Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh: mệnh vô chính diệu cách

Mệnh vô chính diệu cách

Điều kiện

Tác dụng

Mệnh vô chính diệu, giống như là thứ sống chết hoặc nuôi con, như cung phụ mẫu vô chính diệu càng nghiệm.

Còn nhỏ nhiều tai ương, hai họ có thể kéo dài sinh, ý tức bái cha nuôi kiền mụ hoặc là thần chi nuôi con, tương đối THUẬN.

Đây cách người, xác nhận nuôi con hoặc thứ sinh ( vợ bé sinh ), hoặc chịu nhà hắn dưỡng dục; giả nếu không phải, ứng với như trên thuật bái cha nuôi nương hoặc là thần tử.

Nếu có chút sát tinh cố thủ ( sát tinh không thể tính chính tinh ), tính tình quái dị, trong ngoài không đồng nhất, chắc có ngoan độc tâm kế.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh: mệnh vô chính diệu cách

Mệnh vô chính diệu cách

Điều kiện

Cung mệnh vô chính tinh ( chủ tinh ), tức là “Mệnh vô chính diệu cách” .

Tác dụng

Mệnh vô chính diệu, giống như là thứ sống chết hoặc nuôi con, như cung phụ mẫu vô chính diệu càng nghiệm.

Còn nhỏ nhiều tai ương, hai họ có thể kéo dài sinh, ý tức bái cha nuôi kiền mụ hoặc là thần chi nuôi con, tương đối THUẬN.

Đây cách người, xác nhận nuôi con hoặc thứ sinh ( vợ bé sinh ), hoặc chịu nhà hắn dưỡng dục; giả nếu không phải, ứng với như trên thuật bái cha nuôi nương hoặc là thần tử.

Nếu có chút sát tinh cố thủ ( sát tinh không thể tính chính tinh ), tính tình quái dị, trong ngoài không đồng nhất, chắc có ngoan độc tâm kế.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button