Tử vi

Đầu tư luận đoán từ 2 cung huynh đệ vị quan sát

Đầu tư luận đoán từ 2 cung huynh đệ vị quan sát

Quan sát [ cung huynh đệ ]

< huynh đệ là điền tới tài > quan sát mệnh chủ gia đình tài lực tài khố doanh thiếu hoặc không nhúc nhích sinh đấy giá trị hoặc trạng huống

< huynh đệ là điền tới tài > huynh đệ tọa sinh kỵ gia đình tài nguyên sợ không dễ chịu

Bạn đang xem: Đầu tư luận đoán từ 2 cung huynh đệ vị quan sát

< huynh đệ là điền tới tài > huynh đệ tọa lộc năm sinh mà Huynh làm hóa kị nhập điền

< huynh đệ là điền tới tài > mệnh can lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] biểu hiện quan tâm gia đình tài chính vấn đề là gia đình trả giá

< huynh đệ là điền tới tài > điền can lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] biểu hiện mệnh chủ lấy gia sản đầu nhập gia đình sự nghiệp tới doanh mưu

[ lộc chuyển kị ] Huynh làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( đinh dậu ) gặp thái dương sinh quyền văn khúc sinh khoa hình thành [ quyền khoa kị dây dưa ]

Đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ dù cố gắng doanh mưu nhưng làm nhiều công ít liên lụy gia sản ( trùng [ bản tài ] tổn tài )

< huynh đệ là điền tới tài > điền làm hóa kị nhập Huynh [ điền tới tài ] giai chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự phát sinh

Điền làm tứ hóa ( lộc quyền khoa kị ) nhập huynh đệ hoặc nô bộc nãi chủ ái hư vinh chơi nhạc tâm thần bất định lạc quan trước hoàn cảnh

( tử điền là ngu nhạc cung hoa đào vị trí )

< huynh đệ là điền tới tài > can của quan lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] nói rõ sự nghiệp kiếm tiền đều dùng với gia dụng hoặc trí sản

< huynh đệ là tài tới điền > đưa sự nghiệp tới hoạch lợi nhuận tái đầu nhập sự nghiệp tới phát triển

< huynh đệ là tài tới điền > quan sát mệnh chủ đấy tài khố tài lực ngân hàng gởi ngân hàng tốt xấu trạng huống

Lấy [ cung huynh đệ ] làm tứ hóa quy với bản mạng bàn xem hóa lộc hóa kị rơi với bản mạng bàn đấy cung vị suy luận tới

< huynh đệ là tài tới điền > lộc năm sinh tọa cung biểu hiện ngân hàng có tiền gửi ngân hàng

< huynh đệ là tài tới điền > lộc năm sinh nhập huynh đệ biểu hiện mệnh chủ tiên thiên mang theo có tài khố ( lộc nhập [ tài tới điền ]) mệnh chủ có dự trữ gia dụng không thiếu

< huynh đệ là tài tới điền > nếu tọa sinh kỵ biểu hiện tài khố thiếu tiền hoặc thân mình tiết kiệm

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố ) sinh kỵ nhập Huynh là đời trước đấy khiếm trái kiếp trả nợ cho mượn sau thu không về

< huynh đệ là tài tới điền > ( xem tài khố hoặc ngân hàng ) sinh kỵ nhập huynh đệ biểu hiện tài khố không duyên ( cũng thế nói ngân hàng khó có tiền gửi ngân hàng )

Cung huynh đệ tọa sinh kỵ thả tự hóa kị song kị trùng nô bộc nhất thiết không thể hợp tác đầu tư tất hội trở mặt vô tình

< huynh đệ là tài tới điền > tọa không kiếp biểu hiện tài chính trạng huống phập phồng cực lớn vẫn là hao tổn tài mệnh

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố hoặc ngân hàng ) mệnh can lộc nhập Huynh mệnh chủ muốn dựa vào phục vụ kiếm tiền tồn tiền ( phùng sinh quyền canh giữ )

Nếu văn khúc sinh kỵ nhập Huynh [ tài tới điền ] biểu hiện có hành động sai sót thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

< huynh đệ là tài tới điền > mệnh làm hóa kị nhập huynh đệ [ trùng ra ] biểu hiện cả đời hội có một lần đại tổn tài

Khả dự đoán mệnh chủ cả đời hội nhân sinh ý hợp tác đảm bảo dựng hội vay mượn các loại vấn đề tổn thất lớn tài

