Tử vi

Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 061, tử vi đấu sổ phân tích cung huynh đệ

   061, tử vi đấu sổ phân tích cung huynh đệ

Tử vi đấu sổ đúng huynh đệ, bằng hữu, đồng sự các loại ngang hàng ở giữa nhân duyên hòa quan hệ nhân mạch, chủ yếu là căn cứ cung huynh đệ là tinh diệu cát hung trạng huống đến tiến hành phán đoán. Tử vi đấu sổ đấy “Huynh đệ” bao hàm huynh đệ, tỷ muội, bằng hữu, đồng sự các loại ngang hàng. Bởi vì y học phát đạt, thời đại hiện nay đấy sinh dục đã phi tự nhiên sinh dục, nhiều thực hành hạn chế sinh đẻ, cho nên phán Đoạn huynh đệ nhân số nhiều không kiểm tra, người viết đối với cái này bỏ bớt đi không thừa.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 061, tử vi đấu sổ phân tích cung huynh đệ

Cung huynh đệ có thể quan sát huynh đệ thủ túc loại tình cảm cập bằng chứng phụ huynh đệ mới có thể chờ đợi. Các ngôi sao ở cung huynh đệ đấy cát hung trạng huống như sau chỉ rõ, lấy làm tham khảo.

1

Tử vi: bản nhân làm trưởng đứa con, lòng tự trọng mạnh, không vì đứa con cả nữ giả, có dựa vào Huynh tỷ tới khuynh hướng. Nên huynh đệ tới trợ giúp, huynh đệ vi thông minh, tin tưởng kiên định, lòng tự trọng người mạnh. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ huynh đệ tỷ muội khiếm hòa. Nếu cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên chìa đồng cung, chủ tình cảm huynh đệ sự hòa thuận.

Tử phủ: chủ có thể được huynh đệ tỷ muội đấy trợ giúp. Lại chủ thân tình hòa hợp, huynh đệ có dư lực mà được trợ.

Tử Tướng: có thể được huynh đệ trợ giúp, lại chủ thân tình thành thực, huynh đệ có khó khăn cũng có thể hết sức giúp đỡ.

Tử Phá: huynh đệ hứng thú chí hướng khác nhau, nhân lợi hại, rượu thịt mà sinh ra ma xát hình khắc. Hoặc là dị mẫu sở sanh hoặc tướng khắc hại huynh đệ tỷ muội.

Tử sát: huynh đệ bất hòa, hoặc cùng không cùng tâm, thích phái đi lợi dụng huynh đệ, hình khắc mà vô thực tế giúp ích.

Tử tham: huynh đệ giúp ích nhỏ, chủ có kết hôn muộn hoặc không kết hôn tới huynh đệ.

Tử vi, lộc tồn: có thể được huynh đệ trên vật chất đấy giúp ích, có Kình Đà hỏa linh đồng cung người, có nhiều trọng phú lấn bần tới huynh đệ.

2

Thiên cơ: huynh đệ tuy ít, nhưng có thể được huynh đệ trợ giúp, nếu sao thiên cơ lạc hãm, chủ huynh đệ quay lưng, tuy có nhược vô, nhưng ở khốn khổ xin giúp đỡ lúc, có thể được trợ giúp. Thiên cơ sẽ lục hung người, có đan cảm giác lẫn nhau tình trợ giúp loại tình cảm hình, như huynh trưởng thay mặt cha chức, tỷ đại mẫu chức. Sẽ lục cát người, bộ dạng giúp ích.

Cơ âm: có thể được huynh đệ tinh thần cổ vũ.

Cơ lương: có thể được huynh đệ trợ giúp.

Cơ cự: huynh đệ tự nhiên ở chung, có thể được huynh đệ ở trên vật chất đấy trợ giúp, nhưng huynh đệ tâm tính không đồng nhất, không hợp tác.

Cơ lộc: huynh đệ tự nhiên ở chung, có thể được huynh đệ ở trên vật chất đấy viện trợ, hoặc là có thế lực huynh đệ.

3

Thái dương: huynh đệ tỷ muội cảm tình sự hòa thuận, trợ giúp lẫn nhau. Lạc hãm địa tắc huynh đệ khiếm hòa, thậm chí có phiền toái chắc có liên lụy. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ huynh đệ ý kiến bất hòa, cảm tình không tốt, thậm chí chia lìa. Nếu cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên chìa đồng cung, có thể được huynh đệ trợ giúp, cộng đồng thành tựu gây dựng sự nghiệp.

