Tử vi

Đầu tư luận đoán từ 1 cung mệnh vị quan sát

Đầu tư luận đoán từ 1 cung mệnh vị quan sát

Quan sát [ cung mệnh ]

< cung mệnh là tài tới Quan > quan sát mệnh chủ đấy tài vận cùng để ý tài trạng huống

Cung mệnh là cung tài bạch đấy khí số vị ( xem tiền tài đấy động hướng ) quan sát tài phú không ngừng tham khảo cung tài bạch nội tọa ngôi sao cát hung

Bạn đang xem: Đầu tư luận đoán từ 1 cung mệnh vị quan sát

Đồng thời phải chú ý cung mệnh tọa ngôi sao quan sát hay không khí số đã tận

<< lấy [ bản mạng cung ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung >>

< cung mệnh là tài tới Quan > mệnh làm hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ hội quan tâm tư kim có thể không đủ không có gì tốt hoặc hoại là không hung giống

Mệnh làm hóa kị nhập phúc trùng bản tài biểu hiện mệnh chủ tham với hưởng thụ mà đưa tiền tài đi tìm thuộc hung tượng

Khác biểu hiện không được hưởng thụ tổn tài lao tâm trùng tài bạch biểu hiện có tiền không kiếm tiền uể oải không làm việc đàng hoàng

Nếu đang giao hữu lúc phát hiện đối phương mệnh bàn ứng nên sớm chia tay để tránh kiếm vất vả không thể thác giao chung thân

< cung mệnh là tài tới Quan > phùng phá quân địa kiếp đồng độ chỉ sợ tài vận có phá hao tổn giống

Đây lệ mệnh chủ tử vi + phá quân tọa mệnh cá tính háo thắng không chịu thua nhâm lao nhâm oán

Bình thường khả độc đang một mặt ( chủ quản hoặc lão bản )

< cung mệnh là tài tới Quan > mệnh làm thiên đồng hóa kị nhập tài chủ dám tốn tiền làm sự hưởng thụ cho nên thường một Văn Bất Danh hoặc lấy đông bổ tây

< cung mệnh là tài tới Quan >( khí số vị ) mệnh làm vũ khúc hóa kị nhập tài chủ dám tốn tiền cho nên thường một Văn Bất Danh hoặc lấy đông bổ tây

< cung mệnh là tài tới Quan > tài làm phi hóa kỵ nhập mệnh [ tài tới Quan ] biểu hiện kiếm tiền vất vả không dễ dàng lại không nhiều tiết kiệm thủ tài dùng tiền thực hà khắc

< cung mệnh là tài tới Quan > tài làm phi hóa kỵ nhập thiên trùng mệnh [ tài tới Quan ] cũng biết cả đời tới tài vận không tốt

< cung mệnh là tài tới Quan > tử làm thái dương hóa kị nhập mệnh biểu tử nữ nhân không biết dự trữ có tiền liền hao phí sẽ không số lượng nhập là ra cả đời lãng phí

< cung mệnh là Quan tới tài > quan sát mệnh chủ sự nghiệp tài chính trạng huống tư kim tài nguyên cập công tác hoặc sự nghiệp đoạt được hoạch lợi nhuận năng lực tới trạng huống

< cung mệnh là Quan tới tài > mệnh làm hóa kị nhập Quan biểu hiện mệnh chủ khiếm sự nghiệp tới trái hội vì sự nghiệp quan tâm

Cho nên đây cách không nên sáng nghiệp nếu đi làm lĩnh lương tối yên ổn thì thuộc cát tượng

< cung mệnh là Quan tới tài > nếu tật làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh [ Quan tới tài ] hồi trùng chủ sự nghiệp không kiếm tiền tiền

< cung mệnh là Quan tới tài > sinh kỵ nhập là [ bại sự sát ] sự nghiệp tất có tỏa bại nhân duyên không được tốt làm việc khá là không thuận

Nhưng thà … hơn bị thua không mong nợ nhân tình hữu đức tính không thương nhân

< cung mệnh là Quan tới tài > mệnh làm hóa kị nhập Quan tỏ vẻ kinh doanh sự nghiệp sở đầu nhập vốn cổ phần hao hết sau khi mới có quay đầu xe lại

Chủ có kính nghiệp chủ động tinh thần có trách nhiệm cảm giác chủ động lao lục dùng lực công tác

