Tử vi

Mười bốn chủ tinh tọa cung phu thê

Chủ tinh tọa cung phu thê linh động lực

 

Tử hơi ngôi sao

Bạn đang xem: Mười bốn chủ tinh tọa cung phu thê

Tử, ngọ cung: phùng tả hữu, đại biểu phối ngẫu có tài hoa phụ trách nhiệm, làm việc có nguyên tắc, có cái tính, xử lý hôn nhân trạng thái đủ lý tính, có thống trị dục vọng.

Không tả hữu hoặc ngôi sao may mắn thì tâm tính quái gở, lòng dạ hẹp hòi, dễ dàng tính toán chi li tính toán, cảm tình lạnh lùng.

Xấu, vị cung: không tả hữu hoặc ngôi sao may mắn, phối ngẫu lấy phá quân nhìn, đối tượng nhất định là người bên ngoài, thả tâm tính phản phúc bị tranh luận.

Dần, thân cung: phần lớn là vui vẻ oan gia, phùng tả hữu xương khúc, có thể giảm nhẹ cuộc sống hôn nhân tới khúc chiết, nữ mệnh ứng xứng tuổi hơi trường tới đối tượng.

Mão, dậu cung: vợ chồng song phương đều có thực lực cập cá tính, phối ngẫu trọng sự thật khuyết thiếu lý tưởng xem, do đó các phương diện ứng nhiều chú ý.

Đối với phối ngẫu phải có ôn tồn cập nịnh nọt tâm thái, hôn nhân mới hội hạnh phúc, không nên tảo hôn.

Thìn, tuất cung: nam mệnh tọa thất sát, nếu như có ngôi sao may mắn, phối ngẫu nhất định hiền huệ, có giúp chồng dạy con chi công.

Nữ mệnh tọa thất sát, có áp đảo phu tinh chi thế, kết hôn muộn.

Tị, hợi cung: vợ chồng song phương đều là nghề nghiệp tính xúc động phái tới điển hình, phối ngẫu đại đô tích cực tiến thủ, có nhiệt tình, cuộc sống hôn nhân tổng không có đồng ý gặp phát sinh, cẩn thận bên thứ ba tham gia.

Không nên tảo hôn, sơ luyến thế tất không thể kết hợp, chỉ có thể lưu chỉ nhớ lại.

Thiên cơ ngôi sao

Tử, ngọ cung: phối ngẫu nhiều thuộc tâm địa thiện lương, nhưng nhiều gấp gáp, thả đa sầu đa cảm, chú ý tranh chấp hoặc hoa đào, ảnh hưởng tình cảm vợ chồng.

Xấu, vị cung: phối ngẫu chi năng lực tài hoa hơi thấp, trong chốc lát phân biệt ngược lại gia tăng cảm tình tới không khí, tuổi tác kém tốt nhất nên sáu tới chín tuế giữa.

Dần, thân cung: đây loại hôn nhân tám chín phần mười hội oán thở dài, không dễ dàng ý hợp tâm đầu, cho nên dễ dàng có bên thứ ba tham gia, bởi vậy đối với một nửa khác yêu cầu không nên quá cao, tài khả tường an vô sự.

Mão, dậu cung: dễ dàng lãnh đạm phối ngẫu cảm giác tình, hôn nhân bên trên miệng lưỡi thị phi khó để tránh cho, vợ chồng không nên cộng sự.

Tránh cho mỗi ngày trường tư thủ, giảm thiểu ý kiến bên trên tới xung đột, cũng không cần rất tính toán chi li tính toán.

Thìn, tuất cung: phối ngẫu nhiều thuộc tài hoa nhiều, gia sự liệu lý ngay ngắn có điều, thuộc đa tình mầm móng, cho nên tảo hôn, tuổi tác nên gần là tốt, chú ý khỏe mạnh.

Tị, hợi cung: chung sống sẽ có phi, hôn nhân hơn phân nửa không phối hợp, phối ngẫu nên có văn võ cùng kiêm công việc, tinh lực phải phát huy về công tác.

Mình cũng ứng nhiều kiềm chế chính mình, không thể đa quái lỗi phối ngẫu không phải.

