Tử vi

Tử vi đấu sổ toàn thư: sao thất sát

   Sao thất sát

Một, tinh diệu đặc tính

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ toàn thư: sao thất sát

1. Hình tính

(1) hình thể

Khuôn mặt còn dài, thể cao thân tráng, cương nghị chi tướng, tính bạo cấp, nhiều tranh luận, đủ độc lập khí khái, không mừng người khác quản thúc.

(2) tính tình

Độc lập mạo hiểm, kháng cự phản nghịch, gấp gáp thẳng thắn, vui giận hiện ra mầu, an nguy không động dung, tính tình bị đến trôi qua.

2. Đặc sắc

(1) chuyển lệ

1. Vì trở thành thất bại cô thần: thất sát xung lượng lớn, thực sẽ cải biến tình thế, phá hư vốn có sửa đổi sáng chế cục diện mới. Dịch viết: “Động giả biến, cho nên phi cát tức hung, vì trở thành thất bại chuyển lệ.” .

2. Đầu voi đuôi chuột tập tính: thất sát chủ xơ xác tiêu điều, bốc đồng, phiêu lưu, tai nạn, thay đổi, nhân chịu đối cung sao thiên phủ ảnh hưởng nguyên nhân, sẽ thường có đầu voi đuôi chuột đặc tính. .

(2) cô tịch

Lý trí cô độc, đặc lập độc hành, tri âm khó cầu, tức rìa ngoài tới tri âm ít.

(3) nữ mệnh

Nữ mệnh không nên, lại càng không lợi nhuận sinh sản.

(4) tinh hóa

1. Ngôi sao may mắn: vui mừng độc tọa, không nên ngôi sao may mắn phụ trợ.

Nhưng như sẽ tử vi, lộc tồn, xương khúc, tả hữu, khả dịu đi này vội vàng xao động, mà chưởng thực quyền.

2. Sát tinh

Ⅰ. Có thể áp chế sát tinh, nhưng nhu nhiều lần trải qua gian dẫn, mới có khả năng thành công.

Ⅱ. Kị dương, linh, thành bại phập phồng, bị chìm đắm vào xã hội đen, thường xuyên động ngoan, thường phạm Quan lao.

(5) hành vận

1. Tân sinh năm nhân kị, hành vận tân năm cũng đều không lợi nhuận, hình phạt chính tổn thương.

2. Thất sát, dương, linh, như lại phùng sát tinh, hành hạn vừa đến tất có trọng thương, có khi mang tàn.

3. Phi hóa kỵ nhập cung lục thân, chủ khắc lục thân.

4. Phi hóa kỵ nhập cung tật ách, hình phạt chính tổn thương, huyết quang, khai đao, có sát tinh càng nghiệm.

(6) sự nghiệp

Nam nữ mệnh giai chủ sự nghiệp thành công, nhưng cũng cụ bị thật lớn sự chịu đựng, nếu không không khoẻ gây dựng sự nghiệp.

(7) hạn thứ ba

1. Giết, phá, sắc vĩnh viễn cho nhau đều nghe theo, gọi là “Trúc la hạn thứ ba” .

2. Đại nạn năm xưa phùng tới, người gặp được tất có hoặc lớn hoặc nhỏ trình độ biến hóa, đây biến hóa thất sát > phá > tham lang.

(8) ngưỡng đẩu

Thất sát triều đấu

1. Thất sát gặp tử vi hóa quyền, lại có ngôi sao may mắn củng sẽ, tất hơi lớn tướng.

2. Thất sát ở dần, thân hai cung, tất có chức vị quan trọng, gọi là thất sát triều đấu.

Hai, cung vị giải thích

1. Mệnh thân

(1) cảm xúc không ổn định, có xúc động tiềm năng, giáo dục trình độ có thể cải chính.

(2) không câu nệ tiểu tiết, nhưng thiện quản lý tài sản.

(3) cả đời biến hóa lớn đấy tỷ lệ rất cao.

(4) lợi nhuận quân cảnh quan võ.

(5) có rời xa nơi chôn rau cắt rốn cơ hội, hoặc làm cùng hải ngoại có quan hệ công việc.

2. Huynh đệ

Mặt trái không thân cận, huynh đệ duyến gầy, chia ra đông tây, nhân số cũng ít.

3. Vợ chồng

(1) đặc tính

Ⅰ. Cô độc: giữa vợ chồng có khoảng cách, ứng với đa số tia chớp người kết hôn.

Ⅱ. Biến hóa: không khỏi dao động biến hóa.

Ⅲ. Cá tính: phối ngẫu cá tính kiên cường, lòng háo thắng mạnh.