Nhật nguyệt: tình cảm thâm hậu, trợ giúp lẫn nhau. Tại sửu đúng tỷ muội góc không hòa thuận, ở chưa đúng huynh đệ góc không hòa thuận.

Nhật cự: tình cảm huynh đệ không thâm hậu, duyến gầy, có yêu càu nhàu tới huynh đệ.

Ngày lương: tình cảm huynh đệ thâm hậu, có thể trợ giúp lẫn nhau.

Ngày lộc: huynh đệ khá nhiều, thân duyên thâm hậu, có thể lẫn nhau giúp ích.

4

Vũ khúc: huynh đệ ít, lại dễ tinh thần cô độc, có huynh đệ tính tình táo bạo, quái gở, khiếm hòa. Miếu vượng nếu cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên chìa đồng cung, có thể được huynh đệ ở trên vật chất đấy trợ giúp, nếu thất hãm người, chủ sinh ly tử biệt. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ huynh đệ nhiều người giảm bớt hoặc khiếm hòa, thiếu giả cô đơn, có thể hoà thuận cũng đường ai nấy đi, không thể lâu lâu ở chung.

Vũ phủ: huynh đệ dịu dàng hòa khí, ở trên vật chất có thể được huynh đệ trợ giúp.

Vũ Tướng: huynh đệ dịu dàng hòa khí, huynh đệ hào phóng mà yêu thể diện.

Vũ Tham: huynh đệ chí thú không đồng nhất, giữa huynh đệ quan hệ bất hòa, dễ phát sinh tranh chấp.

Vũ sát: huynh đệ không có thể ở chung hòa thuận, huynh đệ tranh cường háo thắng.

Vũ phá: huynh đệ khiếm hòa, huynh đệ lãng phí tùy hứng, bị sinh tranh chấp.

Vũ Lộc: huynh đệ tuy ít mà hòa khí, có thể được trên vật chất đấy viện trợ, thả hy vọng đạt được huynh đệ tới kính trọng.

5

Thiên đồng: huynh đệ nhiều thả hòa hợp sự hòa thuận, có huynh đệ vi khiêm tốn ôn hòa bị ở chung người. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ huynh đệ ít, cảm tình không hòa thuận, nên ở riêng. Cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên chìa đồng cung, chủ tình cảm huynh đệ sự hòa thuận, có thể trợ giúp lẫn nhau.

Đồng âm: giữa huynh đệ tình cảm thâm hậu, có thể trợ giúp lẫn nhau.

Đồng lương: tình cảm huynh đệ tốt, có thể được huynh đệ trợ giúp.

Đồng Cự: tình cảm huynh đệ bạc nhược, nhiều có bất hòa.

6

Liêm trinh: huynh đệ dịu dàng cảm tình không thuận, huynh đệ vi cố chấp mà cảm tình khiếm hòa người. Cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt đồng cung, cảm tình sự hòa thuận, Aritomi quý quyền thế tới huynh đệ, nhưng không thể thu được được giúp ích. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, giữa huynh đệ có khắc hại, khiếm hòa.

Liêm Phủ: cảm tình sự hòa thuận, nhưng huynh đệ không đắc lực.

Liêm Tham: chủ huynh đệ gây tai hoạ cho nhau liên lụy, khiếm sự hòa thuận.

Liêm tướng: cảm tình sự hòa thuận, nhưng không thể được đến huynh đệ giúp ích.

Liêm Sát: giữa huynh đệ thường phát sinh tranh chấp, cảm tình không hòa thuận.

Liêm Phá: huynh đệ không thuận, huynh đệ cuồng ngạo tùy hứng, không coi ai ra gì.

Liêm lộc: cảm tình sự hòa thuận, nhưng không thể thu được được giúp ích.

Thiên phủ: huynh đệ nhiều hơn nữa sẽ lộc tồn người, có huynh đệ trên vật chất đấy trợ giúp. Sẽ văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt người, có thể trợ giúp lẫn nhau. Sẽ tả phụ, hữu bật người, huynh đệ ở trên sự nghiệp có rất lớn giúp ích. Biết thiên đất trống kiếp người, tình cảm huynh đệ không hòa thuận.