Rất dương ngôi sao

Tử, ngọ cung: thuộc hoa đào hoặc dâm bôn cách, chủ nhiều tình cảm mình bất trung, cho nên phải trước sửa tâm dưỡng tính.

Xấu, vị cung: hôn nhân hơn phân nửa có một lúc thấp khí áp, cho nên ứng nhiều thể lượng thiên liền, mang theo sát chủ hôn nhân có bên thứ ba tham gia, nên nhiều bồi dưỡng chân tình.

Dần, thân cung: phối ngẫu hiền rõ ràng có khả năng, có thành tựu có trợ lực lực, làm việc có điều để ý, khó tránh có chút chuyên chế, lẫn nhau dễ dàng tha thứ phải biết tường an vô sự.

Mão, dậu cung: phải biết là lý tưởng nhất cung phu thê tổ hợp, nam mệnh được hiền thê, nữ mệnh có cái hảo trượng phu, bất quá quá tảo hôn cũng không tốt.

Thìn, tuất cung: thuộc ổn hạng nặng hôn nhân, nam mệnh chủ cá nhân đối với sự nghiệp thực phụ trách, nữ mệnh thì hiền thục đoan trang.

Tị, hợi cung: chung sống sẽ có phi, hôn nhân hơn phân nửa không phối hợp, phối ngẫu nên có văn võ cùng kiêm công việc, tinh lực phải phát huy về công tác.

Mình cũng ứng nhiều kiềm chế chính mình, không thể đa quái lỗi phối ngẫu không phải.

Võ khúc ngôi sao

Tử, ngọ cung: có cứng chọi cứng hiện tượng, hôn nhân tình lúc nhiều vân ngẫu trận mưa, phối ngẫu sự nghiệp đặt nặng tâm vào, chủ quan ý thức mãnh liệt, đối với tiền tài truy đuổi dục khá là cường.

Tốt nhất không nên cộng sự, thê ngôi sao không tốt đầu bếp sự.

Xấu, vị cung: hôn nhân vãn thành, sau hôn nhân có bảy năm tới dưỡng, sự nghiệp thành công sau hôn nhân mới hội mĩ mãn.

Phối ngẫu có năng lực có tài hoa, nhưng cá tính lại kẻ khác không dám lãnh giáo.

Dần, thân cung: thất sát ngôi sao tọa mệnh, bình thường cá tính khá là cường, tương đối chủ quan, nếu như có thể cho nhau phối hợp, là thuộc trên sự nghiệp chuyện tốt nhóm bạn.

Mão, dậu cung: là chính cống đấy già ngoan vững chắc, nhân sinh lữ trình đời sống tinh thần pha khó được Đạo An thích.

Cuộc sống hôn nhân khá là khó viên mãn, phối ngẫu hết sức tuyển chọn nông thôn đạo đức hàm dưỡng khá là sâu, bản tính khá là thiện lương cái là nên, kết hôn muộn khá là tốt.

Thìn, tuất cung: phối ngẫu cá tính khá là cường, có năng lực, dù có chút quái gở, nhưng đối với gia đình có trợ lực lực.

Hội nhân phu hoặc thê hiển quý, hơn nữa vị tất hội thỏa mãn, tranh phi cũng có, trước hôn nhân giao hữu luyến ái cũng tu có một đoạn khúc chiết.

Tị, hợi cung: độ lượng khá là khoan có thể dung nhẫn, làm việc năng lực tích cực, nhưng hơi gấp gáp.

Sơ luyến là không thể kết hợp, nếu không chia tay gặp dịp lớn, phối ngẫu đấy tuyển chọn nên trọng yên ổn hình cái là tốt, thả là người bên ngoài.

Thiên cùng ngôi sao

Tử, ngọ cung: tổ hợp không tệ, vợ chồng cũng có thể chia xẻ này vinh, phối ngẫu đoan trang hiền thục có phúc khí, người ngoài hòa ái dễ thân.

Nữ mệnh phu ngôi sao có thể chọn tuổi khá là người sống thọ, đối tượng nên trên trung bình xã hội giai tằng nhân sĩ, chú ý bên thứ ba tham gia.