Nhưng mọi thứ không thuận cả đời nhiều khúc chiết thỉnh thoảng nhập bất phu xuất kinh tế túng quẫn kiếm tiền không đủ khai chi

< cung mệnh là Quan tới tài > mệnh làm hóa kị nhập Quan gặp lộc năm sinh

Ngã cung ( cung mệnh ) phát xạ hóa kị phi nhập ( ngã cung ) gặp lộc năm sinh thật sự trùng phá mà là muốn đi [ tróc lộc ] thuộc cát tượng

Đáng tiếc phùng phá quân tự hóa lộc thành lộc ra là tổn

Mệnh làm hóa kị nhập Quan lộc tượng này mệnh chủ khiếm sự nghiệp tới trái cho nên quan tâm hoặc tập trung kinh doanh sự nghiệp

( đủ đây vận mệnh tốt nhất không nên sáng nghiệp nếu đang lĩnh lương tộc để cầu yên ổn thuộc cát )

Mệnh làm hóa kị nhập Quan mà nô làm hóa kị nhập phu lưỡng kị đối với trùng này là [ củ triền kị ] cũng xưng [ oán thở dài kị ]

(< nô bộc vi phu nhanh > biểu hiện sống đến già sảo đến già )

< cung mệnh là Quan tới tài > can của quan lộc nhập mệnh [ Quan tới tài ] biểu hiện sự nghiệp kinh doanh có thể hoạch lợi nhuận

< cung mệnh là Quan tới tài > bị can của quan kị trùng mệnh chủ cả đời không hay ho vận quá nhiều sự nghiệp không như ý hợp tác sự nghiệp bị cổ đông liên lụy

Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng [ bản mạng ]

Tật làm văn xương hóa kị nhập thiên ( canh tử ) gặp văn xương sinh kỵ song kị trùng [ bản mạng ]

Gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng mệnh người tất có tổn thất

Cung mệnh bị trùng có ngã kỳ tới hiểm ( ngã kỳ thì tử vong )

Tri kỷ ít bên ngoài không thuận bằng hữu giữa không duyên cẩn thận giao tổn bạn bè thương thân hoặc tổn tài

Trùng mệnh < mệnh cung là Quan tới tài > chủ sự nghiệp không kiếm tiền tiền

Khác < cung mệnh là tật tới nô > mệnh bị trùng biểu hiện khá là có ngoài ý muốn nạn tượng như bị chàng các loại

< liền mệnh bàn quan sát theo như [ xem khí ] xem [ Quan lộc cung ] mà luận >

< cung mệnh là Quan tới tài > ( Đinh Hợi ) tọa thái dương lộc năm sinh + tả phụ nguyệt mã

Khả suy ra sự nghiệp tới tư kim thịnh vượng không thiếu

Là đây mệnh lệ tất cần lưu ý thiên di ( tân tị ) cự môn tự hóa lộc sợ tạo thành [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng không duyên cớ lãng phí

Chú ý cung mệnh tọa lộc năm sinh mà thiên di tuyệt không thể có tự hóa

Nếu thiên làm tự hóa lộc đây biểu hiện đây hóa lộc nhập [ cung mệnh ] gặp cung mệnh tới [ lộc năm sinh ] hình thành [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng không duyên cớ lãng phí

< vợ chồng là Quan tới thiên > ( ất dậu ) tọa thiên đồng sinh kỵ địa kiếp kình dương

< vợ chồng là Quan tới thiên > quan sát mệnh chủ chuyện nghiệp bên ngoài hoàn cảnh nhân tố thật xấu mệnh chủ công việc hoặc sự nghiệp năng lực cùng tiềm lực

Hoặc quan sát sự nghiệp bên ngoài phát triển hoạt động quý nhân đấy trợ lực hoặc giao tế tình huống

Thiên đồng sinh kỵ nhập phu [ Quan tới thiên ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài phát triển hoạt động không dễ chịu không quý nhân đấy trợ lực

Hoặc giao tế sẽ có không phối hợp mà thất phúc tình huống

Địa kiếp nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện bên ngoài việc nghiệp dao động dồn dập thường có đột nếu như tới khúc chiết

Kình dương nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài có hình khắc thường bị tiểu nhân xâm phạm mà có bị động đấy cạnh tranh

< cung mệnh là tài tới Quan >

Mệnh làm canh canh thái dương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân sửu ) tọa thái dương sinh quyền

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố hoặc ngân hàng ) mệnh chủ muốn dựa vào phục vụ kiếm tiền tồn tiền ( phùng sinh quyền canh giữ )