Thái Âm: nếu ở miếu vượng, huynh đệ nhiều, thả có thể trợ giúp lẫn nhau. Nếu lạc hãm, huynh đệ ít, thả khó được giúp ích. Sẽ lộc tồn người, huynh đệ sự hòa thuận, nên trên vật chất đấy viện trợ. Nếu cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt đồng cung, chủ tình cảm huynh đệ thâm hậu, có thể trợ giúp lẫn nhau. Nếu cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ giữa huynh đệ lẫn nhau khắc hại, thả cảm tình không hòa thuận, bị chia lìa.

Tham lang: huynh đệ ít, trợ giúp lẫn nhau cơ hội ít. Nếu hãm thất, huynh đệ giống như người lạ, hoặc chủ cùng cha khác mẹ huynh đệ, thả huynh đệ mình đặt nặng tâm vào, duyên phận nông cạn, sẽ nhân huynh đệ mà chịu tổn thất. Nếu cùng văn xương đồng cung, không thể được huynh đệ trợ giúp. Cùng kình dương, đà la, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ cô đơn, nhân huynh đệ mà bị thương tổn. Sẽ hỏa linh, có thể được huynh đệ tới trợ giúp, sẽ lộc tồn người, tình cảm huynh đệ quan hệ tốt.

Cánh cửa cực lớn: huynh đệ ít, huynh đệ yêu càu nhàu, nhiều bạc tình quả ý, góc dời ở riêng. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tắc cô đơn hoặc lẫn nhau oán hận, công kích. Gặp lộc tồn người, huynh đệ sự hòa thuận. Sẽ lục cát người, huynh đệ ở chung hòa hợp.

Thiên tướng: huynh đệ mặc dù không nhiều, nhưng cảm tình sự hòa thuận có thể giúp đỡ cho nhau, huynh đệ phú có đồng tình tâm, đáng tin cậy, mọi sự giai vì mình ra sức người. Nếu cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ cô đơn. Nếu cùng văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt đồng cung, chủ giữa huynh đệ cảm tình hòa hợp có thể giúp đỡ cho nhau.

Thiên lương: miếu vượng chủ huynh đệ nhiều, hãm thất huynh đệ ít, cảm tình sự hòa thuận, lớn quan tâm nhiều hơn nhiều trợ giúp, hoặc xuất hiện thi đơn trợ giúp tới hiện tượng. Sẽ lục hung người, tình duyên khá mỏng, giới hạn trong trên hình thức đấy quan tâm mà vô thực chất trợ giúp. Sẽ lục cát người, chủ huynh đệ sự hòa thuận, giúp đỡ cho nhau.

Thất sát: tại tí ngọ dần thân cô độc cố thủ một mình, có huynh đệ, nhưng giữa huynh đệ tranh cường háo thắng, bị cô lập mà tinh thần cô độc. Dư cung huynh đệ thể nhược nhiều bệnh, tánh khí nóng nảy, tính tình quái gở, không thuận thậm chí vô huynh đệ.

Phá quân: có huynh đệ, huynh đệ tính tình cuồng ngạo, không thể dựa vào, cũng không có thể giúp đỡ cho nhau, hãm thất người chủ cô độc.

Văn xương, văn khúc: huynh đệ giáo dưỡng tốt, cảm tình hòa hợp, có thể giúp đỡ cho nhau.

Tả phụ, hữu bật: huynh đệ ở chung sự hòa thuận, có thể giúp đỡ cho nhau. Cùng lục hung đồng cung, chủ huynh đệ không thuận.

Lộc tồn: có gia tăng tình cảm huynh đệ tới khuynh hướng, hiền hoà mà hy vọng đạt được kính trọng, nếu gặp hỏa linh không kiếp, chủ khắc hại chiêu oán.

Kình dương, đà la: huynh đệ mình cá nhân chủ nghĩa nặng hơn, dễ phát sinh tranh chấp, làm phức tạp mà cho nhau thương tổn.

Đốm lửa, linh tinh: khinh thị huynh đệ thân tình, hòa không bền, có huynh đệ cũng biểu hiện như người dưng.

Thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa: chủ trong huynh đệ có quý hiển người.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 061, tử vi đấu sổ phân tích cung huynh đệ

   061, tử vi đấu sổ phân tích cung huynh đệ

Tử vi đấu sổ đúng huynh đệ, bằng hữu, đồng sự các loại ngang hàng ở giữa nhân duyên hòa quan hệ nhân mạch, chủ yếu là căn cứ cung huynh đệ là tinh diệu cát hung trạng huống đến tiến hành phán đoán. Tử vi đấu sổ đấy “Huynh đệ” bao hàm huynh đệ, tỷ muội, bằng hữu, đồng sự các loại ngang hàng. Bởi vì y học phát đạt, thời đại hiện nay đấy sinh dục đã phi tự nhiên sinh dục, nhiều thực hành hạn chế sinh đẻ, cho nên phán Đoạn huynh đệ nhân số nhiều không kiểm tra, người viết đối với cái này bỏ bớt đi không thừa.

Cung huynh đệ có thể quan sát huynh đệ thủ túc loại tình cảm cập bằng chứng phụ huynh đệ mới có thể chờ đợi. Các ngôi sao ở cung huynh đệ đấy cát hung trạng huống như sau chỉ rõ, lấy làm tham khảo.

1

Tử vi: bản nhân làm trưởng đứa con, lòng tự trọng mạnh, không vì đứa con cả nữ giả, có dựa vào Huynh tỷ tới khuynh hướng. Nên huynh đệ tới trợ giúp, huynh đệ vi thông minh, tin tưởng kiên định, lòng tự trọng người mạnh. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ huynh đệ tỷ muội khiếm hòa. Nếu cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên chìa đồng cung, chủ tình cảm huynh đệ sự hòa thuận.

Tử phủ: chủ có thể được huynh đệ tỷ muội đấy trợ giúp. Lại chủ thân tình hòa hợp, huynh đệ có dư lực mà được trợ.

Tử Tướng: có thể được huynh đệ trợ giúp, lại chủ thân tình thành thực, huynh đệ có khó khăn cũng có thể hết sức giúp đỡ.

Tử Phá: huynh đệ hứng thú chí hướng khác nhau, nhân lợi hại, rượu thịt mà sinh ra ma xát hình khắc. Hoặc là dị mẫu sở sanh hoặc tướng khắc hại huynh đệ tỷ muội.

Tử sát: huynh đệ bất hòa, hoặc cùng không cùng tâm, thích phái đi lợi dụng huynh đệ, hình khắc mà vô thực tế giúp ích.

Tử tham: huynh đệ giúp ích nhỏ, chủ có kết hôn muộn hoặc không kết hôn tới huynh đệ.

Tử vi, lộc tồn: có thể được huynh đệ trên vật chất đấy giúp ích, có Kình Đà hỏa linh đồng cung người, có nhiều trọng phú lấn bần tới huynh đệ.

2

Thiên cơ: huynh đệ tuy ít, nhưng có thể được huynh đệ trợ giúp, nếu sao thiên cơ lạc hãm, chủ huynh đệ quay lưng, tuy có nhược vô, nhưng ở khốn khổ xin giúp đỡ lúc, có thể được trợ giúp. Thiên cơ sẽ lục hung người, có đan cảm giác lẫn nhau tình trợ giúp loại tình cảm hình, như huynh trưởng thay mặt cha chức, tỷ đại mẫu chức. Sẽ lục cát người, bộ dạng giúp ích.

Cơ âm: có thể được huynh đệ tinh thần cổ vũ.

Cơ lương: có thể được huynh đệ trợ giúp.

Cơ cự: huynh đệ tự nhiên ở chung, có thể được huynh đệ ở trên vật chất đấy trợ giúp, nhưng huynh đệ tâm tính không đồng nhất, không hợp tác.

Cơ lộc: huynh đệ tự nhiên ở chung, có thể được huynh đệ ở trên vật chất đấy viện trợ, hoặc là có thế lực huynh đệ.

3

Thái dương: huynh đệ tỷ muội cảm tình sự hòa thuận, trợ giúp lẫn nhau. Lạc hãm địa tắc huynh đệ khiếm hòa, thậm chí có phiền toái chắc có liên lụy. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ huynh đệ ý kiến bất hòa, cảm tình không tốt, thậm chí chia lìa. Nếu cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên chìa đồng cung, có thể được huynh đệ trợ giúp, cộng đồng thành tựu gây dựng sự nghiệp.