Xấu, vị cung: đối với hôn nhân xử lý là có bài bản hẳn hoi đấy, vợ chồng giai ứng nhiều tu chân nghiệp, phương có thể tránh khỏi võ mồm thị phi, như tổ hợp không được tốt, nhiều nhất gia đình vấn đề.

Dần, thân cung: có ngắn ngủi chia ly dù khá là tốt, nhưng là dễ dàng có trong tình cảm gặp ở ngoài dấu hiệu.

Nam mệnh tọa thái dương, là điển hình hiền thê hình tổ hợp, nhưng không nên hoa đào cập sát tinh tụ tập.

Mão, dậu cung: phối ngẫu hơn phân nửa hội hưởng thụ, làm việc khiếm tích cực, nhưng phúc duyên không kém.

Thìn, tuất cung: phối ngẫu hơn phân nửa hội hưởng thụ, làm việc khiếm tích cực, nhưng phúc duyên không kém, bất quá hôn nhân lộ ra tương đối chậm một chút.

Tị, hợi cung: nếu không bàn mà hợp ý nhau thiên mã ngôi sao, chủ vợ chồng động đãng bất an, lại dễ có bên thứ ba tham gia, phối ngẫu cũng tương đối tích cực, khó tránh thị phi cũng nhiều.

Phối ngẫu hơn phân nửa vui mừng sĩ diện cập giao tế, cũng ái thể diện, ứng chú ý hôn nhân.

Liêm trinh ngôi sao

Tử, ngọ cung: phối ngẫu đắc lực, làm việc phụ trách, không nên tảo hôn, nên nam mệnh.

Xấu, vị cung: phối ngẫu cần kiệm công việc quản gia tương đối lao lục, có che chở ấm làm giàu giống.

Rất dễ dàng tảo hôn, phối ngẫu nhất định phải cần kiệm tới đối tượng, đồng thời kị cùng cùng hương đồng học hoặc gần thân liên hôn nhân.

Dần, thân cung: thường thường nhân chính mình không tranh khí, phải phối ngẫu đến giúp đỡ chính mình, nếu không đông làm tây thành, cho nên gả cho phá quân tọa mệnh tới nữ hài tử là tương đối cực khổ.

Gia kế đứa con tới quan tâm muốn so mặt khác ngôi sao càng nhiều, phối ngẫu nên xuất công chỉ, như cùng nhau cộng sự dễ dàng có xung đột.

Mão, dậu cung: chỉ cần vận mệnh thanh chánh, chủ hôn hôn nhân hảo hợp, trăm năm giai lão, nhưng phùng sát tinh quá nặng, cẩn thận đánh nhau hình thương việc phát sinh.

Phối ngẫu nên tiền lương kiếp sống hoặc trợ thủ, không nên chính mình khai sáng độc đang một mặt việc nghiệp.

Thìn, tuất cung: thân mình cảm tình cập dục vọng tốt, trước phải tu chính mình, phối ngẫu đủ sự nghiệp tâm, hoàn toàn tài hoa, đối với bản thân nhân sinh cũng hoàn toàn giúp ích, chú ý hôn nhân vấn đề.

Tị, hợi cung: trước hôn nhân cảm tình phức tạp, kết hôn muộn khá là tốt, giả sử tảo hôn, nếu hôn nhân trạng huống tốt bụng, tài Quan ngược lại không thuận, chú ý hôn nhân bên thứ ba tham gia.

Thiên phủ ngôi sao

Tử, ngọ cung: có cứng chọi cứng hiện tượng, hôn nhân tình lúc nhiều vân ngẫu trận mưa, phối ngẫu sự nghiệp đặt nặng tâm vào, chủ quan ý thức mãnh liệt, đối với tiền tài truy đuổi dục khá là cường.

Tốt nhất không nên cộng sự, thê ngôi sao không tốt đầu bếp sự.

Xấu, vị cung: phối ngẫu cùng ứng có nghề nghiệp mới tốt, sát tinh sẽ có đại câu.

