Tử vi

Điều tra vợ chồng tới hoa đào cách giải nghĩa

Điều tra vợ chồng tới hoa đào cách giải nghĩa

< phỏng đoán mệnh chủ thân mình tới hoa đào cách >

Lấy [ bản mạng cung tử nữ ] can cung tứ hóa đến quan sát: ( lệ cung tử nữ đinh dậu tọa vũ khúc thất sát địa không )

Bạn đang xem: Điều tra vợ chồng tới hoa đào cách giải nghĩa

Tử can đinh thái âm hóa lộc nhập bản quan ( nhâm thìn ) chiếu bản phu

Nói rõ hoa đào hệ nhân công tác hoặc sự nghiệp lui tới được đến khác tính tán thưởng ( lộc nhập )

Tử can đinh cự môn hóa kị nhập bản thiên ( giáp ngọ ) trùng bản mạng ( canh tử ) < bản thiên là bản quan tới phúc >

Kị trùng bản mạng nên biết đây hoa đào cũng không lâu dài

( lộc rơi vào Quan sự nghiệp là hoa đào tới nhân mà kị nhập thiên trùng mệnh biết không duyên là quả )

Đây chủng hóa tượng nói rõ đây hoa đào là giao tế lên phùng tràng chỉ hí là công tác ( sự nghiệp ) mà không phải là là người ( trùng bản mạng )

Nếu dương nam đại hạn thứ tư thiên mệnh đi vào bổn điền ( tân mão )

Lúc này tử can đinh cự môn hóa kị trùng điệp đại nạn điền trạch mà thái âm hóa lộc trùng điệp tổ phụ chiếu đại tật

Đây hạn nam mệnh ứng sẽ có nhân công tác hoặc trên sự nghiệp sở lui tới hoa đào xuất hiện

< ứng dụng [ lộc truy kị ] xem kết quả > thái âm hóa lộc Lạc bản quan ( nhâm thìn )

Can nhâm vũ khúc hóa kị nhập vở ( đinh dậu ) trùng điệp lớn thiên mà trùng thiên mệnh ( bổn điền )

Cũng biết đây hoa đào cùng đây hạn mệnh chủ không duyên ( trùng thiên mệnh ) cũng không hội tiến gia viên ( trùng bổn điền ) do đó đây hoa đào hội không giải quyết được gì

< ứng dụng [ lộc truy lộc ] xem nguyên nhân > can nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản tài ( bính thân ) phùng thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa lộc văn xương sinh khoa thả tự hóa khoa

Cũng biết hoa đào nguyên nhân là là tiền tài mà tới ( lộc nhập bản tài )

< bản tài là bản nô tới điền > lộc nhập [ nô tới điền ] này chỗ tốt ở bằng hữu

< phỏng đoán hoa đào hoặc gặp ở ngoài >

Lấy [ cung phu thê ] cập [ cung tử nữ ] phân biệt tứ hóa

Nam mệnh xem hoa đào lấy cung tử nữ chủ yếu sự cung vị ( lấy cung tật ách [ phu người ấy ] xem phối ngẫu hay không hội ghen tị hoặc ghen )

Khác cung tử nữ xem xét mệnh chủ [ sinh hoạt tình dục ] ưu kém đích nhân vật sự cung vị

Nam mệnh tử làm hóa lộc nhập [ Huynh nô tuyến ] phần lớn cùng hoa đào liên quan đến ( nhục dục hoa đào )

Nữ mệnh phúc làm hóa lộc nhập [ Huynh nô tuyến ] phần lớn cùng hoa đào liên quan đến ( nhục dục hoa đào )

Nam mệnh can của phu hóa lộc nhập nô < nô bộc là tài người ấy > lại < nô bộc là phu nhanh > cho nên đây hoa đào thuộc phối ngẫu đấy hoa đào

Nếu nghĩ phỏng đoán [ phối ngẫu ] tới hoa đào có hay không thì lấy [ cung tật ách ]( phu người ấy ) đến tứ hóa lấy [ cung phu thê ]( chỉ thái cực lập tiêu ) đưa về cung phu thê đến quan sát

Nếu tật làm hóa kị nhập vợ chồng thì khả dự đoán phối ngẫu vi chung thân hoa đào cách

Phải theo như [ tam dịch hợp nhất ]

Hóa lộc hóa kị sở phi nhập bản mạng bàn ( thiên ) đại nạn bàn ( địa ) năm xưa bàn ( nhân ) mỗi người chia biệt cung vị

[ thiên nhân hợp nhất ] thả lấy địa là người đại lý đẩy ra định hóa giống ý nghĩa

[ cung vị chuyển thay ] xem xét hoa đào góc độ

< cung mệnh là tử tới điền >

< điền trạch là tử tới thiên >

< thiên di là tử người ấy >

[ cung vị trùng điệp ]

[ lộc kị truy đuổi ]

Tống hợp phán đoán lấy nhận [ hoa đào ] hoặc [ gặp ở ngoài ]

