Tử vi

Cách xem vận trong tử vi của chú Minh Minh

VIỆC CHUẨN HÓA CÁCH XEM VẬN HẠN?

ĐÂY LÀ MỘT CÂU HỎI RẤT XÁC ĐÁNG.

NHƯNG TỬ VI HIỆN NAY TẢN MÁC KHẮP NƠI, MỖI NGƯỜI MỖI KIỂU CÁCH, KHÔNG THỂ QUI TỤ VỀ MỘT MỐI, VÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG LỚP ĐỂ HỆ THỐNG HÓA NHƯ MỘT HỌC THUYẾT CẦN PHẢI CÓ.

Bạn đang xem: Cách xem vận trong tử vi của chú Minh Minh

VÀ TRÊN MẠNG ÀO FREEDOM NÀY THÌ THẬT LÀ KHÓ.

BẠN CÓ THỂ TỰ HỆ THỐNG HÓA CHO RIÊNG BẠN THÌ CÓ THỂ ĐƯỢC.

SAU ĐÂY LÀ CÁCH TÍNH HẠN CỦA MINHMINH VẪN ĐÃ DÙNG TỪ NĂM 1970 TỚI BÂY GIỜ.

1– VẬN TRÌNH 10 NĂM, TRONG 10 NĂM ẤY MỖI NĂM MỘT CUNG, NGƯỜI TA VẪN GỌI LÀ LƯU NIÊN ĐẠI HẠN, SỞ DĨ VẬN TRÌNH 10 NĂM VÌ LẤY THEO HÀNG CAN, CHO NÊN CHỈ LÀ 10 NĂM, CÁCH TÍNH THẾ NÀO THÌ MỌI NGƯỜI ĐÃ BIẾT. KHI LƯU NIÊN ĐẠI HẠN TỪNG NĂM ĐI TỚI ĐÂU THÌ COI NHƯ CUNG MỆNH MÌNH ĐẾN ĐÓ VÀ 11 CUNG PHỤ PHÚC … CŨNG ĐỀU THEO SAU, NHỜ ĐÓ MÀ BIẾT ĐƯỢC NĂM ẤY CHA MẸ ANH EM VỢ CON … MÌNH THẾ NÀO.

LƯU NIÊN VẬN TRÌNH TỪNG NĂM CỦA <10 NĂM> CHO TA BIẾT KẾT QUẢ CỦA SỰ VIỆC.

2– VẬN TRÌNH TỪNG NĂM THEO HÀNG CHI, GỌI LÀ LƯU NIÊN TIỂU HẠN. ĐƯỢC TÍNH THEO HÀNG CHI CỦA 12 ĐỊA CHI, MỖI NĂM ĐI MỘT CUNG

LƯU NIÊN TIỂU HẠN CHO TA BIẾT DIỄN TIẾN SỰ VIỆC.

THÍ DỤ NHƯ DIỄN BIẾN LÀ TẠI NẠN XE CỘ NHƯNG KẾT QUẢ LÀ HAO TÀI … VÀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT.

3– CÁC SAO LƯU:

— LƯU TỨ HÓA THEO HÀNG CAN CỦA NĂM MUỐN XEM

— LƯU LỘC TỒN VÀ CÁC SAO THEO SAU LỘC TỒN THEO HÀNG CAN CỦA NĂM MUỐN XEM

— LƯU THÁI TUẾ

— LƯU THIÊN MÃ

— LƯU TUẦN TRIỆT

SAU ĐÓ PHỐI HỢP TÍNH LÝ CÁC SAO, CÙNG VỚI ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH MÀ GIẢI ĐOÁN

—-

1. SAU ĐÓ PHỐI HỢP TÍNH LÝ CÁC SAO, CÙNG VỚI ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH MÀ GIẢI ĐOÁN?

NGŨ HÀNH VƯỢNG SUY THEO 4 MÙA LÀ VƯỢNG TƯỚNG HƯU TÙ TUYỆT, ÁP DỤNG TRONG BỐC DỊCH

TRONG TỬ VI ÁP DỤNG NGŨ HÀNH CAN CHI CỦA MỆNH ĐỐI VỚI NĂM, THÁNG MUỐN XEN HẠN.

