Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết văn xương

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết văn xương

Văn xương thủ mệnh, miếu vượng gặp chư cát, văn vẻ cái thế, công danh hiển hách, càng thích cùng văn khúc đồng cung.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết văn xương

Văn xương vui mừng kim sinh ra, phú quý song toàn, trước khó sau dễ, ở bên trong muộn có tiếng danh.

Văn xương thủ mệnh, hãm gặp chư hung, cũng chủ lưỡi luận, xảo nghệ, bổn sự cao nhân.

Văn xương hội Thái Dương, thiên lương, thiên đồng, lộc tồn, chủ phú quý.

Văn xương vũ khúc vu thân mệnh, văn võ kiêm toàn.

Văn xương cùng liêm trinh, thất sát, Kình Đà đồng cung, chủ lừa dối ngụy.

Văn xương tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

Văn xương tham lang vu tị hợi thủ mệnh, gia sát hóa kị, chủ tan xương bầm thây, chết trẻ.

Văn xương cánh cửa cực lớn đồng cung, tang chí.

Văn xương phá quân đồng cung, chủ có nước tai họa.

Văn xương tả phụ, vị trí tới tam thai.

Văn khoa củng chiếu, giả nghị còn trẻ đăng khoa. ( luận tam phương )

Văn xương rơi vào thiên thương, nhan hồi chết non. ( mệnh có kiếp không Kình Đà, hạn tới thất sát, Kình Đà điệt cũng phương luận )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết văn xương

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết văn xương

Văn xương thủ mệnh, miếu vượng gặp chư cát, văn vẻ cái thế, công danh hiển hách, càng thích cùng văn khúc đồng cung.

Văn xương vui mừng kim sinh ra, phú quý song toàn, trước khó sau dễ, ở bên trong muộn có tiếng danh.

Văn xương thủ mệnh, hãm gặp chư hung, cũng chủ lưỡi luận, xảo nghệ, bổn sự cao nhân.

Văn xương hội Thái Dương, thiên lương, thiên đồng, lộc tồn, chủ phú quý.

Văn xương vũ khúc vu thân mệnh, văn võ kiêm toàn.

Văn xương cùng liêm trinh, thất sát, Kình Đà đồng cung, chủ lừa dối ngụy.

Văn xương tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

Văn xương tham lang vu tị hợi thủ mệnh, gia sát hóa kị, chủ tan xương bầm thây, chết trẻ.

Văn xương cánh cửa cực lớn đồng cung, tang chí.

Văn xương phá quân đồng cung, chủ có nước tai họa.

Văn xương tả phụ, vị trí tới tam thai.

Văn khoa củng chiếu, giả nghị còn trẻ đăng khoa. ( luận tam phương )

Văn xương rơi vào thiên thương, nhan hồi chết non. ( mệnh có kiếp không Kình Đà, hạn tới thất sát, Kình Đà điệt cũng phương luận )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button