Tử vi

Agape- Mệnh VCD

Mệnh VCD

Nhạy bén

Có giác quan thứ sáu, linh cảm được chuyện gần xảy ra

Bạn đang xem: Agape- Mệnh VCD

Lúc còn nhỏ thường vất vả, lận đận, hoặc hay đau yếu, khó nuôi

Khi lớn lên, thường dễ giảm thiểu được bệnh tật, tai họa đo lường trước hoặc cảm nhận trước được sự việc sắp xảy ra

Thường hay mắc bệnh dị ứng hoặc trong đời có lần mắc bệnh dị ứng.

Rất nhạy cảm khi gần người khác phái

Dễ thích ứng được với hoàn cảnh

Không có lập trường tư tưởng vững vàng nếu không nằm trong các trường hợp đặc biệt đã nêu

Chỉ làm phụ tá thì bền, làm trưởng thì không bền, không thể đứng mũi chịu sào được, hoạt động trong bóng tối hoặc ẩn danh là hay nhất.

Cuộc sống không bền, trôi nổi, cho dù đắc cách thì thường thường phú qui cũng khả kỳ (phú quí chỉ trong một giai đoạn), hoặc đáng hưởng phú quí thì lại chết

Nếu là con trưởng thì không sống gần cha mẹ, nên làm còn nuôi họ khác, nếu gần cha mẹ thì dễ chết non hoặc nghèo (phi yểu tắc bần)

Mệnh VCD thì cần Hỏa mệnh và Kim mệnh vì mệnh VCD như nhà không nóc, cần bản mệnh có hành khí mạnh mẻ cứng cỏi làm nồng cốt. Các mệnh khác như Thổ, Thủy, Mộc mệnh chưa chắc ăn được

Thường là con vợ hai, vợ lẽ

Mệnh VCD mà cung Tử cũng VCD thì xấu, cả đời không con hoặc khổ về vấn đề con cái.

Thân chào các bạn

Các kinh nghiệm thu nhặt trên chỉ là những điều mà tác giả góp nhặt trong quá trình trao đổi cũng như nhận thấy người bạn cao nhân đã sử dụng khi giải đoán. Thật ra cũng khó vận dụng hoàn chỉnh nếu không phải là cao nhân đó viết và nêu lên những gì quan trọng, những gì thứ yếu khi coi. Ví dụ như khi coi hạn chẳng hạn, điều gì quan trọng nhất, điều gì thứ yếu, điều gì quyết định…..thì chỉ có cao nhân đó mới nêu rõ được quan điểm mình. Có một điều mà tác giả nhận thấy rất rõ là người bạn cao nhân này có rất nhiều chiêu thế, chiêu thế về cách nhìn bộ Âm Dương, về luận giải cung VCD, về tác dụng của cung Nhị hợp, về các cách Thân cư cung nào, về giải đoán bệnh tật….Có nhiều điều phải nói khi nghe tác giả thấy rất mới lạ, không hề đọc thấy trong sách vở nào cả, như Tham Lang là hành Hỏa chẳng hạn, hoặc VCD đắc hung tinh Thái Tuế hành Hỏa…..

Về coi đúng hay sai thì tác giả đã chứng kiến nhiều trường hợp, ví dụ như là coi một lá số của một người, vị cao nhân đã nói ngay là hai đời chồng và năm sau sẽ bỏ chồng thôi (tuổi Canh, đại hạn có tam hóa liên châu), sự việc diễn biến đúng như vậy. Hoặc có lá số một phụ nữ tác giả đã coi, đưa cho người bạn cao nhân duyệt lại, anh ta nói ngay rằng “số người này thì bị chồng bỏ chứ làm gì mà có chuyện bỏ chồng như đã nói với em?” mà quả thật là đúng như vậy khi tác giả liên hệ để biết thực hư ra sao. Tác giả đã chưa phân biệt được điểm dấu diếm nói trên của thân chủ do ngại ngùng gây ra. Chính vì biết rõ vị cao nhân này có nhiều kinh nghiệm nên tác giả mới không ngần ngại đăng các điều thu nhặt nói trên trong khi chờ đợi bài viết mới từ phía vị cao nhân kia.