Hoa đào tới có hay không thì phải lấy [ lộc ] [ kị ] phân biệt tới

Tử làm hóa kị nhập phu đây hóa tượng cùng vợ chồng song phương tới đối đãi không quan hệ mà là cùng sinh dục liên quan đến ( ứng lưu ý )

Nhân [ tử làm hóa kị ] nhập phu trùng Quan < Quan lộc là tử nhanh > ( đứa con đấy thân )

Nói rõ đứa con mệnh hóa kị trùng [ tử nhanh ] tượng này mệnh chủ sợ không con nối dõi ( nếu có chút cũng khó nuôi sống )

Quan sát phối ngẫu có hay không hoa đào

Muốn dùng [ tật làm tứ hóa ] lấy [ cung phu thê ] lập thái cực tứ hóa sở nhập tới cung vị [ đưa về cung phu thê ] để mà quan sát

Nếu tật làm hóa kị nhập phu biểu hiện phối ngẫu cũng là “Chung thân hoa đào cách ”

< tật ách là phu người ấy > [ phu người ấy ] ( phối ngẫu đấy hoa đào ) hóa kị nhập phu ( tiến vào phối ngẫu vị trí )

Vị hôn nữ mệnh tật làm hóa kị nhập phu thả phùng phu cung tự hóa lộc tượng này là lộc kị chiến khắc song kị sợ sau hôn nhân trượng phu có qua đời giống

( lưu ý năm xưa đi vào kị trùng tới cung này là ứng kỳ ) ( nam mệnh cùng luận )

Nam mệnh tật làm hóa kị nhập phu thả phùng phu cung tự hóa lộc tượng này là [ lộc kị chiến khắc ] song kị sợ sau hôn nhân thê có qua đời giống

Nếu có chính thức kết hôn danh phận cần lưu ý ứng nghiệm kỳ hạn cho nên cận ở chung mà vô danh phân có thể xu tránh

Loại khác quan điểm nếu tật làm hóa kị nhập phu < phu cung là tật tới điền > biểu hiện mệnh chủ thân không tốt ( có bệnh mà không phải là hoa đào )

Mà tật làm hóa lộc nhập tử biểu hiện có hoa đào

< bản mạng cung tử nữ tứ hóa > khả quan sát hoa đào cách

< đại nạn cung tử nữ hoặc năm xưa cung tử nữ tứ hóa > khả quan sát vận đào hoa

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

[ cung nô bộc ] làm tứ hóa khả dự đoán năm nay mệnh chủ tới khác tính bằng hữu kết giao hoặc kết hôn giống

< quan sát sau hôn nhân tới hoa đào hoặc gặp ở ngoài >

Lấy [ cung điền trạch ] quan sát < điền trạch là nô phu quân > biểu hiện khác tính bằng hữu

Điền làm tự hóa kị thì đối phương khác tính vị hôn

Điền làm tự hóa lộc thì đối phương có lui tới khác tính hoặc đồng thời có mặt khác khác tính bằng hữu

Điền làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện sở lui tới bằng hữu khả trường khả lâu khác biểu hiện đối phương còn không đứa con

Điền làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện sở lui tới bằng hữu tất không dài lâu thả đối phương có gia đình quan niệm thả phù thê giữa cảm tình không hòa thuận

Điền làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh mà điền làm hóa lộc nhập tử

Biểu hiện sở lui tới bằng hữu tất không dài lâu thả đối phương đã có đứa con thả khả năng cách qua hôn

Đại nạn hoặc năm xưa cùng luận

Điền làm hóa lộc nhập mệnh ( hoặc nhập thiên ) biểu hiện khác tính đối phương cùng mệnh chủ có duyên có ấn tượng tốt có lẽ có hoa đào ( cũng không nhất định ) sợ nhu tốn tiền

Điền làm hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh biểu hiện có duyên nhưng đối phương là có phối ngẫu người < thiên di là điền tới điền >

Điền làm hóa kị nhập tử phùng đứa con tọa sinh kỵ này là [ hoa đào mang theo tài ] biểu hiện hoa đào nhiều nhưng không cần tốn tiền đi mua hoa đào

Lấy [ cung tật ách ] quan sát < tật ách là phu người ấy >

Cung tật ách tọa sinh quyền biểu hiện phối ngẫu ở trước hôn nhân đã có lỗi nết tốt là

Cung tật ách tọa sinh kỵ biểu hiện phối ngẫu ở trước hôn nhân đã có vuốt ve hành vi

Tật làm hóa lộc nhập tử ( hoặc nhập điền ) thì khá là có hoa đào phát sinh

Lấy [ cung phụ mẫu ] quan sát < cha mẹ là phu tới điền > lấy cung phụ mẫu tứ hóa cũng có thể quan sát phối ngẫu có hay không hoa đào hoặc gặp ở ngoài

