Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh thông thường hung cách bách khoa toàn thư

Luận nghèo hèn không hợp cục

 
Mệnh vô chính diệu cách, cực cư mão dậu cách, sát củng liêm trinh cách, cự phùng Tứ Sát cách, mã đầu đới kiếm cách, mệnh lý phùng không cách, thiên lương củng nguyệt cách, văn tinh gặp giáp cách, văn tinh thất vị cách, khoa tinh sát tấu cách, khoa tinh phùng phá cách, khôi việt hung xung cách, võ tham thủ thân cách, cự cơ hóa dậu cách, hình tù giáp ấn cách, nguyệt đồng gặp sát cách, mã lạc không vong cách, lương mã phiêu đãng cách, sinh bất phùng thời cách, lộc phùng hai sát cách, nhật nguyệt giấu huy cách ( nhật nguyệt phản bối ), tài cùng tù thù cách, nhất sinh cô bần cách, quân tử không cầm quyền cách, lưỡng trọng hoa cái cách, Kình Đà giáp kị cách, hỏa linh giáp mệnh cách, kiếp không giáp mệnh cách.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ vận mệnh thông thường hung cách bách khoa toàn thư

 
Thường nói: phi cách phi cục, nào đáng thành phúc, phàm nhân mệnh không hợp trước cách, lại phạm kiển cục, tất sát mẹ goá con côi nghèo hèn.

 
1, mệnh vô chính diệu cách

 
Cung mệnh vô tử vi sao thiên phủ đeo mười bốn chính diệu, bất luận cung mệnh có hay không có lộc tồn, Kình Đà, hỏa linh, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt các loại ngoại hạng ngôi sao, chỉ cần vô tử phủ mười bốn chính diệu, đều là mệnh vô chính diệu cách. Phán đoán suy luận cung mệnh lúc, phải xem xét cung thiên di cát hung đến định mệnh cung cát hung, đồng thời muốn xem cung mệnh nơi cư trú tới thiên diệu, hóa diệu, tạp diệu cát hung như thế nào, đã định họa phúc. Mệnh vô chính diệu đều không phải là nhất định thuộc nghèo hèn mệnh, chỉ cần tam phương có vào miếu vượng tới ngôi sao may mắn cập lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội, không thấy hung tinh, vẫn khả thăng chức rất nhanh, phát huy tài năng, phú quý khả kỳ.

 
Nếu cung mệnh thiên diệu, hóa diệu, tạp diệu tẫn nhiều hung tinh, tam hợp cung cập đối cung tinh thần hãm thất, hội tụ Tứ Sát kiếp không, mà vô ngôi sao may mắn gia hội, ở còn nhỏ nhiều sẽ chết non. Nếu tránh được bất tử, cũng thế hai họ kéo dài, làm nô là bộc, cả đời bần cùng, nhiều tai nạn, không thể phát đạt. Nên xuất gia vi tăng đạo ( bất quá nói đi thì nói lại, bây giờ tăng đạo ngày qua được so với ngươi ta còn tốt ). Lại như cung phụ mẫu cũng vô chính diệu, tắc thiếu niên lại đau khổ. Đây cách ở còn nhỏ nhiều bệnh nhiều tai họa, cùng song thân duyến gầy, hoặc tang phụ, hoặc mất mẹ, hoặc cho làm con thừa tự làm con nuôi, thay tên đổi họ phương có thể sống, hoặc tùy mẫu kế bái, hoặc là tư sinh, hoặc là thứ ( phụ thân tiểu lão bà ) sở sanh. Sau khi thành niên hoặc ở rể nhà vợ, hoặc rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Cho nên thơ cổ mây:

 
Cung mệnh không có chính diệu ngôi sao, ấu tuổi thật mạnh có tai hoạ. Duy là cho làm con thừa tự phương đắc thọ, tha hương xong đi làm chủ giường.

 
Người thời nay mệnh nhiều nghiệm vu còn nhỏ nhiều bệnh, cùng song thân cảm tình cạn, cả đời bên trong sẽ càng sửa dòng họ mình hoặc danh, ly hương ngoại đi vân vân hình. Về phần thứ sở sanh, cho làm con thừa tự làm con nuôi, hoặc ấu tang phụ mẫu, ở rể vân vân hình ít.

 
Thường nói: “Mệnh vô chính diệu, hai họ Phương có thể kéo dài sinh, rơi xa quê hương mới có thể thành gia “, “Mệnh vô chính diệu, chết non cô bần” .

 
2, cực cư mão dậu cách

 
Tử vi tham lang ở mão dậu tọa mệnh, lại gặp sát tinh. Tử tham mão dậu, đều không phải là mỗi người đều là nghèo hèn mệnh hoặc tăng nhân đạo sĩ. Nếu gặp tử vi hóa quyền, hóa khoa, tham lang hóa lộc, hóa quyền, hoặc lộc tồn ở cung mệnh, hoặc gia hội đốm lửa, linh tinh, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc các loại trở lên tình hình, cùng không thể lấy nghèo hèn định tới, ngược lại chủ phú quý thành công ( nữ mệnh không nên gặp xương khúc ).

 
Nhược vô kể trên bất kỳ một cái nào hội tinh diệu hợp, mà cung mệnh tam phương gặp kình dương, địa kiếp, không trung, tuần khoảng không, tiệt không, hóa kị, thiên khốc, thiên hư, cô thần, quả tú các loại tinh tú, tất cả đời không làm nổi, bần cùng cô đơn, danh lợi câu vô, nên xuất gia vi tăng đạo, không vong nếu là ở cung mệnh, người cùng tôn giáo duyên phân càng cường, cho nên thơ cổ mây:

 
Cực cư mão dậu gặp tai kiếp khoảng không, mười người mệnh chín vi tăng.

 
Lại mây:

 
Thử hỏi thân này nơi nào đi, cà sa cạo đầu ở không môn.

 
Đương nhiên bây giờ hòa thượng giả, giả đạo sĩ, giả ni cô nhiều lắm, cho dù xuất gia người, không ít người cũng không – ly khai là tửu sắc tài vận, không có mấy cái là chân chính tu hành mà có pháp lực nhân. Mà xã hội chi lưu cũng mình quảng cáo rùm beng mà thôi, mà đến đây tiến hành lừa dối tài sắc hoặc thỏa mãn nào đó tâm lý.

 
Tử vi tham lang ở cung Mão Dậu tọa mệnh, đa số người giống như dưới đặc điểm: ① đa số góc giảng nghĩa khí, sanh ra ở rất bình thường đấy gia đình;② có dáng vóc tiều tụy tôn giáo tín ngưỡng, người tin tưởng huyền học, thầy tướng số, bói toán, khí công, y học, thật là thần tiên chi thuật, thậm chí sẽ đầu nhập thời gian đi nghiên cứu;③ cùng khác phái giao thiệp thời điểm nhiều, cá tính hòa ngoại tại hình tượng giàu … Mị lực, dễ dàng hấp dẫn khác phái. Nam tử sảng khoái hào phóng, không quá coi trọng tiền tài, nữ tử dáng người gợi cảm, ý tưởng nhiều lắm, bất an vu thất, nên đó đã ly hôn đấy lão công, hoặc trước khi kết hôn có khá nhiều khúc chiết mới có thể giai lão;④ vi “Hoa đào phạm chủ” cách, nam nữ giai dễ có hoa đào, quan hệ hôn nhân từng có vấn đề chắc có không chuyện bình thường, thêm không vong bất luận;⑤ phối ngẫu thân thể tương đối mập mạp. ⑥ chính mình sống lâu dài.

 
Thường nói: “Bắc cực thêm hung thần, vi tăng làm đạo “, “Cực cư mão dậu, đa số thoát tục tăng nhân “, “Nữ mệnh, tử vi tham lang đồng cung, lạc phong bụi ( ấn: cung mệnh, phúc đức, phu tử hai cung gia sát mới là ) “, “Tử vi tham lang vi chí dâm, nam nữ tà dâm” “Tử vi tham lang đồng cung vu mão dậu, bất trung bất nghĩa, che giấu gần gian nhân “, vô giúp đỡ xương khúc hội hợp, gần tiểu nhân mà xa quân tử, cùng người xấu cùng một giuộc, thích cùng không đứng đắn người cùng nhau lêu lổng.”Tử vi tham lang đồng cung, như vô chế, là người vô ích ( được giúp đỡ xương khúc giáp chế, thì không đây luận )” .

 
Như:

 
Trần bá đạt đến, càn tạo 1904 giáp thìn năm ngày mười bảy tháng sáu giờ Thìn sinh ( trần bá đạt đến lúc tuổi già nhận phóng viên phỏng vấn, tằng tự thuật sinh nhật ), tử vi tham lang ở mão cung tọa mệnh, cung quan lộc liêm trinh hóa lộc, cung tài bạch phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, vi tam kỳ cách, kình dương đồng cung, vô giúp đỡ xương khúc giáp chế, tung quý hiển cũng thuộc gian nhân không thể nghi ngờ. Từng vì tóc trạch đông đấy bí thư, cách mạng văn hóa lúc, nhâm văn cách tiểu tổ phó tổ trưởng, chạm tay có thể bỏng, chỉnh vô số người, chuyện xấu uống cạn. Thanh toán cách mạng văn hóa sai lầm, 1981 năm 1 nguyệt 30 ngày, trần bá đạt đến bị phán ở tù mười tám năm, cướp đoạt quyền lợi chính trị năm năm. Đây mệnh thật phù hợp “Nam nữ tà dâm “, “Bất trung bất nghĩa, che giấu gần gian nhân “, “Tử vi gặp vũ khúc, phá quân, dương, đà, lấn hình họa nước” chi luận đoạn.

 
Thái kinh, Bắc Tống gian thần. Càn tạo 1047 Đinh Hợi năm tháng giêng mười bảy ngày giờ hợi sinh ( gặp ba mệnh thông tấn ), tử vi tham lang ở mão cung tọa mệnh, được xương khúc Khôi Việt giáp chế, cho phép là đắt luận, nếu có kình dương cùng tham lang hội hợp, vẫn chủ bất trung bất nghĩa, che giấu gần gian nhân. Thái kinh vi Bắc Tống gian thần, quan bái thái sư, tăng thêm bóc lột, bài xích dị kỷ, xây dựng rầm rộ, được xưng là “Lục tặc” đứng đầu. 80 tuổi lúc, quân Kim công tống, dẫn cả nhà hướng nam chạy trốn, bị khâm tông trục xuất Lĩnh Nam, biếm xoay mình thiều đam hai châu, trên đường chết vào đàm châu ( nay Hồ Nam Trường Sa ). ( Đinh Hợi nhâm dần nhâm thìn tân hợi, ba tuổi )

 
《 trung quốc cổ đại dân gian phương thuật 》 trong một lá thư đệ 195 trang viết:

 
“Tống đại có một vị trí trịnh thị, sinh dưới một đứa con trai đấy ngày sinh tháng đẻ cùng thái kinh giống nhau. Căn cứ thầy tướng số thuật lý lẽ, hai người mệnh xa tựa hồ hẳn là giống nhau. Nhưng kẻ khác dở khóc dở cười là, thái kinh quan bái thái sư, quyền thế hiển hách, mà trịnh thị đấy đứa con lại tại mười tám tuổi lúc sẽ không hạnh chết chìm. Thái trịnh hai số mạng của người có thể nói có cách biệt một trời.

 
Trở lên mấy ví dụ, ở trình độ nhất định bên trên cơ hồ có thể tuyên cáo thầy tướng số thuật hoàn toàn phá sản.”

 
Sách cổ tằng ghi lại đồng nhất chuyện xưa: “Lộng lẫy cải nguyên, tuổi phục Đinh Hợi… Lấy mười lăm tháng giêng ngày giờ hợi sinh một cái, năm tháng ngày lúc, vừa cùng lỗ công thái kinh hợp, này gia mừng rỡ… Năm mười tám, cuối mùa xuân du lịch, mã hốt nhảy vào ba ở bên trong chết chìm.” Đạo trịnh thị người ấy muộn vu thái kinh một vòng hoa giáp xuất thế. Cho dù bài xuất hai người bát tự giống nhau ( căn cứ tác giả so với tế tra, kỳ thật cũng không giống nhau, thái kinh ngày can chi nhâm thìn, trịnh thị người ấy ngày can chi nhâm dần ), nhưng là gặp may thoát vận mấy tuổi tuyệt không giống nhau, trọng yếu hơn là, bởi vì sinh nhật sổ bất đồng nguyên nhân, hai người mệnh bàn tuyệt đối sẽ không giống nhau ( thái kinh là tháng giêng mười bảy, tử tham ở mão, trịnh thị người ấy là mười lăm tháng giêng, cự cơ ở mão ). Phải biết, tử vi đấu sổ mệnh bàn mới phải quyết định một người phú quý nghèo hèn chính xác nhất đồ vật này nọ, mà không phải bát tự tổ hợp, bát tự đoán trước chính là vận mệnh học một bộ phận mà thôi. Mệnh bàn bất đồng, số mạng cát hung tự nhiên bất đồng, chính như nên thư tịch người lời nói, “Thái trịnh hai số mạng của người có thể nói có cách biệt một trời” . Nhưng muốn bằng một cái tiền đề đã sai lầm ( hai người tới bát tự cũng không giống nhau, lại càng không cần phải nói mệnh bàn cũng khác biệt quá nhiều ) đấy ví dụ chứng minh đến “Tuyên cáo thầy tướng số thuật hoàn toàn phá sản “, không khỏi nói còn quá sớm.

