Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ cấn môn cấn chủ xứng tám táo

Cấn môn cấn chủ: phục vị trí trạch, trọng sơn trùng trùng điệp điệp thê tử tổn thương!

Khảm táo, phạm ngũ quỷ, mọi việc bất lợi, đại hung.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ cấn môn cấn chủ xứng tám táo

Cấn táo, cùng môn, chủ so với hòa, có tài vô đinh.

Chấn động táo, mộc thổ tương khắc, thuần dương, tổn thương thê tuyệt tự.

Tốn táo, ở goá không người nối dõi, con gái công việc quản gia, tiểu nhi vàng bệnh, tỳ tật, nghĩa tử cho làm con thừa tự.

Ly táo, năm đầu mập ra, lâu tắc người đàn bà đanh đá quấy gia.

Khôn táo, khôn táo cùng môn chủ so với hòa cát.

Đổi táo, vi chính phối, duyên niên thổ kim tương sinh, đại cát.

Càn táo, là trời ất, phụ tử tốt hòa hợp, thuần dương khắc vợ, tiểu nhi bất lợi, năm đầu mặc dù phát phú quý, lâu tắc tuyệt tự, không lành.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ cấn môn cấn chủ xứng tám táo

Cấn môn cấn chủ: phục vị trí trạch, trọng sơn trùng trùng điệp điệp thê tử tổn thương!

Khảm táo, phạm ngũ quỷ, mọi việc bất lợi, đại hung.

Cấn táo, cùng môn, chủ so với hòa, có tài vô đinh.

Chấn động táo, mộc thổ tương khắc, thuần dương, tổn thương thê tuyệt tự.

Tốn táo, ở goá không người nối dõi, con gái công việc quản gia, tiểu nhi vàng bệnh, tỳ tật, nghĩa tử cho làm con thừa tự.

Ly táo, năm đầu mập ra, lâu tắc người đàn bà đanh đá quấy gia.

Khôn táo, khôn táo cùng môn chủ so với hòa cát.

Đổi táo, vi chính phối, duyên niên thổ kim tương sinh, đại cát.

Càn táo, là trời ất, phụ tử tốt hòa hợp, thuần dương khắc vợ, tiểu nhi bất lợi, năm đầu mặc dù phát phú quý, lâu tắc tuyệt tự, không lành.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button