Phỏng đoán gặp ở ngoài trạng huống

A. < phỏng đoán hoa đào hoặc gặp ở ngoài >

Lấy nam mệnh mệnh bàn xem phối ngẫu ( thái thái ) thì lấy cung phu thê chủ yếu

Xem mệnh chủ bản nhân thì lấy cung tài bạch chủ yếu < tài bạch vi phu phu quân > cho nên chủ mệnh chủ bản nhân

Lấy nữ mệnh mệnh bàn xem phối ngẫu ( trượng phu ) thì lấy cung phúc đức chủ yếu xem vợ chồng đối đãi thì lấy cung phúc đức tứ hóa tới hóa tượng là phải

Lấy [ cung phu thê ] cập [ cung tử nữ ] phân biệt tứ hóa

Phải theo như [ tam dịch hợp nhất ]

[ cung vị chuyển thay ]

[ cung vị trùng điệp ]

[ lộc kị truy đuổi ]

Tống hợp phán đoán lấy nhận [ hoa đào ] hoặc [ gặp ở ngoài ]

B. < phỏng đoán mệnh chủ thân mình tới hoa đào cách >

Lấy [ bản mạng cung tử nữ ] can cung tứ hóa đến quan sát: ( lệ cung tử nữ đinh dậu tọa vũ khúc thất sát địa không )

Tử can đinh thái âm hóa lộc nhập bản quan ( nhâm thìn ) chiếu bản phu nói rõ hoa đào hệ nhân công tác hoặc sự nghiệp lui tới được đến khác tính tán thưởng ( lộc nhập )

Tử can đinh cự môn hóa kị nhập bản thiên ( giáp ngọ ) trùng bản mạng ( canh tử ) < bản thiên là bản quan tới phúc >

Kị trùng bản mạng nên biết đây hoa đào cũng không lâu dài ( lộc rơi vào Quan sự nghiệp là hoa đào tới nhân mà kị nhập thiên trùng mệnh biết không duyên là quả )

Đây chủng hóa tượng nói rõ đây hoa đào là giao tế lên phùng tràng chỉ hí là công tác ( sự nghiệp ) mà không phải là là người ( trùng bản mạng )

Nếu dương nam đại hạn thứ tư thiên mệnh đi vào bổn điền ( tân mão ) lúc này tử can đinh cự môn hóa kị trùng điệp đại nạn điền trạch mà thái âm hóa lộc trùng điệp tổ phụ chiếu đại tật

Đây hạn nam mệnh ứng sẽ có nhân công tác hoặc trên sự nghiệp sở lui tới hoa đào xuất hiện

< ứng dụng [ lộc truy kị ] xem kết quả > thái âm hóa lộc Lạc bản quan ( nhâm thìn ) can nhâm vũ khúc hóa kị nhập vở ( đinh dậu ) trùng điệp lớn thiên mà trùng thiên mệnh ( bổn điền )

Cũng biết đây hoa đào cùng đây hạn mệnh chủ không duyên ( trùng thiên mệnh ) cũng không hội tiến gia viên ( trùng bổn điền ) do đó đây hoa đào hội không giải quyết được gì

< ứng dụng [ lộc truy lộc ] xem nguyên nhân > can nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản tài ( bính thân ) phùng thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa lộc văn xương sinh khoa thả tự hóa khoa

Cũng biết hoa đào nguyên nhân là là tiền tài mà tới ( lộc nhập bản tài ) < bản tài là bản nô tới điền > lộc nhập [ nô tới điền ] này chỗ tốt ở bằng hữu

C. < phỏng đoán hoa đào hoặc gặp ở ngoài >

C. 1 lấy [ cung phu thê ] cập [ cung tử nữ ] phân biệt tứ hóa

Nam mệnh xem hoa đào lấy cung tử nữ chủ yếu sự cung vị ( lấy cung tật ách [ phu người ấy ] xem phối ngẫu hay không hội ghen tị hoặc ghen )

Khác cung tử nữ xem xét mệnh chủ [ sinh hoạt tình dục ] ưu kém đích nhân vật sự cung vị

Nam mệnh tử làm hóa lộc nhập [ Huynh nô tuyến ] phần lớn cùng hoa đào liên quan đến ( nhục dục hoa đào )

Nữ mệnh phúc làm hóa lộc nhập [ Huynh nô tuyến ] phần lớn cùng hoa đào liên quan đến ( nhục dục hoa đào )

Nam mệnh can của phu hóa lộc nhập nô < nô bộc là tài người ấy > lại < nô bộc là phu nhanh > cho nên đây hoa đào thuộc phối ngẫu đấy hoa đào

C. 2 nếu nghĩ phỏng đoán [ phối ngẫu ] tới hoa đào có hay không

Thì lấy [ cung tật ách ]( phu người ấy ) đến tứ hóa lấy [ cung phu thê ]( chỉ thái cực lập tiêu ) đưa về cung phu thê đến quan sát

Nếu tật làm hóa kị nhập vợ chồng thì khả dự đoán phối ngẫu vi chung thân hoa đào cách