Nhật nguyệt: tình cảm thâm hậu, trợ giúp lẫn nhau. Tại sửu đúng tỷ muội góc không hòa thuận, ở chưa đúng huynh đệ góc không hòa thuận.

Nhật cự: tình cảm huynh đệ không thâm hậu, duyến gầy, có yêu càu nhàu tới huynh đệ.

Ngày lương: tình cảm huynh đệ thâm hậu, có thể trợ giúp lẫn nhau.

Ngày lộc: huynh đệ khá nhiều, thân duyên thâm hậu, có thể lẫn nhau giúp ích.

4

Vũ khúc: huynh đệ ít, lại dễ tinh thần cô độc, có huynh đệ tính tình táo bạo, quái gở, khiếm hòa. Miếu vượng nếu cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên chìa đồng cung, có thể được huynh đệ ở trên vật chất đấy trợ giúp, nếu thất hãm người, chủ sinh ly tử biệt. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ huynh đệ nhiều người giảm bớt hoặc khiếm hòa, thiếu giả cô đơn, có thể hoà thuận cũng đường ai nấy đi, không thể lâu lâu ở chung.

Vũ phủ: huynh đệ dịu dàng hòa khí, ở trên vật chất có thể được huynh đệ trợ giúp.

Vũ Tướng: huynh đệ dịu dàng hòa khí, huynh đệ hào phóng mà yêu thể diện.

Vũ Tham: huynh đệ chí thú không đồng nhất, giữa huynh đệ quan hệ bất hòa, dễ phát sinh tranh chấp.

Vũ sát: huynh đệ không có thể ở chung hòa thuận, huynh đệ tranh cường háo thắng.

Vũ phá: huynh đệ khiếm hòa, huynh đệ lãng phí tùy hứng, bị sinh tranh chấp.

Vũ Lộc: huynh đệ tuy ít mà hòa khí, có thể được trên vật chất đấy viện trợ, thả hy vọng đạt được huynh đệ tới kính trọng.

5

Thiên đồng: huynh đệ nhiều thả hòa hợp sự hòa thuận, có huynh đệ vi khiêm tốn ôn hòa bị ở chung người. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ huynh đệ ít, cảm tình không hòa thuận, nên ở riêng. Cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên chìa đồng cung, chủ tình cảm huynh đệ sự hòa thuận, có thể trợ giúp lẫn nhau.

Đồng âm: giữa huynh đệ tình cảm thâm hậu, có thể trợ giúp lẫn nhau.

Đồng lương: tình cảm huynh đệ tốt, có thể được huynh đệ trợ giúp.

Đồng Cự: tình cảm huynh đệ bạc nhược, nhiều có bất hòa.

6

Liêm trinh: huynh đệ dịu dàng cảm tình không thuận, huynh đệ vi cố chấp mà cảm tình khiếm hòa người. Cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt đồng cung, cảm tình sự hòa thuận, Aritomi quý quyền thế tới huynh đệ, nhưng không thể thu được được giúp ích. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, giữa huynh đệ có khắc hại, khiếm hòa.

Liêm Phủ: cảm tình sự hòa thuận, nhưng huynh đệ không đắc lực.

Liêm Tham: chủ huynh đệ gây tai hoạ cho nhau liên lụy, khiếm sự hòa thuận.

Liêm tướng: cảm tình sự hòa thuận, nhưng không thể được đến huynh đệ giúp ích.

Liêm Sát: giữa huynh đệ thường phát sinh tranh chấp, cảm tình không hòa thuận.

Liêm Phá: huynh đệ không thuận, huynh đệ cuồng ngạo tùy hứng, không coi ai ra gì.

Liêm lộc: cảm tình sự hòa thuận, nhưng không thể thu được được giúp ích.

Thiên phủ: huynh đệ nhiều hơn nữa sẽ lộc tồn người, có huynh đệ trên vật chất đấy trợ giúp. Sẽ văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt người, có thể trợ giúp lẫn nhau. Sẽ tả phụ, hữu bật người, huynh đệ ở trên sự nghiệp có rất lớn giúp ích. Biết thiên đất trống kiếp người, tình cảm huynh đệ không hòa thuận.