< huynh đệ là tài tới điền > ( tư kim tuần chuyển nhỏ tài khố ) Huynh làm hóa lộc nhập tật ách vị trí biểu hiện giúp hắn nhân kiếm tiền

Hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội ) cho nên không nên cùng hội hoặc tá tiền cho người khác

< huynh đệ là tài tới điền > Huynh làm hóa kị nhập nô trái lại trùng huynh đệ trùng tài khố biểu hiện tiền tài tốn ở bằng hữu trên người

< huynh đệ là tài tới điền > nếu Huynh làm hóa kị nhập phụ trùng tật biểu hiện huynh đệ tới ngân hàng không còn khoản giống < tật ách là Huynh tới tài >

< huynh đệ là tài tới điền > Huynh làm hóa lộc nhập mệnh mà Huynh làm hóa kị nhập phúc trùng tài đây hóa tượng [ huynh nô cướp của ] giống

Huynh lộc nhập mệnh mà Huynh kị trùng tài nói rõ mệnh chủ cùng huynh đệ hưởng phúc lại tiêu hết gởi ngân hàng giống

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thái âm hóa kị nhập Huynh thuộc trong giao dịch chu chuyển tính tiền tài hoặc biểu hiện hiện tiền không đủ có thải khoản tan ra tư đấy hành vi

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thái âm hóa kị nhập Huynh khác biểu hiện tiền tài từ huynh đệ xử bắt được cố hữu dính dáng không rõ hiện tượng

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thiên cơ hóa lộc nhập Huynh ( tài nhập tài tới khố ) biểu hiện đối với chính mình khẳng khái nhưng đối với người khác keo kiệt

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm hóa lộc nhập Huynh [ tài tới khố ] biểu hiện đối với chính mình khẳng khái nhưng đối với người khác keo kiệt

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm hóa kị nhập Huynh là dương nhập dương biểu hiện hiện tiền thiếu có tan ra tư thải khoản chuyến đi là

< huynh đệ là tài tới điền > nô làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện bằng hữu chạy tới tổn tài đối với ta không có lợi nhuận

< huynh đệ là tài tới điền > nô làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện chúng sinh bằng hữu chạy tới tổn tài đối với ta không có lợi nhuận

< huynh đệ là tài tới điền > nô bộc dạ nhập tới kị ( nô làm phi hóa kỵ nhập Huynh ) biểu hiện đối với mệnh chủ bất lợi nô bộc ( chúng sinh ) đến tổn tài

( huynh đệ là tha cung ) bằng hữu thuộc hạ sẽ không trợ giúp mệnh chủ ngược lại có tổn

Nếu huynh đệ tọa sinh kỵ thì đáng quay về nô xử biến thành nô tới nghịch thủy kị bằng hữu vì tư lợi ( kiếp trước khiếm trái )

< huynh đệ là tài tới điền > văn xương hóa kị hoặc tự hóa kị nhập Huynh biểu hiện e rằng có giữ gìn đơn ra vấn đề

Hoặc bởi vì tư kim không đủ mà tu lấy trái khoán hoặc giữ gìn đơn thải khoản mà lo lắng

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố ) sinh kỵ nhập hoặc tự hóa kị biểu hiện là đời trước đấy khiếm trái kiếp trả nợ cho mượn sau thu không về

< huynh đệ là tài tới điền > song kị trùng bản Huynh [ tài tới điền ] chịu trùng biểu hiện tài khố bị trùng phá mệnh chủ dễ bị tổn tài

< huynh đệ là tài tới điền > thả < huynh đệ là nô tới thiên > thả nô làm văn xương hóa kị nhập Huynh ( ất chưa ) từ trùng nô

Nói rõ tại ngoại giao bạn bè ( chúng sinh ) e rằng sẽ tổn cập tự thân tới tài khố ( tổn tài ý )

< huynh đệ là tài tới điền > [ tài tới điền ] hóa lộc nhập tật ách vị trí biểu hiện giúp hắn nhân kiếm tiền hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội )

Can của quan vũ khúc hóa lộc nhập Huynh ( bính tuất ) phùng vũ khúc sinh quyền

< huynh đệ là tài tới điền > can của quan lộc nhập Huynh phùng tham lang sinh quyền biểu hiện sự nghiệp gốc rể chất hoạch lợi nhuận nhiều

Lộc chiếu [ bản nô ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ đối với chúng mọc lợi nhuận