Phải theo như [ tam dịch hợp nhất ]

Hóa lộc hóa kị sở phi nhập bản mạng bàn ( thiên ) đại nạn bàn ( địa ) năm xưa bàn ( nhân ) mỗi người chia biệt cung vị

[ thiên nhân hợp nhất ] thả lấy địa là người đại lý đẩy ra định hóa giống ý nghĩa

[ cung vị chuyển thay ] xem xét hoa đào góc độ

Cung mệnh là tử tới điền

Điền trạch là tử tới thiên

Thiên di là tử người ấy

[ cung vị trùng điệp ]

([ lưu phu ] trùng điệp [ vở ]) này là [ lưu phu ] cùng hoa đào vị kết hợp

[ lưu phu ] hóa lộc nhập [ bản phu ] tượng này [ quy vị trí ] biểu hiện đáng năm xưa phối ngẫu có hoa đào hoặc gặp ở ngoài

[ lộc kị truy đuổi ]

Tống hợp phán đoán lấy nhận [ hoa đào ] hoặc [ gặp ở ngoài ]

Hoa đào tới có hay không thì phải lấy [ lộc ] [ kị ] phân biệt tới

Tử làm hóa kị nhập phu đây hóa tượng cùng vợ chồng song phương tới đối đãi không quan hệ mà là cùng sinh dục liên quan đến ( ứng lưu ý )

Nhân [ tử làm hóa kị ] nhập phu trùng Quan < Quan lộc là tử nhanh > ( đứa con đấy thân )

Nói rõ đứa con mệnh hóa kị trùng [ tử nhanh ] tượng này mệnh chủ sợ không con nối dõi ( nếu có chút cũng khó nuôi sống )

< bản mạng cung tử nữ tứ hóa > khả quan sát hoa đào cách

< đại nạn cung tử nữ hoặc năm xưa cung tử nữ tứ hóa > khả quan sát vận đào hoa

[ cung nô bộc ] làm tứ hóa khả dự đoán năm nay mệnh chủ tới khác tính bằng hữu kết giao hoặc kết hôn giống

D. < quan sát sau hôn nhân tới hoa đào hoặc gặp ở ngoài >

< nếu lấy cung điền trạch tứ hóa quan sát vợ chồng sau hôn nhân có hay không gặp ở ngoài hoặc tinh thần hoa đào >

( đại nạn năm xưa có thể y theo đây hóa tượng phỏng đoán )

[ cung điền trạch ] quan sát < điền trạch là nô phu quân > biểu hiện khác tính bằng hữu

Điền làm tự hóa kị thì đối phương khác tính vị hôn

Điền làm tự hóa lộc thì đối phương có lui tới khác tính hoặc đồng thời có mặt khác khác tính bằng hữu

Điền làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện sở lui tới bằng hữu khả trường khả lâu khác biểu hiện đối phương còn không đứa con

Điền làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện sở lui tới bằng hữu tất không dài lâu thả đối phương có gia đình quan niệm thả phù thê giữa cảm tình không hòa thuận

Điền làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh mà điền làm hóa lộc nhập tử biểu hiện sở lui tới bằng hữu tất không dài lâu thả đối phương đã có đứa con thả khả năng cách qua hôn

Đại nạn hoặc năm xưa cùng luận

Điền làm hóa lộc nhập mệnh ( hoặc nhập thiên ) biểu hiện khác tính đối phương cùng mệnh chủ có duyên có ấn tượng tốt có lẽ có hoa đào ( cũng không nhất định ) sợ nhu tốn tiền

Điền làm hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh biểu hiện có duyên nhưng đối phương là có phối ngẫu người < thiên di là điền tới điền >

Điền làm hóa kị nhập tử phùng đứa con tọa sinh kỵ này là [ hoa đào mang theo tài ] biểu hiện hoa đào nhiều nhưng không cần tốn tiền đi mua hoa đào

[ cung tật ách ] quan sát < tật ách là phu người ấy >

Cung tật ách tọa sinh quyền biểu hiện phối ngẫu ở trước hôn nhân đã có lỗi nết tốt là

Cung tật ách tọa sinh kỵ biểu hiện phối ngẫu ở trước hôn nhân đã có vuốt ve hành vi

E. Mặt khác quan sát phương thức

Tật làm hóa lộc nhập tử ( hoặc nhập điền ) thì khá là có hoa đào phát sinh

[ cung phụ mẫu ] quan sát < cha mẹ là phu tới điền >

Lấy cung phụ mẫu tứ hóa cũng có thể quan sát phối ngẫu có hay không hoa đào hoặc gặp ở ngoài

([ lưu phu ] trùng điệp [ vở ]) này là [ lưu phu ] cùng hoa đào vị kết hợp

[ lưu phu ] hóa lộc nhập [ bản phu ] tượng này [ quy vị trí ] biểu hiện đáng năm xưa phối ngẫu có hoa đào hoặc gặp ở ngoài