Dần, thân cung: phần lớn là vui vẻ oan gia, phùng tả hữu xương khúc, có thể giảm nhẹ cuộc sống hôn nhân tới khúc chiết, nữ mệnh ứng xứng tuổi hơi trường tới đối tượng.

Mão, dậu cung: phối ngẫu cùng tình cảm mình tốt xấu, chủ yếu nằm ở chính mình, ứng nhiều kiểm điểm, nếu không hôn nhân có cục diện bế tắc xuất hiện, song phương cảm tình xu hướng tính dục không khỏi không quá nhất trí.

Phối ngẫu đối với gia đình có chiếu cố chi năng lực.

Thìn, tuất cung: thân mình cảm tình cập dục vọng tốt, trước phải tu chính mình, phối ngẫu đủ sự nghiệp tâm, hoàn toàn tài hoa, đối với bản thân nhân sinh cũng hoàn toàn giúp ích, chú ý hôn nhân vấn đề.

Tị, hợi cung: không nên tảo hôn, nhân mình có cảm tình tới vây, cho nên hôn nhân tất có khúc chiết, vận mệnh tốt, phối ngẫu có tài hoa có thực lực.

Rất âm ngôi sao

Tử, ngọ cung: tổ hợp không tệ, vợ chồng cũng có thể chia xẻ này vinh, phối ngẫu đoan trang hiền thục có phúc khí, người ngoài hòa ái dễ thân.

Nữ mệnh phu ngôi sao có thể chọn tuổi khá là người sống thọ, đối tượng nên trên trung bình xã hội giai tằng nhân sĩ, chú ý bên thứ ba tham gia.

Xấu, vị cung: đối với hôn nhân xử lý là có bài bản hẳn hoi đấy, vợ chồng giai ứng nhiều tu chân nghiệp, phương có thể tránh khỏi võ mồm thị phi, như tổ hợp không được tốt, nhiều nhất gia đình vấn đề.

Dần, thân cung: đây loại hôn nhân tám chín phần mười hội oán thở dài, không dễ dàng ý hợp tâm đầu, cho nên dễ dàng có bên thứ ba tham gia, bởi vậy đối với một nửa khác yêu cầu không nên quá cao, tài khả tường an vô sự.

Mão, dậu cung: nam mệnh, tốt nhất trì hôn, tịnh tuyển chọn khá là trọng yên ổn thành thục chi nữ tính là cát, nên lĩnh tiền lương tới nghề nghiệp phụ nữ nhân.

Thìn, tuất cung: vận mệnh tốt, nhân phối ngẫu quý hiển, không nên mang theo sát, nếu không bất an.

Tị, hợi cung: tuyệt đại đa số có hôn nhân tới làm phức tạp, phối ngẫu là người bên ngoài, thân mình sẽ có phi tính toán chi tâm thái, phải cho nhau nhẫn nhượng tôn trọng, nếu không hôn nhân biến thành một hạng gánh nặng.

Tham sắc ngôi sao

Tử, ngọ cung: phối ngẫu tướng mạo anh tuấn Arubi lệ, có tài hoa, có nghệ thuật thiên phú, không nên tảo hôn.

Nữ mệnh, ứng tuyển chọn sự nghiệp kinh tế có cơ sở tới đối tượng kết hợp, hôn nhân mới có thể hạnh phúc, đối tượng ứng thuộc người bên ngoài.

Nam mệnh, đối với thê tiền vàng không thể có quá lớn gò bó, cũng tu nhiều đối với phối ngẫu quan tâm.

Muốn nhiều phòng phối ngẫu gặp ở ngoài.

Xấu, vị cung: hôn nhân vãn thành, sau hôn nhân có bảy năm tới dưỡng, sự nghiệp thành công sau hôn nhân mới hội mĩ mãn.

Phối ngẫu có năng lực có tài hoa, nhưng cá tính lại kẻ khác không dám lãnh giáo.

Dần, thân cung: cẩn thận phối ngẫu gặp ở ngoài hoặc bên thứ ba tham gia, chính mình phùng tràng làm hí cũng thuộc khó tránh, thân mình nên cước ổn định thực địa phương là chính đồ.

Nam mệnh nên trước có sự nghiệp cơ sở mới nên kết hôn.

