Tử vi

BÌNH GIẢI SAO THÁI TUẾ

Những sao của vòng Thái Tuế chỉ đi theo chiều thuận dù nam hay nữ, âm nam dương nữ hay dương nam âm nữ.

Thái Tuế gặp các sao tốt mọi sự êm ả, nếu gặp hung sát tinh hay lưu niên Sát Kị tinh ắt sinh lắm phiền nhiễu. Thái Tuế gặp Hóa Kị, Đà La bất lợi cho công danh, dễ bị tai tiếng kiện cáo tranh giành.

Thái Tuế rất sợ gặp Thái Dương hãm Hóa Kị và Cự Môn Hóa Kị. Thái Tuế cũng không nên đứng vào cung tiểu hạn đối xung với Mệnh cung sách Trung Quốc gọi bằng “phạm Thái Tuế”. Có những lá số mà Thái Tuế lúc nào cũng đối xung với Mệnh cung thì thường bị những khó khăn trở ngại luôn luôn.

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO THÁI TUẾ

Thái Tuế thuộc dương, lợi cho người sinh năm âm và ngược lại. Như vậy lý luận gọi bằng âm dương điều hòa nếu có gặp Sát Kị thì họa hại cũng giảm.

Thái Tuế bản tính lạnh lùng, xét đoán và lý luận. Có câu phú: “Thân cư Thái Tuế dữ nhân quả hợp” Thái Tuế gặp Xương Khúc Khoa Quyền văn chương đanh thép. Thái Tuế gặp Tấu Thư ăn nói biện thuyết. Mệnh phùng Tuế Tấu nói bằng sấm vang.

Thái Tuế đứng với Hoa Cái ở Mệnh cung giọng lưỡi kiêu kỳ. Thái Tuế đi với Tham Lang nói không thực, lòng không thành thật:

 

Tham lâm Thái Tuế một miền

Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường

Thái Tuế gặp Quan Phủ là có chuyện kiện tụng:

 

Sát Hình cô độc tính ương

Quan Phủ Thái Tuế đến thường công môn

Thái Tuế gặp Không Kiếp làm ăn suy vi:

 

Tuế ngộ Không Kiếp vận suy

Cứu tinh Mệnh có Tử Vi mới lành

Dậu cung Hình Tuế cùng ngồi

Tai bay vạ giá do người gây ra

Thái Tuế kị gặp sao Bệnh Phù:

Bệnh Phù Thái Tuế dở thay

Mệnh Thân Hồng Đào vận hạn đến Thái Tuế Kiếp Sát thì vợ chồng chia ly:

 

Mệnh Đào Thân lại Hồng Loan

Hạn gặp Tuế Kiếp phụng hoàng rẽ duyên

Thiên Phủ, Đà La, Thái Tuế thủ. Mệnh cung nơi cung Tỵ là người hay nói càn nói rỡ:

 

Phủ Đà Tuế đóng Tỵ cung

Thiềm ngôn loạn ngữ nói rông tháng ngày

Vận đến sao Thái Âm hãm mà bị Đà La Bạch Hổ, Thái Tuế xung chiếu thì dễ có tang mẹ:

 

Nguyệt hãm Đà Hổ Tuế xung

Hãi thay điềm mẹ thoát vòng trần gian

Cung bào huynh Thái Tuế đi với Xương Khúc có người anh em nổi danh:

 

Khúc Xương Thái Tuế cung Bào

Có người anh trưởng thấp cao tung hoành

Thê cung Đà La Thái Tuế thì vợ chua ngoa:

 

Đà Tham tửu sắc la đà

Tuế Đà miệng lưỡi ắt là sai ngoa

Cung tử tức Thái Tuế đứng với Xương Khúc thêm Long Phượng thì con cái vẻ vang:

 

Tử cung Long Phượng sang giàu

Khúc Xương Thái Tuế thập hầu tặng phong

Nhưng sao Thái Tuế vào cung Tài Bạch lại thường không đắc thế lắm. Hãy đọc những câu phú sau đây:

 

Gian tà Kiếp Sát Phục Binh

Khúc Xương Thái Tuế mưu sinh tảo tần

Quan Phủ Thái Tuế đa đoan

Thiên Cơ Thái Tuế gian nan mọi đường

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO THÁI TUẾ

Những sao của vòng Thái Tuế chỉ đi theo chiều thuận dù nam hay nữ, âm nam dương nữ hay dương nam âm nữ.

