Tử vi

Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa lộc ở phu Quan tuyến

Sao hóa lộc

Giới thiệu vắn tắt

 
Hóa ghi âm ngôi sao cát luận thuộc âm thổ, nay luận chúc kim, thành phúc đức chi thần, chủ tình duyên, lạc quan, tài lộc, quý nhân. Nếu như không phải là tài tinh hóa lộc hoặc là ở cung tài bạch, trước không lấy tài đến giải thích.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa lộc ở phu Quan tuyến

 
Cung phu thê

Có khác phái duyến, thả chủ thân mình xã hội bối cảnh, hoàn cảnh làm việc không tệ.

 
Đôi phối ngẫu tốt, phối ngẫu là “Gầy” không được hình thể.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ phối ngẫu có khác phái duyến. Nam mệnh lại chủ kết bạn phong trần nữ lang.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ khác phái duyến tốt, nhân công tác quan hệ thường kết bạn khác phái, thả rất có trợ lực.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Phối ngẫu đúng sự tình nghiệp trợ lớn, có thể giải nguy khốn.

 
Thái Âm hóa lộc:

Nam chính thái thái hiền lành có khả năng, năng chủ trì sự nghiệp. Nữ chính phu ấm, cho nên kết hôn hậu phương có thể làm lão bản.

 
Tham lang hóa lộc:

Phối ngẫu cùng bản ai cũng đều có khác phái duyến, dễ có gặp ở ngoài.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Phối ngẫu cá tính mạnh, rất biết kiếm tiền.

 
Thái dương hóa lộc:

Nam chính cưới vợ hậu phương có thể có sự nghiệp của chính mình, thả thái thái có khả năng giúp đỡ nhiều, thái thái so với tiên sinh lao lực. Nữ chính có khi lão bản mệnh, nhưng vô thực quyền, treo danh mà thôi.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Khác phái duyến tốt, vợ chồng duyến gầy.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ phối ngẫu nhiều ấm, trên sự nghiệp nhiều trưởng bối trợ giúp.

 
Phá quân hóa lộc:

Chủ khác phái duyến, không chủ vợ chồng duyến.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Công tác thoải mái, cũng có thể kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp thuận lợi. Nếu sát tinh phá tan, làm việc góc không thể chuyên tâm, thích công việc nhẹ nhõm, không kiên nhẫn chuyên nhất ngành sản xuất đau khổ làm thật làm.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Liêm trinh làm quan lộc chủ, chủ làm việc trôi chảy, lại chủ quyền trách. Hóa lộc chủ hoa đào, nếu cung thân ở Quan lộc, hoa đào càng dữ dội hơn, rất hiếm có khác phái trợ giúp.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Giỏi về kiếm lấy trí tuệ tài, bằng trí tuệ gây dựng sự nghiệp. Cùng hung tinh sát tinh câu, có hoa không quả, thiên kiều kỹ năng.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Không tốt. Chủ bản nhân vô gì hành động, chỉ trông vào phúc vận, rất ít có thể khai sáng đấy, dày nguyên nhân.

 
Thái Âm hóa lộc:

Nam mệnh chủ thái thái hiền lành, nhưng vì nữ nhân lão bản. Cũng có một loại khả năng, có một khác thái thái Mịa chưởng sự nghiệp, nhân vợ chồng chủ nội thê, Quan lộc chủ ngoại thê. Nữ mệnh chủ bản nhân có lão bản cách, thả chưởng thực quyền. Thái Âm vượng thủ, sự nghiệp trôi chảy; thất huy, chủ vãn thành.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ thiên tài, hơi đầu cơ tính, giải trí tính. Công tác trường hợp ở bên trong, rất hiếm có khác phái trợ giúp.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Vũ khúc hóa lộc nhập cung quan lộc chủ tài, công tác trôi chảy. Trên sự nghiệp tiền tài ra vào trôi chảy như ý, hoặc làm cùng tài chính có quan hệ chức vụ ắt hoặc sự nghiệp.

 
Thái dương hóa lộc:

Nam mệnh chủ có lão bản cách, thả ủng thực quyền, dù cho là dân đi làm, cũng vì có quyền lực đứng đầu quản. Nữ mệnh chủ tiên sinh sở làm, khả gây dựng sự nghiệp vi lão bản, hoặc là công dân doanh cơ cấu chủ quản.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ lấy miệng vi nghiệp, tranh luận chức vụ, văn hóa truyền bá người là. Nhân hoàn cảnh làm việc tới quan hệ, thường có có lộc ăn.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chịu thủ trưởng ân sủng, đề bạt, nên địa vị cao. Rất hiếm có người lớn tuổi tới phúc ấm, chiếu cố.

