Tử vi

Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 068, tử vi đấu sổ phân tích cung thiên di

   068, tử vi đấu sổ phân tích cung thiên di

Cung thiên di tỏ vẻ hoàn cảnh biến hóa đối vận thế ảnh hưởng, xem chức vị lên chức, ở lại, lữ hành cập xem cá nhân đích xã hội mới có thể cùng nhân tế đấy quan hệ biến hóa. Bình thường có tử vi, thái dương, vũ khúc, liêm trinh, thiên phủ, Thái Âm, thiên tướng, thiên lương, xương khúc, lộc tồn, hóa khoa, giúp đỡ, Khôi Việt người đại cát. Có thiên cơ, thiên đồng, thiên mã, hóa lộc, hóa quyền người trung cát. Có tham lang, cánh cửa cực lớn, thất sát người hung, hữu Không Kiếp, hóa kị người hung.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 068, tử vi đấu sổ phân tích cung thiên di

Trở xuống phân tích cụ thể các ngôi sao ở cung thiên di biểu hiện ý nghĩa, lấy làm tham khảo:

1

Tử vi: cùng tả phụ, hữu bật đồng cung, chủ chịu trưởng bối chắc có lực giả đề bạt cập tài trợ mà mập ra.

Tử phủ: chủ bởi vì đổi đi nơi khác di chuyển mà hiểu rõ mập ra.

Tử tham: quý nhân đề bạt tương trợ, lao động phát tài.

Tử Tướng: ly hương triển khai tài hoa, phần đất bên ngoài mang tài vận.

Tử sát: xuất ngoại nguyện vọng có thể đạt tới.

Tử Phá: chủ chịu quý nhân được yêu quý, tiểu nhân oán hận.

( tử vi cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh cùng cấp cung, xuất ngoại không thể an bình. )

2

Thiên cơ: ly hương chịu quý nhân đến đỡ trợ giúp, ở nhà dễ phát sinh tranh cãi, thị phi không ngừng.

Cơ nguyệt: dũ bận rộn dũ may mắn.

Cơ cự: dũ vội dũ gặp cát tường.

Cơ lương: xuất ngoại xứng ý, nghệ thuật trên đường có thể phát huy tài hoa.

( thiên cơ cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài không thể an bình. )

3

Thái dương: nên xuất ngoại cầu phát triển, không nên tĩnh thủ.

Nhật nguyệt: xuất ngoại trong vội vàng lấy được tài, nhiều phú quý.

Nhật cự: lao tâm lao lực, công tác làm nhiều công ít.

Ngày lương: xuất ngoại chịu quý nhân trợ giúp mà phát đạt.

( thái dương cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài thể xác và tinh thần không thanh nhàn. )

4

Vũ khúc: bên ngoài lao tâm lao lực, không nên tĩnh thủ, nên náo ở bên trong an thân.

Vũ phủ: trong vội vàng thủ tài, thành đại phú thương lượng.

Vũ Tham: chủ kinh thương thuận buồm xuôi gió mà thành cự phú.

Vũ Tướng: bên ngoài phát đạt phát tài.

Vũ sát: lao tâm lao lực, không được im lặng, nên động cầu cát.

Vũ phá: lao tâm lao lực, thể xác và tinh thần không thể an bình.

( vũ khúc cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài nên tuyển thị phi tranh cãi. )

5

Thiên đồng: ở dời động lúc, gặp quý nhân đến đỡ, mà phát đạt mập ra.

Đồng âm: vào miếu vượng tắc xuất ngoại tay không thành gia gây dựng sự nghiệp, hãm địa lúc lao khổ vất vả cần cù.

Đồng Cự: bên ngoài lao tâm lao lực.

Đồng lương: bên ngoài chịu trưởng bối viện trợ đến đỡ, phát đạt mập ra.

( thiên đồng cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài không thể thích chí. )

6

Liêm trinh: không nghệ an ở trong nhà, ra ngoài cầu phát triển, mong muốn lớn có thành tựu.

Liêm Phủ: náo ở bên trong thủ tài, quê người thành cự thương.

Liêm Tham: ra ngoài trong vội vàng phát tài, nhưng không thể kéo dài.