Nếu văn khúc hóa kị nhập Huynh [ tài tới điền ] biểu hiện có hành động sai sót thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Mệnh làm vũ khúc hóa lộc nhập tài ( ất dậu ) phùng vũ khúc sinh quyền đây quyền khả hộ lộc cát tượng

Mệnh làm vũ khúc hóa lộc nhập tài ( ất dậu ) biểu hiện thực hội kiếm tiền cũng dám tốn tiền ( vũ khúc tài tinh hóa lộc biểu hiện tiền tài thu vào tốt )

Lưu ý địa không kình dương nhập tài cung thế tất có phí của mà lo lắng

Mệnh làm liêm trinh hóa kị bính nhập [ bản tật ] trùng phá liêm trinh lộc năm sinh song kị trùng [ bản phụ ] văn thư bất lợi không nên đầu tư cổ phiếu

Phá quân tinh hệ ( phá quân Tử Phá Liêm Phá vũ phá ) tọa mệnh cung thất sát tinh hệ ( thất sát liêm sát võ sát tử sát ) tất thủ cung tài bạch

Mệnh chủ ( phá quân ) đối với tiền tài cập vận dụng có nhiều chút cô khắc người khác mà tự lợi ăn hớt đấy khuynh hướng

Sẽ không đào tiền hưởng thụ không…nhất nên hợp ý nói lung tung cổ phiếu hoặc ngoại hối

Thất sát thủ tài bạch nhân thất sát cô khắc tính rất nặng có cô khắc tự thủ cẩn thận chần chừ

Nhân duyên không đủ cáo thải không đổi có tài quyền không mừng bị người chi phối

Mệnh làm hóa kị nhập Quan biểu hiện đối với công tác căng nghiệp chuyện thường tất thân cung đây cách nên dân đi làm không nên tự hành sáng nghiệp kinh doanh

Thìn tuất mệnh chủ “Tử Tướng phản nghịch “Cách là “Quân thần bất nghĩa” lâm thiên la ( thìn ) địa võng ( tuất )

Không nên hợp tác hoặc đầu tư cổ phiếu không khỏe lĩnh lương hoặc hợp tác tranh chấp không ngừng

“Tử Tướng phản nghịch “Cách là “Quân thần bất nghĩa” hãm thiên la ( thìn ) địa võng ( tuất )

Nếu không ngôi sao may mắn trợ giúp thì rơi khó chí lớn khó triển khai cả đời bôn ba là người đủ phản nghịch tính cách tư tưởng ham mê bất ổn định

Phùng sát không nên tiến hành hình chức nên từ thương lượng tự do nghiệp cố vấn hoặc sáng nghiệp doanh sinh là cát không thể đầu tư cổ phiếu

Coi trọng danh vị tranh mặt mũi không chịu thua chỉ có hư danh không thực quyền thường bất mãn sự thật ái hát trái lại điều công tác thất bại

Thường nghĩ hắn núi cao xử sự nghiệp khó thành lục thân duyên gầy ở nhà không lành nên xuất ngoại phát triển hoặc tự tạo ra nghiệp tự do nghiệp

Không nên hợp tác hoặc đầu tư cổ phiếu không khỏe lĩnh lương hoặc hợp tác tranh chấp không ngừng

Cung mệnh thìn tuất Liêm Phủ đối với thất sát tới tổ hợp phối ngẫu bận rộn ( dần thân phá quân nhập phu )

Vợ chồng đều không nên tiến hành hợp ý hành vi ( thả mua ki trương cổ phiếu cũng hội phí của tổn thất )

Không nên lấy hợp ý mạo hiểm để ý tài

Đại nạn năm xưa phùng không kiếp tất chủ phí của kinh doanh người sợ thiếu tiền sòng bạc tất thâu không thể tham đổ

Cung mệnh đại hạn can ất thiên cơ hóa lộc nhập bản mạng gặp thiên cơ sinh kỵ lộc kị giao chiến [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

Bản hạn không tốt phàm là nên thấp điều tránh cho trương dương khoách sung mãn nếu không tất bại

Phụ củng văn tinh cách văn xương ở cung mệnh, có tả phụ củng chiếu kiếm tiền để ý tài có thể ổn ôm ổn đánh không mù quáng theo đầu tư