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra vợ chồng tới hoa đào cách giải nghĩa

Điều tra vợ chồng tới hoa đào cách giải nghĩa

< phỏng đoán mệnh chủ thân mình tới hoa đào cách >

Lấy [ bản mạng cung tử nữ ] can cung tứ hóa đến quan sát: ( lệ cung tử nữ đinh dậu tọa vũ khúc thất sát địa không )

Tử can đinh thái âm hóa lộc nhập bản quan ( nhâm thìn ) chiếu bản phu

Nói rõ hoa đào hệ nhân công tác hoặc sự nghiệp lui tới được đến khác tính tán thưởng ( lộc nhập )

Tử can đinh cự môn hóa kị nhập bản thiên ( giáp ngọ ) trùng bản mạng ( canh tử ) < bản thiên là bản quan tới phúc >

Kị trùng bản mạng nên biết đây hoa đào cũng không lâu dài

( lộc rơi vào Quan sự nghiệp là hoa đào tới nhân mà kị nhập thiên trùng mệnh biết không duyên là quả )

Đây chủng hóa tượng nói rõ đây hoa đào là giao tế lên phùng tràng chỉ hí là công tác ( sự nghiệp ) mà không phải là là người ( trùng bản mạng )

Nếu dương nam đại hạn thứ tư thiên mệnh đi vào bổn điền ( tân mão )

Lúc này tử can đinh cự môn hóa kị trùng điệp đại nạn điền trạch mà thái âm hóa lộc trùng điệp tổ phụ chiếu đại tật

Đây hạn nam mệnh ứng sẽ có nhân công tác hoặc trên sự nghiệp sở lui tới hoa đào xuất hiện

< ứng dụng [ lộc truy kị ] xem kết quả > thái âm hóa lộc Lạc bản quan ( nhâm thìn )

Can nhâm vũ khúc hóa kị nhập vở ( đinh dậu ) trùng điệp lớn thiên mà trùng thiên mệnh ( bổn điền )

Cũng biết đây hoa đào cùng đây hạn mệnh chủ không duyên ( trùng thiên mệnh ) cũng không hội tiến gia viên ( trùng bổn điền ) do đó đây hoa đào hội không giải quyết được gì

< ứng dụng [ lộc truy lộc ] xem nguyên nhân > can nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản tài ( bính thân ) phùng thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa lộc văn xương sinh khoa thả tự hóa khoa

Cũng biết hoa đào nguyên nhân là là tiền tài mà tới ( lộc nhập bản tài )

< bản tài là bản nô tới điền > lộc nhập [ nô tới điền ] này chỗ tốt ở bằng hữu

< phỏng đoán hoa đào hoặc gặp ở ngoài >

Lấy [ cung phu thê ] cập [ cung tử nữ ] phân biệt tứ hóa

Nam mệnh xem hoa đào lấy cung tử nữ chủ yếu sự cung vị ( lấy cung tật ách [ phu người ấy ] xem phối ngẫu hay không hội ghen tị hoặc ghen )

Khác cung tử nữ xem xét mệnh chủ [ sinh hoạt tình dục ] ưu kém đích nhân vật sự cung vị

Nam mệnh tử làm hóa lộc nhập [ Huynh nô tuyến ] phần lớn cùng hoa đào liên quan đến ( nhục dục hoa đào )

Nữ mệnh phúc làm hóa lộc nhập [ Huynh nô tuyến ] phần lớn cùng hoa đào liên quan đến ( nhục dục hoa đào )

Nam mệnh can của phu hóa lộc nhập nô < nô bộc là tài người ấy > lại < nô bộc là phu nhanh > cho nên đây hoa đào thuộc phối ngẫu đấy hoa đào

Nếu nghĩ phỏng đoán [ phối ngẫu ] tới hoa đào có hay không thì lấy [ cung tật ách ]( phu người ấy ) đến tứ hóa lấy [ cung phu thê ]( chỉ thái cực lập tiêu ) đưa về cung phu thê đến quan sát

Nếu tật làm hóa kị nhập vợ chồng thì khả dự đoán phối ngẫu vi chung thân hoa đào cách

Phải theo như [ tam dịch hợp nhất ]

Hóa lộc hóa kị sở phi nhập bản mạng bàn ( thiên ) đại nạn bàn ( địa ) năm xưa bàn ( nhân ) mỗi người chia biệt cung vị

[ thiên nhân hợp nhất ] thả lấy địa là người đại lý đẩy ra định hóa giống ý nghĩa

[ cung vị chuyển thay ] xem xét hoa đào góc độ

< cung mệnh là tử tới điền >

< điền trạch là tử tới thiên >

< thiên di là tử người ấy >

[ cung vị trùng điệp ]

[ lộc kị truy đuổi ]

Tống hợp phán đoán lấy nhận [ hoa đào ] hoặc [ gặp ở ngoài ]