 
Càn tạo, 1947 Đinh Hợi năm tháng giêng tháng giêng mười một ngày giờ hợi sinh, tử vi tham lang ở mão cung tọa mệnh, Khôi Việt xương khúc linh tinh hội hợp, tất nhiên chức vị. Không phát dấu vết trước chính là một cái bình thường đấy hộ lâm viên, nhân tài làm vĩ đại, vận khí lại tốt, cho nên số làm quan, tăng tới huyện ủy thư ký, khu ủy thư ký, 1997 năm âm điệu nhập thị bên trong nhâm cục trưởng. Riêng chỉ tử tham đồng cung mão dậu, khó tránh khỏi có rượu mầu phương diện ham mê. Đây cùng thái kinh mệnh bàn ngoại trừ nhật hệ chư tinh khác biệt ra, còn lại hoàn toàn giống nhau, mặc dù đồng chúc phú quý, mà thái kinh quý đến cực điểm phẩm, mà bản mạng nhiều nhất cũng bất quá là một “Lục phẩm” tiểu quan. Làm quan xa xa không bằng thái kinh lớn hơn, đây sợ cùng phần mộ tổ tiên phong thuỷ, bát tự tổ hợp, ngày mốt hoàn cảnh xã hội, cá nhân tu dưỡng cập đủ loại “Vận khí” có quan hệ, càng chuyện rất trọng yếu, hai người nhà thời đại chênh lệch quá xa. Đây mệnh sinh hoạt tại hiện đại, đương nhiên có thể thưởng thức VCD, lên ti vi, ngồi máy bay, gọi điện thoại, xao máy tính, uống XO, tắm hơi mát sa, tọa trên đường, đến Thái Lan nhìn người yêu biểu diễn… , vân vân, lần này nhưng cũng là 900 năm trước thái kinh thái sư nằm mơ đều không thể hưởng thụ đồ vật này nọ.

 
Mỗ tướng sĩ, càn tạo 1955 ất chưa năm ngày hai mươi hai tháng hai giờ tý sinh, tử vi hóa khoa tham lang, lộc tồn ở mão cung tọa mệnh, đối cung có đốm lửa. Quy y đạo gia, theo đồn đãi này ý tưởng cực kỳ chuẩn xác, lại thông mong ước từ thần tiên thuật. Nhân mệnh có ngôi sao may mắn, danh chấn giang hồ, tài sắc cùng lấy được mùa thu hoạch, riêng chỉ vũ phá không kiếp thủ tài gấm vóc, kỳ tài tất đông tiến rời khỏi phía tây nhĩ.

 
Lương khải siêu, càn tạo 1873 quý dậu năm tháng giêng hai mươi sáu ngày giờ Tỵ sinh, tử vi tham lang ở cung dậu tọa mệnh, khoa quyền giáp mệnh, xương khúc Khôi Việt hội hợp, cung thiên di có linh tinh, phần kết chương cái thế, bỗng nhiên nổi tiếng, danh khắp thiên hạ. ( quý dậu giáp dần bính ngọ quý tị, sáu tuổi )

 
3, sát củng liêm trinh cách

 
① liêm trinh, thất sát nhị tinh phân thủ thân cung hòa cung mệnh;② liêm trinh thất sát ở cung Sửu Mùi thủ mệnh;③ thất sát ở mão dậu thủ mệnh, tam hợp có liêm trinh. Trở lên chư các loại, cung mệnh tam phương tứ chính vô ngôi sao may mắn gia hội, ngược lại gia hội Kình Đà hỏa linh thiên hình hóa kị kiếp không rất nhiều ác diệu, liền vì giết củng liêm trinh cách.

 
Thơ cổ mây:

 
Trinh phùng thất sát thật chịu tổn thương, mười năm yêm lưu có tai hoạ. Vận tới trải qua cầu nhiều bất toại, tiền tài trắng như tuyết lưu canh.

 
Đây cách sinh ra, chẳng những bần cùng nhiều tai họa, hơn nữa rách nát không chịu nổi. Cần chú ý này, phải tam phương tứ chính không thấy ngôi sao may mắn phương chỉ đây đoạn, như không rõ xem xét, tắc dễ dàng phán đoán sai lầm. Bởi vậy hữu vân: “Liêm trinh, thất sát, trái lại vi tích phú người “, “Liêm trinh gặp thất sát, hiển quan võ” .

 
Trải qua đi: “Liêm trinh chủ thấp hèn tới cô hàn “, “Thất sát liêm trinh đồng cung, chủ tàn phế, lại chủ bệnh lao “, “Thất sát liêm trinh đồng vị, lộ thượng mai thi” .

 
4, cự phùng Tứ Sát cách

 
① cánh cửa cực lớn cùng hỏa linh Kình Đà thủ cung mệnh, ở hãm địa;② cánh cửa cực lớn thủ mệnh, Tứ Sát thủ thân hoặc cánh cửa cực lớn thủ thân, Tứ Sát thủ mệnh, ở hãm địa. Thơ cổ mây:

 
Cánh cửa cực lớn lạc hãm tại thân cung, Tứ Sát thiên gặp mệnh trong phùng. Nếu là ngôi sao may mắn vô cứu hiểu, tất nhiên đi đày phương xa ở bên trong.

 
Đây cách sinh ra, bần cùng nhiều tai họa, nhiều thị phi, cũng đủ phạm tội khuynh hướng, ác giả sợ tới tàn phế, ngồi tù, chết thảm. Nữ mệnh, tâm tính ngoan độc, dâm tiện vô sỉ, cực khắc chồng.

 
Thường nói: “Cự hỏa kình dương, phòng hồi treo cổ “, “Cánh cửa cực lớn Tứ Sát vu thân mệnh, tật ách, gầy gò ốm yếu vây yếu “, “Cánh cửa cực lớn hỏa linh, phùng ác hạn, chết vào ngoại đạo “, “Cánh cửa cực lớn hỏa linh, vô tử vi lộc tồn áp chế, quyết xứng ngàn dậm, hồi hung “, “Cánh cửa cực lớn hỏa linh, tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa nạn “, “Cánh cửa cực lớn thủ mệnh, gặp Kình Đà, nam nữ tà dâm “, “Cánh cửa cực lớn Tứ Sát hãm mà hung” .

 
5, mã đầu đới kiếm cách

 

 
Mệnh ở cung ngọ, kình dương đơn thủ. Kình dương ở ngọ vốn là hãm địa, đây cách chủ đại hung. Cung mệnh ở mão, dậu, tử, gặp kình dương đơn thủ, cũng chủ đại hung. Tam phương gặp hỏa linh kiếp không sao hóa kỵ thiên hình, tất sát chết non. Mệnh nhập đây cách, người bề ngoài dũng cảm rộng lượng, kỳ thật ngoan độc gian giảo, tàn bạo hung ác, chẳng những phẩm tính không hợp, thả chủ cả đời tuyển hung, hình thê khắc tử, thân hoạn bệnh hiểm nghèo, đủ phạm tội khuynh hướng, trung niên chết trẻ. Mệnh có ngôi sao may mắn vào miếu, người cũng rất có hào khí, gọn gàng mà linh hoạt. Hành hạn gặp kình dương chỉ tại ngọ hoặc mão, cũng chủ có tai họa. Cho nên thơ cổ mây:

 
Dương nhận phải tránh ngọ chi phương, nếu đến hãm bên trong nhất hại. Hình thê khắc tử sinh nhàn sự, tàn mang bệnh năm phải sớm vong.

 
Thường nói: “Kình dương ở tí ngọ mão dậu hãm địa, chỉ họa hứng hại, hình khắc rất nặng, giáp mậu canh nhâm sinh ra tất có hung họa “, “Kình dương tại tí ngọ mão dậu thủ mệnh, phi chết non tắc hình phạt chính tổn thương “, “Kình dương đốm lửa ở hãm địa thủ mệnh, dưới cách” .

 
6, mệnh lý phùng không cách

 
① cung mệnh ở tị hợi, vô chính diệu, địa kiếp không trung nhị tinh cùng tồn tại cung mệnh;② địa kiếp, không trung đơn thủ cung mệnh. Trở lên hai người, tam hợp phương cập đối cung vô cát giải cứu, liền vì mệnh trong phùng khoảng không cách. Mệnh có đây cách, không tụ tài, phiêu bạc đất khách, một đời bần cùng không gặp, mọi sự thành không, nãi thấp hèn cách cũng. Lại gặp sát tinh, chủ nhiều chết non. Cho nên thơ cổ mây:

 
Không kiếp tiến đến cát diệu vô, cầu danh cầu Lợi tổng thành nhẹ. Thanh nhàn cô độc phương duyên thọ, vinh hoa phú quý quá khe hở câu.

 
Kiếp không vi sầu tối hại nhân, tài trí anh hùng lầm cả đời. Đành phải vi tăng cũng học thuật, tài sản vô số cũng cần bần.

 
Thường nói: “Sinh phùng không trung, giống như bán thiên chiết sí; trúng mục tiêu gặp tai kiếp, đúng là sóng lớn lý đi thuyền “, “Mệnh trong phùng khoảng không, không bồng bềnh tức chủ khó khăn “, “Kiếp không nhị tinh thủ mệnh, gặp cát họa nhẹ, gặp hung tắc hung “, “Địa kiếp thủ vu thân mệnh, chủ nhân làm việc sơ cuồng, không được chính đạo, làm tốt tà ưa thích việc; không trung thủ vu thân mệnh, chủ nhân làm việc hư không, không được chính đạo, thành bại đa đoan, không tụ tài” .

 
7, thiên lương củng nguyệt cách

 
Thiên lương ở tị, hợi, thân vi hãm địa, Thái Âm ở mão, thìn, tị, ngọ, chưa vi hãm địa. ① thiên lương ở hãm địa thủ mệnh cùng Thái Âm gia hội;② Thái Âm ở hãm địa thủ mệnh cùng thiên lương gia hội. Trở lên hai người, cung mệnh cập tam phương vô lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt các loại ngôi sao may mắn đồng cung hòa gia hội, ngược lại sẽ có Kình Đà hỏa linh kiếp không hình diêu hóa kị đại hao các loại hung tinh, là thiên lương củng nguyệt cách. Mạng người phùng đây, khốn cùng mà sự nghiệp không làm nổi, không tụ tài, bồng bềnh bên ngoài, không làm việc đàng hoàng, thành sự không có, bại sự có dư. Nam mệnh lang thang, hảo tửu mầu cá cược chơi gái, nữ mệnh đa dâm, tư thông nội loạn, cho nên thơ cổ mây:

 
Nguyệt lương lạc hãm tối chịu tổn thương, nhất định phiêu mui thuyền bên ngoài hương. Hát múa say sưa ca hát suốt ngày say, phong lưu tận diệt tổ điền trang.

 
Phùng ngôi sao may mắn tắc không lên đây luận.

 
Thường nói: “Lương dậu, nguyệt tị, lại chỉ phiêu mui thuyền tới khách “, “Thiên lương, Thái Âm, lại chỉ phiêu mui thuyền tới khách “, “Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ “, “Thiên lương hãm địa, gặp hỏa dương phá cục, thấp hèn, cô hàn, chết non “, “Lương đồng đúng ở tị hợi, nam lang thang, lại, vừa nhiều dâm “, “Nguyệt diệu, thiên lương, nữ nhân dâm bần “, “Thái Âm thủ mệnh, lạc hãm, cùng Kình Đà hỏa linh đồng cung, tứ chi tàn tật” .

 
8, văn tinh gặp giáp cách

 
Văn xương hoặc văn khúc thủ mệnh, gặp không kiếp nhị tinh đến giáp. Mệnh vô ngôi sao may mắn, tam phương không thêm cát mà sẽ hung, chỉ nghèo hèn mà nói, tung có tài hoa, chung thân không gặp, lấy việc bị bỏ vở nửa chừng, hay là học phi sở dụng, làm chính mình cũng không yêu thích đấy chức nghiệp, ôm hận chung thân, xương khúc thủ thân cung nhị tinh đến giáp cũng thế. Nếu cung mệnh chính tinh miếu vượng hóa cát, tam phương lại sẽ ngôi sao may mắn người, không lên đây luận. Cho nên thơ cổ mây:

 
Giáp địa văn tinh gặp thủ thân, cả đời lao lực bại không làm nổi. Phùng tài được lộc thế gian tốt, sổ tẫn còn dạy yểu thả bần.

