạch can cung hóa lộc ( mới tan ) sở nhập tới cung tham khảo đáng hóa lộc tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Hoặc tái chuyển nhập cung tới làm hóa kị ( hai chuyển ) hóa kị sở nhập tới cung tham khảo đáng sao hóa kị ánh sao tình tuyển chọn hành nghề

Nếu tham lang sinh kỵ tọa mệnh cung tài bạch mậu làm tài làm tham lang hóa lộc nhập mệnh gặp sinh kỵ biểu hiện mệnh chủ tài đến tài đi linh hoạt vận dụng sẽ không tồn tử tiền

Hồng loan độc thủ tài bạch là người hợp ý vui mừng cờ bạc hội nhân hợp ý thao tác hoặc tham đổ mà phí của ( hoạt bàn tài bạch cùng luận )

Cung tài bạch nếu ở nhân chi vị trí ( dần thân tị hợi mã địa bôn ba ) biểu hiện nghĩ kiếm tiền phải vất vả cần cù bôn ba

( nếu tài làm tới hóa lộc hóa kị phân nhập nhất lục cộng tông cung vị tạo thành lộc kị đồng xuất hung ở tài cung là tổn tài chủ yếu là “Tài cung phát xạ” cho nên tổn )

Cung tài bạch làm tứ hóa ( hóa cát ) nếu tiến vào đại nạn mệnh bàn ( cung )

Nam mệnh ở đại hạn này khả sáng nghiệp buôn bán có lời lớn tiền đại triển hồng đồ nữ mệnh khả đó hảo trượng phu hoặc đây hạn sáng nghiệp kiếm tiền

Tài làm hóa lộc sở nhập tới cung biểu hiện tiền tài sở đến ở chỗ

Nếu bản mạng cung tài bạch cập Quan lộc cung can cung của nó có cát hóa ( hóa lộc hóa quyền hóa khoa ) nhập cung mệnh đại hạn :

Nam mệnh chủ đây hạn nội khả sáng nghiệp đại triển hồng đồ buôn bán có lời lớn tiền

Nữ mệnh có thể có kim quy tế cũng có thể sáng nghiệp kiếm tiền

Bản mạng cung tài bạch can cung hóa lộc ( mới tan ) sở nhập tới cung tham khảo đáng hóa lộc tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Hoặc tái chuyển nhập cung tới làm hóa kị ( hai chuyển ) hóa kị sở nhập tới cung tham khảo đáng sao hóa kị ánh sao tình tuyển chọn hành nghề

Cung mệnh đại hạn nếu được bản tài làm hoặc bản quan làm tới cát hóa ( hóa lộc quyền khoa )

Hoặc lớn tài làm hoặc đại quan làm tới cát hóa ( hóa lộc quyền khoa ) xưng “Diệp lục hao phí hồng” đây hạn khả sáng nghiệp nữ mệnh đó hiền phu

Nếu tham lang sinh kỵ tọa mệnh cung tài bạch mậu làm tham lang hóa lộc nhập mệnh gặp sinh kỵ biểu hiện mệnh chủ tài đến tài đi linh hoạt vận dụng sẽ không tồn tử tiền

Hồng loan độc thủ tài bạch là người hợp ý vui mừng cờ bạc hội nhân hợp ý thao tác hoặc tham đổ mà phí của ( hoạt bàn tài bạch cùng luận )

Sự nghiệp luận đoán lấy đại quan tứ hóa đưa về bản mạng bàn quan sát

[ đại quan ] làm hóa lộc nhập [ bản mạng ] biểu hiện đây hạn việc nghiệp kinh doanh tất nhiên thuận toại đắc ý

[ đại quan ] làm hóa lộc nhập [ bản tài ] biểu hiện đây hạn việc nghiệp kinh doanh tất nhiên tư kim phi thường sung túc lợi nhuận nhuận thịnh vượng

Nhưng cần lưu ý [ đại quan ] làm hóa kị phi rơi [ bản mạng bàn ] gì cung?