Ⅳ. Hình khắc

Thất sát vũ khúc, thất sát liêm trinh chủ hình khắc.

Thất sát dương, linh, nhị độ hôn nhân có khúc chiết.

Thất sát thêm Tứ Sát, nam khắc ba vợ, nữ nhân hình ba phu, cảm tình biến hóa thật lớn.

Ⅴ. Dị tộc hôn nhân

Có cùng người dị quốc sĩ, bất đồng thiếu tịch người thông hôn tới có thể, hoặc vợ chồng tuổi chênh lệch lớn, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoặc nhân sinh quan bất đồng.

(2) nam mệnh

Thê cá tính mạnh, có năng lực làm việc, có trách nhiệm kiên định.

(3) nữ mệnh

Phu sự nghiệp thành công, có trách nhiệm.

(4) so sánh – dao động

Ⅰ. Thất sát: góc lý trí thiện lương, cũng có độc lập năng lực.

Ⅱ. Phá quân: mặc dù dũng mãnh, nhưng dao động cập tính nguy hiểm cũng so với lớn, sứ cảm xúc cập lịch trình cuộc sống góc không ổn định.

Lịch trình cuộc sống góc không ổn định.

Ⅲ. Tham lang: nhiều tranh chấp, nhiều thiên hướng tửu sắc tài vận.

4. Đứa con

(1) chú ý đẻ non, sanh non, chắc có chỗ thiếu hụt người ấy nữ nhân, sẽ sát tinh có thể tăng này tính tất yếu.

(2) đứa con hiếu động, tính cách kiên cường liệt.

(3) thất sát độc tọa có ba người. thất sát liêm trinh có một tử.

Thất sát tử vi có ba người. thất sát thêm lục sát không có con nối dõi.

Thất sát vũ khúc có ba người.

5. Tiền tài

(1) quản lý tài sản

Thiện ở quản lý tài sản, cùng lộc tồn đồng cung, có thể chiếu hóa lộc lúc, dễ có quản lý tài sản cơ hội.

(2) thu vào

Ⅰ. Thất sát tới tài có chứa thiên, tiền của phi nghĩa vận, hoạch phát hoạch phá, không thể gìn giữ cái đã có.

Ⅱ. Cùng lộc tồn, thiên mã đồng cung, đều nghe theo hóa lộc hóa quyền, hóa khoa cập lục cát tinh lúc, có thể thành cự phú.

Ⅲ. Thu nhập tiền tài phí công cố sức, tiền tài ra vào số lượng quá nhiều.

(3) dao động

Ⅰ. Cho dù thành công cự phú mệnh cách, nhưng cả đời không khỏi ở trên tiền tài có một lần trở lên biến hóa lớn, nếu đại nạn năm xưa không lành, sẽ có tổn thất trọng đại.

Ⅱ. Có lục sát hoặc hóa kị, giai phải cẩn thận, để tránh ở biến hóa lớn ở bên trong táng gia bại sản, cho nên không nên kinh thương.

Ⅲ. Vui mừng sẽ Lộc Mã, kiếm tiền nhanh.

Ⅳ. Phùng lục sát, hóa kị, không vong định rủi ro.

Ⅴ. Thất sát vũ khúc đồng cung, phùng dương nhận, sẽ nhân thị phi rủi ro, nếu không nhân tài cầm đao.

6. Tật ách

(1) chủ phổi, dễ nộ hướng can, phổi, còn nhỏ tai ách bị thương.

(2) thất sát, liêm trinh: tay chân tàn tật.

(3) thất sát, dương nhận: tay chân hình tổn thương.

(4) thất sát loan vui mừng gặp lại: khai đao, huyết quang.

(5) tân sinh năm nhân, hoặc vận hành tân tuổi, thất sát ở lưu tật, chủ khai đao.

7. Di chuyển

(1) suốt ngày bên ngoài bôn tẩu, ở nhà ngày ít, hoạt động lực cường, lạc hãm phòng phiêu bạc thiên nhai.

(2) phùng kị sát, không kiếp phòng tai nạn xe cộ.

8. Nhân tế

(1) bằng hữu vô lợi, cấp dưới bất lực, gia phó bên trong trộm, mặt là bối phi.

(2) bằng hữu nhiều tính liệt, cố chấp, nhiều phiền phức.

9. Sự nghiệp

(1) thành bại biến hóa lớn, võ quan tắc anh hào, quan văn lỗi thời.

(2) vui mừng sẽ tử vi, lộc tồn, tả hữu, xương khúc, chủ nắm quyền. Thất sát liêm trinh có uy danh.