THÍ DỤ NHƯ NGƯỜI TUỔI TÂN LÀ ÂM KIM, VẬY THÌ KHI ĐẾN NĂM BÍNH NĂM ĐINH, THÁNG BÍNH THÁNG ĐINH, LÀ KHÓ KHĂN LÀ CÓ CHUYỆN, CÒN CHUYỆN THẾ NÀO THÌ TÙY VÀO CUNG VÀ SAO NHẬP HẠN. DƯƠNG HỎA KHẮC ÂM KIM THÌ VIỆC ĐẾN NHANH RỒI THOI, CÒN ÂM HỎA KHẮC ÂM KIM THÌ VIỆC ĐẾN CHẬM TUY NHỎ NHƯNG CỨ VỪA GIẢI QUYẾT XONG VIỆC NÀY THÌ VIỆC KHÁC LẠI XẢY TỚI.

TO: MINHBEO

CHỈ CẦN CHÚ Ý TỚI KHI MÌNH ĐƯỢC SINH THI ĐỘ SỐ, MAY MẮN XÁC XUẤT THÀNH CÔNG NHIỀU HƠN, KHI BỊ KHẮC THÌ KHÓ KHĂN SẼ NHIỀU HƠN, THÍ DỤ NHƯ MÃ ĐÀ LÀ CHỦ VỀ TAI NẠN TÉ NGÃ NHƯNG THỜI NAY THƯỜNG LÀ TAI NẠN GIAO THÔNG, NHƯNG NẶNG NHẸ THẾ NÀO SẼ TÙY VÀ SINH KHẮC CỦA CAN CHI.

2. GIẢI THÍCH VỀ AN TIỂU VẬN

TỴ DẬU SỬU, LÀ TAM HỢP HỘI CỤC KIM, VÌ DẬU LÀ CHÍNH TÂY THUỘC CUNG ĐOÀI THUỘC HÀNH KIM,

DẦN NGỌ TUẤT LÀ TAM HỢP HỖI CỤC HÒA, VÌ NGỌ LÀ CHÍNH NAM CUNG LY THUỘC HỎA

THÂN TÍ THÌN LÀ TAM HỢP HỘI CỤC THỦY VÌ TÍ CHÍNH BẮC CUNG KHẢM THUỘC THỦY

HỢI MÃO MÙI LÀ TAM HỢP HỘI CỤC MỘC VÌ MÃO CHÍNH ĐÔNG CUNG CHẤN THUỘC MỘC,

TRONG MỖI TAM HỢP ĐỀU CÓ THỔ: THÌN TUẤT SỬU MÙI GỌI LÀ TRUNG THỔ.

TAM HỢP HỘI CỤC HAY CÒN GỌI LÀ CUỘC ĐƯỢC DÙNG NHIỀU NHẤT TRONG KHOA ĐỊA LÝ PHONG THỦY ÂM PHẦN.

KHI KHỞI TIỂU HẠN LUÔN BẮT ĐẦU TỪ MỘT TRONG CUNG TỨ MỘ XUNG CHIẾU, THÍ DỤ TỴ DẬU SỬU KHỞI SỬU Ở CUNG MÙI

VÌ THEO DỊCH PHẢI CÓ XUNG MỚI CÓ ĐỘNG, CHO NÊN MỚI KHỞI TỪ CUNG XUNG ĐỂ ĐỘNG MÀ XÊ DỊCH THEO 12 ĐỊA CHI.

NAM THUỘC DƯƠNG NÊN THEO CHIỀU THUẬN LÀ CHIỀU CỦA DƯƠNG

NỬ THUỘC ÂM NÊN THEO CHIỀU NGHỊCH LÀ CHIỀU CỦA ÂM

ĐÂY LÀ LÝ CỦA NGƯỜI XƯA, NHỮNG GÌ CĂN BẢN NHẤT MÀ MỘT NGƯỜI THEO BẤT CỨ MÔN HUYỀN HỌC TRUNG HOA NÀO CŨNG CẦN PHẢI BIẾT.

NHƯNG NẾU TA NÊU NGHI VẤN, KHỞI THEO ÂM NỮ DƯƠNG NAM THUẬN, VÀ ÂM NAM DƯƠNG NỮ NGHỊCH THÌ TA CÓ THỂ AP DỤNG VÀ NGHIỆM LÝ NÓ NẾU THẤY ĐÚNG THÌ THEO, KHÔNG THÌ BỎ.