Hơn phân nửa có lên trước xe sau bổ nhóm tới dấu hiệu, như sát tinh nhiều, e rằng có nhị độ ba độ tới vây.

Mão, dậu cung: vợ chồng song phương đều có thực lực cập cá tính, phối ngẫu trọng sự thật khuyết thiếu lý tưởng xem, do đó các phương diện ứng nhiều chú ý.

Đối với phối ngẫu phải có ôn tồn cập nịnh nọt tâm thái, hôn nhân mới hội hạnh phúc, không nên tảo hôn.

Thìn, tuất cung: cung mệnh như gặp kình dương, không nên luyến ái thức tới hôn nhân, đồng thời phải phòng tự có gặp ở ngoài, như ở trước hôn nhân đã có thực chất thịt thể quan hệ, e rằng có hình khắc.

Ứng nhiều tu vi nhiều nhẫn nhượng, chú ý hôn nhân vấn đề.

Tị, hợi cung: trước hôn nhân cảm tình phức tạp, kết hôn muộn khá là tốt, giả sử tảo hôn, nếu hôn nhân trạng huống tốt bụng, tài Quan ngược lại không thuận, chú ý hôn nhân bên thứ ba tham gia.

Cự môn ngôi sao

Tử, ngọ cung: thường thường nhân chính mình tiếp khách nhiều lắm, khiến cho phối ngẫu không cao hứng, nam mệnh, chủ phối ngẫu nam tính hóa, Lao thao khó tránh.

Xấu, vị cung: đối với hôn nhân xử lý là có bài bản hẳn hoi đấy, vợ chồng giai ứng nhiều tu chân nghiệp, phương có thể tránh khỏi võ mồm thị phi, như tổ hợp không được tốt, nhiều nhất gia đình vấn đề.

Dần, thân cung: phối ngẫu hiền rõ ràng có khả năng, có thành tựu có trợ lực lực, làm việc có điều để ý, khó tránh có chút chuyên chế, lẫn nhau dễ dàng tha thứ phải biết tường an vô sự.

Mão, dậu cung: dễ dàng lãnh đạm phối ngẫu cảm giác tình, hôn nhân bên trên miệng lưỡi thị phi khó để tránh cho, vợ chồng không nên cộng sự.

Tránh cho mỗi ngày trường tư thủ, giảm thiểu ý kiến bên trên tới xung đột, cũng không cần rất tính toán chi li tính toán.

Thìn, tuất cung: cảm tình dễ dàng bị nguy, dễ mê thất mình lý tính, lổi xứng liên để ý nhánh.

Nói chung, cự môn mang theo sát cung phu thê nếu không cát hóa, thảng tướng vợ chồng an vô sự, vợ chồng tất có một người thể yếu nhiều bệnh tới làm phức tạp.

Tị, hợi cung: chỉ cần song phương không có tính toán chi tâm, dù chợt có thị phi, cũng có thể chung sống.

Thiên cùng ngôi sao

Tử, ngọ cung: phối ngẫu đắc lực, làm việc phụ trách, không nên tảo hôn, nên nam mệnh.

Xấu, vị cung: nên kết hôn muộn, lục cát tinh vào cuộc, phối ngẫu là thật lực phái, nếu không chính là hư có nó biểu.

Như bản mạng gặp sát, tim mình tính không chừng, cá tính táo bạo, hội che mắt phối ngẫu đấy sở trường.

Dần, thân cung: thất sát ngôi sao tọa mệnh, bình thường cá tính khá là cường, tương đối chủ quan, nếu như có thể cho nhau phối hợp, là thuộc trên sự nghiệp chuyện tốt nhóm bạn.

Mão, dậu cung: có tính cách tổ hợp, mệnh cục không tốt, vợ chồng cục tốt, chủ nhiều phối ngẫu năng lực cường có trợ lực lực, phản chi, có thể nhân phối ngẫu ảnh hưởng hôn nhân tới cuộc sống.

Thìn, tuất cung: nam mệnh tọa thất sát, nếu như có ngôi sao may mắn, phối ngẫu nhất định hiền huệ, có giúp chồng dạy con chi công.