(3) nên ngoại khoa y sư, kim chúc nghiệp, đồ tể nghiệp, cũng phòng luân nhân hắc đạo.

10. Điền trạch

(1) vô sát hướng muộn phát, như thêm cát nhà giàu mới nổi.

(2) thất sát, dương nhận, hoặc liêm trinh, tắc điền trạch có tranh chấp, phòng bị thua tổ nghiệp.

(3) phụ cận có đồn công an, thị trường, nơi công cộng vi nhập cục.

11. Phúc đức

Tâm làm, nữ mệnh như thất sát vô ngôi sao may mắn, lao lực biến hóa cơ hội rất lớn.

12. Cha mẹ

Có hình khắc, ly hương độc lập mệnh, lục thân vô dựa vào, song thân hoặc trong đó có tính bạo người.

Ba, vận mệnh ăn khớp

1. Tứ hóa

Thiên phủ:

Vô tứ hóa, thực tế tương đương lộc quyền khoa.

Thiên tướng:

Phụ tá đế tinh không thể trì ý kiến.

Thất sát:

Chiến tướng, sinh tử đưa ngoài suy xét, lộc quyền khoa vi vật ngoài thân, kị, không quan trọng gì.

Xương khúc:

Chỉ có kị, vô lộc, văn nhân thanh cao.

Thất sát nhập mệnh đều nghe theo ánh sao, phá quân ở cung sự nghiệp hóa lộc, tiền tài tham lang hóa kị, thân là chiến tướng, đương nhiên hy vọng công lao sự nghiệp hiển hách, nhưng lại không thể công cao chấn chủ, cũng không thể có dã tâm, gặp có gió ba phải mai danh ẩn tích, không đáng giá cũng.

2. Rớt hỗn: thất sát nhập mệnh, tam phương tứ chính tinh diệu không lành, nguyên nhân chính tùy hứng, hơn nữa không sở trường quản lý tài sản, xử sự mạnh mẽ, dễ dàng xúc động, phúc trạch không mạnh. Tùy hứng có thể sính sảng khoái nhất thời, nhưng sẽ mang đến vô tận thống khổ, tự hạn chế sẽ khiến cho chính mình khó chịu, nhưng cũng vứt bỏ không cần thiết phiền não, mạnh mẽ bị thái độ làm người áp chế, lấy mầu giao người, hoa rơi mà yêu du.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ toàn thư: sao thất sát

   Sao thất sát

Một, tinh diệu đặc tính

1. Hình tính

(1) hình thể

Khuôn mặt còn dài, thể cao thân tráng, cương nghị chi tướng, tính bạo cấp, nhiều tranh luận, đủ độc lập khí khái, không mừng người khác quản thúc.

(2) tính tình

Độc lập mạo hiểm, kháng cự phản nghịch, gấp gáp thẳng thắn, vui giận hiện ra mầu, an nguy không động dung, tính tình bị đến trôi qua.

2. Đặc sắc

(1) chuyển lệ

1. Vì trở thành thất bại cô thần: thất sát xung lượng lớn, thực sẽ cải biến tình thế, phá hư vốn có sửa đổi sáng chế cục diện mới. Dịch viết: “Động giả biến, cho nên phi cát tức hung, vì trở thành thất bại chuyển lệ.” .

2. Đầu voi đuôi chuột tập tính: thất sát chủ xơ xác tiêu điều, bốc đồng, phiêu lưu, tai nạn, thay đổi, nhân chịu đối cung sao thiên phủ ảnh hưởng nguyên nhân, sẽ thường có đầu voi đuôi chuột đặc tính. .

(2) cô tịch

Lý trí cô độc, đặc lập độc hành, tri âm khó cầu, tức rìa ngoài tới tri âm ít.

(3) nữ mệnh

Nữ mệnh không nên, lại càng không lợi nhuận sinh sản.

(4) tinh hóa

1. Ngôi sao may mắn: vui mừng độc tọa, không nên ngôi sao may mắn phụ trợ.

Nhưng như sẽ tử vi, lộc tồn, xương khúc, tả hữu, khả dịu đi này vội vàng xao động, mà chưởng thực quyền.

2. Sát tinh

Ⅰ. Có thể áp chế sát tinh, nhưng nhu nhiều lần trải qua gian dẫn, mới có khả năng thành công.

Ⅱ. Kị dương, linh, thành bại phập phồng, bị chìm đắm vào xã hội đen, thường xuyên động ngoan, thường phạm Quan lao.