Hoa đào tới có hay không thì phải lấy [ lộc ] [ kị ] phân biệt tới

Tử làm hóa kị nhập phu đây hóa tượng cùng vợ chồng song phương tới đối đãi không quan hệ mà là cùng sinh dục liên quan đến ( ứng lưu ý )

Nhân [ tử làm hóa kị ] nhập phu trùng Quan < Quan lộc là tử nhanh > ( đứa con đấy thân )

Nói rõ đứa con mệnh hóa kị trùng [ tử nhanh ] tượng này mệnh chủ sợ không con nối dõi ( nếu có chút cũng khó nuôi sống )

Quan sát phối ngẫu có hay không hoa đào

Muốn dùng [ tật làm tứ hóa ] lấy [ cung phu thê ] lập thái cực tứ hóa sở nhập tới cung vị [ đưa về cung phu thê ] để mà quan sát

Nếu tật làm hóa kị nhập phu biểu hiện phối ngẫu cũng là “Chung thân hoa đào cách ”

< tật ách là phu người ấy > [ phu người ấy ] ( phối ngẫu đấy hoa đào ) hóa kị nhập phu ( tiến vào phối ngẫu vị trí )

Vị hôn nữ mệnh tật làm hóa kị nhập phu thả phùng phu cung tự hóa lộc tượng này là lộc kị chiến khắc song kị sợ sau hôn nhân trượng phu có qua đời giống

( lưu ý năm xưa đi vào kị trùng tới cung này là ứng kỳ ) ( nam mệnh cùng luận )

Nam mệnh tật làm hóa kị nhập phu thả phùng phu cung tự hóa lộc tượng này là [ lộc kị chiến khắc ] song kị sợ sau hôn nhân thê có qua đời giống

Nếu có chính thức kết hôn danh phận cần lưu ý ứng nghiệm kỳ hạn cho nên cận ở chung mà vô danh phân có thể xu tránh

Loại khác quan điểm nếu tật làm hóa kị nhập phu < phu cung là tật tới điền > biểu hiện mệnh chủ thân không tốt ( có bệnh mà không phải là hoa đào )

Mà tật làm hóa lộc nhập tử biểu hiện có hoa đào

< bản mạng cung tử nữ tứ hóa > khả quan sát hoa đào cách

< đại nạn cung tử nữ hoặc năm xưa cung tử nữ tứ hóa > khả quan sát vận đào hoa

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

[ cung nô bộc ] làm tứ hóa khả dự đoán năm nay mệnh chủ tới khác tính bằng hữu kết giao hoặc kết hôn giống

< quan sát sau hôn nhân tới hoa đào hoặc gặp ở ngoài >

Lấy [ cung điền trạch ] quan sát < điền trạch là nô phu quân > biểu hiện khác tính bằng hữu

Điền làm tự hóa kị thì đối phương khác tính vị hôn

Điền làm tự hóa lộc thì đối phương có lui tới khác tính hoặc đồng thời có mặt khác khác tính bằng hữu

Điền làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện sở lui tới bằng hữu khả trường khả lâu khác biểu hiện đối phương còn không đứa con

Điền làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện sở lui tới bằng hữu tất không dài lâu thả đối phương có gia đình quan niệm thả phù thê giữa cảm tình không hòa thuận

Điền làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh mà điền làm hóa lộc nhập tử

Biểu hiện sở lui tới bằng hữu tất không dài lâu thả đối phương đã có đứa con thả khả năng cách qua hôn

Đại nạn hoặc năm xưa cùng luận

Điền làm hóa lộc nhập mệnh ( hoặc nhập thiên ) biểu hiện khác tính đối phương cùng mệnh chủ có duyên có ấn tượng tốt có lẽ có hoa đào ( cũng không nhất định ) sợ nhu tốn tiền

Điền làm hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh biểu hiện có duyên nhưng đối phương là có phối ngẫu người < thiên di là điền tới điền >

Điền làm hóa kị nhập tử phùng đứa con tọa sinh kỵ này là [ hoa đào mang theo tài ] biểu hiện hoa đào nhiều nhưng không cần tốn tiền đi mua hoa đào

Lấy [ cung tật ách ] quan sát < tật ách là phu người ấy >

Cung tật ách tọa sinh quyền biểu hiện phối ngẫu ở trước hôn nhân đã có lỗi nết tốt là

Cung tật ách tọa sinh kỵ biểu hiện phối ngẫu ở trước hôn nhân đã có vuốt ve hành vi

Tật làm hóa lộc nhập tử ( hoặc nhập điền ) thì khá là có hoa đào phát sinh

Lấy [ cung phụ mẫu ] quan sát < cha mẹ là phu tới điền > lấy cung phụ mẫu tứ hóa cũng có thể quan sát phối ngẫu có hay không hoa đào hoặc gặp ở ngoài

Phỏng đoán gặp ở ngoài trạng huống

A. < phỏng đoán hoa đào hoặc gặp ở ngoài >

Lấy nam mệnh mệnh bàn xem phối ngẫu ( thái thái ) thì lấy cung phu thê chủ yếu

Xem mệnh chủ bản nhân thì lấy cung tài bạch chủ yếu < tài bạch vi phu phu quân > cho nên chủ mệnh chủ bản nhân