Thái Tuế gặp các sao tốt mọi sự êm ả, nếu gặp hung sát tinh hay lưu niên Sát Kị tinh ắt sinh lắm phiền nhiễu. Thái Tuế gặp Hóa Kị, Đà La bất lợi cho công danh, dễ bị tai tiếng kiện cáo tranh giành.

Thái Tuế rất sợ gặp Thái Dương hãm Hóa Kị và Cự Môn Hóa Kị. Thái Tuế cũng không nên đứng vào cung tiểu hạn đối xung với Mệnh cung sách Trung Quốc gọi bằng “phạm Thái Tuế”. Có những lá số mà Thái Tuế lúc nào cũng đối xung với Mệnh cung thì thường bị những khó khăn trở ngại luôn luôn.

Thái Tuế thuộc dương, lợi cho người sinh năm âm và ngược lại. Như vậy lý luận gọi bằng âm dương điều hòa nếu có gặp Sát Kị thì họa hại cũng giảm.

Thái Tuế bản tính lạnh lùng, xét đoán và lý luận. Có câu phú: “Thân cư Thái Tuế dữ nhân quả hợp” Thái Tuế gặp Xương Khúc Khoa Quyền văn chương đanh thép. Thái Tuế gặp Tấu Thư ăn nói biện thuyết. Mệnh phùng Tuế Tấu nói bằng sấm vang.

Thái Tuế đứng với Hoa Cái ở Mệnh cung giọng lưỡi kiêu kỳ. Thái Tuế đi với Tham Lang nói không thực, lòng không thành thật:

 

Tham lâm Thái Tuế một miền

Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường

Thái Tuế gặp Quan Phủ là có chuyện kiện tụng:

 

Sát Hình cô độc tính ương

Quan Phủ Thái Tuế đến thường công môn

Thái Tuế gặp Không Kiếp làm ăn suy vi:

 

Tuế ngộ Không Kiếp vận suy

Cứu tinh Mệnh có Tử Vi mới lành

Dậu cung Hình Tuế cùng ngồi

Tai bay vạ giá do người gây ra

Thái Tuế kị gặp sao Bệnh Phù:

Bệnh Phù Thái Tuế dở thay

Mệnh Thân Hồng Đào vận hạn đến Thái Tuế Kiếp Sát thì vợ chồng chia ly:

 

Mệnh Đào Thân lại Hồng Loan

Hạn gặp Tuế Kiếp phụng hoàng rẽ duyên

Thiên Phủ, Đà La, Thái Tuế thủ. Mệnh cung nơi cung Tỵ là người hay nói càn nói rỡ:

 

Phủ Đà Tuế đóng Tỵ cung

Thiềm ngôn loạn ngữ nói rông tháng ngày

Vận đến sao Thái Âm hãm mà bị Đà La Bạch Hổ, Thái Tuế xung chiếu thì dễ có tang mẹ:

 

Nguyệt hãm Đà Hổ Tuế xung

Hãi thay điềm mẹ thoát vòng trần gian

Cung bào huynh Thái Tuế đi với Xương Khúc có người anh em nổi danh:

 

Khúc Xương Thái Tuế cung Bào

Có người anh trưởng thấp cao tung hoành

Thê cung Đà La Thái Tuế thì vợ chua ngoa:

 

Đà Tham tửu sắc la đà

Tuế Đà miệng lưỡi ắt là sai ngoa

Cung tử tức Thái Tuế đứng với Xương Khúc thêm Long Phượng thì con cái vẻ vang:

 

Tử cung Long Phượng sang giàu

Khúc Xương Thái Tuế thập hầu tặng phong

Nhưng sao Thái Tuế vào cung Tài Bạch lại thường không đắc thế lắm. Hãy đọc những câu phú sau đây:

 

Gian tà Kiếp Sát Phục Binh

Khúc Xương Thái Tuế mưu sinh tảo tần

Quan Phủ Thái Tuế đa đoan

Thiên Cơ Thái Tuế gian nan mọi đường

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button