 
9, văn tinh thất vị cách

 
Tức nãi văn xương văn khúc lạc hãm tọa mệnh, lại gặp sát xâm ( như cùng Tứ Sát, kiếp không, thiên hình, hóa kị đồng cung hòa gia hội ), tức là văn tinh bỏ vị trí, dù có văn vẻ cũng nan danh sách đậu. Dùng hiện đại lời mà nói, chính là không có tài hoa, cũng thế có tài nhưng không gặp thời. Hoặc bình thường thành tích học tập tốt đẹp, thời khắc mấu chốt ly phân số còn kém như vậy vài phần ( kỳ thật chính thi thi không đậu, có thể đọc tự trả tiền nha, hơn nữa bây giờ đại học có thể giao nộp tiễn đi đọc ). Người chi học nói, lý luận, nhân sinh quan tất có này chỗ quái dị, làm khó thế nhân tiếp nhận, thậm chí nghiên tập bàng môn tả đạo thuật, cùng với tôn giáo, huyền học, pháp thuật các loại. Cho nên thơ cổ mây:

 
Văn tinh nhập mệnh vốn là kỳ, tấn công trận địa địch còn cần sự trở nghi. Dù là đèn song chuyên cần lực, công danh thường vu đầu bạc lúc.

 
Thường nói: “Xương khúc hãm cung hung thần phá, nhẹ danh tiếng tới long ( hung thần tức Kình Đà hỏa linh không kiếp ) “, “Văn xương hãm địa thêm dương, hỏa, xảo nghệ người, mang tật cũng có thể duyên thọ, có vệt “, “Văn khúc sống cu ky một mình thân mệnh, càng phùng ác sát được thông qua, vô danh, liền nịnh người” .

 
10, khoa tinh sát tấu cách

 

 
Sao hóa khoa thủ mệnh thân cung, mà hung thần hướng thấu quá đáng. Mệnh phùng đây cách, tuy rằng học vấn không tệ, có văn vẻ thanh tú, nhưng vi bần hàn người đọc sách. Hiện tại đang nói đi, phần lớn là bình thường học tập ưu tú, mà thi vào trường cao đẳng vận khí không được tốt người, chung nan học lên. Hóa khoa cùng sát diệu hội hợp, chủ nhiều ác danh bên ngoài, bị người phỉ báng thời điểm nhiều, lại chủ có lao ngục nguy nan. Cổ nhân thật sự là cây đọc sách trúng cử quá coi trọng muốn, ở xã hội hiện đại tự nhiên muốn đối với cái này chỉ mỗ ta tu chỉnh, tái sinh ra mỗ ta tương tự tính giải thích. Cho nên thơ cổ mây:

 
Mệnh trong khoa diệu chưa kịp thanh, hung thần đa số nơi ở ẩn nhân. Ngay cả cát thủ cũng thất cục, đọc sách tới già không có công danh.

 
Thường nói: “Nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa danh rơi vào hung thần “, “Hóa khoa ngại phùng tiệt không, tuần khoảng không, kiếp không “, “Hóa khoa thủ thân mệnh, phùng ác diệu, cũng vì văn vẻ tú sĩ “, “Khoa tinh ở hãm địa, ngọn đèn dầu vất vả cần cù” .

 
11, khoa tinh phùng phá cách

 
Sao hóa khoa ở cung mệnh, gặp Kình Đà hỏa linh kiếp không hướng thấu, nan danh sách đậu. Cho nên thơ cổ mây:

 
Tế cây khoa danh cẩn thận tường, nếu gặp ác sát quý danh nan. Mấy năm liên tục ở ở tôn sơn ngoại, chỉ cao minh một sĩ xem.

 
Thường nói: “Nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa danh rơi vào hung thần” .

 
12, khôi việt hung xung cách

 

 
Khôi Việt nhập mệnh thân cung, mà phùng phần đông hung thần đồng cung, gia hội, mà lại khó giải cứu. Tắc Khôi Việt tới điềm lành tắc không hiện vậy. Cho nên thơ cổ mây: “Khôi Việt văn tinh thủ quý quang vinh, lo gì BẢNG không đề danh. Nếu sát hung chúng không sao cứu, cố tật quấn thân tổng vô tình” .

 
Thường nói: “Khôi Việt gặp lại Kình Đà không kiếp thấu, cố tật rất nhiều” .

 
13, võ tham thủ thân cách

 
Mệnh vô chính diệu, vũ khúc tham lang nhị tinh thủ thân cung. Đây cách phải là mão dậu giờ sinh, cung thân ở di chuyển, vũ khúc tham lang ở cung thiên di. Nếu cung mệnh tam phương tứ chính hung thần nhiều sẽ, thiếu niên chết non, bằng không cả đời nghèo hèn. Nếu cung mệnh tam phương tứ chính sẽ có ngôi sao may mắn, vũ khúc tham lang lại phải cát hóa, chủ trước bần về sau phú, lúc tuổi già lấy được phúc. Đây cách người sống, phần lớn là tài nghệ, nghệ thuật người. Cho nên thơ cổ mây:

 
Mệnh vô chính diệu giá trị tung ngôi sao, thiếu niên nhất định là chỉ cô bần. Vũ Tham sắc đắc vị chung cần cát, cảnh đêm mới là giàu có và đông đúc nhân.

 
Thường nói: “Tham lang vũ khúc cùng thủ thân, vô cát, mệnh trái lại không lâu “, “Vũ khúc tham lang gia sát kị, tài nghệ người “, “Tham lang vũ khúc đồng cung, trước bần rồi sau đó phú “, “Tham lang vũ khúc đồng cung, thái độ làm người siểm nịnh gian tham, vì tư lợi, tâm vô đạo đức” .

 
14, cự cơ hóa dậu cách

 
Cánh cửa cực lớn thiên cơ ở cung dậu tọa mệnh, hữu hóa kị đồng cung, vì thế cách. Cự cơ ở mão, nhưng vì quý cách, ở dậu tắc bình thường không vì giàu sang mà nói. Bởi vì dậu vi thiên cơ mộc chỗ chết, cánh cửa cực lớn thủy bại địa. An mệnh cung dậu, ất tân quý sinh năm nhân may mắn, nếu cung mệnh vô lộc tồn hòa hóa lộc hóa quyền, rốt cuộc cũng thế tầm thường cách. Tung hội cát ngôi sao phú quý cũng là có hạn, hơn nhiều ở mão cung kém cỏi. Nếu không gặp ngôi sao may mắn, phùng cánh cửa cực lớn hoặc thiên cơ ở cung mệnh hóa kị, thì thôi hung mệnh mà nói. Này một đời người không như ý, không thể phát đạt, thả vì tư lợi, lòng dạ hẹp hòi, thường thường đạo không chọn nói, mở miệng gây tổn thương người, nhân lắm mồm khéo nói, cách cũ họa là từ ở miệng mà ra. Nữ mệnh, vi phá xáo cách, nếu không có kỹ nữ, cũng tất chủ dâm loạn, ở mão cung cũng thế. Cho nên thơ cổ mây:

 
Đoái vị thiên cơ cự diệu quá, hóa hung vất vả chịu bôn ba. Tâm cao ý dũng chưa từng nghỉ, nói lời nói vô tình câu cũng ngoa.

 
Thường nói: “Cự cơ dậu bên trên hóa cát người, tung gặp tài Quan cũng không quang vinh “, “Nữ mệnh, cánh cửa cực lớn thiên cơ vi phá xáo “, “Cự cơ ở dậu, sẽ Kình Đà, nam nữ tà dâm “, “Nữ mệnh Tứ Sát hướng hợp, dâm tiện, hình khắc” . Như:

 
Một phụ nữ mệnh, 1963 quý năm mão ngày hai mươi bảy tháng chín giờ sửu sinh, cánh cửa cực lớn thiên cơ thiên diêu ở cung dậu tọa mệnh, tam hợp văn khúc văn xương. Hai mươi chín tuổi sau khi ly hôn xuôi nam Quảng Đông, làm mại dâm hoạt động, phát tài rồi lúc sau, lại nhớ tới nội địa.

 
Một phụ nữ mệnh, 1982 nhâm tuất năm ngày hai mươi mốt tháng sáu giờ Tuất sinh, cánh cửa cực lớn thiên cơ ở cung dậu tọa mệnh, phá xáo cách, không ắt bài vở và bài tập, 14 tuổi đi ra phòng ca múa, câu lạc bộ đêm đương xô-fa tiểu thư, 1997 năm 9 nguyệt mất tích, đến nay tung tích không rõ.

 
15, hình tù giáp ấn cách

 
① che trời cùng vi ấn, liêm trinh có tù, kình dương hóa khí vi hình, nếu bàn về “Giáp “, tắc thiên cùng không có khả năng bị liêm trinh hòa kình dương nhị tinh sở giáp. Thật là liêm trinh thiên tướng ở cung Tý Ngọ tọa mệnh, có kình dương đồng cung, nguyên do tên này, lấy bính sinh năm nhân liêm trinh ở ngọ hóa kị hung nhất. Đây cách sinh ra, tất vi tội phạm, có lao ngục tai ương, hồi pháp luật quy chế nhận, cũng dễ bị chết thảm. Nữ mệnh, sẽ có sanh non, khai đao, huyết quang việc, thả cung phu thê gặp đà la tham lang, chủ nhiều trượng phu chết sớm. ② liêm trinh thiên tướng cùng trời hình đồng cung, cũng vì “Hình tù giáp ấn” chủ vi vũ dũng người, thêm cát ngôi sao mong muốn phú quý, ở cung mệnh tam phương, đa số quân đội, cục cảnh sát hoặc cái khác ngành tư pháp công tác.

 
Thường nói: “Hình tù giáp ấn, hình dựa vào riêng chỉ ti “, “Thiên tướng thủ mệnh, liêm trinh kình dương giáp, hình dựa vào tránh khỏi” . Như:

 
Càn tạo, 1968 mậu thân năm ngày mười một tháng hai giờ Dậu sinh, liêm trinh, thiên tướng, kình dương ở ngọ cung tọa mệnh, 1987 năm nhân tội trộm cắp bị phán năm năm ở tù, sau khi ra ngục thói quen không thay đổi, chẳng những biến bản gia lệ, hơn nữa hút bạch phiến, 1996 bị bắt, đang ở tù cưỡng chế cai nghiện, cũng hình phạt ba năm.

 
16, nguyệt đồng gặp sát cách

 
( không phải mã đầu đái tiễn ) quá trời đầy mây cùng tồn tại ngọ cung tọa mệnh, vốn thuộc lạc hãm, lại có đốm lửa, linh tinh, địa kiếp, không trung, thiên hình các loại ác tinh đồng cung, tam phương lại gia hội hung tinh, vì thế cách. Nhân tất trời sanh tính khiếp nhược, thân thể nhiều bệnh, cả đời nghèo hèn sầu khổ. Nữ mệnh khắc chồng, chịu cảm tình đả kích, là bị người vứt bỏ đối tượng, nhiều ăn ở tình phụ, hoặc làm kỹ nữ. Mệnh phùng đây cách, chẳng những bần, hơn nữa tiện, chung thân không thể phát đạt. Đồng âm ở ngọ gặp Tứ Sát hướng sẽ, chủ nhiều tâm ngoan thủ độc, vô tình vô nghĩa, cùng cha mẹ thành thù, hơn nữa dễ dàng làm hoạt động phạm tội, hình tổn thương đoản mệnh. Cho nên thơ cổ mây:

 
Xương gầy thể hơi không đủ đạo, cây lương lửa đốt vài lần tiêu. Nhân gian chuyện tốt khó hiểu chỗ, cành lá quang vinh là luôn điêu.

 
Thường nói: “Thiên đồng Thái Âm cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, gia sát trọng, tứ chi gầy gò ốm yếu” .”Nữ mệnh, tuy đẹp mà dâm, nhà kề thị thiếp” .

 
17, mã lạc không vong cách

 
Cung mệnh thiên mã, cùng kiếp không đồng cung, đối cung có lộc tồn, hoặc lộc tọa không vong, lại phùng không kiếp sát tinh. Sinh phùng đây cách, cả đời luôn đổi tới đổi lui, hối hả ngược xuôi, vất vả lao lực công dã tràng, vi không nhẹ hiện ra, nghèo hèn mệnh.

 
Thường nói: “Mã ngộ không vong, chung thân bôn tẩu” .