(Ghi chép lại kinh nghiệm của chú MinhMinh)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cách xem vận trong tử vi của chú Minh Minh

VIỆC CHUẨN HÓA CÁCH XEM VẬN HẠN?

ĐÂY LÀ MỘT CÂU HỎI RẤT XÁC ĐÁNG.

NHƯNG TỬ VI HIỆN NAY TẢN MÁC KHẮP NƠI, MỖI NGƯỜI MỖI KIỂU CÁCH, KHÔNG THỂ QUI TỤ VỀ MỘT MỐI, VÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG LỚP ĐỂ HỆ THỐNG HÓA NHƯ MỘT HỌC THUYẾT CẦN PHẢI CÓ.

VÀ TRÊN MẠNG ÀO FREEDOM NÀY THÌ THẬT LÀ KHÓ.

BẠN CÓ THỂ TỰ HỆ THỐNG HÓA CHO RIÊNG BẠN THÌ CÓ THỂ ĐƯỢC.

SAU ĐÂY LÀ CÁCH TÍNH HẠN CỦA MINHMINH VẪN ĐÃ DÙNG TỪ NĂM 1970 TỚI BÂY GIỜ.

1– VẬN TRÌNH 10 NĂM, TRONG 10 NĂM ẤY MỖI NĂM MỘT CUNG, NGƯỜI TA VẪN GỌI LÀ LƯU NIÊN ĐẠI HẠN, SỞ DĨ VẬN TRÌNH 10 NĂM VÌ LẤY THEO HÀNG CAN, CHO NÊN CHỈ LÀ 10 NĂM, CÁCH TÍNH THẾ NÀO THÌ MỌI NGƯỜI ĐÃ BIẾT. KHI LƯU NIÊN ĐẠI HẠN TỪNG NĂM ĐI TỚI ĐÂU THÌ COI NHƯ CUNG MỆNH MÌNH ĐẾN ĐÓ VÀ 11 CUNG PHỤ PHÚC … CŨNG ĐỀU THEO SAU, NHỜ ĐÓ MÀ BIẾT ĐƯỢC NĂM ẤY CHA MẸ ANH EM VỢ CON … MÌNH THẾ NÀO.

LƯU NIÊN VẬN TRÌNH TỪNG NĂM CỦA <10 NĂM> CHO TA BIẾT KẾT QUẢ CỦA SỰ VIỆC.

2– VẬN TRÌNH TỪNG NĂM THEO HÀNG CHI, GỌI LÀ LƯU NIÊN TIỂU HẠN. ĐƯỢC TÍNH THEO HÀNG CHI CỦA 12 ĐỊA CHI, MỖI NĂM ĐI MỘT CUNG

LƯU NIÊN TIỂU HẠN CHO TA BIẾT DIỄN TIẾN SỰ VIỆC.

THÍ DỤ NHƯ DIỄN BIẾN LÀ TẠI NẠN XE CỘ NHƯNG KẾT QUẢ LÀ HAO TÀI … VÀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT.

3– CÁC SAO LƯU:

— LƯU TỨ HÓA THEO HÀNG CAN CỦA NĂM MUỐN XEM

— LƯU LỘC TỒN VÀ CÁC SAO THEO SAU LỘC TỒN THEO HÀNG CAN CỦA NĂM MUỐN XEM

— LƯU THÁI TUẾ

— LƯU THIÊN MÃ

— LƯU TUẦN TRIỆT

SAU ĐÓ PHỐI HỢP TÍNH LÝ CÁC SAO, CÙNG VỚI ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH MÀ GIẢI ĐOÁN

—-

1. SAU ĐÓ PHỐI HỢP TÍNH LÝ CÁC SAO, CÙNG VỚI ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH MÀ GIẢI ĐOÁN?

NGŨ HÀNH VƯỢNG SUY THEO 4 MÙA LÀ VƯỢNG TƯỚNG HƯU TÙ TUYỆT, ÁP DỤNG TRONG BỐC DỊCH

TRONG TỬ VI ÁP DỤNG NGŨ HÀNH CAN CHI CỦA MỆNH ĐỐI VỚI NĂM, THÁNG MUỐN XEN HẠN.