Dùng tiền có tiết chế nhu tiền thường xuyên nên viện trợ tiền tài không ngu

Lợi nhuận năng lực tới trạng huống

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đầu tư luận đoán từ 1 cung mệnh vị quan sát

Đầu tư luận đoán từ 1 cung mệnh vị quan sát

Quan sát [ cung mệnh ]

< cung mệnh là tài tới Quan > quan sát mệnh chủ đấy tài vận cùng để ý tài trạng huống

Cung mệnh là cung tài bạch đấy khí số vị ( xem tiền tài đấy động hướng ) quan sát tài phú không ngừng tham khảo cung tài bạch nội tọa ngôi sao cát hung

Đồng thời phải chú ý cung mệnh tọa ngôi sao quan sát hay không khí số đã tận

<< lấy [ bản mạng cung ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung >>

< cung mệnh là tài tới Quan > mệnh làm hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ hội quan tâm tư kim có thể không đủ không có gì tốt hoặc hoại là không hung giống

Mệnh làm hóa kị nhập phúc trùng bản tài biểu hiện mệnh chủ tham với hưởng thụ mà đưa tiền tài đi tìm thuộc hung tượng

Khác biểu hiện không được hưởng thụ tổn tài lao tâm trùng tài bạch biểu hiện có tiền không kiếm tiền uể oải không làm việc đàng hoàng

Nếu đang giao hữu lúc phát hiện đối phương mệnh bàn ứng nên sớm chia tay để tránh kiếm vất vả không thể thác giao chung thân

< cung mệnh là tài tới Quan > phùng phá quân địa kiếp đồng độ chỉ sợ tài vận có phá hao tổn giống

Đây lệ mệnh chủ tử vi + phá quân tọa mệnh cá tính háo thắng không chịu thua nhâm lao nhâm oán

Bình thường khả độc đang một mặt ( chủ quản hoặc lão bản )

< cung mệnh là tài tới Quan > mệnh làm thiên đồng hóa kị nhập tài chủ dám tốn tiền làm sự hưởng thụ cho nên thường một Văn Bất Danh hoặc lấy đông bổ tây

< cung mệnh là tài tới Quan >( khí số vị ) mệnh làm vũ khúc hóa kị nhập tài chủ dám tốn tiền cho nên thường một Văn Bất Danh hoặc lấy đông bổ tây

< cung mệnh là tài tới Quan > tài làm phi hóa kỵ nhập mệnh [ tài tới Quan ] biểu hiện kiếm tiền vất vả không dễ dàng lại không nhiều tiết kiệm thủ tài dùng tiền thực hà khắc

< cung mệnh là tài tới Quan > tài làm phi hóa kỵ nhập thiên trùng mệnh [ tài tới Quan ] cũng biết cả đời tới tài vận không tốt

< cung mệnh là tài tới Quan > tử làm thái dương hóa kị nhập mệnh biểu tử nữ nhân không biết dự trữ có tiền liền hao phí sẽ không số lượng nhập là ra cả đời lãng phí

< cung mệnh là Quan tới tài > quan sát mệnh chủ sự nghiệp tài chính trạng huống tư kim tài nguyên cập công tác hoặc sự nghiệp đoạt được hoạch lợi nhuận năng lực tới trạng huống

< cung mệnh là Quan tới tài > mệnh làm hóa kị nhập Quan biểu hiện mệnh chủ khiếm sự nghiệp tới trái hội vì sự nghiệp quan tâm

Cho nên đây cách không nên sáng nghiệp nếu đi làm lĩnh lương tối yên ổn thì thuộc cát tượng

< cung mệnh là Quan tới tài > nếu tật làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh [ Quan tới tài ] hồi trùng chủ sự nghiệp không kiếm tiền tiền

< cung mệnh là Quan tới tài > sinh kỵ nhập là [ bại sự sát ] sự nghiệp tất có tỏa bại nhân duyên không được tốt làm việc khá là không thuận

Nhưng thà … hơn bị thua không mong nợ nhân tình hữu đức tính không thương nhân

< cung mệnh là Quan tới tài > mệnh làm hóa kị nhập Quan tỏ vẻ kinh doanh sự nghiệp sở đầu nhập vốn cổ phần hao hết sau khi mới có quay đầu xe lại

Chủ có kính nghiệp chủ động tinh thần có trách nhiệm cảm giác chủ động lao lục dùng lực công tác

Nhưng mọi thứ không thuận cả đời nhiều khúc chiết thỉnh thoảng nhập bất phu xuất kinh tế túng quẫn kiếm tiền không đủ khai chi