Nữ mệnh tọa thất sát, có áp đảo phu tinh chi thế, kết hôn muộn.

Tị, hợi cung: phối ngẫu phú sinh mệnh lực, thực tích cực, đối với hôn nhân xử lý phải thải nới rộng ra thức.

Dễ dàng nhất nhân xử lý trên sự nghiệp ý kiến tới bất đồng, mà dẫn đến cuộc sống hôn nhân tới vết rách.

Thiên lương ngôi sao

Tử, ngọ cung: thường thường thê tử có kiêm bảo mẫu tới trách nhiệm, hôn nhân tới tuyển chọn vụ tu thuộc loại cần kiệm công việc quản gia chịu khổ chịu đựng lao tới đối tượng.

Nam mệnh phối ngẫu tuổi không thể kém quá lớn.

Xấu, vị cung: nếu có thể cho nhau thể lượng, nhân sinh quá trình tương đối hòa thuận.

Cẩn thận dễ dàng nhân mình tới uể oải hoặc hoa đào, mà dẫn đến vợ chồng tới không thoải mái, dẫn đến cơn sóng phập phồng.

Dần, thân cung: có ngắn ngủi chia ly dù khá là tốt, nhưng là dễ dàng có trong tình cảm gặp ở ngoài dấu hiệu.

Nam mệnh tọa thái dương, là điển hình hiền thê hình tổ hợp, nhưng không nên hoa đào cập sát tinh tụ tập.

Mão, dậu cung: phải biết là lý tưởng nhất cung phu thê tổ hợp, nam mệnh được hiền thê, nữ mệnh có cái hảo trượng phu, bất quá quá tảo hôn cũng không tốt.

Thìn, tuất cung: phối ngẫu nhiều thuộc tài hoa nhiều, gia sự liệu lý ngay ngắn có điều, thuộc đa tình mầm móng, cho nên tảo hôn, tuổi tác nên gần là tốt, chú ý khỏe mạnh.

Tị, hợi cung: phối ngẫu phải có kiên nhẫn, cá tính tương đối ôn nhu người, tài khả cộng đồng sinh hoạt chung một chỗ.

Phối ngẫu không ngại nhượng hắn có độc lập phát triển ý chí hướng tới gặp dịp, rồi mới ngài ở bên ban cổ vũ chỉ đạo, đối với gia đình hôn nhân có phụ trợ lực.

Cuộc sống hôn nhân không thể rất khô khan, nếu không phối ngẫu hội cảm thấy tâm lý hư không, cẩn thận hoa đào.

Có bên thứ ba tham gia cuộc sống hôn nhân trung chi làm phức tạp, cho nên vợ chồng song phương đều phải tu tâm dưỡng tính, ứng phòng hoa đào xâm nhập, khiến gia đình thoát phá.

Bảy sát ngôi sao

Tử, ngọ cung: ứng kết hôn muộn là cát, quá tảo hôn nếu không có cá tính hợp không đến, nếu không tất có một cá nhân thân thường có tật xấu dây dưa.

Vợ chồng tiến hành công việc, ứng đều có tương lai riêng, để tránh nhân ý kiến bất đồng mà khiến cho không cần thiết tranh chấp.

Xấu, vị cung: phối ngẫu cần kiệm công việc quản gia tương đối lao lục, có che chở ấm làm giàu giống.

Rất dễ dàng tảo hôn, phối ngẫu nhất định phải cần kiệm tới đối tượng, đồng thời kị cùng cùng hương đồng học hoặc gần thân liên hôn nhân.

Dần, thân cung: giả thiết mệnh cục kém, ngược lại chủ rất mới thì chiết, hội nhìn không quen phối ngẫu chi tác phong.

Nam mệnh, phối ngẫu tuổi phải biết nhỏ một chút, tốt nhất kém năm tuế trở lên, đối tượng nhất định phải nghề nghiệp phụ nữ nhân, thuộc kết hôn muộn vận mệnh.

Phối ngẫu nên tuyển chọn ở tốt cơ quan đoàn thể tới người làm.