< huynh đệ là điền tới tài > can của quan lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] nói rõ sự nghiệp kiếm tiền đều dùng với gia dụng hoặc trí sản

< huynh đệ là tài tới điền > can của quan lộc nhập Huynh biểu hiện đưa sự nghiệp tới hoạch lợi nhuận tái đầu nhập sự nghiệp tới phát triển

< huynh đệ là tài tới điền > phúc làm phi hóa kỵ nhập nô trùng Huynh tức nói rõ khố phá không tài đâu có thành tựu

Nếu tọa sinh kỵ ( trùng [ nô bộc ]) lưu ý [ tử tới tài ]( tức đầu tư đấy tài bị trùng khẳng định bỏ cho tư bất lợi ( tổn tài )

Sinh kỵ nhập lục thân cung biểu hiện cùng đáng lục thân giữa tới tiền vàng lui tới phần lớn là một đi không trở lại có ra không nhập thậm chí sinh sản tranh chấp

Khiếm huynh đệ trái chính mình tái cùng vây cũng muốn giúp người nên cố hết sức tránh cho

Sinh kỵ nhập huynh đệ < huynh đệ là tài tới điền > ứng lấy bảo thủ nhất phương pháp để ý tài lại không nên trên tay giữ lại nhiều lắm hiện tiền

Hoặc thận thủ tài dấu diếm trắng nguyên tắc để tránh bị cướp tài ( địa kiếp địa không cùng luận )

Huynh làm tham lang hóa lộc nhập tật ( bính tuất ) hóa lộc nhập tật ách vị trí < tật ách là nô tới phúc > chiếu [ nô tới tài ]

Biểu hiện giúp hắn nhân kiếm tiền hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội )

Cho nên không nên cùng hội hoặc tá tiền cho người khác

Lưu ý < huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố hoặc ngân hàng gởi ngân hàng ) nếu tọa sinh kỵ hoặc tự hóa kị khẳng định bất lợi tồn tiền

Hành hạn [ đại huynh ] nếu tọa vũ khúc to lớn hạn tới [ mệnh tài Quan ] cũng không thích phùng can nhâm nếu gặp tới sợ phá lớn tài

Nhất thiết không thể hợp tư ( đầu tư ) thủ phân làm bản nghiệp tài năng không tổn

Thải khoản tan ra tư đấy hành vi

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đầu tư luận đoán từ 2 cung huynh đệ vị quan sát

Đầu tư luận đoán từ 2 cung huynh đệ vị quan sát

Quan sát [ cung huynh đệ ]

< huynh đệ là điền tới tài > quan sát mệnh chủ gia đình tài lực tài khố doanh thiếu hoặc không nhúc nhích sinh đấy giá trị hoặc trạng huống

< huynh đệ là điền tới tài > huynh đệ tọa sinh kỵ gia đình tài nguyên sợ không dễ chịu

< huynh đệ là điền tới tài > huynh đệ tọa lộc năm sinh mà Huynh làm hóa kị nhập điền

< huynh đệ là điền tới tài > mệnh can lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] biểu hiện quan tâm gia đình tài chính vấn đề là gia đình trả giá

< huynh đệ là điền tới tài > điền can lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] biểu hiện mệnh chủ lấy gia sản đầu nhập gia đình sự nghiệp tới doanh mưu

[ lộc chuyển kị ] Huynh làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( đinh dậu ) gặp thái dương sinh quyền văn khúc sinh khoa hình thành [ quyền khoa kị dây dưa ]

Đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ dù cố gắng doanh mưu nhưng làm nhiều công ít liên lụy gia sản ( trùng [ bản tài ] tổn tài )

< huynh đệ là điền tới tài > điền làm hóa kị nhập Huynh [ điền tới tài ] giai chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự phát sinh

Điền làm tứ hóa ( lộc quyền khoa kị ) nhập huynh đệ hoặc nô bộc nãi chủ ái hư vinh chơi nhạc tâm thần bất định lạc quan trước hoàn cảnh

( tử điền là ngu nhạc cung hoa đào vị trí )

< huynh đệ là điền tới tài > can của quan lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] nói rõ sự nghiệp kiếm tiền đều dùng với gia dụng hoặc trí sản

< huynh đệ là tài tới điền > đưa sự nghiệp tới hoạch lợi nhuận tái đầu nhập sự nghiệp tới phát triển

< huynh đệ là tài tới điền > quan sát mệnh chủ đấy tài khố tài lực ngân hàng gởi ngân hàng tốt xấu trạng huống