Liêm tướng: vất vả cần cù cố gắng, thành công cơ hội khả kỳ.

Liêm Sát: quê người phí sức phát tài.

Liêm Phá: phần đất bên ngoài gần quý, lao tâm lao lực không thanh tâm.

( liêm trinh cùng kình dương, đà la đồng cung, tam phương gia hội giết người ngôi sao, có chết già với hắn hương tới hiện tượng. )

Thiên phủ: ra ngoài chịu quý nhân trợ giúp đề bạt. Cùng bầu trời, địa kiếp đồng cung, ra ngoài nên chú ý tài sản, sinh mệnh an toàn.

Thái Âm: vào miếu ra ngoài gặp quý, được địa vị danh dự cùng tài phú, hãm địa bị tuyển thị phi tai nạn.

Tham lang: bên ngoài lao khổ, náo ở bên trong tiến phẩm. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, năm xưa bị gây tai hoạ nan.

Cánh cửa cực lớn: cả đời vất vả không ổn định, bị tuyển thị phi, thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp các loại càng thịnh.

Thiên tướng: quê người thành công đại phát triển.

Thiên lương: ra ngoài chịu quý nhân trợ giúp mà phát triển trở thành liền.

Thất sát: cả đời ở nhà ngày ít, bên ngoài ngày nhiều. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, cả đời lưu lạc cuộc sống, quan tâm không bình yên.

Phá quân: vào miếu bên ngoài phát đạt, hãm địa vất vả cần cù lao khổ quá ngày, không thể yên ổn. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, xảo nghệ trên đường đi. Cùng văn xương, văn khúc đồng cung, biết võ khúc tức là diễn viên nổi tiếng.

Văn xương: bên ngoài gặp quý nhân mà phát đạt. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài không thể an bình.

Văn khúc: bên ngoài gặp quý nhân mà phát đạt. Gặp ngôi sao may mắn chủ được tài, cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, không thể được chí.

Giúp đỡ: trong lúc chủ động chịu quý nhân trợ giúp mập ra phát đạt, cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bị tuyển thị phi tranh cãi.

Khôi Việt: ra ngoài đại cát, tướng đến sinh hoạt cũng yên ổn.

Hóa lộc: đất khách phát tài.

Hóa quyền: đất khách đạt được bãi đất vị trí.

Hóa khoa: bên ngoài có công danh.

Hóa kị: bị ngăn trở rất nhiều, bất cứ chuyện gì cũng không thuận lợi, biến thiên ở bên trong bị sinh tranh cãi.

Lộc tồn: xuất ngoại phát tài mập ra, có thể đạt thành nguyện vọng, sẽ đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng người bất hòa vất vả buôn bán.

Kình dương: vào miếu tắc sự nghiệp thành công, thêm cát ngôi sao, náo ở bên trong phát tài, hãm địa tắc vất vả cần cù lao khổ thất bại.

Đà la: hội cát ngôi sao ở đất khách, gặp quý nhân mà được tài. Hãm địa thêm đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp nhiều tuyển thị phi.

Đốm lửa: ra ngoài lao lực bôn ba, cuộc sống không bình yên, thêm cát ngôi sao náo ở bên trong thu nhập tiền tài, thêm kình dương, đà la các loại nhiều tuyển thị phi, ra ngoài không thể thích chí. Bất luận đồng cung sao nào, chủ nhiều cô độc phấn đấu, khuyết thiếu ngoại lực trợ giúp.

Linh tinh: có ngôi sao may mắn đồng cung, ra ngoài cát, thêm kình dương, đà la, không trung, địa kiếp, cả đời lao lực, nhiều tuyển thị phi.

Không trung, địa kiếp: bên ngoài bị tuyển thất bại, chưa gượng dậy nổi, thả tinh thần buồn rầu.

Thiên mã: ở nhà ngày ít, thường ra ngoài bôn ba.