Lấy nữ mệnh mệnh bàn xem phối ngẫu ( trượng phu ) thì lấy cung phúc đức chủ yếu xem vợ chồng đối đãi thì lấy cung phúc đức tứ hóa tới hóa tượng là phải

Lấy [ cung phu thê ] cập [ cung tử nữ ] phân biệt tứ hóa

Phải theo như [ tam dịch hợp nhất ]

[ cung vị chuyển thay ]

[ cung vị trùng điệp ]

[ lộc kị truy đuổi ]

Tống hợp phán đoán lấy nhận [ hoa đào ] hoặc [ gặp ở ngoài ]

B. < phỏng đoán mệnh chủ thân mình tới hoa đào cách >

Lấy [ bản mạng cung tử nữ ] can cung tứ hóa đến quan sát: ( lệ cung tử nữ đinh dậu tọa vũ khúc thất sát địa không )

Tử can đinh thái âm hóa lộc nhập bản quan ( nhâm thìn ) chiếu bản phu nói rõ hoa đào hệ nhân công tác hoặc sự nghiệp lui tới được đến khác tính tán thưởng ( lộc nhập )

Tử can đinh cự môn hóa kị nhập bản thiên ( giáp ngọ ) trùng bản mạng ( canh tử ) < bản thiên là bản quan tới phúc >

Kị trùng bản mạng nên biết đây hoa đào cũng không lâu dài ( lộc rơi vào Quan sự nghiệp là hoa đào tới nhân mà kị nhập thiên trùng mệnh biết không duyên là quả )

Đây chủng hóa tượng nói rõ đây hoa đào là giao tế lên phùng tràng chỉ hí là công tác ( sự nghiệp ) mà không phải là là người ( trùng bản mạng )

Nếu dương nam đại hạn thứ tư thiên mệnh đi vào bổn điền ( tân mão ) lúc này tử can đinh cự môn hóa kị trùng điệp đại nạn điền trạch mà thái âm hóa lộc trùng điệp tổ phụ chiếu đại tật

Đây hạn nam mệnh ứng sẽ có nhân công tác hoặc trên sự nghiệp sở lui tới hoa đào xuất hiện

< ứng dụng [ lộc truy kị ] xem kết quả > thái âm hóa lộc Lạc bản quan ( nhâm thìn ) can nhâm vũ khúc hóa kị nhập vở ( đinh dậu ) trùng điệp lớn thiên mà trùng thiên mệnh ( bổn điền )

Cũng biết đây hoa đào cùng đây hạn mệnh chủ không duyên ( trùng thiên mệnh ) cũng không hội tiến gia viên ( trùng bổn điền ) do đó đây hoa đào hội không giải quyết được gì

< ứng dụng [ lộc truy lộc ] xem nguyên nhân > can nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản tài ( bính thân ) phùng thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa lộc văn xương sinh khoa thả tự hóa khoa

Cũng biết hoa đào nguyên nhân là là tiền tài mà tới ( lộc nhập bản tài ) < bản tài là bản nô tới điền > lộc nhập [ nô tới điền ] này chỗ tốt ở bằng hữu

C. < phỏng đoán hoa đào hoặc gặp ở ngoài >

C. 1 lấy [ cung phu thê ] cập [ cung tử nữ ] phân biệt tứ hóa

Nam mệnh xem hoa đào lấy cung tử nữ chủ yếu sự cung vị ( lấy cung tật ách [ phu người ấy ] xem phối ngẫu hay không hội ghen tị hoặc ghen )

Khác cung tử nữ xem xét mệnh chủ [ sinh hoạt tình dục ] ưu kém đích nhân vật sự cung vị

Nam mệnh tử làm hóa lộc nhập [ Huynh nô tuyến ] phần lớn cùng hoa đào liên quan đến ( nhục dục hoa đào )

Nữ mệnh phúc làm hóa lộc nhập [ Huynh nô tuyến ] phần lớn cùng hoa đào liên quan đến ( nhục dục hoa đào )

Nam mệnh can của phu hóa lộc nhập nô < nô bộc là tài người ấy > lại < nô bộc là phu nhanh > cho nên đây hoa đào thuộc phối ngẫu đấy hoa đào

C. 2 nếu nghĩ phỏng đoán [ phối ngẫu ] tới hoa đào có hay không

Thì lấy [ cung tật ách ]( phu người ấy ) đến tứ hóa lấy [ cung phu thê ]( chỉ thái cực lập tiêu ) đưa về cung phu thê đến quan sát

Nếu tật làm hóa kị nhập vợ chồng thì khả dự đoán phối ngẫu vi chung thân hoa đào cách

Phải theo như [ tam dịch hợp nhất ]

