Tử vi

Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: kim tứ cục tới bạch lạp kim

Nghĩa gốc

 
Bạch lạp kim là khoáng bên trong kim, kim khí mới vừa rồi hình thành, chưa cứng lợi nhuận.

 
Bạch lạp kim là chì dương đấy hợp kim, có thể hãn tiếp chư kim chúc, hoặc đồ với oa ấm các loại trong vòng mặt, để ngừa tú hao mòn, cũng danh hạn thuốc.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: kim tứ cục tới bạch lạp kim

 
Bạch lạp kim như khoáng trong núi chưa cân nhắc tới ngọc thạch, “Giao dừng nhật nguyệt ánh sáng, ngưng tụ âm dương khí “, cho nên “Hình rõ ràng thể sạch “, nãi Kim chi chính sắc, màu gốc.

 
Đặc tính

Thô ráp không tinh trí, chất phác tính chưa định, cho nên tư tưởng hồn nhiên, cá tính sang sảng.

Hình rõ ràng thể sạch, tư chất trí tuệ, bản tính thanh minh.

Nhân hệ nguyên chất, còn thiếu cân nhắc, lịch lãm.

Sợ nhất tuất tử mình xấu Phích Lịch Hỏa, tuất ngọ kỷ mùi bầu trời hỏa, bính dần Đinh Mão trong lò hỏa.

 
Đề nghị

 
Giữ gìn bản tính tới chất phác, thả giỏi dùng bản tính khuyên người; nhưng đối với thế sự muốn nhiều lịch lãm, lại không thể nóng vội hoặc thang cánh tay đứng máy.

 
Lời răn là:

Muốn làm tinh binh mỹ ngọc nhân phẩm, lập minh ước hợp tung trong liệt hỏa rèn đến.

Nghĩ lập bóc địa vén ngày công lao sự nghiệp, cần hướng miếng băng mỏng bên trên che quá.

 
Hành vận

 
Bản mạng bạch lạp kim giả, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh canh thìn ( dương cục )

Bốn tuổi tới hai mươi ba tuổi đi bạch lạp kim.

Hai mươi bốn tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi dương liễu mộc.

Bốn mươi bốn tuổi tới 63 tuổi đi giếng nước suối.

64 tuổi tới 83 tuổi đi phòng bỏ đất lên.

 
Cung mệnh tân tị ( âm cục )

Bốn tuổi tới mười ba tuổi đi bạch lạp kim.

14 tuổi tới ba mươi ba tuổi đi dương liễu mộc.

Ba mươi bốn tuổi tới năm mươi ba tuổi đi giếng nước suối.

Năm mươi bốn tuổi tới 73 tuổi đi phòng bỏ đất lên.

 
Các vận biến hóa

Dương liễu mộc: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Chủ thất bại nho nhỏ, nữ mệnh chú ý sẩy thai, sanh non việc.

Giếng nước suối: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Chủ như ý, riêng chỉ chịu thưởng thức người trọng dụng, thân mình vô “Mao Toại tự đề cử mình” tới dũng thái độ.

Phòng bỏ đất lên: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ trôi chảy, bạch lạp kim lịch lãm thành nhất định hình nhân cách, mặc dù vẫn có lòng thương người, nhưng cố chấp, yếu ớt.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh canh thìn ( dương cục )

Bốn tuổi tới mười ba tuổi đi bạch lạp kim.

14 tuổi tới ba mươi ba tuổi đi đầu tường thổ.

Ba mươi bốn tuổi tới năm mươi ba tuổi đi Phích Lịch Hỏa.

Năm mươi bốn tuổi tới 73 tuổi đi phòng bỏ đất lên.

 
Cung mệnh tân tị ( âm cục )

Bốn tuổi tới hai mươi ba tuổi đi bạch lạp kim.

Hai mươi bốn tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi đầu tường thổ.

Bốn mươi bốn tuổi tới 63 tuổi đi Phích Lịch Hỏa.

64 tuổi tới 83 tuổi đi phòng bỏ đất lên.

 
Các vận biến hóa

Đầu tường thổ: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ trôi chảy, nên mình khống chế, đừng sinh ra cao ngạo hoặc vênh váo tự đắc tới hiện tượng, miễn cho tiếp theo vận biến đổi lớn, khó có thể chịu đựng.

Phích Lịch Hỏa: vi cung khắc cục nguy ngập. Chủ hoành thành hoành bại, chú ý đột xảy ra ngoài ý muốn đấy thành công, phía sau ẩn phục đấy nguy cơ, nhường ngài có khó lòng phòng bị tình hình. Cần đặc biệt lưu ý, bạch lạp kim tối kỵ Phích Lịch Hỏa.