 
18, lương mã phiêu đãng cách

 
Thiên lương ở cung Tị Hợi tọa mệnh, cùng Tứ Sát không kiếp sao hóa kỵ đồng cung gia hội, không thấy ngôi sao may mắn, mệnh hòa di chuyển có thiên mã, tức là đây cách. Vi xã hội tầng dưới chót nhân vật, cả đời phiêu đãng, đang ở tha hương, cũng thường vì người khác việc mà bôn ba, vô sự rỗi rãnh vội, danh lợi giai nhẹ, nghèo hèn mệnh.

 
Thiên lương ở tị hợi, ất bính mậu nhâm tân sinh năm nhân thêm cát ngôi sao, cũng chủ phú quý, nhưng vẫn không khỏi phiêu đãng, nên đất khách phát đạt, chính là phú quý không năng lực lâu, cả đời nhiều gió sóng lớn, chung tất có rách nát.

 
Thường nói: “Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ “, “Thiên lương hãm địa, gặp Kình Đà, đồi phong bại tục chi lưu “, “Thiên lương hãm địa, gặp hỏa dương phá cục, thấp hèn cô hàn chết non “, “Nữ mệnh, chủ dâm bần, hoặc nhà kề thị thiếp” . Như:

 
Đổng hạo vân, càn tạo 1912 năm nhâm ngày mười tám tháng tám giờ Thìn sinh, thiên lương ở cung tị tọa mệnh, thiên lương hóa lộc, cung hợi có lộc tồn, hóa khoa cập thiên mã, vi song lộc triều viên, khoa lộc gặp lại, lộc mã giao trì cách, mặc dù cũng thuộc lương mã phiêu đãng cách, vẫn chủ đại phú quý. Đổng hạo vân vi phương đông thuyền lớn vương, là hương cảng đặc biệt khu hành chính người nhậm chức đầu tiên hành chính quan trên đổng kiến hoa chi phụ. 1982 nhâm tuất năm qua đời lúc, công ty đã mắc nợ buồn thiu, khó có thể duy trì.

 
19, sinh bất phùng thời cách

 

 
Mệnh tọa không vong hoặc tinh diệu lạc hãm địa, tam phương vô cát củng chiếu, hoặc không vong lại phùng liêm trinh, phá quân hãm địa, người tung có qua người bản lĩnh, chung không có thể phát huy tài năng, có sinh không gặp thời tới thán. Cả đời bình thường, hay không lớn phát triển.

 
20, lộc phùng hai sát cách

 
Lộc tồn thủ cung mệnh, hoặc hóa lộc thủ cung mệnh, nhưng cung mệnh cũng có tuần khoảng không, tiệt không, không trung, địa kiếp, cùng là tam phương sẽ có Kình Đà hỏa linh đại hao chư ác, tức là lộc phùng hai sát cách. Chủ người tốt mã dẻ cùi, đẹp mà thôi, chung quy không thể có tư cách, dù có nhất thời tới tài lợi nhuận cũng rất nhanh rơi vào vây nghèo.

 
21, nhật nguyệt giấu huy cách ( nhật nguyệt phản bối )

 

 
Thái dương ở dậu tuất hợi tí cung tọa mệnh, ban đêm sinh ra; hoặc Thái Âm ở mão thần tị ngọ cung tọa mệnh, người sinh ban ngày. Nhật nguyệt giai chỗ hãm mất đi địa, cung mệnh tam phương tứ chính vô ngôi sao may mắn đồng cung cũng cát hóa, hơn nữa đồng thời gia hội có Tứ Sát không kiếp hóa kị các loại ác, tức là “Nhật nguyệt phản bối” cách, chủ cả đời nghèo hèn.

 
Thường nói: “Nhật nguyệt tối ngại phản bối, là thất huy “, “Nhật nguyệt hãm cung phùng ác sát, lao lực bôn ba “, “Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, phí sức phí lực, mặc dù hóa quyền lộc cũng hung, Quan lộc không hiện, trước cần về sau nọa, thành bại không đồng nhất, nhưng xuất ngoại rơi xa quê hương khả cát “, “Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, thêm hung thần, mang tật; hóa kị, tật ở mắt “, “Thái Âm thủ mệnh, lạc hãm, hóa Jike quyền lộc trái lại hung, xuất ngoại rơi xa quê hương cát, càng gặp Tứ Sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non “, “Thái Âm thủ mệnh, lạc hãm, cùng Kình Đà hỏa linh đồng cung, tứ chi tàn tật” .

 
Thông thường nhật nguyệt phản bối mệnh, chỉ cần mệnh có ngôi sao may mắn mà vô sát, tuy rằng hết sức vất vả, nhưng thành tựu của nó hơn nhiều nhật nguyệt vượng địa thủ mệnh người hơi lớn ( ngày, nguyệt ngọ thủ mệnh không lên đây luận, khó có đại phú quý ), cho nên ở đoạn “Phản bối” mệnh lúc, nhất định không thể xem thường họa phúc, cần phải tường xem xét. Kỳ thật, nhật nguyệt hãm địa thủ mệnh, đều không phải là nhất định nghèo hèn không làm nổi, nếu tam phương tứ chính không cùng hung tinh đồng cung hòa gia hội, hơn nữa có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt đồng cung gia hội, trái lại có sự nghiệp đại thành giả, cự phú đại quý người cũng có tới.

 
Như:

 
Lý gia thành mệnh, mậu thìn năm ngày hai mươi sáu tháng bốn giờ dần sinh, Thái Âm ở mão cung tọa mệnh, một thế hệ cự phú;

 
Tưởng giới thạch mệnh, Đinh Hợi năm ngày mười lăm tháng chín buổi trưa sinh, Thái Âm tại cung thìn tọa mệnh, một thế hệ kiêu hùng;

 
Trái tông đường mệnh, nhâm năm thân mùng bảy tháng mười ngày giờ dần sinh, thái dương thiên lương ở cung dậu tọa mệnh, cuối nhà thanh một thế hệ trung hưng danh thần;

 
Mang Anna mệnh, tân sửu năm ngày mười chín tháng năm giờ Dậu sinh, thái dương thiên lương ở cung dậu tọa mệnh, một thế hệ danh phi.

 
22, tài cùng tù thù cách

 
Vũ khúc vi tài ngôi sao chúc kim, liêm trinh vi tù ngôi sao thuộc hỏa. Nhị tinh một thủ cung mệnh, một thủ cung thân, nãi hỏa kim tương khắc, như cừu nhân gặp lại, hết sức đỏ mắt, tất hung họa chồng chất, chung thân không được an bình, nhị tinh có một hóa kị gia sát, định hồi bạo bệnh, hiểm nạn. Nếu là cung mệnh tam phương tứ chính lâm miếu vượng, gia hội ngôi sao cũng được cát hóa, tắc không lên đây luận.

 
23, nhất sinh cô bần cách

 

 
Phá quân hãm địa thủ mệnh ( cung Mão Dậu, cung Tị Hợi ), cung mệnh, đối cung, tam hợp cung không có bất kỳ cái gì một viên ngôi sao may mắn gia hội, tức vì một đời cô bần cách.

 
24, quân tử không cầm quyền cách

 
“Quân tử” tức chỉ cát ngôi sao, “Không cầm quyền” thủ chúng tinh vào miếu đáng tiếc rơi xuống nhập nhàn cung ( nam mệnh ngôi sao may mắn rơi vào cha mẹ, huynh đệ, tật ách, nô bộc, vợ chồng, đứa con ), mà cung mệnh, cung tài bạch, cung quan lộc, cung thiên di lộ vẻ tham lang, thiên hình, Tứ Sát, kiếp không chư ác diệu giao nhau, thả tinh thần ở hãm địa, tức là quân tử không cầm quyền, gian thần đương triều hiện ra. Mạng người được đây, nãi nghèo hèn mệnh chết yểu không thể nghi ngờ.

 
25, lưỡng trọng hoa cái cách

 
Lộc tồn cùng hóa lộc tọa mệnh cung, gặp không vong kiếp hao tổn hỏa linh hãm cùng cung, lại sẽ hung tinh, người mặc dù đang ở tài hương, cũng tất nghèo rớt mùng tơi. Như:

 
Càn tạo, 1953 quý tị năm mùng bảy tháng mười ngày giờ hợi sinh, cung mệnh phá quân tại tí hóa lộc, cũng có lộc tồn đồng cung, vi “Lộc hợp uyên ương” cách, mà trên thực tế là một nghèo khó nông dân. Nguyên nhân vi không kiếp ở mệnh thân, cung mệnh trọng phạm tiệt không, tam phương lại không thấy ngôi sao may mắn nguyên nhân.

 
26, Kình Đà giáp kị cách

 
Lộc tồn ở cung mệnh, tắc tất vi Kình Đà sở giáp. Nếu có chút sao hóa kị đồng cung, hoặc đối cung có sao hóa kị phá tan, tức Kình Đà giáp kị cách, sao hóa kị tới hung tính được Kình Đà tới giáp mà được lấy phát huy đầy đủ, này hung cũng biết, hoặc nhân nhất thời tới cát mà tuyển lâu dài tới hung. Tuy có lộc tồn ở mệnh, trái lại không vì đẹp. Tỷ như an mệnh ở thân, lại phùng sao hóa kỵ, kình dương ở dậu, đà la ở chưa giáp tới, còn lại giống đây là lệ. Thái tuế hai hạn đi ở đây cũng hung, chủ cô bần hình khắc. Nếu lộc tồn đơn thủ cung mệnh, vô ngôi sao may mắn đồng cung, vi kẻ keo kiệt, cũng có dư hại tới hung.

 
Thường nói: “Lộc phùng xung phá, cát cũng thành hung “, “Kình Đà giáp kị vi bại cục” .

 
27, hỏa linh giáp mệnh cách

 

 
Đốm lửa linh tinh ở lân cung đến giáp cung mệnh, tức là đây cách, riêng chỉ dần ngọ năm tuất sinh ra có loại tình hình này xuất hiện. Mạng người phùng đây, người gan lớn, có ẩn bên trong phản kháng tâm lý, đủ phá hư tính. Hoặc là cá tính xúc động, táo bạo, bị gặp hung tai họa. Nếu cung mệnh có sao hóa kị, tức là điềm đại hung, ắt gặp tai họa bất ngờ, hoặc nhân xung động nhất thời mà thu nhận tại nạn.

 
Nếu là tham lang thủ cung mệnh, được hỏa linh giáp mệnh trái lại hơi lớn cát cách, nếu tham lang hóa lộc trong lời nói, còn lại là đại phú đại quý mệnh.

 
Thường nói: “Hỏa linh giáp mệnh vi bại cục ( như an mệnh ở dần, đốm lửa tại sửu, linh tinh ở mão. Cát đa còn có thể, duy giáp ngày kị hung. Tuế hạn tuần đến nơi này cũng hung )” . Như:

 
Điền trung sừng quang vinh, càn tạo 1918 mậu ngọ năm ngày hai mươi bốn tháng ba giờ Mùi sinh, tử vi tham lang ở cung dậu tọa mệnh, tham lang hóa lộc, hội hợp cung tị lộc tồn, vi song lộc triều viên cách, đốm lửa, linh tinh ở thân, tuất hai cung tới giáp, có thể thăng chức rất nhanh, 1972 năm hiện lên thủ tướng nhật bổn đấy ngai vàng. Riêng chỉ hỏa linh giáp mệnh tới tác dụng phụ cũng hiển, tăng cường tham lang tinh đấy “Tham” tính, vu 1974 năm nhân phát sinh hối lộ sự kiện mà xuống đài, 1976 năm lại nhân tham ô sự kiện mà bị bắt bỏ tù.

 
28, kiếp không giáp mệnh cách

 
Địa kiếp địa không nhị tinh ở lân cung giáp mệnh. Đây cách chỉ có an mệnh cung hợi hòa cung tị, gặp tai kiếp khoảng không đến giáp. Giống như cha mẹ huynh đệ bất lực, này tính chất cùng kiếp không cùng tồn tại cung mệnh tương tự. Nếu là cung mệnh vô chính diệu, hoặc tinh thần lạc hãm, gặp tai kiếp khoảng không giáp, chủ triệu chứng xấu.

 
Nếu cung mệnh có ngôi sao may mắn vào miếu lại phải cát hóa, tam phương lại gia hội ngôi sao may mắn, tắc kiếp không giáp mệnh tới hung lực chợt giảm, cũng không đáng sợ hãi, có thể bỏ đi bất luận. Như Bill · cái tỳ mệnh, mặc dù kiếp không giáp mệnh, cung mệnh cập tam phương tứ chính tinh thần vào miếu, hóa cát, cũng hội cát ngôi sao, vi toàn cầu thủ phủ.

 
Thường nói: “Kiếp không giáp mệnh vi bại cục” ( nếu an mệnh ở hợi, kiếp tại tí, khoảng không ở tuất thị dã. Tuế hạn đi được tới cũng hung, giáp kị cũng hung, cô bần hình tổn thương ).

