Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Cố Leo Lên Thùng Xe Tải - Xe Máy Xúc Đổ Nhào Xuống Đường
Lượt xem: 792
30-12-2019

Lái máy xúc dùng gầu đào tự nâng chiếc xe lên thùng xe tải nhưng trượt bánh. Máy xúc cùng người điều khiển ngã xuống đường.

Nguồn: VTC

Video xem nhiều