Nếu [ đại quan ] làm hóa kị nhập [ bản Huynh ] hoặc [ bản nô ]( bản mạng Huynh nô tuyến ) thì cần lưu ý năm nào tới [ năm xưa cung mệnh ]

Đang đáng đại nạn quản lí hạt chi lưu năm đi vào [ phi hóa kỵ nhập tới cung ]( bản Huynh ) hoặc [ kị trùng tới cung ]( bản nô )

Đáng năm xưa liền tu cẩn thận huynh nô tránh cho ra trạng huống mà tổn sự nghiệp hoặc tổn tài

Nếu [ đại quan ] làm hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ] tượng này [ lấy nhỏ trùng lớn ] đại hạn này tất nhiên vận khí ( Quan lộc ) không tốt sự nghiệp không thuận

< xem [ đại nạn Quan lộc ] ở [ bản tật ]( đinh dậu ) >

Lấy [ đại quan ] làm tứ hóa ( đối với đại nạn phụ trách ) điều tra rõ

Hóa kị nơi cư trú tới cung vị là [ nhập ] gì [ năm xưa tới Quan lộc ] hoặc [ trùng ] gì [ năm xưa tới Quan lộc ]

Nếu [ năm xưa Quan lộc ] đi vào hóa kị nơi cư trú tới cung vị phải phòng bị ( nếu không biết phòng bị e rằng có nạn nạn phát sinh )

Thả tu điều tra rõ hóa kị rơi [ đại nạn bàn ] tới cung vị mà đến đây chỉ người đại lý để giải thích hóa giống ý nghĩa

Phỏng đoán hành nghề

Lấy bản mạng bàn 1. Quan sát cung mệnh tọa ngôi sao < tính chất sao ở mệnh nói rõ cá tính >

2. Cung tật ách ( Quan tới điền ) tọa ngôi sao quan sát công tác / sự nghiệp địa phương hoàn cảnh

3. Lộc năm sinh quyền khoa tới rơi cung

4. Sao hóa

Nếu [ lộc năm sinh ] nhập cung tật ách [ sinh quyền ] nhập mệnh cung [ sinh khoa ] nhập Quan lộc cung ( tam cát hóa nhập ngã cung cấu thành sư cấp hoặc tiến hành giáo hóa đấy [ cách ])

Lại từ sao hóa ( tỷ như liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền vũ khúc hóa khoa ) đích nhân vật ngôi sao ( liêm trinh phá quân vũ khúc các loại ) tính chất sao tống hợp phán đoán

Tái quan sát Quan lộc cung

Nếu can của quan [ hóa lộc ] [ hóa quyền ] nhập tật mà can của quan [ hóa kị ] nhập mệnh thì mệnh chủ phải là công tác ổn định lại bận rộn hình chức nhân viên

Can của quan hóa kị nhập mệnh biểu hiện cát tượng sự nghiệp dính trứ mệnh chủ ( không thể không làm nên ý )

Nếu sinh quyền sinh khoa nhập ( mệnh tài Quan ) cũng thế sư cấp nhân vật

Nếu lộc năm sinh sinh khoa nhập ( mệnh tài Quan hoặc tật điền hoặc tứ chính ) thì thuộc văn chức tính chất sư cấp ( động đầu óc vân vân )

Nếu sinh quyền sinh khoa nhập ( mệnh tài Quan hoặc tật điền hoặc tứ chính ) thì thuộc võ chức tính chất sư cấp ( kỹ thuật lao lực vân vân )

Nếu [ lộc năm sinh sinh quyền sinh khoa ] nhập tha cung ( Huynh nô tử thiên ) mà can của quan [ hóa kị ] cũng nhập tha cung thì mệnh chủ sợ ở tư nhân doanh hoặc việc buôn bán

[ cách ] tỏ vẻ có thể tiến hành công tác quy loại hoặc tuyến đường nhưng tịnh không biểu hiện vui vẻ hay không

Hóa lộc nên tham khảo chủ tinh tuyển chọn tiến hành thương lượng mậu hoặc dân sinh liên quan đến ( áo thực dục nhạc ) chuyến đi nghiệp

Hóa quyền là quyền thế nên tham khảo chủ tinh tuyển chọn quân cảnh võ chức tư pháp giám sát chỉ huy các loại tương quan công tác

Hóa khoa là trong sạch công danh nên tham khảo chủ tinh tuyển chọn hình chức văn giáo nghệ thuật hoặc tự do nghiệp

Hóa kị đa nghi ghen tị dễ dàng trêu chọc thị phi tốt nhất tuyển chọn công việc nghiên cứu

Tỷ như tôn giáo triết lý tâm lý các phương diện đấy tập trung chấp nhất địa xâm nhập nghiên cứu khả có thành quả

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button