Thân chào!

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Agape- Mệnh VCD

Mệnh VCD

Nhạy bén

Có giác quan thứ sáu, linh cảm được chuyện gần xảy ra

Lúc còn nhỏ thường vất vả, lận đận, hoặc hay đau yếu, khó nuôi

Khi lớn lên, thường dễ giảm thiểu được bệnh tật, tai họa đo lường trước hoặc cảm nhận trước được sự việc sắp xảy ra

Thường hay mắc bệnh dị ứng hoặc trong đời có lần mắc bệnh dị ứng.

Rất nhạy cảm khi gần người khác phái

Dễ thích ứng được với hoàn cảnh

Không có lập trường tư tưởng vững vàng nếu không nằm trong các trường hợp đặc biệt đã nêu

Chỉ làm phụ tá thì bền, làm trưởng thì không bền, không thể đứng mũi chịu sào được, hoạt động trong bóng tối hoặc ẩn danh là hay nhất.

Cuộc sống không bền, trôi nổi, cho dù đắc cách thì thường thường phú qui cũng khả kỳ (phú quí chỉ trong một giai đoạn), hoặc đáng hưởng phú quí thì lại chết

Nếu là con trưởng thì không sống gần cha mẹ, nên làm còn nuôi họ khác, nếu gần cha mẹ thì dễ chết non hoặc nghèo (phi yểu tắc bần)

Mệnh VCD thì cần Hỏa mệnh và Kim mệnh vì mệnh VCD như nhà không nóc, cần bản mệnh có hành khí mạnh mẻ cứng cỏi làm nồng cốt. Các mệnh khác như Thổ, Thủy, Mộc mệnh chưa chắc ăn được

Thường là con vợ hai, vợ lẽ

Mệnh VCD mà cung Tử cũng VCD thì xấu, cả đời không con hoặc khổ về vấn đề con cái.

Thân chào các bạn

Các kinh nghiệm thu nhặt trên chỉ là những điều mà tác giả góp nhặt trong quá trình trao đổi cũng như nhận thấy người bạn cao nhân đã sử dụng khi giải đoán. Thật ra cũng khó vận dụng hoàn chỉnh nếu không phải là cao nhân đó viết và nêu lên những gì quan trọng, những gì thứ yếu khi coi. Ví dụ như khi coi hạn chẳng hạn, điều gì quan trọng nhất, điều gì thứ yếu, điều gì quyết định…..thì chỉ có cao nhân đó mới nêu rõ được quan điểm mình. Có một điều mà tác giả nhận thấy rất rõ là người bạn cao nhân này có rất nhiều chiêu thế, chiêu thế về cách nhìn bộ Âm Dương, về luận giải cung VCD, về tác dụng của cung Nhị hợp, về các cách Thân cư cung nào, về giải đoán bệnh tật….Có nhiều điều phải nói khi nghe tác giả thấy rất mới lạ, không hề đọc thấy trong sách vở nào cả, như Tham Lang là hành Hỏa chẳng hạn, hoặc VCD đắc hung tinh Thái Tuế hành Hỏa…..

Về coi đúng hay sai thì tác giả đã chứng kiến nhiều trường hợp, ví dụ như là coi một lá số của một người, vị cao nhân đã nói ngay là hai đời chồng và năm sau sẽ bỏ chồng thôi (tuổi Canh, đại hạn có tam hóa liên châu), sự việc diễn biến đúng như vậy. Hoặc có lá số một phụ nữ tác giả đã coi, đưa cho người bạn cao nhân duyệt lại, anh ta nói ngay rằng “số người này thì bị chồng bỏ chứ làm gì mà có chuyện bỏ chồng như đã nói với em?” mà quả thật là đúng như vậy khi tác giả liên hệ để biết thực hư ra sao. Tác giả đã chưa phân biệt được điểm dấu diếm nói trên của thân chủ do ngại ngùng gây ra. Chính vì biết rõ vị cao nhân này có nhiều kinh nghiệm nên tác giả mới không ngần ngại đăng các điều thu nhặt nói trên trong khi chờ đợi bài viết mới từ phía vị cao nhân kia.

Thân chào!

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button