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh thông thường hung cách bách khoa toàn thư

Luận nghèo hèn không hợp cục

 
Mệnh vô chính diệu cách, cực cư mão dậu cách, sát củng liêm trinh cách, cự phùng Tứ Sát cách, mã đầu đới kiếm cách, mệnh lý phùng không cách, thiên lương củng nguyệt cách, văn tinh gặp giáp cách, văn tinh thất vị cách, khoa tinh sát tấu cách, khoa tinh phùng phá cách, khôi việt hung xung cách, võ tham thủ thân cách, cự cơ hóa dậu cách, hình tù giáp ấn cách, nguyệt đồng gặp sát cách, mã lạc không vong cách, lương mã phiêu đãng cách, sinh bất phùng thời cách, lộc phùng hai sát cách, nhật nguyệt giấu huy cách ( nhật nguyệt phản bối ), tài cùng tù thù cách, nhất sinh cô bần cách, quân tử không cầm quyền cách, lưỡng trọng hoa cái cách, Kình Đà giáp kị cách, hỏa linh giáp mệnh cách, kiếp không giáp mệnh cách.

 
Thường nói: phi cách phi cục, nào đáng thành phúc, phàm nhân mệnh không hợp trước cách, lại phạm kiển cục, tất sát mẹ goá con côi nghèo hèn.

 
1, mệnh vô chính diệu cách

 
Cung mệnh vô tử vi sao thiên phủ đeo mười bốn chính diệu, bất luận cung mệnh có hay không có lộc tồn, Kình Đà, hỏa linh, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt các loại ngoại hạng ngôi sao, chỉ cần vô tử phủ mười bốn chính diệu, đều là mệnh vô chính diệu cách. Phán đoán suy luận cung mệnh lúc, phải xem xét cung thiên di cát hung đến định mệnh cung cát hung, đồng thời muốn xem cung mệnh nơi cư trú tới thiên diệu, hóa diệu, tạp diệu cát hung như thế nào, đã định họa phúc. Mệnh vô chính diệu đều không phải là nhất định thuộc nghèo hèn mệnh, chỉ cần tam phương có vào miếu vượng tới ngôi sao may mắn cập lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội, không thấy hung tinh, vẫn khả thăng chức rất nhanh, phát huy tài năng, phú quý khả kỳ.

 
Nếu cung mệnh thiên diệu, hóa diệu, tạp diệu tẫn nhiều hung tinh, tam hợp cung cập đối cung tinh thần hãm thất, hội tụ Tứ Sát kiếp không, mà vô ngôi sao may mắn gia hội, ở còn nhỏ nhiều sẽ chết non. Nếu tránh được bất tử, cũng thế hai họ kéo dài, làm nô là bộc, cả đời bần cùng, nhiều tai nạn, không thể phát đạt. Nên xuất gia vi tăng đạo ( bất quá nói đi thì nói lại, bây giờ tăng đạo ngày qua được so với ngươi ta còn tốt ). Lại như cung phụ mẫu cũng vô chính diệu, tắc thiếu niên lại đau khổ. Đây cách ở còn nhỏ nhiều bệnh nhiều tai họa, cùng song thân duyến gầy, hoặc tang phụ, hoặc mất mẹ, hoặc cho làm con thừa tự làm con nuôi, thay tên đổi họ phương có thể sống, hoặc tùy mẫu kế bái, hoặc là tư sinh, hoặc là thứ ( phụ thân tiểu lão bà ) sở sanh. Sau khi thành niên hoặc ở rể nhà vợ, hoặc rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Cho nên thơ cổ mây:

 
Cung mệnh không có chính diệu ngôi sao, ấu tuổi thật mạnh có tai hoạ. Duy là cho làm con thừa tự phương đắc thọ, tha hương xong đi làm chủ giường.

 
Người thời nay mệnh nhiều nghiệm vu còn nhỏ nhiều bệnh, cùng song thân cảm tình cạn, cả đời bên trong sẽ càng sửa dòng họ mình hoặc danh, ly hương ngoại đi vân vân hình. Về phần thứ sở sanh, cho làm con thừa tự làm con nuôi, hoặc ấu tang phụ mẫu, ở rể vân vân hình ít.

 
Thường nói: “Mệnh vô chính diệu, hai họ Phương có thể kéo dài sinh, rơi xa quê hương mới có thể thành gia “, “Mệnh vô chính diệu, chết non cô bần” .

 
2, cực cư mão dậu cách

 
Tử vi tham lang ở mão dậu tọa mệnh, lại gặp sát tinh. Tử tham mão dậu, đều không phải là mỗi người đều là nghèo hèn mệnh hoặc tăng nhân đạo sĩ. Nếu gặp tử vi hóa quyền, hóa khoa, tham lang hóa lộc, hóa quyền, hoặc lộc tồn ở cung mệnh, hoặc gia hội đốm lửa, linh tinh, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc các loại trở lên tình hình, cùng không thể lấy nghèo hèn định tới, ngược lại chủ phú quý thành công ( nữ mệnh không nên gặp xương khúc ).

 
Nhược vô kể trên bất kỳ một cái nào hội tinh diệu hợp, mà cung mệnh tam phương gặp kình dương, địa kiếp, không trung, tuần khoảng không, tiệt không, hóa kị, thiên khốc, thiên hư, cô thần, quả tú các loại tinh tú, tất cả đời không làm nổi, bần cùng cô đơn, danh lợi câu vô, nên xuất gia vi tăng đạo, không vong nếu là ở cung mệnh, người cùng tôn giáo duyên phân càng cường, cho nên thơ cổ mây:

 
Cực cư mão dậu gặp tai kiếp khoảng không, mười người mệnh chín vi tăng.

 
Lại mây:

 
Thử hỏi thân này nơi nào đi, cà sa cạo đầu ở không môn.

 
Đương nhiên bây giờ hòa thượng giả, giả đạo sĩ, giả ni cô nhiều lắm, cho dù xuất gia người, không ít người cũng không – ly khai là tửu sắc tài vận, không có mấy cái là chân chính tu hành mà có pháp lực nhân. Mà xã hội chi lưu cũng mình quảng cáo rùm beng mà thôi, mà đến đây tiến hành lừa dối tài sắc hoặc thỏa mãn nào đó tâm lý.

 
Tử vi tham lang ở cung Mão Dậu tọa mệnh, đa số người giống như dưới đặc điểm: ① đa số góc giảng nghĩa khí, sanh ra ở rất bình thường đấy gia đình;② có dáng vóc tiều tụy tôn giáo tín ngưỡng, người tin tưởng huyền học, thầy tướng số, bói toán, khí công, y học, thật là thần tiên chi thuật, thậm chí sẽ đầu nhập thời gian đi nghiên cứu;③ cùng khác phái giao thiệp thời điểm nhiều, cá tính hòa ngoại tại hình tượng giàu … Mị lực, dễ dàng hấp dẫn khác phái. Nam tử sảng khoái hào phóng, không quá coi trọng tiền tài, nữ tử dáng người gợi cảm, ý tưởng nhiều lắm, bất an vu thất, nên đó đã ly hôn đấy lão công, hoặc trước khi kết hôn có khá nhiều khúc chiết mới có thể giai lão;④ vi “Hoa đào phạm chủ” cách, nam nữ giai dễ có hoa đào, quan hệ hôn nhân từng có vấn đề chắc có không chuyện bình thường, thêm không vong bất luận;⑤ phối ngẫu thân thể tương đối mập mạp. ⑥ chính mình sống lâu dài.

 
Thường nói: “Bắc cực thêm hung thần, vi tăng làm đạo “, “Cực cư mão dậu, đa số thoát tục tăng nhân “, “Nữ mệnh, tử vi tham lang đồng cung, lạc phong bụi ( ấn: cung mệnh, phúc đức, phu tử hai cung gia sát mới là ) “, “Tử vi tham lang vi chí dâm, nam nữ tà dâm” “Tử vi tham lang đồng cung vu mão dậu, bất trung bất nghĩa, che giấu gần gian nhân “, vô giúp đỡ xương khúc hội hợp, gần tiểu nhân mà xa quân tử, cùng người xấu cùng một giuộc, thích cùng không đứng đắn người cùng nhau lêu lổng.”Tử vi tham lang đồng cung, như vô chế, là người vô ích ( được giúp đỡ xương khúc giáp chế, thì không đây luận )” .

 
Như:

 
Trần bá đạt đến, càn tạo 1904 giáp thìn năm ngày mười bảy tháng sáu giờ Thìn sinh ( trần bá đạt đến lúc tuổi già nhận phóng viên phỏng vấn, tằng tự thuật sinh nhật ), tử vi tham lang ở mão cung tọa mệnh, cung quan lộc liêm trinh hóa lộc, cung tài bạch phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, vi tam kỳ cách, kình dương đồng cung, vô giúp đỡ xương khúc giáp chế, tung quý hiển cũng thuộc gian nhân không thể nghi ngờ. Từng vì tóc trạch đông đấy bí thư, cách mạng văn hóa lúc, nhâm văn cách tiểu tổ phó tổ trưởng, chạm tay có thể bỏng, chỉnh vô số người, chuyện xấu uống cạn. Thanh toán cách mạng văn hóa sai lầm, 1981 năm 1 nguyệt 30 ngày, trần bá đạt đến bị phán ở tù mười tám năm, cướp đoạt quyền lợi chính trị năm năm. Đây mệnh thật phù hợp “Nam nữ tà dâm “, “Bất trung bất nghĩa, che giấu gần gian nhân “, “Tử vi gặp vũ khúc, phá quân, dương, đà, lấn hình họa nước” chi luận đoạn.

 
Thái kinh, Bắc Tống gian thần. Càn tạo 1047 Đinh Hợi năm tháng giêng mười bảy ngày giờ hợi sinh ( gặp ba mệnh thông tấn ), tử vi tham lang ở mão cung tọa mệnh, được xương khúc Khôi Việt giáp chế, cho phép là đắt luận, nếu có kình dương cùng tham lang hội hợp, vẫn chủ bất trung bất nghĩa, che giấu gần gian nhân. Thái kinh vi Bắc Tống gian thần, quan bái thái sư, tăng thêm bóc lột, bài xích dị kỷ, xây dựng rầm rộ, được xưng là “Lục tặc” đứng đầu. 80 tuổi lúc, quân Kim công tống, dẫn cả nhà hướng nam chạy trốn, bị khâm tông trục xuất Lĩnh Nam, biếm xoay mình thiều đam hai châu, trên đường chết vào đàm châu ( nay Hồ Nam Trường Sa ). ( Đinh Hợi nhâm dần nhâm thìn tân hợi, ba tuổi )

 
《 trung quốc cổ đại dân gian phương thuật 》 trong một lá thư đệ 195 trang viết:

 
“Tống đại có một vị trí trịnh thị, sinh dưới một đứa con trai đấy ngày sinh tháng đẻ cùng thái kinh giống nhau. Căn cứ thầy tướng số thuật lý lẽ, hai người mệnh xa tựa hồ hẳn là giống nhau. Nhưng kẻ khác dở khóc dở cười là, thái kinh quan bái thái sư, quyền thế hiển hách, mà trịnh thị đấy đứa con lại tại mười tám tuổi lúc sẽ không hạnh chết chìm. Thái trịnh hai số mạng của người có thể nói có cách biệt một trời.

 
Trở lên mấy ví dụ, ở trình độ nhất định bên trên cơ hồ có thể tuyên cáo thầy tướng số thuật hoàn toàn phá sản.”

 
Sách cổ tằng ghi lại đồng nhất chuyện xưa: “Lộng lẫy cải nguyên, tuổi phục Đinh Hợi… Lấy mười lăm tháng giêng ngày giờ hợi sinh một cái, năm tháng ngày lúc, vừa cùng lỗ công thái kinh hợp, này gia mừng rỡ… Năm mười tám, cuối mùa xuân du lịch, mã hốt nhảy vào ba ở bên trong chết chìm.” Đạo trịnh thị người ấy muộn vu thái kinh một vòng hoa giáp xuất thế. Cho dù bài xuất hai người bát tự giống nhau ( căn cứ tác giả so với tế tra, kỳ thật cũng không giống nhau, thái kinh ngày can chi nhâm thìn, trịnh thị người ấy ngày can chi nhâm dần ), nhưng là gặp may thoát vận mấy tuổi tuyệt không giống nhau, trọng yếu hơn là, bởi vì sinh nhật sổ bất đồng nguyên nhân, hai người mệnh bàn tuyệt đối sẽ không giống nhau ( thái kinh là tháng giêng mười bảy, tử tham ở mão, trịnh thị người ấy là mười lăm tháng giêng, cự cơ ở mão ). Phải biết, tử vi đấu sổ mệnh bàn mới phải quyết định một người phú quý nghèo hèn chính xác nhất đồ vật này nọ, mà không phải bát tự tổ hợp, bát tự đoán trước chính là vận mệnh học một bộ phận mà thôi. Mệnh bàn bất đồng, số mạng cát hung tự nhiên bất đồng, chính như nên thư tịch người lời nói, “Thái trịnh hai số mạng của người có thể nói có cách biệt một trời” . Nhưng muốn bằng một cái tiền đề đã sai lầm ( hai người tới bát tự cũng không giống nhau, lại càng không cần phải nói mệnh bàn cũng khác biệt quá nhiều ) đấy ví dụ chứng minh đến “Tuyên cáo thầy tướng số thuật hoàn toàn phá sản “, không khỏi nói còn quá sớm.