(5) hành vận

1. Tân sinh năm nhân kị, hành vận tân năm cũng đều không lợi nhuận, hình phạt chính tổn thương.

2. Thất sát, dương, linh, như lại phùng sát tinh, hành hạn vừa đến tất có trọng thương, có khi mang tàn.

3. Phi hóa kỵ nhập cung lục thân, chủ khắc lục thân.

4. Phi hóa kỵ nhập cung tật ách, hình phạt chính tổn thương, huyết quang, khai đao, có sát tinh càng nghiệm.

(6) sự nghiệp

Nam nữ mệnh giai chủ sự nghiệp thành công, nhưng cũng cụ bị thật lớn sự chịu đựng, nếu không không khoẻ gây dựng sự nghiệp.

(7) hạn thứ ba

1. Giết, phá, sắc vĩnh viễn cho nhau đều nghe theo, gọi là “Trúc la hạn thứ ba” .

2. Đại nạn năm xưa phùng tới, người gặp được tất có hoặc lớn hoặc nhỏ trình độ biến hóa, đây biến hóa thất sát > phá > tham lang.

(8) ngưỡng đẩu

Thất sát triều đấu

1. Thất sát gặp tử vi hóa quyền, lại có ngôi sao may mắn củng sẽ, tất hơi lớn tướng.

2. Thất sát ở dần, thân hai cung, tất có chức vị quan trọng, gọi là thất sát triều đấu.

Hai, cung vị giải thích

1. Mệnh thân

(1) cảm xúc không ổn định, có xúc động tiềm năng, giáo dục trình độ có thể cải chính.

(2) không câu nệ tiểu tiết, nhưng thiện quản lý tài sản.

(3) cả đời biến hóa lớn đấy tỷ lệ rất cao.

(4) lợi nhuận quân cảnh quan võ.

(5) có rời xa nơi chôn rau cắt rốn cơ hội, hoặc làm cùng hải ngoại có quan hệ công việc.

2. Huynh đệ

Mặt trái không thân cận, huynh đệ duyến gầy, chia ra đông tây, nhân số cũng ít.

3. Vợ chồng

(1) đặc tính

Ⅰ. Cô độc: giữa vợ chồng có khoảng cách, ứng với đa số tia chớp người kết hôn.

Ⅱ. Biến hóa: không khỏi dao động biến hóa.

Ⅲ. Cá tính: phối ngẫu cá tính kiên cường, lòng háo thắng mạnh.

Ⅳ. Hình khắc

Thất sát vũ khúc, thất sát liêm trinh chủ hình khắc.

Thất sát dương, linh, nhị độ hôn nhân có khúc chiết.

Thất sát thêm Tứ Sát, nam khắc ba vợ, nữ nhân hình ba phu, cảm tình biến hóa thật lớn.

Ⅴ. Dị tộc hôn nhân

Có cùng người dị quốc sĩ, bất đồng thiếu tịch người thông hôn tới có thể, hoặc vợ chồng tuổi chênh lệch lớn, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoặc nhân sinh quan bất đồng.

(2) nam mệnh

Thê cá tính mạnh, có năng lực làm việc, có trách nhiệm kiên định.

(3) nữ mệnh

Phu sự nghiệp thành công, có trách nhiệm.

(4) so sánh – dao động

Ⅰ. Thất sát: góc lý trí thiện lương, cũng có độc lập năng lực.

Ⅱ. Phá quân: mặc dù dũng mãnh, nhưng dao động cập tính nguy hiểm cũng so với lớn, sứ cảm xúc cập lịch trình cuộc sống góc không ổn định.

Lịch trình cuộc sống góc không ổn định.

Ⅲ. Tham lang: nhiều tranh chấp, nhiều thiên hướng tửu sắc tài vận.

4. Đứa con

(1) chú ý đẻ non, sanh non, chắc có chỗ thiếu hụt người ấy nữ nhân, sẽ sát tinh có thể tăng này tính tất yếu.

(2) đứa con hiếu động, tính cách kiên cường liệt.

(3) thất sát độc tọa có ba người. thất sát liêm trinh có một tử.

Thất sát tử vi có ba người. thất sát thêm lục sát không có con nối dõi.

Thất sát vũ khúc có ba người.

5. Tiền tài

(1) quản lý tài sản

Thiện ở quản lý tài sản, cùng lộc tồn đồng cung, có thể chiếu hóa lộc lúc, dễ có quản lý tài sản cơ hội.

(2) thu vào

Ⅰ. Thất sát tới tài có chứa thiên, tiền của phi nghĩa vận, hoạch phát hoạch phá, không thể gìn giữ cái đã có.

Ⅱ. Cùng lộc tồn, thiên mã đồng cung, đều nghe theo hóa lộc hóa quyền, hóa khoa cập lục cát tinh lúc, có thể thành cự phú.