THÍ DỤ NHƯ NGƯỜI TUỔI TÂN LÀ ÂM KIM, VẬY THÌ KHI ĐẾN NĂM BÍNH NĂM ĐINH, THÁNG BÍNH THÁNG ĐINH, LÀ KHÓ KHĂN LÀ CÓ CHUYỆN, CÒN CHUYỆN THẾ NÀO THÌ TÙY VÀO CUNG VÀ SAO NHẬP HẠN. DƯƠNG HỎA KHẮC ÂM KIM THÌ VIỆC ĐẾN NHANH RỒI THOI, CÒN ÂM HỎA KHẮC ÂM KIM THÌ VIỆC ĐẾN CHẬM TUY NHỎ NHƯNG CỨ VỪA GIẢI QUYẾT XONG VIỆC NÀY THÌ VIỆC KHÁC LẠI XẢY TỚI.

TO: MINHBEO

CHỈ CẦN CHÚ Ý TỚI KHI MÌNH ĐƯỢC SINH THI ĐỘ SỐ, MAY MẮN XÁC XUẤT THÀNH CÔNG NHIỀU HƠN, KHI BỊ KHẮC THÌ KHÓ KHĂN SẼ NHIỀU HƠN, THÍ DỤ NHƯ MÃ ĐÀ LÀ CHỦ VỀ TAI NẠN TÉ NGÃ NHƯNG THỜI NAY THƯỜNG LÀ TAI NẠN GIAO THÔNG, NHƯNG NẶNG NHẸ THẾ NÀO SẼ TÙY VÀ SINH KHẮC CỦA CAN CHI.

2. GIẢI THÍCH VỀ AN TIỂU VẬN

TỴ DẬU SỬU, LÀ TAM HỢP HỘI CỤC KIM, VÌ DẬU LÀ CHÍNH TÂY THUỘC CUNG ĐOÀI THUỘC HÀNH KIM,

DẦN NGỌ TUẤT LÀ TAM HỢP HỖI CỤC HÒA, VÌ NGỌ LÀ CHÍNH NAM CUNG LY THUỘC HỎA

THÂN TÍ THÌN LÀ TAM HỢP HỘI CỤC THỦY VÌ TÍ CHÍNH BẮC CUNG KHẢM THUỘC THỦY

HỢI MÃO MÙI LÀ TAM HỢP HỘI CỤC MỘC VÌ MÃO CHÍNH ĐÔNG CUNG CHẤN THUỘC MỘC,

TRONG MỖI TAM HỢP ĐỀU CÓ THỔ: THÌN TUẤT SỬU MÙI GỌI LÀ TRUNG THỔ.

TAM HỢP HỘI CỤC HAY CÒN GỌI LÀ CUỘC ĐƯỢC DÙNG NHIỀU NHẤT TRONG KHOA ĐỊA LÝ PHONG THỦY ÂM PHẦN.

KHI KHỞI TIỂU HẠN LUÔN BẮT ĐẦU TỪ MỘT TRONG CUNG TỨ MỘ XUNG CHIẾU, THÍ DỤ TỴ DẬU SỬU KHỞI SỬU Ở CUNG MÙI

VÌ THEO DỊCH PHẢI CÓ XUNG MỚI CÓ ĐỘNG, CHO NÊN MỚI KHỞI TỪ CUNG XUNG ĐỂ ĐỘNG MÀ XÊ DỊCH THEO 12 ĐỊA CHI.

NAM THUỘC DƯƠNG NÊN THEO CHIỀU THUẬN LÀ CHIỀU CỦA DƯƠNG

NỬ THUỘC ÂM NÊN THEO CHIỀU NGHỊCH LÀ CHIỀU CỦA ÂM

ĐÂY LÀ LÝ CỦA NGƯỜI XƯA, NHỮNG GÌ CĂN BẢN NHẤT MÀ MỘT NGƯỜI THEO BẤT CỨ MÔN HUYỀN HỌC TRUNG HOA NÀO CŨNG CẦN PHẢI BIẾT.

NHƯNG NẾU TA NÊU NGHI VẤN, KHỞI THEO ÂM NỮ DƯƠNG NAM THUẬN, VÀ ÂM NAM DƯƠNG NỮ NGHỊCH THÌ TA CÓ THỂ AP DỤNG VÀ NGHIỆM LÝ NÓ NẾU THẤY ĐÚNG THÌ THEO, KHÔNG THÌ BỎ.

(Ghi chép lại kinh nghiệm của chú MinhMinh)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button