Tử vi

Y đình: tử vi đấu sổ định bàn phương thức

Thường thường sẽ gặp được mấy loại tình huống cần định bàn.

1- cha mẹ không xác định sinh nhật.

3- thực thái dương lúc

4- tháng nhuận sinh ra

5- sớm tử muộn tử

 
Hai canh giờ giữa định bàn phương thức tương đối nhiều quay chung quanh ở hệ sao giờ đấy trang bị điểm hòa sự kiện lớn phát sinh chi niên.

 
Hệ sao giờ – văn xương văn khúc, địa không địa kiếp, đài phụ phong cáo.

 
Xương khúc chi lưu năm thải nhập, dễ dàng xuất hiện hoàn cảnh biến hóa.

 
Không kiếp chi lưu năm thải nhập, tiêu tiền tương đối nhiều, sự nghiệp co dãn hóa bôn ba cũng thay đổi lớn, thậm chí công tác kiểu mẫu thay đổi, đi công tác dẫn trọng đại.

 
Phong cáo đài phụ năm xưa tam phương sẽ, bình thường hiểu được giấy chứng nhận, thưởng cho, tiền thưởng, giấy khen, hoặc là lên đài lĩnh thưởng việc ( năm xưa thải nhập đài phụ ngôi sao, tiền tài gặp phong cáo người so sánh rõ ràng. )

 
Không kiếp đứng đầu đề cung dao động lớn, dễ dàng mất đi, như, cung tử nữ gặp không kiếp người, thứ nhất thai sanh non sự kiện.

 
Xương khúc tam phương sẽ, bộ dạng so sánh xinh đẹp, chú trọng ăn mặc.

Không kiếp tam phương sẽ, không cần ăn mặc dáng vẻ, hoặc thưởng thức đặc thù.

 
Xương khúc tọa cung phụ mẫu, dễ dàng đa trọng cha mẹ, chính là cha mẹ 2 lần kết hôn, bảo mẫu, can mụ cha nuôi.

Không kiếp cha mẹ, hoặc là không kiếp giáp mệnh, cha mẹ duyến cạn, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoặc hồi nhỏ một lần cha mẹ không ở bên người.

 
Xương khúc tọa điền, trong nhà nhiều sách. Phong cáo tọa điền, trong nhà nhiều giấy khen. Không kiếp tọa điền, ở nhà chơi rông tương đối cũ, vật cũ nhiều, đồ vật này nọ phá hủy không mất, hồi nhỏ gia cảnh bần hàn. Không kiếp giáp điền, ở nhà chơi rông phụ cận có mảnh đất trống lớn.

 
Văn xương văn khúc cũng đại biểu nốt ruồi, có thể xử dụng nốt ruồi đấy đại khái vị trí định bàn.

 
Không kiếp vị bình thường gặp cửa sổ, dùng môn phương vị phán đoán.

Không kiếp chủ rơi xuống, không kiếp đồng độ đấy tổ hợp có thể phán đoán một ít ngoài ý muốn.

Không kiếp gặp cánh cửa cực lớn, rơi vào mương máng, trong nước.

Không kiếp gặp Thái Âm, Thái Âm chủ nước tinh khiết, bình thường phán đoán biết bơi, rơi xuống bể bơi đấy nước tinh khiết. ( đây là cánh cửa cực lớn cùng Thái Âm đấy khác nhau )

Không kiếp gặp tử vi, tử vi đại biểu chỗ cao, cũng chủ có chỗ cao rơi xuống tới kinh nghiệm.

 
Cung chức định vị pháp.

Sự nghiệp thay đổi năm nhất định rơi vào quan phu tuyến,

Chuyển nhà năm nhất định rơi vào tử điền tuyến

( đặc biệt đại nạn cung chức tầng )

Nếu thay đổi chi niên không thấy điệp mấu chốt cung chức, mệnh bàn sai lầm trọng đại.

 
Cá tính bộ dạng hay thay đổi, dùng chi định bàn độ khó lớn,

Không đề nghị dùng một tính bộ dạng làm định bàn phương thức, như, nhân cũng đã biết béo hòa gầy, tính tình tùy sự mà biến hóa, không người thường thường không lý do phát giận. Bởi vậy không thích hợp dùng cho định bàn.