Lấy [ cung huynh đệ ] làm tứ hóa quy với bản mạng bàn xem hóa lộc hóa kị rơi với bản mạng bàn đấy cung vị suy luận tới

< huynh đệ là tài tới điền > lộc năm sinh tọa cung biểu hiện ngân hàng có tiền gửi ngân hàng

< huynh đệ là tài tới điền > lộc năm sinh nhập huynh đệ biểu hiện mệnh chủ tiên thiên mang theo có tài khố ( lộc nhập [ tài tới điền ]) mệnh chủ có dự trữ gia dụng không thiếu

< huynh đệ là tài tới điền > nếu tọa sinh kỵ biểu hiện tài khố thiếu tiền hoặc thân mình tiết kiệm

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố ) sinh kỵ nhập Huynh là đời trước đấy khiếm trái kiếp trả nợ cho mượn sau thu không về

< huynh đệ là tài tới điền > ( xem tài khố hoặc ngân hàng ) sinh kỵ nhập huynh đệ biểu hiện tài khố không duyên ( cũng thế nói ngân hàng khó có tiền gửi ngân hàng )

Cung huynh đệ tọa sinh kỵ thả tự hóa kị song kị trùng nô bộc nhất thiết không thể hợp tác đầu tư tất hội trở mặt vô tình

< huynh đệ là tài tới điền > tọa không kiếp biểu hiện tài chính trạng huống phập phồng cực lớn vẫn là hao tổn tài mệnh

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố hoặc ngân hàng ) mệnh can lộc nhập Huynh mệnh chủ muốn dựa vào phục vụ kiếm tiền tồn tiền ( phùng sinh quyền canh giữ )

Nếu văn khúc sinh kỵ nhập Huynh [ tài tới điền ] biểu hiện có hành động sai sót thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

< huynh đệ là tài tới điền > mệnh làm hóa kị nhập huynh đệ [ trùng ra ] biểu hiện cả đời hội có một lần đại tổn tài

Khả dự đoán mệnh chủ cả đời hội nhân sinh ý hợp tác đảm bảo dựng hội vay mượn các loại vấn đề tổn thất lớn tài

< huynh đệ là tài tới điền > ( tư kim tuần chuyển nhỏ tài khố ) Huynh làm hóa lộc nhập tật ách vị trí biểu hiện giúp hắn nhân kiếm tiền

Hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội ) cho nên không nên cùng hội hoặc tá tiền cho người khác

< huynh đệ là tài tới điền > Huynh làm hóa kị nhập nô trái lại trùng huynh đệ trùng tài khố biểu hiện tiền tài tốn ở bằng hữu trên người

< huynh đệ là tài tới điền > nếu Huynh làm hóa kị nhập phụ trùng tật biểu hiện huynh đệ tới ngân hàng không còn khoản giống < tật ách là Huynh tới tài >

< huynh đệ là tài tới điền > Huynh làm hóa lộc nhập mệnh mà Huynh làm hóa kị nhập phúc trùng tài đây hóa tượng [ huynh nô cướp của ] giống

Huynh lộc nhập mệnh mà Huynh kị trùng tài nói rõ mệnh chủ cùng huynh đệ hưởng phúc lại tiêu hết gởi ngân hàng giống

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thái âm hóa kị nhập Huynh thuộc trong giao dịch chu chuyển tính tiền tài hoặc biểu hiện hiện tiền không đủ có thải khoản tan ra tư đấy hành vi

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thái âm hóa kị nhập Huynh khác biểu hiện tiền tài từ huynh đệ xử bắt được cố hữu dính dáng không rõ hiện tượng

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thiên cơ hóa lộc nhập Huynh ( tài nhập tài tới khố ) biểu hiện đối với chính mình khẳng khái nhưng đối với người khác keo kiệt

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm hóa lộc nhập Huynh [ tài tới khố ] biểu hiện đối với chính mình khẳng khái nhưng đối với người khác keo kiệt

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm hóa kị nhập Huynh là dương nhập dương biểu hiện hiện tiền thiếu có tan ra tư thải khoản chuyến đi là

< huynh đệ là tài tới điền > nô làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện bằng hữu chạy tới tổn tài đối với ta không có lợi nhuận

< huynh đệ là tài tới điền > nô làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện chúng sinh bằng hữu chạy tới tổn tài đối với ta không có lợi nhuận