< cung mệnh là Quan tới tài > mệnh làm hóa kị nhập Quan gặp lộc năm sinh

Ngã cung ( cung mệnh ) phát xạ hóa kị phi nhập ( ngã cung ) gặp lộc năm sinh thật sự trùng phá mà là muốn đi [ tróc lộc ] thuộc cát tượng

Đáng tiếc phùng phá quân tự hóa lộc thành lộc ra là tổn

Mệnh làm hóa kị nhập Quan lộc tượng này mệnh chủ khiếm sự nghiệp tới trái cho nên quan tâm hoặc tập trung kinh doanh sự nghiệp

( đủ đây vận mệnh tốt nhất không nên sáng nghiệp nếu đang lĩnh lương tộc để cầu yên ổn thuộc cát )

Mệnh làm hóa kị nhập Quan mà nô làm hóa kị nhập phu lưỡng kị đối với trùng này là [ củ triền kị ] cũng xưng [ oán thở dài kị ]

(< nô bộc vi phu nhanh > biểu hiện sống đến già sảo đến già )

< cung mệnh là Quan tới tài > can của quan lộc nhập mệnh [ Quan tới tài ] biểu hiện sự nghiệp kinh doanh có thể hoạch lợi nhuận

< cung mệnh là Quan tới tài > bị can của quan kị trùng mệnh chủ cả đời không hay ho vận quá nhiều sự nghiệp không như ý hợp tác sự nghiệp bị cổ đông liên lụy

Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng [ bản mạng ]

Tật làm văn xương hóa kị nhập thiên ( canh tử ) gặp văn xương sinh kỵ song kị trùng [ bản mạng ]

Gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng mệnh người tất có tổn thất

Cung mệnh bị trùng có ngã kỳ tới hiểm ( ngã kỳ thì tử vong )

Tri kỷ ít bên ngoài không thuận bằng hữu giữa không duyên cẩn thận giao tổn bạn bè thương thân hoặc tổn tài

Trùng mệnh < mệnh cung là Quan tới tài > chủ sự nghiệp không kiếm tiền tiền

Khác < cung mệnh là tật tới nô > mệnh bị trùng biểu hiện khá là có ngoài ý muốn nạn tượng như bị chàng các loại

< liền mệnh bàn quan sát theo như [ xem khí ] xem [ Quan lộc cung ] mà luận >

< cung mệnh là Quan tới tài > ( Đinh Hợi ) tọa thái dương lộc năm sinh + tả phụ nguyệt mã

Khả suy ra sự nghiệp tới tư kim thịnh vượng không thiếu

Là đây mệnh lệ tất cần lưu ý thiên di ( tân tị ) cự môn tự hóa lộc sợ tạo thành [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng không duyên cớ lãng phí

Chú ý cung mệnh tọa lộc năm sinh mà thiên di tuyệt không thể có tự hóa

Nếu thiên làm tự hóa lộc đây biểu hiện đây hóa lộc nhập [ cung mệnh ] gặp cung mệnh tới [ lộc năm sinh ] hình thành [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng không duyên cớ lãng phí

< vợ chồng là Quan tới thiên > ( ất dậu ) tọa thiên đồng sinh kỵ địa kiếp kình dương

< vợ chồng là Quan tới thiên > quan sát mệnh chủ chuyện nghiệp bên ngoài hoàn cảnh nhân tố thật xấu mệnh chủ công việc hoặc sự nghiệp năng lực cùng tiềm lực

Hoặc quan sát sự nghiệp bên ngoài phát triển hoạt động quý nhân đấy trợ lực hoặc giao tế tình huống

Thiên đồng sinh kỵ nhập phu [ Quan tới thiên ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài phát triển hoạt động không dễ chịu không quý nhân đấy trợ lực

Hoặc giao tế sẽ có không phối hợp mà thất phúc tình huống

Địa kiếp nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện bên ngoài việc nghiệp dao động dồn dập thường có đột nếu như tới khúc chiết

Kình dương nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài có hình khắc thường bị tiểu nhân xâm phạm mà có bị động đấy cạnh tranh

< cung mệnh là tài tới Quan >

Mệnh làm canh canh thái dương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân sửu ) tọa thái dương sinh quyền

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố hoặc ngân hàng ) mệnh chủ muốn dựa vào phục vụ kiếm tiền tồn tiền ( phùng sinh quyền canh giữ )