 
Càn tạo, 1947 Đinh Hợi năm tháng giêng tháng giêng mười một ngày giờ hợi sinh, tử vi tham lang ở mão cung tọa mệnh, Khôi Việt xương khúc linh tinh hội hợp, tất nhiên chức vị. Không phát dấu vết trước chính là một cái bình thường đấy hộ lâm viên, nhân tài làm vĩ đại, vận khí lại tốt, cho nên số làm quan, tăng tới huyện ủy thư ký, khu ủy thư ký, 1997 năm âm điệu nhập thị bên trong nhâm cục trưởng. Riêng chỉ tử tham đồng cung mão dậu, khó tránh khỏi có rượu mầu phương diện ham mê. Đây cùng thái kinh mệnh bàn ngoại trừ nhật hệ chư tinh khác biệt ra, còn lại hoàn toàn giống nhau, mặc dù đồng chúc phú quý, mà thái kinh quý đến cực điểm phẩm, mà bản mạng nhiều nhất cũng bất quá là một “Lục phẩm” tiểu quan. Làm quan xa xa không bằng thái kinh lớn hơn, đây sợ cùng phần mộ tổ tiên phong thuỷ, bát tự tổ hợp, ngày mốt hoàn cảnh xã hội, cá nhân tu dưỡng cập đủ loại “Vận khí” có quan hệ, càng chuyện rất trọng yếu, hai người nhà thời đại chênh lệch quá xa. Đây mệnh sinh hoạt tại hiện đại, đương nhiên có thể thưởng thức VCD, lên ti vi, ngồi máy bay, gọi điện thoại, xao máy tính, uống XO, tắm hơi mát sa, tọa trên đường, đến Thái Lan nhìn người yêu biểu diễn… , vân vân, lần này nhưng cũng là 900 năm trước thái kinh thái sư nằm mơ đều không thể hưởng thụ đồ vật này nọ.

 
Mỗ tướng sĩ, càn tạo 1955 ất chưa năm ngày hai mươi hai tháng hai giờ tý sinh, tử vi hóa khoa tham lang, lộc tồn ở mão cung tọa mệnh, đối cung có đốm lửa. Quy y đạo gia, theo đồn đãi này ý tưởng cực kỳ chuẩn xác, lại thông mong ước từ thần tiên thuật. Nhân mệnh có ngôi sao may mắn, danh chấn giang hồ, tài sắc cùng lấy được mùa thu hoạch, riêng chỉ vũ phá không kiếp thủ tài gấm vóc, kỳ tài tất đông tiến rời khỏi phía tây nhĩ.

 
Lương khải siêu, càn tạo 1873 quý dậu năm tháng giêng hai mươi sáu ngày giờ Tỵ sinh, tử vi tham lang ở cung dậu tọa mệnh, khoa quyền giáp mệnh, xương khúc Khôi Việt hội hợp, cung thiên di có linh tinh, phần kết chương cái thế, bỗng nhiên nổi tiếng, danh khắp thiên hạ. ( quý dậu giáp dần bính ngọ quý tị, sáu tuổi )

 
3, sát củng liêm trinh cách

 
① liêm trinh, thất sát nhị tinh phân thủ thân cung hòa cung mệnh;② liêm trinh thất sát ở cung Sửu Mùi thủ mệnh;③ thất sát ở mão dậu thủ mệnh, tam hợp có liêm trinh. Trở lên chư các loại, cung mệnh tam phương tứ chính vô ngôi sao may mắn gia hội, ngược lại gia hội Kình Đà hỏa linh thiên hình hóa kị kiếp không rất nhiều ác diệu, liền vì giết củng liêm trinh cách.

 
Thơ cổ mây:

 
Trinh phùng thất sát thật chịu tổn thương, mười năm yêm lưu có tai hoạ. Vận tới trải qua cầu nhiều bất toại, tiền tài trắng như tuyết lưu canh.

 
Đây cách sinh ra, chẳng những bần cùng nhiều tai họa, hơn nữa rách nát không chịu nổi. Cần chú ý này, phải tam phương tứ chính không thấy ngôi sao may mắn phương chỉ đây đoạn, như không rõ xem xét, tắc dễ dàng phán đoán sai lầm. Bởi vậy hữu vân: “Liêm trinh, thất sát, trái lại vi tích phú người “, “Liêm trinh gặp thất sát, hiển quan võ” .

 
Trải qua đi: “Liêm trinh chủ thấp hèn tới cô hàn “, “Thất sát liêm trinh đồng cung, chủ tàn phế, lại chủ bệnh lao “, “Thất sát liêm trinh đồng vị, lộ thượng mai thi” .

 
4, cự phùng Tứ Sát cách

 
① cánh cửa cực lớn cùng hỏa linh Kình Đà thủ cung mệnh, ở hãm địa;② cánh cửa cực lớn thủ mệnh, Tứ Sát thủ thân hoặc cánh cửa cực lớn thủ thân, Tứ Sát thủ mệnh, ở hãm địa. Thơ cổ mây:

 
Cánh cửa cực lớn lạc hãm tại thân cung, Tứ Sát thiên gặp mệnh trong phùng. Nếu là ngôi sao may mắn vô cứu hiểu, tất nhiên đi đày phương xa ở bên trong.

 
Đây cách sinh ra, bần cùng nhiều tai họa, nhiều thị phi, cũng đủ phạm tội khuynh hướng, ác giả sợ tới tàn phế, ngồi tù, chết thảm. Nữ mệnh, tâm tính ngoan độc, dâm tiện vô sỉ, cực khắc chồng.

 
Thường nói: “Cự hỏa kình dương, phòng hồi treo cổ “, “Cánh cửa cực lớn Tứ Sát vu thân mệnh, tật ách, gầy gò ốm yếu vây yếu “, “Cánh cửa cực lớn hỏa linh, phùng ác hạn, chết vào ngoại đạo “, “Cánh cửa cực lớn hỏa linh, vô tử vi lộc tồn áp chế, quyết xứng ngàn dậm, hồi hung “, “Cánh cửa cực lớn hỏa linh, tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa nạn “, “Cánh cửa cực lớn thủ mệnh, gặp Kình Đà, nam nữ tà dâm “, “Cánh cửa cực lớn Tứ Sát hãm mà hung” .

 
5, mã đầu đới kiếm cách

 

 
Mệnh ở cung ngọ, kình dương đơn thủ. Kình dương ở ngọ vốn là hãm địa, đây cách chủ đại hung. Cung mệnh ở mão, dậu, tử, gặp kình dương đơn thủ, cũng chủ đại hung. Tam phương gặp hỏa linh kiếp không sao hóa kỵ thiên hình, tất sát chết non. Mệnh nhập đây cách, người bề ngoài dũng cảm rộng lượng, kỳ thật ngoan độc gian giảo, tàn bạo hung ác, chẳng những phẩm tính không hợp, thả chủ cả đời tuyển hung, hình thê khắc tử, thân hoạn bệnh hiểm nghèo, đủ phạm tội khuynh hướng, trung niên chết trẻ. Mệnh có ngôi sao may mắn vào miếu, người cũng rất có hào khí, gọn gàng mà linh hoạt. Hành hạn gặp kình dương chỉ tại ngọ hoặc mão, cũng chủ có tai họa. Cho nên thơ cổ mây:

 
Dương nhận phải tránh ngọ chi phương, nếu đến hãm bên trong nhất hại. Hình thê khắc tử sinh nhàn sự, tàn mang bệnh năm phải sớm vong.

 
Thường nói: “Kình dương ở tí ngọ mão dậu hãm địa, chỉ họa hứng hại, hình khắc rất nặng, giáp mậu canh nhâm sinh ra tất có hung họa “, “Kình dương tại tí ngọ mão dậu thủ mệnh, phi chết non tắc hình phạt chính tổn thương “, “Kình dương đốm lửa ở hãm địa thủ mệnh, dưới cách” .

 
6, mệnh lý phùng không cách

 
① cung mệnh ở tị hợi, vô chính diệu, địa kiếp không trung nhị tinh cùng tồn tại cung mệnh;② địa kiếp, không trung đơn thủ cung mệnh. Trở lên hai người, tam hợp phương cập đối cung vô cát giải cứu, liền vì mệnh trong phùng khoảng không cách. Mệnh có đây cách, không tụ tài, phiêu bạc đất khách, một đời bần cùng không gặp, mọi sự thành không, nãi thấp hèn cách cũng. Lại gặp sát tinh, chủ nhiều chết non. Cho nên thơ cổ mây:

 
Không kiếp tiến đến cát diệu vô, cầu danh cầu Lợi tổng thành nhẹ. Thanh nhàn cô độc phương duyên thọ, vinh hoa phú quý quá khe hở câu.

 
Kiếp không vi sầu tối hại nhân, tài trí anh hùng lầm cả đời. Đành phải vi tăng cũng học thuật, tài sản vô số cũng cần bần.

 
Thường nói: “Sinh phùng không trung, giống như bán thiên chiết sí; trúng mục tiêu gặp tai kiếp, đúng là sóng lớn lý đi thuyền “, “Mệnh trong phùng khoảng không, không bồng bềnh tức chủ khó khăn “, “Kiếp không nhị tinh thủ mệnh, gặp cát họa nhẹ, gặp hung tắc hung “, “Địa kiếp thủ vu thân mệnh, chủ nhân làm việc sơ cuồng, không được chính đạo, làm tốt tà ưa thích việc; không trung thủ vu thân mệnh, chủ nhân làm việc hư không, không được chính đạo, thành bại đa đoan, không tụ tài” .

 
7, thiên lương củng nguyệt cách

 
Thiên lương ở tị, hợi, thân vi hãm địa, Thái Âm ở mão, thìn, tị, ngọ, chưa vi hãm địa. ① thiên lương ở hãm địa thủ mệnh cùng Thái Âm gia hội;② Thái Âm ở hãm địa thủ mệnh cùng thiên lương gia hội. Trở lên hai người, cung mệnh cập tam phương vô lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt các loại ngôi sao may mắn đồng cung hòa gia hội, ngược lại sẽ có Kình Đà hỏa linh kiếp không hình diêu hóa kị đại hao các loại hung tinh, là thiên lương củng nguyệt cách. Mạng người phùng đây, khốn cùng mà sự nghiệp không làm nổi, không tụ tài, bồng bềnh bên ngoài, không làm việc đàng hoàng, thành sự không có, bại sự có dư. Nam mệnh lang thang, hảo tửu mầu cá cược chơi gái, nữ mệnh đa dâm, tư thông nội loạn, cho nên thơ cổ mây:

 
Nguyệt lương lạc hãm tối chịu tổn thương, nhất định phiêu mui thuyền bên ngoài hương. Hát múa say sưa ca hát suốt ngày say, phong lưu tận diệt tổ điền trang.

 
Phùng ngôi sao may mắn tắc không lên đây luận.

 
Thường nói: “Lương dậu, nguyệt tị, lại chỉ phiêu mui thuyền tới khách “, “Thiên lương, Thái Âm, lại chỉ phiêu mui thuyền tới khách “, “Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ “, “Thiên lương hãm địa, gặp hỏa dương phá cục, thấp hèn, cô hàn, chết non “, “Lương đồng đúng ở tị hợi, nam lang thang, lại, vừa nhiều dâm “, “Nguyệt diệu, thiên lương, nữ nhân dâm bần “, “Thái Âm thủ mệnh, lạc hãm, cùng Kình Đà hỏa linh đồng cung, tứ chi tàn tật” .

 
8, văn tinh gặp giáp cách

 
Văn xương hoặc văn khúc thủ mệnh, gặp không kiếp nhị tinh đến giáp. Mệnh vô ngôi sao may mắn, tam phương không thêm cát mà sẽ hung, chỉ nghèo hèn mà nói, tung có tài hoa, chung thân không gặp, lấy việc bị bỏ vở nửa chừng, hay là học phi sở dụng, làm chính mình cũng không yêu thích đấy chức nghiệp, ôm hận chung thân, xương khúc thủ thân cung nhị tinh đến giáp cũng thế. Nếu cung mệnh chính tinh miếu vượng hóa cát, tam phương lại sẽ ngôi sao may mắn người, không lên đây luận. Cho nên thơ cổ mây:

 
Giáp địa văn tinh gặp thủ thân, cả đời lao lực bại không làm nổi. Phùng tài được lộc thế gian tốt, sổ tẫn còn dạy yểu thả bần.