Hóa lộc hóa kị sở phi nhập bản mạng bàn ( thiên ) đại nạn bàn ( địa ) năm xưa bàn ( nhân ) mỗi người chia biệt cung vị

[ thiên nhân hợp nhất ] thả lấy địa là người đại lý đẩy ra định hóa giống ý nghĩa

[ cung vị chuyển thay ] xem xét hoa đào góc độ

Cung mệnh là tử tới điền

Điền trạch là tử tới thiên

Thiên di là tử người ấy

[ cung vị trùng điệp ]

([ lưu phu ] trùng điệp [ vở ]) này là [ lưu phu ] cùng hoa đào vị kết hợp

[ lưu phu ] hóa lộc nhập [ bản phu ] tượng này [ quy vị trí ] biểu hiện đáng năm xưa phối ngẫu có hoa đào hoặc gặp ở ngoài

[ lộc kị truy đuổi ]

Tống hợp phán đoán lấy nhận [ hoa đào ] hoặc [ gặp ở ngoài ]

Hoa đào tới có hay không thì phải lấy [ lộc ] [ kị ] phân biệt tới

Tử làm hóa kị nhập phu đây hóa tượng cùng vợ chồng song phương tới đối đãi không quan hệ mà là cùng sinh dục liên quan đến ( ứng lưu ý )

Nhân [ tử làm hóa kị ] nhập phu trùng Quan < Quan lộc là tử nhanh > ( đứa con đấy thân )

Nói rõ đứa con mệnh hóa kị trùng [ tử nhanh ] tượng này mệnh chủ sợ không con nối dõi ( nếu có chút cũng khó nuôi sống )

< bản mạng cung tử nữ tứ hóa > khả quan sát hoa đào cách

< đại nạn cung tử nữ hoặc năm xưa cung tử nữ tứ hóa > khả quan sát vận đào hoa

[ cung nô bộc ] làm tứ hóa khả dự đoán năm nay mệnh chủ tới khác tính bằng hữu kết giao hoặc kết hôn giống

D. < quan sát sau hôn nhân tới hoa đào hoặc gặp ở ngoài >

< nếu lấy cung điền trạch tứ hóa quan sát vợ chồng sau hôn nhân có hay không gặp ở ngoài hoặc tinh thần hoa đào >

( đại nạn năm xưa có thể y theo đây hóa tượng phỏng đoán )

[ cung điền trạch ] quan sát < điền trạch là nô phu quân > biểu hiện khác tính bằng hữu

Điền làm tự hóa kị thì đối phương khác tính vị hôn

Điền làm tự hóa lộc thì đối phương có lui tới khác tính hoặc đồng thời có mặt khác khác tính bằng hữu

Điền làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện sở lui tới bằng hữu khả trường khả lâu khác biểu hiện đối phương còn không đứa con

Điền làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện sở lui tới bằng hữu tất không dài lâu thả đối phương có gia đình quan niệm thả phù thê giữa cảm tình không hòa thuận

Điền làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh mà điền làm hóa lộc nhập tử biểu hiện sở lui tới bằng hữu tất không dài lâu thả đối phương đã có đứa con thả khả năng cách qua hôn

Đại nạn hoặc năm xưa cùng luận

Điền làm hóa lộc nhập mệnh ( hoặc nhập thiên ) biểu hiện khác tính đối phương cùng mệnh chủ có duyên có ấn tượng tốt có lẽ có hoa đào ( cũng không nhất định ) sợ nhu tốn tiền

Điền làm hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh biểu hiện có duyên nhưng đối phương là có phối ngẫu người < thiên di là điền tới điền >

Điền làm hóa kị nhập tử phùng đứa con tọa sinh kỵ này là [ hoa đào mang theo tài ] biểu hiện hoa đào nhiều nhưng không cần tốn tiền đi mua hoa đào

[ cung tật ách ] quan sát < tật ách là phu người ấy >

Cung tật ách tọa sinh quyền biểu hiện phối ngẫu ở trước hôn nhân đã có lỗi nết tốt là

Cung tật ách tọa sinh kỵ biểu hiện phối ngẫu ở trước hôn nhân đã có vuốt ve hành vi

E. Mặt khác quan sát phương thức

Tật làm hóa lộc nhập tử ( hoặc nhập điền ) thì khá là có hoa đào phát sinh

[ cung phụ mẫu ] quan sát < cha mẹ là phu tới điền >

Lấy cung phụ mẫu tứ hóa cũng có thể quan sát phối ngẫu có hay không hoa đào hoặc gặp ở ngoài

([ lưu phu ] trùng điệp [ vở ]) này là [ lưu phu ] cùng hoa đào vị kết hợp

[ lưu phu ] hóa lộc nhập [ bản phu ] tượng này [ quy vị trí ] biểu hiện đáng năm xưa phối ngẫu có hoa đào hoặc gặp ở ngoài

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

Nếu ngài có điều nhận cùng thỉnh giúp việc hào phóng ấn một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ơn! Tạ tạ ngài! ! !

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button