Phàm các ngôi sao gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hóa kị các loại ngôi sao, tắc nhiều thị phi hoặc thể xác và tinh thần bất an hoặc thất bại. Phàm hàng năm đẩu quân ở cung thiên di quá độ gặp ngôi sao may mắn động tắc cát, gặp sát tinh động chắc có võ mồm thị phi hoặc điềm xấu.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 068, tử vi đấu sổ phân tích cung thiên di

   068, tử vi đấu sổ phân tích cung thiên di

Cung thiên di tỏ vẻ hoàn cảnh biến hóa đối vận thế ảnh hưởng, xem chức vị lên chức, ở lại, lữ hành cập xem cá nhân đích xã hội mới có thể cùng nhân tế đấy quan hệ biến hóa. Bình thường có tử vi, thái dương, vũ khúc, liêm trinh, thiên phủ, Thái Âm, thiên tướng, thiên lương, xương khúc, lộc tồn, hóa khoa, giúp đỡ, Khôi Việt người đại cát. Có thiên cơ, thiên đồng, thiên mã, hóa lộc, hóa quyền người trung cát. Có tham lang, cánh cửa cực lớn, thất sát người hung, hữu Không Kiếp, hóa kị người hung.

Trở xuống phân tích cụ thể các ngôi sao ở cung thiên di biểu hiện ý nghĩa, lấy làm tham khảo:

1

Tử vi: cùng tả phụ, hữu bật đồng cung, chủ chịu trưởng bối chắc có lực giả đề bạt cập tài trợ mà mập ra.

Tử phủ: chủ bởi vì đổi đi nơi khác di chuyển mà hiểu rõ mập ra.

Tử tham: quý nhân đề bạt tương trợ, lao động phát tài.

Tử Tướng: ly hương triển khai tài hoa, phần đất bên ngoài mang tài vận.

Tử sát: xuất ngoại nguyện vọng có thể đạt tới.

Tử Phá: chủ chịu quý nhân được yêu quý, tiểu nhân oán hận.

( tử vi cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh cùng cấp cung, xuất ngoại không thể an bình. )

2

Thiên cơ: ly hương chịu quý nhân đến đỡ trợ giúp, ở nhà dễ phát sinh tranh cãi, thị phi không ngừng.

Cơ nguyệt: dũ bận rộn dũ may mắn.

Cơ cự: dũ vội dũ gặp cát tường.

Cơ lương: xuất ngoại xứng ý, nghệ thuật trên đường có thể phát huy tài hoa.

( thiên cơ cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài không thể an bình. )

3

Thái dương: nên xuất ngoại cầu phát triển, không nên tĩnh thủ.

Nhật nguyệt: xuất ngoại trong vội vàng lấy được tài, nhiều phú quý.

Nhật cự: lao tâm lao lực, công tác làm nhiều công ít.

Ngày lương: xuất ngoại chịu quý nhân trợ giúp mà phát đạt.

( thái dương cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài thể xác và tinh thần không thanh nhàn. )

4

Vũ khúc: bên ngoài lao tâm lao lực, không nên tĩnh thủ, nên náo ở bên trong an thân.

Vũ phủ: trong vội vàng thủ tài, thành đại phú thương lượng.

Vũ Tham: chủ kinh thương thuận buồm xuôi gió mà thành cự phú.

Vũ Tướng: bên ngoài phát đạt phát tài.

Vũ sát: lao tâm lao lực, không được im lặng, nên động cầu cát.

Vũ phá: lao tâm lao lực, thể xác và tinh thần không thể an bình.

( vũ khúc cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài nên tuyển thị phi tranh cãi. )

5

Thiên đồng: ở dời động lúc, gặp quý nhân đến đỡ, mà phát đạt mập ra.

Đồng âm: vào miếu vượng tắc xuất ngoại tay không thành gia gây dựng sự nghiệp, hãm địa lúc lao khổ vất vả cần cù.

Đồng Cự: bên ngoài lao tâm lao lực.

Đồng lương: bên ngoài chịu trưởng bối viện trợ đến đỡ, phát đạt mập ra.

( thiên đồng cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài không thể thích chí. )

6

Liêm trinh: không nghệ an ở trong nhà, ra ngoài cầu phát triển, mong muốn lớn có thành tựu.

Liêm Phủ: náo ở bên trong thủ tài, quê người thành cự thương.

Liêm Tham: ra ngoài trong vội vàng phát tài, nhưng không thể kéo dài.

Liêm tướng: vất vả cần cù cố gắng, thành công cơ hội khả kỳ.