 
9, văn tinh thất vị cách

 
Tức nãi văn xương văn khúc lạc hãm tọa mệnh, lại gặp sát xâm ( như cùng Tứ Sát, kiếp không, thiên hình, hóa kị đồng cung hòa gia hội ), tức là văn tinh bỏ vị trí, dù có văn vẻ cũng nan danh sách đậu. Dùng hiện đại lời mà nói, chính là không có tài hoa, cũng thế có tài nhưng không gặp thời. Hoặc bình thường thành tích học tập tốt đẹp, thời khắc mấu chốt ly phân số còn kém như vậy vài phần ( kỳ thật chính thi thi không đậu, có thể đọc tự trả tiền nha, hơn nữa bây giờ đại học có thể giao nộp tiễn đi đọc ). Người chi học nói, lý luận, nhân sinh quan tất có này chỗ quái dị, làm khó thế nhân tiếp nhận, thậm chí nghiên tập bàng môn tả đạo thuật, cùng với tôn giáo, huyền học, pháp thuật các loại. Cho nên thơ cổ mây:

 
Văn tinh nhập mệnh vốn là kỳ, tấn công trận địa địch còn cần sự trở nghi. Dù là đèn song chuyên cần lực, công danh thường vu đầu bạc lúc.

 
Thường nói: “Xương khúc hãm cung hung thần phá, nhẹ danh tiếng tới long ( hung thần tức Kình Đà hỏa linh không kiếp ) “, “Văn xương hãm địa thêm dương, hỏa, xảo nghệ người, mang tật cũng có thể duyên thọ, có vệt “, “Văn khúc sống cu ky một mình thân mệnh, càng phùng ác sát được thông qua, vô danh, liền nịnh người” .

 
10, khoa tinh sát tấu cách

 

 
Sao hóa khoa thủ mệnh thân cung, mà hung thần hướng thấu quá đáng. Mệnh phùng đây cách, tuy rằng học vấn không tệ, có văn vẻ thanh tú, nhưng vi bần hàn người đọc sách. Hiện tại đang nói đi, phần lớn là bình thường học tập ưu tú, mà thi vào trường cao đẳng vận khí không được tốt người, chung nan học lên. Hóa khoa cùng sát diệu hội hợp, chủ nhiều ác danh bên ngoài, bị người phỉ báng thời điểm nhiều, lại chủ có lao ngục nguy nan. Cổ nhân thật sự là cây đọc sách trúng cử quá coi trọng muốn, ở xã hội hiện đại tự nhiên muốn đối với cái này chỉ mỗ ta tu chỉnh, tái sinh ra mỗ ta tương tự tính giải thích. Cho nên thơ cổ mây:

 
Mệnh trong khoa diệu chưa kịp thanh, hung thần đa số nơi ở ẩn nhân. Ngay cả cát thủ cũng thất cục, đọc sách tới già không có công danh.

 
Thường nói: “Nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa danh rơi vào hung thần “, “Hóa khoa ngại phùng tiệt không, tuần khoảng không, kiếp không “, “Hóa khoa thủ thân mệnh, phùng ác diệu, cũng vì văn vẻ tú sĩ “, “Khoa tinh ở hãm địa, ngọn đèn dầu vất vả cần cù” .

 
11, khoa tinh phùng phá cách

 
Sao hóa khoa ở cung mệnh, gặp Kình Đà hỏa linh kiếp không hướng thấu, nan danh sách đậu. Cho nên thơ cổ mây:

 
Tế cây khoa danh cẩn thận tường, nếu gặp ác sát quý danh nan. Mấy năm liên tục ở ở tôn sơn ngoại, chỉ cao minh một sĩ xem.

 
Thường nói: “Nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa danh rơi vào hung thần” .

 
12, khôi việt hung xung cách

 

 
Khôi Việt nhập mệnh thân cung, mà phùng phần đông hung thần đồng cung, gia hội, mà lại khó giải cứu. Tắc Khôi Việt tới điềm lành tắc không hiện vậy. Cho nên thơ cổ mây: “Khôi Việt văn tinh thủ quý quang vinh, lo gì BẢNG không đề danh. Nếu sát hung chúng không sao cứu, cố tật quấn thân tổng vô tình” .

 
Thường nói: “Khôi Việt gặp lại Kình Đà không kiếp thấu, cố tật rất nhiều” .

 
13, võ tham thủ thân cách

 
Mệnh vô chính diệu, vũ khúc tham lang nhị tinh thủ thân cung. Đây cách phải là mão dậu giờ sinh, cung thân ở di chuyển, vũ khúc tham lang ở cung thiên di. Nếu cung mệnh tam phương tứ chính hung thần nhiều sẽ, thiếu niên chết non, bằng không cả đời nghèo hèn. Nếu cung mệnh tam phương tứ chính sẽ có ngôi sao may mắn, vũ khúc tham lang lại phải cát hóa, chủ trước bần về sau phú, lúc tuổi già lấy được phúc. Đây cách người sống, phần lớn là tài nghệ, nghệ thuật người. Cho nên thơ cổ mây:

 
Mệnh vô chính diệu giá trị tung ngôi sao, thiếu niên nhất định là chỉ cô bần. Vũ Tham sắc đắc vị chung cần cát, cảnh đêm mới là giàu có và đông đúc nhân.

 
Thường nói: “Tham lang vũ khúc cùng thủ thân, vô cát, mệnh trái lại không lâu “, “Vũ khúc tham lang gia sát kị, tài nghệ người “, “Tham lang vũ khúc đồng cung, trước bần rồi sau đó phú “, “Tham lang vũ khúc đồng cung, thái độ làm người siểm nịnh gian tham, vì tư lợi, tâm vô đạo đức” .

 
14, cự cơ hóa dậu cách

 
Cánh cửa cực lớn thiên cơ ở cung dậu tọa mệnh, hữu hóa kị đồng cung, vì thế cách. Cự cơ ở mão, nhưng vì quý cách, ở dậu tắc bình thường không vì giàu sang mà nói. Bởi vì dậu vi thiên cơ mộc chỗ chết, cánh cửa cực lớn thủy bại địa. An mệnh cung dậu, ất tân quý sinh năm nhân may mắn, nếu cung mệnh vô lộc tồn hòa hóa lộc hóa quyền, rốt cuộc cũng thế tầm thường cách. Tung hội cát ngôi sao phú quý cũng là có hạn, hơn nhiều ở mão cung kém cỏi. Nếu không gặp ngôi sao may mắn, phùng cánh cửa cực lớn hoặc thiên cơ ở cung mệnh hóa kị, thì thôi hung mệnh mà nói. Này một đời người không như ý, không thể phát đạt, thả vì tư lợi, lòng dạ hẹp hòi, thường thường đạo không chọn nói, mở miệng gây tổn thương người, nhân lắm mồm khéo nói, cách cũ họa là từ ở miệng mà ra. Nữ mệnh, vi phá xáo cách, nếu không có kỹ nữ, cũng tất chủ dâm loạn, ở mão cung cũng thế. Cho nên thơ cổ mây:

 
Đoái vị thiên cơ cự diệu quá, hóa hung vất vả chịu bôn ba. Tâm cao ý dũng chưa từng nghỉ, nói lời nói vô tình câu cũng ngoa.

 
Thường nói: “Cự cơ dậu bên trên hóa cát người, tung gặp tài Quan cũng không quang vinh “, “Nữ mệnh, cánh cửa cực lớn thiên cơ vi phá xáo “, “Cự cơ ở dậu, sẽ Kình Đà, nam nữ tà dâm “, “Nữ mệnh Tứ Sát hướng hợp, dâm tiện, hình khắc” . Như:

 
Một phụ nữ mệnh, 1963 quý năm mão ngày hai mươi bảy tháng chín giờ sửu sinh, cánh cửa cực lớn thiên cơ thiên diêu ở cung dậu tọa mệnh, tam hợp văn khúc văn xương. Hai mươi chín tuổi sau khi ly hôn xuôi nam Quảng Đông, làm mại dâm hoạt động, phát tài rồi lúc sau, lại nhớ tới nội địa.

 
Một phụ nữ mệnh, 1982 nhâm tuất năm ngày hai mươi mốt tháng sáu giờ Tuất sinh, cánh cửa cực lớn thiên cơ ở cung dậu tọa mệnh, phá xáo cách, không ắt bài vở và bài tập, 14 tuổi đi ra phòng ca múa, câu lạc bộ đêm đương xô-fa tiểu thư, 1997 năm 9 nguyệt mất tích, đến nay tung tích không rõ.

 
15, hình tù giáp ấn cách

 
① che trời cùng vi ấn, liêm trinh có tù, kình dương hóa khí vi hình, nếu bàn về “Giáp “, tắc thiên cùng không có khả năng bị liêm trinh hòa kình dương nhị tinh sở giáp. Thật là liêm trinh thiên tướng ở cung Tý Ngọ tọa mệnh, có kình dương đồng cung, nguyên do tên này, lấy bính sinh năm nhân liêm trinh ở ngọ hóa kị hung nhất. Đây cách sinh ra, tất vi tội phạm, có lao ngục tai ương, hồi pháp luật quy chế nhận, cũng dễ bị chết thảm. Nữ mệnh, sẽ có sanh non, khai đao, huyết quang việc, thả cung phu thê gặp đà la tham lang, chủ nhiều trượng phu chết sớm. ② liêm trinh thiên tướng cùng trời hình đồng cung, cũng vì “Hình tù giáp ấn” chủ vi vũ dũng người, thêm cát ngôi sao mong muốn phú quý, ở cung mệnh tam phương, đa số quân đội, cục cảnh sát hoặc cái khác ngành tư pháp công tác.

 
Thường nói: “Hình tù giáp ấn, hình dựa vào riêng chỉ ti “, “Thiên tướng thủ mệnh, liêm trinh kình dương giáp, hình dựa vào tránh khỏi” . Như:

 
Càn tạo, 1968 mậu thân năm ngày mười một tháng hai giờ Dậu sinh, liêm trinh, thiên tướng, kình dương ở ngọ cung tọa mệnh, 1987 năm nhân tội trộm cắp bị phán năm năm ở tù, sau khi ra ngục thói quen không thay đổi, chẳng những biến bản gia lệ, hơn nữa hút bạch phiến, 1996 bị bắt, đang ở tù cưỡng chế cai nghiện, cũng hình phạt ba năm.

 
16, nguyệt đồng gặp sát cách

 
( không phải mã đầu đái tiễn ) quá trời đầy mây cùng tồn tại ngọ cung tọa mệnh, vốn thuộc lạc hãm, lại có đốm lửa, linh tinh, địa kiếp, không trung, thiên hình các loại ác tinh đồng cung, tam phương lại gia hội hung tinh, vì thế cách. Nhân tất trời sanh tính khiếp nhược, thân thể nhiều bệnh, cả đời nghèo hèn sầu khổ. Nữ mệnh khắc chồng, chịu cảm tình đả kích, là bị người vứt bỏ đối tượng, nhiều ăn ở tình phụ, hoặc làm kỹ nữ. Mệnh phùng đây cách, chẳng những bần, hơn nữa tiện, chung thân không thể phát đạt. Đồng âm ở ngọ gặp Tứ Sát hướng sẽ, chủ nhiều tâm ngoan thủ độc, vô tình vô nghĩa, cùng cha mẹ thành thù, hơn nữa dễ dàng làm hoạt động phạm tội, hình tổn thương đoản mệnh. Cho nên thơ cổ mây:

 
Xương gầy thể hơi không đủ đạo, cây lương lửa đốt vài lần tiêu. Nhân gian chuyện tốt khó hiểu chỗ, cành lá quang vinh là luôn điêu.

 
Thường nói: “Thiên đồng Thái Âm cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, gia sát trọng, tứ chi gầy gò ốm yếu” .”Nữ mệnh, tuy đẹp mà dâm, nhà kề thị thiếp” .

 
17, mã lạc không vong cách

 
Cung mệnh thiên mã, cùng kiếp không đồng cung, đối cung có lộc tồn, hoặc lộc tọa không vong, lại phùng không kiếp sát tinh. Sinh phùng đây cách, cả đời luôn đổi tới đổi lui, hối hả ngược xuôi, vất vả lao lực công dã tràng, vi không nhẹ hiện ra, nghèo hèn mệnh.

 
Thường nói: “Mã ngộ không vong, chung thân bôn tẩu” .