Trở lên là y đình cung cấp mấy loại phương thức làm định bàn tham khảo.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Y đình: tử vi đấu sổ định bàn phương thức

Thường thường sẽ gặp được mấy loại tình huống cần định bàn.

1- cha mẹ không xác định sinh nhật.

2- mùa hạ sinh thời

3- thực thái dương lúc

4- tháng nhuận sinh ra

5- sớm tử muộn tử

 
Hai canh giờ giữa định bàn phương thức tương đối nhiều quay chung quanh ở hệ sao giờ đấy trang bị điểm hòa sự kiện lớn phát sinh chi niên.

 
Hệ sao giờ – văn xương văn khúc, địa không địa kiếp, đài phụ phong cáo.

 
Xương khúc chi lưu năm thải nhập, dễ dàng xuất hiện hoàn cảnh biến hóa.

 
Không kiếp chi lưu năm thải nhập, tiêu tiền tương đối nhiều, sự nghiệp co dãn hóa bôn ba cũng thay đổi lớn, thậm chí công tác kiểu mẫu thay đổi, đi công tác dẫn trọng đại.

 
Phong cáo đài phụ năm xưa tam phương sẽ, bình thường hiểu được giấy chứng nhận, thưởng cho, tiền thưởng, giấy khen, hoặc là lên đài lĩnh thưởng việc ( năm xưa thải nhập đài phụ ngôi sao, tiền tài gặp phong cáo người so sánh rõ ràng. )

 
Không kiếp đứng đầu đề cung dao động lớn, dễ dàng mất đi, như, cung tử nữ gặp không kiếp người, thứ nhất thai sanh non sự kiện.

 
Xương khúc tam phương sẽ, bộ dạng so sánh xinh đẹp, chú trọng ăn mặc.

Không kiếp tam phương sẽ, không cần ăn mặc dáng vẻ, hoặc thưởng thức đặc thù.

 
Xương khúc tọa cung phụ mẫu, dễ dàng đa trọng cha mẹ, chính là cha mẹ 2 lần kết hôn, bảo mẫu, can mụ cha nuôi.

Không kiếp cha mẹ, hoặc là không kiếp giáp mệnh, cha mẹ duyến cạn, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoặc hồi nhỏ một lần cha mẹ không ở bên người.

 
Xương khúc tọa điền, trong nhà nhiều sách. Phong cáo tọa điền, trong nhà nhiều giấy khen. Không kiếp tọa điền, ở nhà chơi rông tương đối cũ, vật cũ nhiều, đồ vật này nọ phá hủy không mất, hồi nhỏ gia cảnh bần hàn. Không kiếp giáp điền, ở nhà chơi rông phụ cận có mảnh đất trống lớn.

 
Văn xương văn khúc cũng đại biểu nốt ruồi, có thể xử dụng nốt ruồi đấy đại khái vị trí định bàn.

 
Không kiếp vị bình thường gặp cửa sổ, dùng môn phương vị phán đoán.

Không kiếp chủ rơi xuống, không kiếp đồng độ đấy tổ hợp có thể phán đoán một ít ngoài ý muốn.

Không kiếp gặp cánh cửa cực lớn, rơi vào mương máng, trong nước.

Không kiếp gặp Thái Âm, Thái Âm chủ nước tinh khiết, bình thường phán đoán biết bơi, rơi xuống bể bơi đấy nước tinh khiết. ( đây là cánh cửa cực lớn cùng Thái Âm đấy khác nhau )

Không kiếp gặp tử vi, tử vi đại biểu chỗ cao, cũng chủ có chỗ cao rơi xuống tới kinh nghiệm.

 
Cung chức định vị pháp.

Sự nghiệp thay đổi năm nhất định rơi vào quan phu tuyến,

Chuyển nhà năm nhất định rơi vào tử điền tuyến

( đặc biệt đại nạn cung chức tầng )

Nếu thay đổi chi niên không thấy điệp mấu chốt cung chức, mệnh bàn sai lầm trọng đại.

 
Cá tính bộ dạng hay thay đổi, dùng chi định bàn độ khó lớn,

Không đề nghị dùng một tính bộ dạng làm định bàn phương thức, như, nhân cũng đã biết béo hòa gầy, tính tình tùy sự mà biến hóa, không người thường thường không lý do phát giận. Bởi vậy không thích hợp dùng cho định bàn.

Trở lên là y đình cung cấp mấy loại phương thức làm định bàn tham khảo.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button