Tử vi

Luận tổng quan Phá Quân thủ mệnh ( Phần 2 )

Phá Quân thủ Mệnh tại các cung độ

Phá Quân là ngôi sao dễ mang tính cô độc, sao này chứa khí Sát nên khi gặp thêm Sát Tinh gia tăng tính chất cô quả. Phá Quân độc tọa tại cung Tí Ngọ là vị trí đắc lợi của sao này nhưng khuyết điểm trên không thể khắc phục.

“PHÁ TOẠ KHẢM LY CÔ THÂN ĐỘC ẢNH BẬT KÌNH TOẠ CỦNG DỰ THỦ DANH GIA”.

Bạn đang xem: Luận tổng quan Phá Quân thủ mệnh ( Phần 2 )

Phá Quân tọa Khảm Ly tức ở cung Tí Ngọ là cách cô độc, nếu được Hữu Bật Kình Dương giao hội là người làm nên danh giá. Bộ Sát Phá Tham nếu đắc cách cần thiết chứa lòng nhân, cách Phá Quân cư Tí Ngọ tượng là quân tử đắc cách có thể được ủng hộ hay kính trọng nhưng bản tính ưa thích sự tĩnh lặng một mình. Do tính Sát của hai sao Sát Phá mà mang tính Cô, tuy nhiên không luận đây là tính chất xấu, cách này không ảnh hưởng tới sự thành công.

“PHÁ, TOẠ LY CẨU THÂN VI MIỄN, PHÙNG LỘC DƯƠNG NĂNG GIẢI XƯỚNG CUỒNG”.

Phá Quân cư tại Ngọ nếu bất hợp cách thường không cẩn thận, cuồng ngôn mà gây ra tai họa. Gặp Kình Hóa Lộc có thể giải được cách này. Một số trường hợp luận Lộc Tồn là sai lầm vì Lộc Tồn rất kỵ Phá Quân gia tăng khuyết điểm cho cách cục. Phá Quân có tính chất thị phi, mang hướng chia rẽ.

“PHÁ PHÙNG HÌNH KỴ HUYNH HƯƠNG ANH EM BẬT THUẬN NHỮNG ĐƯỜNG TỤNG TRANH “.

Phá Quân cư Bào gặp bộ Hình Kỵ là cách mâu thuẫn giữa huynh đệ gây nên rối loạn, Phá Quân xấu khó nhất trí mà mang tính phá tan. Lộc Tồn chủ hội họp, Phá Quân chủ chia rẽ. Phá Quân khi hãm là cách dối trá, lừa lọc, tiểu nhân ưa thực hiện tham vọng bata chính của Tham Lang.

“PHÁ QUÂN HẢM, CỰ ĐỒNG HƯƠNG THUỶ CHUNG TÁC TRÁC”.

Cách Phá Quân ngộ Sát Kỵ hay cách Cự Đồng hãm là cách lộng ngôn, ưa ăn nói lời sai sự thật để mang lợi ích cho bản thân. Do Phá Quân luôn nằm trong tổ hợp Sát Phá Tham nên tính chất tranh đoạt lớn, bộ sao này thường thực hiện hành vi tốt xấu do Tham Lang chủ kế hoạch, tham muốn gây ra, nếu xấu gặp phải cảnh cướp đoạt trái với đạo đức tức là sao Liêm Trinh. Vì vậy thường luận cách Tử Vũ Liêm hay hơn cách Sát Phá Tham. Phá Quân khi xấu tượng là tiểu nhân thường được luận trong cách cục Phá Quân nhập La Võng.

“PHÁ QUÂN, THÌN, TUẤT NHI NGÔ KHOA, TUẦN CẢI ÁC VI LƯƠNG Ư MẬU QUÝ NHÂN ĐA HOẠNH DANH TÀI”.

Câu này tiền nhân để lại nhưng rất có giá trị. Cách cục Phá Quân ngộ La Võng chủ sự biến hóa cho phù hợp vì Phá Quân có tính động. Phá Quân tại đây nếu xấu là cách bất nhân, bất nghĩa. Phá Quân thường được luận khi nhập Tứ Mộ là cách cục xấu. Phá Quân độc tọa có ý nghĩa hay hơn trường hợp đồng độ vơi bộ Từ Vũ Liêm hình thành cách Tử Phá, Vũ Phá và Liêm Phá. Phá Quân cư 12 cung tối hỉ hóa Lộc hay Quyền đều là cách hay. Phá Quân luôn đối cung với Thiên Tướng, trường hợp Phá Quân cư Thìn Tuất đối cung là cách Tử Tướng mà lý tưởng sự tương trợ, yêu thương nên Phá Quân không nắm chính nghĩa, không có ủng hộ của quần chúng và mang ý nghĩa xấu do gặp La Võng. Nếu có Khoa Tuần tức chủ Phá Quân chia rẽ, phá đúng vị trí bằng hiểu biết, kiến thức. Đối cung Tử Tướng không nắm hoàn toàn chính nghĩa, tuổi Mậu có tứ hóa Tham Nguyệt Bật Cơ tức có bộ Cự Cơ Mão Dậu hóa Kỵ chủ cơ hội hiếm, kỳ lạ cần thiết Phá Quân thay đổi, phá cũ thay mới. Với tuổi Quý có Phá Quân hóa Lộc, bên cung Nhị hợp là Cự Cơ Hoá Quyền, cách Cự Phá có ý nghĩa tốt tranh đấu với Tử Tướng. Nhìn chung với Phá Quân ý nghĩa ban đầu cách Phá Quân độc tọa hay nhất là Phá Quân cư Tí Ngọ.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận tổng quan Phá Quân thủ mệnh ( Phần 2 )

Phá Quân thủ Mệnh tại các cung độ

Phá Quân là ngôi sao dễ mang tính cô độc, sao này chứa khí Sát nên khi gặp thêm Sát Tinh gia tăng tính chất cô quả. Phá Quân độc tọa tại cung Tí Ngọ là vị trí đắc lợi của sao này nhưng khuyết điểm trên không thể khắc phục.