Nếu văn khúc hóa kị nhập Huynh [ tài tới điền ] biểu hiện có hành động sai sót thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Mệnh làm vũ khúc hóa lộc nhập tài ( ất dậu ) phùng vũ khúc sinh quyền đây quyền khả hộ lộc cát tượng

Mệnh làm vũ khúc hóa lộc nhập tài ( ất dậu ) biểu hiện thực hội kiếm tiền cũng dám tốn tiền ( vũ khúc tài tinh hóa lộc biểu hiện tiền tài thu vào tốt )

Lưu ý địa không kình dương nhập tài cung thế tất có phí của mà lo lắng

Mệnh làm liêm trinh hóa kị bính nhập [ bản tật ] trùng phá liêm trinh lộc năm sinh song kị trùng [ bản phụ ] văn thư bất lợi không nên đầu tư cổ phiếu

Phá quân tinh hệ ( phá quân Tử Phá Liêm Phá vũ phá ) tọa mệnh cung thất sát tinh hệ ( thất sát liêm sát võ sát tử sát ) tất thủ cung tài bạch

Mệnh chủ ( phá quân ) đối với tiền tài cập vận dụng có nhiều chút cô khắc người khác mà tự lợi ăn hớt đấy khuynh hướng

Sẽ không đào tiền hưởng thụ không…nhất nên hợp ý nói lung tung cổ phiếu hoặc ngoại hối

Thất sát thủ tài bạch nhân thất sát cô khắc tính rất nặng có cô khắc tự thủ cẩn thận chần chừ

Nhân duyên không đủ cáo thải không đổi có tài quyền không mừng bị người chi phối

Mệnh làm hóa kị nhập Quan biểu hiện đối với công tác căng nghiệp chuyện thường tất thân cung đây cách nên dân đi làm không nên tự hành sáng nghiệp kinh doanh

Thìn tuất mệnh chủ “Tử Tướng phản nghịch “Cách là “Quân thần bất nghĩa” lâm thiên la ( thìn ) địa võng ( tuất )

Không nên hợp tác hoặc đầu tư cổ phiếu không khỏe lĩnh lương hoặc hợp tác tranh chấp không ngừng

“Tử Tướng phản nghịch “Cách là “Quân thần bất nghĩa” hãm thiên la ( thìn ) địa võng ( tuất )

Nếu không ngôi sao may mắn trợ giúp thì rơi khó chí lớn khó triển khai cả đời bôn ba là người đủ phản nghịch tính cách tư tưởng ham mê bất ổn định

Phùng sát không nên tiến hành hình chức nên từ thương lượng tự do nghiệp cố vấn hoặc sáng nghiệp doanh sinh là cát không thể đầu tư cổ phiếu

Coi trọng danh vị tranh mặt mũi không chịu thua chỉ có hư danh không thực quyền thường bất mãn sự thật ái hát trái lại điều công tác thất bại

Thường nghĩ hắn núi cao xử sự nghiệp khó thành lục thân duyên gầy ở nhà không lành nên xuất ngoại phát triển hoặc tự tạo ra nghiệp tự do nghiệp

Không nên hợp tác hoặc đầu tư cổ phiếu không khỏe lĩnh lương hoặc hợp tác tranh chấp không ngừng

Cung mệnh thìn tuất Liêm Phủ đối với thất sát tới tổ hợp phối ngẫu bận rộn ( dần thân phá quân nhập phu )

Vợ chồng đều không nên tiến hành hợp ý hành vi ( thả mua ki trương cổ phiếu cũng hội phí của tổn thất )

Không nên lấy hợp ý mạo hiểm để ý tài

Đại nạn năm xưa phùng không kiếp tất chủ phí của kinh doanh người sợ thiếu tiền sòng bạc tất thâu không thể tham đổ

Cung mệnh đại hạn can ất thiên cơ hóa lộc nhập bản mạng gặp thiên cơ sinh kỵ lộc kị giao chiến [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

Bản hạn không tốt phàm là nên thấp điều tránh cho trương dương khoách sung mãn nếu không tất bại

Phụ củng văn tinh cách văn xương ở cung mệnh, có tả phụ củng chiếu kiếm tiền để ý tài có thể ổn ôm ổn đánh không mù quáng theo đầu tư

Dùng tiền có tiết chế nhu tiền thường xuyên nên viện trợ tiền tài không ngu

Lợi nhuận năng lực tới trạng huống

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button