Mão, dậu cung: là chính cống đấy già ngoan vững chắc, nhân sinh lữ trình đời sống tinh thần pha khó được Đạo An thích.

Cuộc sống hôn nhân khá là khó viên mãn, phối ngẫu hết sức tuyển chọn nông thôn đạo đức hàm dưỡng khá là sâu, bản tính khá là thiện lương cái là nên, kết hôn muộn khá là tốt.

Thìn, tuất cung: hai bên đều có cao mà xa lớn lý lẽ nghĩ, bình thường cùng lấy sự nghiệp làm trọng, sự nghiệp chưa yên ổn trước là không thích hợp kết hôn, tảo hôn không lành, hơn nữa trước hôn nhân tất có vùi dập.

Phối ngẫu đấy tuyển chọn, ứng lấy chí hướng cá tính làm trọng, nhất thiết không thể môn phong hoặc lấy rõ ràng cũng có kinh tế địa vị là cơ chuẩn.

Tị, hợi cung: vợ chồng song phương đều là nghề nghiệp tính xúc động phái tới điển hình, phối ngẫu đại đô tích cực tiến thủ, có nhiệt tình, cuộc sống hôn nhân tổng không có đồng ý gặp phát sinh, cẩn thận bên thứ ba tham gia.

Không nên tảo hôn, sơ luyến thế tất không thể kết hợp, chỉ có thể lưu chỉ nhớ lại.

Phá quân ngôi sao

Tử, ngọ cung: phải có tương đương tới phúc phận tài năng thừa nhận, bình thường tổ tiên không tích đức, tiên thiên không hòa hợp nghiệp người, nhiều lành nghề vận trình trung ra sơ sót mà phá bại.

Phá quân là một viên vô tình ngôi sao, một khi ở cuộc sống hôn nhân bên trong có tranh chấp thị phi, thường thường hạ xuống tức hội huyên náo đến không cách nào dọn dẹp nông nỗi.

Xấu, vị cung: không tả hữu hoặc ngôi sao may mắn, phối ngẫu lấy phá quân nhìn, đối tượng nhất định là người bên ngoài, thả tâm tính phản phúc bị tranh luận.

Dần, thân cung: vợ chồng khó tránh có tụ ít ly nhiều tới có thể, nếu không, ngược lại chủ vợ chồng phản bội.

Thường thường hôn luyến quá trình ở khẩn yếu quan đầu cũng sẽ phát sinh biến hóa.

Phối ngẫu trọng cảm tình, cho nên ngài không thể trước đối với vô tình, nếu không chớ quái này đối với ngươi không nghĩa, nhất thiết không nên tảo hôn.

Mão, dậu cung: chỉ cần vận mệnh thanh chánh, chủ hôn hôn nhân hảo hợp, trăm năm giai lão, nhưng phùng sát tinh quá nặng, cẩn thận đánh nhau hình thương việc phát sinh.

Phối ngẫu nên tiền lương kiếp sống hoặc trợ thủ, không nên chính mình khai sáng độc đang một mặt việc nghiệp.

Thìn, tuất cung: như vận mệnh tốt, vợ chồng cùng cam khổ, tự có thể sấm ra một phen sự nghiệp.

Không nên tảo hôn, cho nên trước hôn nhân giao hữu phải cẩn thận, ứng trước lập nghiệp tái thành gia.

Tị, hợi cung: độ lượng khá là khoan có thể dung nhẫn, làm việc năng lực tích cực, nhưng hơi gấp gáp.

Sơ luyến là không thể kết hợp, nếu không chia tay gặp dịp lớn, phối ngẫu đấy tuyển chọn nên trọng yên ổn hình cái là tốt, thả là người bên ngoài.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mười bốn chủ tinh tọa cung phu thê

Chủ tinh tọa cung phu thê linh động lực

 

Tử hơi ngôi sao

Tử, ngọ cung: phùng tả hữu, đại biểu phối ngẫu có tài hoa phụ trách nhiệm, làm việc có nguyên tắc, có cái tính, xử lý hôn nhân trạng thái đủ lý tính, có thống trị dục vọng.