Liêm Sát: quê người phí sức phát tài.

Liêm Phá: phần đất bên ngoài gần quý, lao tâm lao lực không thanh tâm.

( liêm trinh cùng kình dương, đà la đồng cung, tam phương gia hội giết người ngôi sao, có chết già với hắn hương tới hiện tượng. )

Thiên phủ: ra ngoài chịu quý nhân trợ giúp đề bạt. Cùng bầu trời, địa kiếp đồng cung, ra ngoài nên chú ý tài sản, sinh mệnh an toàn.

Thái Âm: vào miếu ra ngoài gặp quý, được địa vị danh dự cùng tài phú, hãm địa bị tuyển thị phi tai nạn.

Tham lang: bên ngoài lao khổ, náo ở bên trong tiến phẩm. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, năm xưa bị gây tai hoạ nan.

Cánh cửa cực lớn: cả đời vất vả không ổn định, bị tuyển thị phi, thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp các loại càng thịnh.

Thiên tướng: quê người thành công đại phát triển.

Thiên lương: ra ngoài chịu quý nhân trợ giúp mà phát triển trở thành liền.

Thất sát: cả đời ở nhà ngày ít, bên ngoài ngày nhiều. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, cả đời lưu lạc cuộc sống, quan tâm không bình yên.

Phá quân: vào miếu bên ngoài phát đạt, hãm địa vất vả cần cù lao khổ quá ngày, không thể yên ổn. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, xảo nghệ trên đường đi. Cùng văn xương, văn khúc đồng cung, biết võ khúc tức là diễn viên nổi tiếng.

Văn xương: bên ngoài gặp quý nhân mà phát đạt. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài không thể an bình.

Văn khúc: bên ngoài gặp quý nhân mà phát đạt. Gặp ngôi sao may mắn chủ được tài, cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, không thể được chí.

Giúp đỡ: trong lúc chủ động chịu quý nhân trợ giúp mập ra phát đạt, cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bị tuyển thị phi tranh cãi.

Khôi Việt: ra ngoài đại cát, tướng đến sinh hoạt cũng yên ổn.

Hóa lộc: đất khách phát tài.

Hóa quyền: đất khách đạt được bãi đất vị trí.

Hóa khoa: bên ngoài có công danh.

Hóa kị: bị ngăn trở rất nhiều, bất cứ chuyện gì cũng không thuận lợi, biến thiên ở bên trong bị sinh tranh cãi.

Lộc tồn: xuất ngoại phát tài mập ra, có thể đạt thành nguyện vọng, sẽ đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng người bất hòa vất vả buôn bán.

Kình dương: vào miếu tắc sự nghiệp thành công, thêm cát ngôi sao, náo ở bên trong phát tài, hãm địa tắc vất vả cần cù lao khổ thất bại.

Đà la: hội cát ngôi sao ở đất khách, gặp quý nhân mà được tài. Hãm địa thêm đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp nhiều tuyển thị phi.

Đốm lửa: ra ngoài lao lực bôn ba, cuộc sống không bình yên, thêm cát ngôi sao náo ở bên trong thu nhập tiền tài, thêm kình dương, đà la các loại nhiều tuyển thị phi, ra ngoài không thể thích chí. Bất luận đồng cung sao nào, chủ nhiều cô độc phấn đấu, khuyết thiếu ngoại lực trợ giúp.

Linh tinh: có ngôi sao may mắn đồng cung, ra ngoài cát, thêm kình dương, đà la, không trung, địa kiếp, cả đời lao lực, nhiều tuyển thị phi.

Không trung, địa kiếp: bên ngoài bị tuyển thất bại, chưa gượng dậy nổi, thả tinh thần buồn rầu.

Thiên mã: ở nhà ngày ít, thường ra ngoài bôn ba.

Phàm các ngôi sao gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hóa kị các loại ngôi sao, tắc nhiều thị phi hoặc thể xác và tinh thần bất an hoặc thất bại. Phàm hàng năm đẩu quân ở cung thiên di quá độ gặp ngôi sao may mắn động tắc cát, gặp sát tinh động chắc có võ mồm thị phi hoặc điềm xấu.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button