“PHÁ TOẠ KHẢM LY CÔ THÂN ĐỘC ẢNH BẬT KÌNH TOẠ CỦNG DỰ THỦ DANH GIA”.

Phá Quân tọa Khảm Ly tức ở cung Tí Ngọ là cách cô độc, nếu được Hữu Bật Kình Dương giao hội là người làm nên danh giá. Bộ Sát Phá Tham nếu đắc cách cần thiết chứa lòng nhân, cách Phá Quân cư Tí Ngọ tượng là quân tử đắc cách có thể được ủng hộ hay kính trọng nhưng bản tính ưa thích sự tĩnh lặng một mình. Do tính Sát của hai sao Sát Phá mà mang tính Cô, tuy nhiên không luận đây là tính chất xấu, cách này không ảnh hưởng tới sự thành công.

“PHÁ, TOẠ LY CẨU THÂN VI MIỄN, PHÙNG LỘC DƯƠNG NĂNG GIẢI XƯỚNG CUỒNG”.

Phá Quân cư tại Ngọ nếu bất hợp cách thường không cẩn thận, cuồng ngôn mà gây ra tai họa. Gặp Kình Hóa Lộc có thể giải được cách này. Một số trường hợp luận Lộc Tồn là sai lầm vì Lộc Tồn rất kỵ Phá Quân gia tăng khuyết điểm cho cách cục. Phá Quân có tính chất thị phi, mang hướng chia rẽ.

“PHÁ PHÙNG HÌNH KỴ HUYNH HƯƠNG ANH EM BẬT THUẬN NHỮNG ĐƯỜNG TỤNG TRANH “.

Phá Quân cư Bào gặp bộ Hình Kỵ là cách mâu thuẫn giữa huynh đệ gây nên rối loạn, Phá Quân xấu khó nhất trí mà mang tính phá tan. Lộc Tồn chủ hội họp, Phá Quân chủ chia rẽ. Phá Quân khi hãm là cách dối trá, lừa lọc, tiểu nhân ưa thực hiện tham vọng bata chính của Tham Lang.

“PHÁ QUÂN HẢM, CỰ ĐỒNG HƯƠNG THUỶ CHUNG TÁC TRÁC”.

Cách Phá Quân ngộ Sát Kỵ hay cách Cự Đồng hãm là cách lộng ngôn, ưa ăn nói lời sai sự thật để mang lợi ích cho bản thân. Do Phá Quân luôn nằm trong tổ hợp Sát Phá Tham nên tính chất tranh đoạt lớn, bộ sao này thường thực hiện hành vi tốt xấu do Tham Lang chủ kế hoạch, tham muốn gây ra, nếu xấu gặp phải cảnh cướp đoạt trái với đạo đức tức là sao Liêm Trinh. Vì vậy thường luận cách Tử Vũ Liêm hay hơn cách Sát Phá Tham. Phá Quân khi xấu tượng là tiểu nhân thường được luận trong cách cục Phá Quân nhập La Võng.

“PHÁ QUÂN, THÌN, TUẤT NHI NGÔ KHOA, TUẦN CẢI ÁC VI LƯƠNG Ư MẬU QUÝ NHÂN ĐA HOẠNH DANH TÀI”.

Câu này tiền nhân để lại nhưng rất có giá trị. Cách cục Phá Quân ngộ La Võng chủ sự biến hóa cho phù hợp vì Phá Quân có tính động. Phá Quân tại đây nếu xấu là cách bất nhân, bất nghĩa. Phá Quân thường được luận khi nhập Tứ Mộ là cách cục xấu. Phá Quân độc tọa có ý nghĩa hay hơn trường hợp đồng độ vơi bộ Từ Vũ Liêm hình thành cách Tử Phá, Vũ Phá và Liêm Phá. Phá Quân cư 12 cung tối hỉ hóa Lộc hay Quyền đều là cách hay. Phá Quân luôn đối cung với Thiên Tướng, trường hợp Phá Quân cư Thìn Tuất đối cung là cách Tử Tướng mà lý tưởng sự tương trợ, yêu thương nên Phá Quân không nắm chính nghĩa, không có ủng hộ của quần chúng và mang ý nghĩa xấu do gặp La Võng. Nếu có Khoa Tuần tức chủ Phá Quân chia rẽ, phá đúng vị trí bằng hiểu biết, kiến thức. Đối cung Tử Tướng không nắm hoàn toàn chính nghĩa, tuổi Mậu có tứ hóa Tham Nguyệt Bật Cơ tức có bộ Cự Cơ Mão Dậu hóa Kỵ chủ cơ hội hiếm, kỳ lạ cần thiết Phá Quân thay đổi, phá cũ thay mới. Với tuổi Quý có Phá Quân hóa Lộc, bên cung Nhị hợp là Cự Cơ Hoá Quyền, cách Cự Phá có ý nghĩa tốt tranh đấu với Tử Tướng. Nhìn chung với Phá Quân ý nghĩa ban đầu cách Phá Quân độc tọa hay nhất là Phá Quân cư Tí Ngọ.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button