Ⅲ. Thu nhập tiền tài phí công cố sức, tiền tài ra vào số lượng quá nhiều.

(3) dao động

Ⅰ. Cho dù thành công cự phú mệnh cách, nhưng cả đời không khỏi ở trên tiền tài có một lần trở lên biến hóa lớn, nếu đại nạn năm xưa không lành, sẽ có tổn thất trọng đại.

Ⅱ. Có lục sát hoặc hóa kị, giai phải cẩn thận, để tránh ở biến hóa lớn ở bên trong táng gia bại sản, cho nên không nên kinh thương.

Ⅲ. Vui mừng sẽ Lộc Mã, kiếm tiền nhanh.

Ⅳ. Phùng lục sát, hóa kị, không vong định rủi ro.

Ⅴ. Thất sát vũ khúc đồng cung, phùng dương nhận, sẽ nhân thị phi rủi ro, nếu không nhân tài cầm đao.

6. Tật ách

(1) chủ phổi, dễ nộ hướng can, phổi, còn nhỏ tai ách bị thương.

(2) thất sát, liêm trinh: tay chân tàn tật.

(3) thất sát, dương nhận: tay chân hình tổn thương.

(4) thất sát loan vui mừng gặp lại: khai đao, huyết quang.

(5) tân sinh năm nhân, hoặc vận hành tân tuổi, thất sát ở lưu tật, chủ khai đao.

7. Di chuyển

(1) suốt ngày bên ngoài bôn tẩu, ở nhà ngày ít, hoạt động lực cường, lạc hãm phòng phiêu bạc thiên nhai.

(2) phùng kị sát, không kiếp phòng tai nạn xe cộ.

8. Nhân tế

(1) bằng hữu vô lợi, cấp dưới bất lực, gia phó bên trong trộm, mặt là bối phi.

(2) bằng hữu nhiều tính liệt, cố chấp, nhiều phiền phức.

9. Sự nghiệp

(1) thành bại biến hóa lớn, võ quan tắc anh hào, quan văn lỗi thời.

(2) vui mừng sẽ tử vi, lộc tồn, tả hữu, xương khúc, chủ nắm quyền. Thất sát liêm trinh có uy danh.

(3) nên ngoại khoa y sư, kim chúc nghiệp, đồ tể nghiệp, cũng phòng luân nhân hắc đạo.

10. Điền trạch

(1) vô sát hướng muộn phát, như thêm cát nhà giàu mới nổi.

(2) thất sát, dương nhận, hoặc liêm trinh, tắc điền trạch có tranh chấp, phòng bị thua tổ nghiệp.

(3) phụ cận có đồn công an, thị trường, nơi công cộng vi nhập cục.

11. Phúc đức

Tâm làm, nữ mệnh như thất sát vô ngôi sao may mắn, lao lực biến hóa cơ hội rất lớn.

12. Cha mẹ

Có hình khắc, ly hương độc lập mệnh, lục thân vô dựa vào, song thân hoặc trong đó có tính bạo người.

Ba, vận mệnh ăn khớp

1. Tứ hóa

Thiên phủ:

Vô tứ hóa, thực tế tương đương lộc quyền khoa.

Thiên tướng:

Phụ tá đế tinh không thể trì ý kiến.

Thất sát:

Chiến tướng, sinh tử đưa ngoài suy xét, lộc quyền khoa vi vật ngoài thân, kị, không quan trọng gì.

Xương khúc:

Chỉ có kị, vô lộc, văn nhân thanh cao.

Thất sát nhập mệnh đều nghe theo ánh sao, phá quân ở cung sự nghiệp hóa lộc, tiền tài tham lang hóa kị, thân là chiến tướng, đương nhiên hy vọng công lao sự nghiệp hiển hách, nhưng lại không thể công cao chấn chủ, cũng không thể có dã tâm, gặp có gió ba phải mai danh ẩn tích, không đáng giá cũng.

2. Rớt hỗn: thất sát nhập mệnh, tam phương tứ chính tinh diệu không lành, nguyên nhân chính tùy hứng, hơn nữa không sở trường quản lý tài sản, xử sự mạnh mẽ, dễ dàng xúc động, phúc trạch không mạnh. Tùy hứng có thể sính sảng khoái nhất thời, nhưng sẽ mang đến vô tận thống khổ, tự hạn chế sẽ khiến cho chính mình khó chịu, nhưng cũng vứt bỏ không cần thiết phiền não, mạnh mẽ bị thái độ làm người áp chế, lấy mầu giao người, hoa rơi mà yêu du.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button