Tử vi

TỬ VI – THẤT SÁT

Tử vi và Thất sát đồng độ ở Tị hoặc Hợi. Tử vi là đế diệu, Thất sát là tướng tinh, hai sao này mà đồng cung, có uy thế không ai so bì được.

Thất Sát thuộc âm kim, mang hoả khí, Phá Quân thuộc âm thuỷ. Nên Thất Sát mang sát khí, Phá Quân có lục phá hoại. Thất Sát chủ về biến động, không biến động thì thôi, sẽ vĩnh viễn không biết động, đã biến động là lớn và lâu dài. Phá Quân biến động nhiều, bất thường, rất hao tổn nguyên khí, có khuynh hướng phá hoại.

Người Tử Phá thủ Mệnh, cuộc đời ít kịch tích, người Tử Sát lại có khí khái đường đường. Những người Tử Sát, trước sau vẫn có hai nhược điểm tính cách. Một là lúc thuận lợi thì ỷ vào quyền thế, lúc vào nghịch cảnh thì đầu cọp đuôi rắn.

Bạn đang xem: TỬ VI – THẤT SÁT

Thông thường, tinh hệ “Tử vi Thất sát” có thể xem là tượng trưng cho quyềền lực, cho nên Tử vi không nên thêm Hóa Quyền, vì khi Tử vi Hóa Quyền chủ về có lòng ham muốn quyền lực quá cao, có biểu hiện “cương mãnh, không nghe ai, có khuynh hướng độc tài sát phạt”, khiến cho xa lánh mọi người, chịu thị phi điều tiếng, thậm chí làm ra việc hung bạo khó chấp nhận.

Tử Sát rất nên có cát tinh hội chiếu, như Tả Hữu, Xương Khúc, Lộc Mã. Tính cương dũng của Thất Sát có đất dụng võ. Giả dụ không có cát tinh, thành ra anh hùng thảo dã giặt cướp, khó tránh khỏi bạo tàn, phát lên rồi suy sụp.

Tử Vi hợp với Lộc Khoa Khôi Việt Tả Hữu hơn đứng riêng với Hóa Quyền. Tử Vi Thất Sát thủ Mệnh gặp Tuần Triệt ưu thế bị giảm nhiều, thành công với hư vị, không có thực quyền. Như phú nói: Tử Vi Thất Sát gia không vong, hư danh thụ ấm.

Tử Vi Thất Sát vào số Nữ thường được chồng nể vì do tài điều khiển gánh vác. Nhưng Tử Sát nam mạng thì vợ quán xuyến.

Vai trò Thiên Phủ từ cung xung chiếu của cách Tử Vi Thất Sát chỉ là phụ họa vào cái tốt đã sẵn thôi

Nếu như không có những Cát tinh, mà còn có Sát tinh hội hợp, thì khó tránh được “hình thương, khắc hại”.

Nữ mệnh gặp tinh hệ “Tử vi Thất sát”, nếu gặp Sát tinh, tuy có cơ hội thay đổi nhưng lại khó được như ý nguyện. Nếu có Cát tinh tụ hội thì phải chấp nhận trải qua sự biến động thay đổi, thì mới có được ích lợi.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm TỬ VI – THẤT SÁT

Tử vi và Thất sát đồng độ ở Tị hoặc Hợi. Tử vi là đế diệu, Thất sát là tướng tinh, hai sao này mà đồng cung, có uy thế không ai so bì được.

Thất Sát thuộc âm kim, mang hoả khí, Phá Quân thuộc âm thuỷ. Nên Thất Sát mang sát khí, Phá Quân có lục phá hoại. Thất Sát chủ về biến động, không biến động thì thôi, sẽ vĩnh viễn không biết động, đã biến động là lớn và lâu dài. Phá Quân biến động nhiều, bất thường, rất hao tổn nguyên khí, có khuynh hướng phá hoại.

Người Tử Phá thủ Mệnh, cuộc đời ít kịch tích, người Tử Sát lại có khí khái đường đường. Những người Tử Sát, trước sau vẫn có hai nhược điểm tính cách. Một là lúc thuận lợi thì ỷ vào quyền thế, lúc vào nghịch cảnh thì đầu cọp đuôi rắn.

Thông thường, tinh hệ “Tử vi Thất sát” có thể xem là tượng trưng cho quyềền lực, cho nên Tử vi không nên thêm Hóa Quyền, vì khi Tử vi Hóa Quyền chủ về có lòng ham muốn quyền lực quá cao, có biểu hiện “cương mãnh, không nghe ai, có khuynh hướng độc tài sát phạt”, khiến cho xa lánh mọi người, chịu thị phi điều tiếng, thậm chí làm ra việc hung bạo khó chấp nhận.

Tử Sát rất nên có cát tinh hội chiếu, như Tả Hữu, Xương Khúc, Lộc Mã. Tính cương dũng của Thất Sát có đất dụng võ. Giả dụ không có cát tinh, thành ra anh hùng thảo dã giặt cướp, khó tránh khỏi bạo tàn, phát lên rồi suy sụp.

Tử Vi hợp với Lộc Khoa Khôi Việt Tả Hữu hơn đứng riêng với Hóa Quyền. Tử Vi Thất Sát thủ Mệnh gặp Tuần Triệt ưu thế bị giảm nhiều, thành công với hư vị, không có thực quyền. Như phú nói: Tử Vi Thất Sát gia không vong, hư danh thụ ấm.

Tử Vi Thất Sát vào số Nữ thường được chồng nể vì do tài điều khiển gánh vác. Nhưng Tử Sát nam mạng thì vợ quán xuyến.

Vai trò Thiên Phủ từ cung xung chiếu của cách Tử Vi Thất Sát chỉ là phụ họa vào cái tốt đã sẵn thôi

Nếu như không có những Cát tinh, mà còn có Sát tinh hội hợp, thì khó tránh được “hình thương, khắc hại”.

Nữ mệnh gặp tinh hệ “Tử vi Thất sát”, nếu gặp Sát tinh, tuy có cơ hội thay đổi nhưng lại khó được như ý nguyện. Nếu có Cát tinh tụ hội thì phải chấp nhận trải qua sự biến động thay đổi, thì mới có được ích lợi.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button