 
18, lương mã phiêu đãng cách

 
Thiên lương ở cung Tị Hợi tọa mệnh, cùng Tứ Sát không kiếp sao hóa kỵ đồng cung gia hội, không thấy ngôi sao may mắn, mệnh hòa di chuyển có thiên mã, tức là đây cách. Vi xã hội tầng dưới chót nhân vật, cả đời phiêu đãng, đang ở tha hương, cũng thường vì người khác việc mà bôn ba, vô sự rỗi rãnh vội, danh lợi giai nhẹ, nghèo hèn mệnh.

 
Thiên lương ở tị hợi, ất bính mậu nhâm tân sinh năm nhân thêm cát ngôi sao, cũng chủ phú quý, nhưng vẫn không khỏi phiêu đãng, nên đất khách phát đạt, chính là phú quý không năng lực lâu, cả đời nhiều gió sóng lớn, chung tất có rách nát.

 
Thường nói: “Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ “, “Thiên lương hãm địa, gặp Kình Đà, đồi phong bại tục chi lưu “, “Thiên lương hãm địa, gặp hỏa dương phá cục, thấp hèn cô hàn chết non “, “Nữ mệnh, chủ dâm bần, hoặc nhà kề thị thiếp” . Như:

 
Đổng hạo vân, càn tạo 1912 năm nhâm ngày mười tám tháng tám giờ Thìn sinh, thiên lương ở cung tị tọa mệnh, thiên lương hóa lộc, cung hợi có lộc tồn, hóa khoa cập thiên mã, vi song lộc triều viên, khoa lộc gặp lại, lộc mã giao trì cách, mặc dù cũng thuộc lương mã phiêu đãng cách, vẫn chủ đại phú quý. Đổng hạo vân vi phương đông thuyền lớn vương, là hương cảng đặc biệt khu hành chính người nhậm chức đầu tiên hành chính quan trên đổng kiến hoa chi phụ. 1982 nhâm tuất năm qua đời lúc, công ty đã mắc nợ buồn thiu, khó có thể duy trì.

 
19, sinh bất phùng thời cách

 

 
Mệnh tọa không vong hoặc tinh diệu lạc hãm địa, tam phương vô cát củng chiếu, hoặc không vong lại phùng liêm trinh, phá quân hãm địa, người tung có qua người bản lĩnh, chung không có thể phát huy tài năng, có sinh không gặp thời tới thán. Cả đời bình thường, hay không lớn phát triển.

 
20, lộc phùng hai sát cách

 
Lộc tồn thủ cung mệnh, hoặc hóa lộc thủ cung mệnh, nhưng cung mệnh cũng có tuần khoảng không, tiệt không, không trung, địa kiếp, cùng là tam phương sẽ có Kình Đà hỏa linh đại hao chư ác, tức là lộc phùng hai sát cách. Chủ người tốt mã dẻ cùi, đẹp mà thôi, chung quy không thể có tư cách, dù có nhất thời tới tài lợi nhuận cũng rất nhanh rơi vào vây nghèo.

 
21, nhật nguyệt giấu huy cách ( nhật nguyệt phản bối )

 

 
Thái dương ở dậu tuất hợi tí cung tọa mệnh, ban đêm sinh ra; hoặc Thái Âm ở mão thần tị ngọ cung tọa mệnh, người sinh ban ngày. Nhật nguyệt giai chỗ hãm mất đi địa, cung mệnh tam phương tứ chính vô ngôi sao may mắn đồng cung cũng cát hóa, hơn nữa đồng thời gia hội có Tứ Sát không kiếp hóa kị các loại ác, tức là “Nhật nguyệt phản bối” cách, chủ cả đời nghèo hèn.

 
Thường nói: “Nhật nguyệt tối ngại phản bối, là thất huy “, “Nhật nguyệt hãm cung phùng ác sát, lao lực bôn ba “, “Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, phí sức phí lực, mặc dù hóa quyền lộc cũng hung, Quan lộc không hiện, trước cần về sau nọa, thành bại không đồng nhất, nhưng xuất ngoại rơi xa quê hương khả cát “, “Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, thêm hung thần, mang tật; hóa kị, tật ở mắt “, “Thái Âm thủ mệnh, lạc hãm, hóa Jike quyền lộc trái lại hung, xuất ngoại rơi xa quê hương cát, càng gặp Tứ Sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non “, “Thái Âm thủ mệnh, lạc hãm, cùng Kình Đà hỏa linh đồng cung, tứ chi tàn tật” .

 
Thông thường nhật nguyệt phản bối mệnh, chỉ cần mệnh có ngôi sao may mắn mà vô sát, tuy rằng hết sức vất vả, nhưng thành tựu của nó hơn nhiều nhật nguyệt vượng địa thủ mệnh người hơi lớn ( ngày, nguyệt ngọ thủ mệnh không lên đây luận, khó có đại phú quý ), cho nên ở đoạn “Phản bối” mệnh lúc, nhất định không thể xem thường họa phúc, cần phải tường xem xét. Kỳ thật, nhật nguyệt hãm địa thủ mệnh, đều không phải là nhất định nghèo hèn không làm nổi, nếu tam phương tứ chính không cùng hung tinh đồng cung hòa gia hội, hơn nữa có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt đồng cung gia hội, trái lại có sự nghiệp đại thành giả, cự phú đại quý người cũng có tới.

 
Như:

 
Lý gia thành mệnh, mậu thìn năm ngày hai mươi sáu tháng bốn giờ dần sinh, Thái Âm ở mão cung tọa mệnh, một thế hệ cự phú;

 
Tưởng giới thạch mệnh, Đinh Hợi năm ngày mười lăm tháng chín buổi trưa sinh, Thái Âm tại cung thìn tọa mệnh, một thế hệ kiêu hùng;

 
Trái tông đường mệnh, nhâm năm thân mùng bảy tháng mười ngày giờ dần sinh, thái dương thiên lương ở cung dậu tọa mệnh, cuối nhà thanh một thế hệ trung hưng danh thần;

 
Mang Anna mệnh, tân sửu năm ngày mười chín tháng năm giờ Dậu sinh, thái dương thiên lương ở cung dậu tọa mệnh, một thế hệ danh phi.

 
22, tài cùng tù thù cách

 
Vũ khúc vi tài ngôi sao chúc kim, liêm trinh vi tù ngôi sao thuộc hỏa. Nhị tinh một thủ cung mệnh, một thủ cung thân, nãi hỏa kim tương khắc, như cừu nhân gặp lại, hết sức đỏ mắt, tất hung họa chồng chất, chung thân không được an bình, nhị tinh có một hóa kị gia sát, định hồi bạo bệnh, hiểm nạn. Nếu là cung mệnh tam phương tứ chính lâm miếu vượng, gia hội ngôi sao cũng được cát hóa, tắc không lên đây luận.

 
23, nhất sinh cô bần cách

 

 
Phá quân hãm địa thủ mệnh ( cung Mão Dậu, cung Tị Hợi ), cung mệnh, đối cung, tam hợp cung không có bất kỳ cái gì một viên ngôi sao may mắn gia hội, tức vì một đời cô bần cách.

 
24, quân tử không cầm quyền cách

 
“Quân tử” tức chỉ cát ngôi sao, “Không cầm quyền” thủ chúng tinh vào miếu đáng tiếc rơi xuống nhập nhàn cung ( nam mệnh ngôi sao may mắn rơi vào cha mẹ, huynh đệ, tật ách, nô bộc, vợ chồng, đứa con ), mà cung mệnh, cung tài bạch, cung quan lộc, cung thiên di lộ vẻ tham lang, thiên hình, Tứ Sát, kiếp không chư ác diệu giao nhau, thả tinh thần ở hãm địa, tức là quân tử không cầm quyền, gian thần đương triều hiện ra. Mạng người được đây, nãi nghèo hèn mệnh chết yểu không thể nghi ngờ.

 
25, lưỡng trọng hoa cái cách

 
Lộc tồn cùng hóa lộc tọa mệnh cung, gặp không vong kiếp hao tổn hỏa linh hãm cùng cung, lại sẽ hung tinh, người mặc dù đang ở tài hương, cũng tất nghèo rớt mùng tơi. Như:

 
Càn tạo, 1953 quý tị năm mùng bảy tháng mười ngày giờ hợi sinh, cung mệnh phá quân tại tí hóa lộc, cũng có lộc tồn đồng cung, vi “Lộc hợp uyên ương” cách, mà trên thực tế là một nghèo khó nông dân. Nguyên nhân vi không kiếp ở mệnh thân, cung mệnh trọng phạm tiệt không, tam phương lại không thấy ngôi sao may mắn nguyên nhân.

 
26, Kình Đà giáp kị cách

 
Lộc tồn ở cung mệnh, tắc tất vi Kình Đà sở giáp. Nếu có chút sao hóa kị đồng cung, hoặc đối cung có sao hóa kị phá tan, tức Kình Đà giáp kị cách, sao hóa kị tới hung tính được Kình Đà tới giáp mà được lấy phát huy đầy đủ, này hung cũng biết, hoặc nhân nhất thời tới cát mà tuyển lâu dài tới hung. Tuy có lộc tồn ở mệnh, trái lại không vì đẹp. Tỷ như an mệnh ở thân, lại phùng sao hóa kỵ, kình dương ở dậu, đà la ở chưa giáp tới, còn lại giống đây là lệ. Thái tuế hai hạn đi ở đây cũng hung, chủ cô bần hình khắc. Nếu lộc tồn đơn thủ cung mệnh, vô ngôi sao may mắn đồng cung, vi kẻ keo kiệt, cũng có dư hại tới hung.

 
Thường nói: “Lộc phùng xung phá, cát cũng thành hung “, “Kình Đà giáp kị vi bại cục” .

 
27, hỏa linh giáp mệnh cách

 

 
Đốm lửa linh tinh ở lân cung đến giáp cung mệnh, tức là đây cách, riêng chỉ dần ngọ năm tuất sinh ra có loại tình hình này xuất hiện. Mạng người phùng đây, người gan lớn, có ẩn bên trong phản kháng tâm lý, đủ phá hư tính. Hoặc là cá tính xúc động, táo bạo, bị gặp hung tai họa. Nếu cung mệnh có sao hóa kị, tức là điềm đại hung, ắt gặp tai họa bất ngờ, hoặc nhân xung động nhất thời mà thu nhận tại nạn.

 
Nếu là tham lang thủ cung mệnh, được hỏa linh giáp mệnh trái lại hơi lớn cát cách, nếu tham lang hóa lộc trong lời nói, còn lại là đại phú đại quý mệnh.

 
Thường nói: “Hỏa linh giáp mệnh vi bại cục ( như an mệnh ở dần, đốm lửa tại sửu, linh tinh ở mão. Cát đa còn có thể, duy giáp ngày kị hung. Tuế hạn tuần đến nơi này cũng hung )” . Như:

 
Điền trung sừng quang vinh, càn tạo 1918 mậu ngọ năm ngày hai mươi bốn tháng ba giờ Mùi sinh, tử vi tham lang ở cung dậu tọa mệnh, tham lang hóa lộc, hội hợp cung tị lộc tồn, vi song lộc triều viên cách, đốm lửa, linh tinh ở thân, tuất hai cung tới giáp, có thể thăng chức rất nhanh, 1972 năm hiện lên thủ tướng nhật bổn đấy ngai vàng. Riêng chỉ hỏa linh giáp mệnh tới tác dụng phụ cũng hiển, tăng cường tham lang tinh đấy “Tham” tính, vu 1974 năm nhân phát sinh hối lộ sự kiện mà xuống đài, 1976 năm lại nhân tham ô sự kiện mà bị bắt bỏ tù.

 
28, kiếp không giáp mệnh cách

 
Địa kiếp địa không nhị tinh ở lân cung giáp mệnh. Đây cách chỉ có an mệnh cung hợi hòa cung tị, gặp tai kiếp khoảng không đến giáp. Giống như cha mẹ huynh đệ bất lực, này tính chất cùng kiếp không cùng tồn tại cung mệnh tương tự. Nếu là cung mệnh vô chính diệu, hoặc tinh thần lạc hãm, gặp tai kiếp khoảng không giáp, chủ triệu chứng xấu.

 
Nếu cung mệnh có ngôi sao may mắn vào miếu lại phải cát hóa, tam phương lại gia hội ngôi sao may mắn, tắc kiếp không giáp mệnh tới hung lực chợt giảm, cũng không đáng sợ hãi, có thể bỏ đi bất luận. Như Bill · cái tỳ mệnh, mặc dù kiếp không giáp mệnh, cung mệnh cập tam phương tứ chính tinh thần vào miếu, hóa cát, cũng hội cát ngôi sao, vi toàn cầu thủ phủ.

 
Thường nói: “Kiếp không giáp mệnh vi bại cục” ( nếu an mệnh ở hợi, kiếp tại tí, khoảng không ở tuất thị dã. Tuế hạn đi được tới cũng hung, giáp kị cũng hung, cô bần hình tổn thương ).

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button