 
Phá quân hóa lộc:

Có thể được phối ngẫu trợ giúp, sứ công tác, sự nghiệp trôi chảy.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa lộc ở phu Quan tuyến

Sao hóa lộc

Giới thiệu vắn tắt

 
Hóa ghi âm ngôi sao cát luận thuộc âm thổ, nay luận chúc kim, thành phúc đức chi thần, chủ tình duyên, lạc quan, tài lộc, quý nhân. Nếu như không phải là tài tinh hóa lộc hoặc là ở cung tài bạch, trước không lấy tài đến giải thích.

 
Cung phu thê

Có khác phái duyến, thả chủ thân mình xã hội bối cảnh, hoàn cảnh làm việc không tệ.

 
Đôi phối ngẫu tốt, phối ngẫu là “Gầy” không được hình thể.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ phối ngẫu có khác phái duyến. Nam mệnh lại chủ kết bạn phong trần nữ lang.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ khác phái duyến tốt, nhân công tác quan hệ thường kết bạn khác phái, thả rất có trợ lực.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Phối ngẫu đúng sự tình nghiệp trợ lớn, có thể giải nguy khốn.

 
Thái Âm hóa lộc:

Nam chính thái thái hiền lành có khả năng, năng chủ trì sự nghiệp. Nữ chính phu ấm, cho nên kết hôn hậu phương có thể làm lão bản.

 
Tham lang hóa lộc:

Phối ngẫu cùng bản ai cũng đều có khác phái duyến, dễ có gặp ở ngoài.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Phối ngẫu cá tính mạnh, rất biết kiếm tiền.

 
Thái dương hóa lộc:

Nam chính cưới vợ hậu phương có thể có sự nghiệp của chính mình, thả thái thái có khả năng giúp đỡ nhiều, thái thái so với tiên sinh lao lực. Nữ chính có khi lão bản mệnh, nhưng vô thực quyền, treo danh mà thôi.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Khác phái duyến tốt, vợ chồng duyến gầy.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ phối ngẫu nhiều ấm, trên sự nghiệp nhiều trưởng bối trợ giúp.

 
Phá quân hóa lộc:

Chủ khác phái duyến, không chủ vợ chồng duyến.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Công tác thoải mái, cũng có thể kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp thuận lợi. Nếu sát tinh phá tan, làm việc góc không thể chuyên tâm, thích công việc nhẹ nhõm, không kiên nhẫn chuyên nhất ngành sản xuất đau khổ làm thật làm.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Liêm trinh làm quan lộc chủ, chủ làm việc trôi chảy, lại chủ quyền trách. Hóa lộc chủ hoa đào, nếu cung thân ở Quan lộc, hoa đào càng dữ dội hơn, rất hiếm có khác phái trợ giúp.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Giỏi về kiếm lấy trí tuệ tài, bằng trí tuệ gây dựng sự nghiệp. Cùng hung tinh sát tinh câu, có hoa không quả, thiên kiều kỹ năng.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Không tốt. Chủ bản nhân vô gì hành động, chỉ trông vào phúc vận, rất ít có thể khai sáng đấy, dày nguyên nhân.

 
Thái Âm hóa lộc:

Nam mệnh chủ thái thái hiền lành, nhưng vì nữ nhân lão bản. Cũng có một loại khả năng, có một khác thái thái Mịa chưởng sự nghiệp, nhân vợ chồng chủ nội thê, Quan lộc chủ ngoại thê. Nữ mệnh chủ bản nhân có lão bản cách, thả chưởng thực quyền. Thái Âm vượng thủ, sự nghiệp trôi chảy; thất huy, chủ vãn thành.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ thiên tài, hơi đầu cơ tính, giải trí tính. Công tác trường hợp ở bên trong, rất hiếm có khác phái trợ giúp.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Vũ khúc hóa lộc nhập cung quan lộc chủ tài, công tác trôi chảy. Trên sự nghiệp tiền tài ra vào trôi chảy như ý, hoặc làm cùng tài chính có quan hệ chức vụ ắt hoặc sự nghiệp.

 
Thái dương hóa lộc:

Nam mệnh chủ có lão bản cách, thả ủng thực quyền, dù cho là dân đi làm, cũng vì có quyền lực đứng đầu quản. Nữ mệnh chủ tiên sinh sở làm, khả gây dựng sự nghiệp vi lão bản, hoặc là công dân doanh cơ cấu chủ quản.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ lấy miệng vi nghiệp, tranh luận chức vụ, văn hóa truyền bá người là. Nhân hoàn cảnh làm việc tới quan hệ, thường có có lộc ăn.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chịu thủ trưởng ân sủng, đề bạt, nên địa vị cao. Rất hiếm có người lớn tuổi tới phúc ấm, chiếu cố.

 
Phá quân hóa lộc:

Có thể được phối ngẫu trợ giúp, sứ công tác, sự nghiệp trôi chảy.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button