Phòng bỏ đất lên: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ trôi chảy, bạch lạp kim lịch lãm thành nhất định hình nhân cách, mặc dù vẫn có lòng thương người, nhưng cố chấp, yếu ớt.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: kim tứ cục tới bạch lạp kim

Nghĩa gốc

 
Bạch lạp kim là khoáng bên trong kim, kim khí mới vừa rồi hình thành, chưa cứng lợi nhuận.

 
Bạch lạp kim là chì dương đấy hợp kim, có thể hãn tiếp chư kim chúc, hoặc đồ với oa ấm các loại trong vòng mặt, để ngừa tú hao mòn, cũng danh hạn thuốc.

 
Bạch lạp kim như khoáng trong núi chưa cân nhắc tới ngọc thạch, “Giao dừng nhật nguyệt ánh sáng, ngưng tụ âm dương khí “, cho nên “Hình rõ ràng thể sạch “, nãi Kim chi chính sắc, màu gốc.

 
Đặc tính

Thô ráp không tinh trí, chất phác tính chưa định, cho nên tư tưởng hồn nhiên, cá tính sang sảng.

Hình rõ ràng thể sạch, tư chất trí tuệ, bản tính thanh minh.

Nhân hệ nguyên chất, còn thiếu cân nhắc, lịch lãm.

Sợ nhất tuất tử mình xấu Phích Lịch Hỏa, tuất ngọ kỷ mùi bầu trời hỏa, bính dần Đinh Mão trong lò hỏa.

 
Đề nghị

 
Giữ gìn bản tính tới chất phác, thả giỏi dùng bản tính khuyên người; nhưng đối với thế sự muốn nhiều lịch lãm, lại không thể nóng vội hoặc thang cánh tay đứng máy.

 
Lời răn là:

Muốn làm tinh binh mỹ ngọc nhân phẩm, lập minh ước hợp tung trong liệt hỏa rèn đến.

Nghĩ lập bóc địa vén ngày công lao sự nghiệp, cần hướng miếng băng mỏng bên trên che quá.

 
Hành vận

 
Bản mạng bạch lạp kim giả, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh canh thìn ( dương cục )

Bốn tuổi tới hai mươi ba tuổi đi bạch lạp kim.

Hai mươi bốn tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi dương liễu mộc.

Bốn mươi bốn tuổi tới 63 tuổi đi giếng nước suối.

64 tuổi tới 83 tuổi đi phòng bỏ đất lên.

 
Cung mệnh tân tị ( âm cục )

Bốn tuổi tới mười ba tuổi đi bạch lạp kim.

14 tuổi tới ba mươi ba tuổi đi dương liễu mộc.

Ba mươi bốn tuổi tới năm mươi ba tuổi đi giếng nước suối.

Năm mươi bốn tuổi tới 73 tuổi đi phòng bỏ đất lên.

 
Các vận biến hóa

Dương liễu mộc: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Chủ thất bại nho nhỏ, nữ mệnh chú ý sẩy thai, sanh non việc.

Giếng nước suối: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Chủ như ý, riêng chỉ chịu thưởng thức người trọng dụng, thân mình vô “Mao Toại tự đề cử mình” tới dũng thái độ.

Phòng bỏ đất lên: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ trôi chảy, bạch lạp kim lịch lãm thành nhất định hình nhân cách, mặc dù vẫn có lòng thương người, nhưng cố chấp, yếu ớt.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh canh thìn ( dương cục )

Bốn tuổi tới mười ba tuổi đi bạch lạp kim.

14 tuổi tới ba mươi ba tuổi đi đầu tường thổ.

Ba mươi bốn tuổi tới năm mươi ba tuổi đi Phích Lịch Hỏa.

Năm mươi bốn tuổi tới 73 tuổi đi phòng bỏ đất lên.

 
Cung mệnh tân tị ( âm cục )

Bốn tuổi tới hai mươi ba tuổi đi bạch lạp kim.

Hai mươi bốn tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi đầu tường thổ.

Bốn mươi bốn tuổi tới 63 tuổi đi Phích Lịch Hỏa.

64 tuổi tới 83 tuổi đi phòng bỏ đất lên.

 
Các vận biến hóa

Đầu tường thổ: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ trôi chảy, nên mình khống chế, đừng sinh ra cao ngạo hoặc vênh váo tự đắc tới hiện tượng, miễn cho tiếp theo vận biến đổi lớn, khó có thể chịu đựng.

Phích Lịch Hỏa: vi cung khắc cục nguy ngập. Chủ hoành thành hoành bại, chú ý đột xảy ra ngoài ý muốn đấy thành công, phía sau ẩn phục đấy nguy cơ, nhường ngài có khó lòng phòng bị tình hình. Cần đặc biệt lưu ý, bạch lạp kim tối kỵ Phích Lịch Hỏa.

Phòng bỏ đất lên: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ trôi chảy, bạch lạp kim lịch lãm thành nhất định hình nhân cách, mặc dù vẫn có lòng thương người, nhưng cố chấp, yếu ớt.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button