< huynh đệ là tài tới điền > nô bộc dạ nhập tới kị ( nô làm phi hóa kỵ nhập Huynh ) biểu hiện đối với mệnh chủ bất lợi nô bộc ( chúng sinh ) đến tổn tài

( huynh đệ là tha cung ) bằng hữu thuộc hạ sẽ không trợ giúp mệnh chủ ngược lại có tổn

Nếu huynh đệ tọa sinh kỵ thì đáng quay về nô xử biến thành nô tới nghịch thủy kị bằng hữu vì tư lợi ( kiếp trước khiếm trái )

< huynh đệ là tài tới điền > văn xương hóa kị hoặc tự hóa kị nhập Huynh biểu hiện e rằng có giữ gìn đơn ra vấn đề

Hoặc bởi vì tư kim không đủ mà tu lấy trái khoán hoặc giữ gìn đơn thải khoản mà lo lắng

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố ) sinh kỵ nhập hoặc tự hóa kị biểu hiện là đời trước đấy khiếm trái kiếp trả nợ cho mượn sau thu không về

< huynh đệ là tài tới điền > song kị trùng bản Huynh [ tài tới điền ] chịu trùng biểu hiện tài khố bị trùng phá mệnh chủ dễ bị tổn tài

< huynh đệ là tài tới điền > thả < huynh đệ là nô tới thiên > thả nô làm văn xương hóa kị nhập Huynh ( ất chưa ) từ trùng nô

Nói rõ tại ngoại giao bạn bè ( chúng sinh ) e rằng sẽ tổn cập tự thân tới tài khố ( tổn tài ý )

< huynh đệ là tài tới điền > [ tài tới điền ] hóa lộc nhập tật ách vị trí biểu hiện giúp hắn nhân kiếm tiền hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội )

Can của quan vũ khúc hóa lộc nhập Huynh ( bính tuất ) phùng vũ khúc sinh quyền

< huynh đệ là tài tới điền > can của quan lộc nhập Huynh phùng tham lang sinh quyền biểu hiện sự nghiệp gốc rể chất hoạch lợi nhuận nhiều

Lộc chiếu [ bản nô ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ đối với chúng mọc lợi nhuận

< huynh đệ là điền tới tài > can của quan lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] nói rõ sự nghiệp kiếm tiền đều dùng với gia dụng hoặc trí sản

< huynh đệ là tài tới điền > can của quan lộc nhập Huynh biểu hiện đưa sự nghiệp tới hoạch lợi nhuận tái đầu nhập sự nghiệp tới phát triển

< huynh đệ là tài tới điền > phúc làm phi hóa kỵ nhập nô trùng Huynh tức nói rõ khố phá không tài đâu có thành tựu

Nếu tọa sinh kỵ ( trùng [ nô bộc ]) lưu ý [ tử tới tài ]( tức đầu tư đấy tài bị trùng khẳng định bỏ cho tư bất lợi ( tổn tài )

Sinh kỵ nhập lục thân cung biểu hiện cùng đáng lục thân giữa tới tiền vàng lui tới phần lớn là một đi không trở lại có ra không nhập thậm chí sinh sản tranh chấp

Khiếm huynh đệ trái chính mình tái cùng vây cũng muốn giúp người nên cố hết sức tránh cho

Sinh kỵ nhập huynh đệ < huynh đệ là tài tới điền > ứng lấy bảo thủ nhất phương pháp để ý tài lại không nên trên tay giữ lại nhiều lắm hiện tiền

Hoặc thận thủ tài dấu diếm trắng nguyên tắc để tránh bị cướp tài ( địa kiếp địa không cùng luận )

Huynh làm tham lang hóa lộc nhập tật ( bính tuất ) hóa lộc nhập tật ách vị trí < tật ách là nô tới phúc > chiếu [ nô tới tài ]

Biểu hiện giúp hắn nhân kiếm tiền hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội )

Cho nên không nên cùng hội hoặc tá tiền cho người khác

Lưu ý < huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố hoặc ngân hàng gởi ngân hàng ) nếu tọa sinh kỵ hoặc tự hóa kị khẳng định bất lợi tồn tiền

Hành hạn [ đại huynh ] nếu tọa vũ khúc to lớn hạn tới [ mệnh tài Quan ] cũng không thích phùng can nhâm nếu gặp tới sợ phá lớn tài

Nhất thiết không thể hợp tư ( đầu tư ) thủ phân làm bản nghiệp tài năng không tổn

Thải khoản tan ra tư đấy hành vi

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button