Thái Âm: nếu ở miếu vượng, huynh đệ nhiều, thả có thể trợ giúp lẫn nhau. Nếu lạc hãm, huynh đệ ít, thả khó được giúp ích. Sẽ lộc tồn người, huynh đệ sự hòa thuận, nên trên vật chất đấy viện trợ. Nếu cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt đồng cung, chủ tình cảm huynh đệ thâm hậu, có thể trợ giúp lẫn nhau. Nếu cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ giữa huynh đệ lẫn nhau khắc hại, thả cảm tình không hòa thuận, bị chia lìa.

Tham lang: huynh đệ ít, trợ giúp lẫn nhau cơ hội ít. Nếu hãm thất, huynh đệ giống như người lạ, hoặc chủ cùng cha khác mẹ huynh đệ, thả huynh đệ mình đặt nặng tâm vào, duyên phận nông cạn, sẽ nhân huynh đệ mà chịu tổn thất. Nếu cùng văn xương đồng cung, không thể được huynh đệ trợ giúp. Cùng kình dương, đà la, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ cô đơn, nhân huynh đệ mà bị thương tổn. Sẽ hỏa linh, có thể được huynh đệ tới trợ giúp, sẽ lộc tồn người, tình cảm huynh đệ quan hệ tốt.

Cánh cửa cực lớn: huynh đệ ít, huynh đệ yêu càu nhàu, nhiều bạc tình quả ý, góc dời ở riêng. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tắc cô đơn hoặc lẫn nhau oán hận, công kích. Gặp lộc tồn người, huynh đệ sự hòa thuận. Sẽ lục cát người, huynh đệ ở chung hòa hợp.

Thiên tướng: huynh đệ mặc dù không nhiều, nhưng cảm tình sự hòa thuận có thể giúp đỡ cho nhau, huynh đệ phú có đồng tình tâm, đáng tin cậy, mọi sự giai vì mình ra sức người. Nếu cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ cô đơn. Nếu cùng văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt đồng cung, chủ giữa huynh đệ cảm tình hòa hợp có thể giúp đỡ cho nhau.

Thiên lương: miếu vượng chủ huynh đệ nhiều, hãm thất huynh đệ ít, cảm tình sự hòa thuận, lớn quan tâm nhiều hơn nhiều trợ giúp, hoặc xuất hiện thi đơn trợ giúp tới hiện tượng. Sẽ lục hung người, tình duyên khá mỏng, giới hạn trong trên hình thức đấy quan tâm mà vô thực chất trợ giúp. Sẽ lục cát người, chủ huynh đệ sự hòa thuận, giúp đỡ cho nhau.

Thất sát: tại tí ngọ dần thân cô độc cố thủ một mình, có huynh đệ, nhưng giữa huynh đệ tranh cường háo thắng, bị cô lập mà tinh thần cô độc. Dư cung huynh đệ thể nhược nhiều bệnh, tánh khí nóng nảy, tính tình quái gở, không thuận thậm chí vô huynh đệ.

Phá quân: có huynh đệ, huynh đệ tính tình cuồng ngạo, không thể dựa vào, cũng không có thể giúp đỡ cho nhau, hãm thất người chủ cô độc.

Văn xương, văn khúc: huynh đệ giáo dưỡng tốt, cảm tình hòa hợp, có thể giúp đỡ cho nhau.

Tả phụ, hữu bật: huynh đệ ở chung sự hòa thuận, có thể giúp đỡ cho nhau. Cùng lục hung đồng cung, chủ huynh đệ không thuận.

Lộc tồn: có gia tăng tình cảm huynh đệ tới khuynh hướng, hiền hoà mà hy vọng đạt được kính trọng, nếu gặp hỏa linh không kiếp, chủ khắc hại chiêu oán.

Kình dương, đà la: huynh đệ mình cá nhân chủ nghĩa nặng hơn, dễ phát sinh tranh chấp, làm phức tạp mà cho nhau thương tổn.

Đốm lửa, linh tinh: khinh thị huynh đệ thân tình, hòa không bền, có huynh đệ cũng biểu hiện như người dưng.

Thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa: chủ trong huynh đệ có quý hiển người.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button