Không tả hữu hoặc ngôi sao may mắn thì tâm tính quái gở, lòng dạ hẹp hòi, dễ dàng tính toán chi li tính toán, cảm tình lạnh lùng.

Xấu, vị cung: không tả hữu hoặc ngôi sao may mắn, phối ngẫu lấy phá quân nhìn, đối tượng nhất định là người bên ngoài, thả tâm tính phản phúc bị tranh luận.

Dần, thân cung: phần lớn là vui vẻ oan gia, phùng tả hữu xương khúc, có thể giảm nhẹ cuộc sống hôn nhân tới khúc chiết, nữ mệnh ứng xứng tuổi hơi trường tới đối tượng.

Mão, dậu cung: vợ chồng song phương đều có thực lực cập cá tính, phối ngẫu trọng sự thật khuyết thiếu lý tưởng xem, do đó các phương diện ứng nhiều chú ý.

Đối với phối ngẫu phải có ôn tồn cập nịnh nọt tâm thái, hôn nhân mới hội hạnh phúc, không nên tảo hôn.

Thìn, tuất cung: nam mệnh tọa thất sát, nếu như có ngôi sao may mắn, phối ngẫu nhất định hiền huệ, có giúp chồng dạy con chi công.

Nữ mệnh tọa thất sát, có áp đảo phu tinh chi thế, kết hôn muộn.

Tị, hợi cung: vợ chồng song phương đều là nghề nghiệp tính xúc động phái tới điển hình, phối ngẫu đại đô tích cực tiến thủ, có nhiệt tình, cuộc sống hôn nhân tổng không có đồng ý gặp phát sinh, cẩn thận bên thứ ba tham gia.

Không nên tảo hôn, sơ luyến thế tất không thể kết hợp, chỉ có thể lưu chỉ nhớ lại.

Thiên cơ ngôi sao

Tử, ngọ cung: phối ngẫu nhiều thuộc tâm địa thiện lương, nhưng nhiều gấp gáp, thả đa sầu đa cảm, chú ý tranh chấp hoặc hoa đào, ảnh hưởng tình cảm vợ chồng.

Xấu, vị cung: phối ngẫu chi năng lực tài hoa hơi thấp, trong chốc lát phân biệt ngược lại gia tăng cảm tình tới không khí, tuổi tác kém tốt nhất nên sáu tới chín tuế giữa.

Dần, thân cung: đây loại hôn nhân tám chín phần mười hội oán thở dài, không dễ dàng ý hợp tâm đầu, cho nên dễ dàng có bên thứ ba tham gia, bởi vậy đối với một nửa khác yêu cầu không nên quá cao, tài khả tường an vô sự.

Mão, dậu cung: dễ dàng lãnh đạm phối ngẫu cảm giác tình, hôn nhân bên trên miệng lưỡi thị phi khó để tránh cho, vợ chồng không nên cộng sự.

Tránh cho mỗi ngày trường tư thủ, giảm thiểu ý kiến bên trên tới xung đột, cũng không cần rất tính toán chi li tính toán.

Thìn, tuất cung: phối ngẫu nhiều thuộc tài hoa nhiều, gia sự liệu lý ngay ngắn có điều, thuộc đa tình mầm móng, cho nên tảo hôn, tuổi tác nên gần là tốt, chú ý khỏe mạnh.

Tị, hợi cung: chung sống sẽ có phi, hôn nhân hơn phân nửa không phối hợp, phối ngẫu nên có văn võ cùng kiêm công việc, tinh lực phải phát huy về công tác.

Mình cũng ứng nhiều kiềm chế chính mình, không thể đa quái lỗi phối ngẫu không phải.

Rất dương ngôi sao

Tử, ngọ cung: thuộc hoa đào hoặc dâm bôn cách, chủ nhiều tình cảm mình bất trung, cho nên phải trước sửa tâm dưỡng tính.

Xấu, vị cung: hôn nhân hơn phân nửa có một lúc thấp khí áp, cho nên ứng nhiều thể lượng thiên liền, mang theo sát chủ hôn nhân có bên thứ ba tham gia, nên nhiều bồi dưỡng chân tình.

Dần, thân cung: phối ngẫu hiền rõ ràng có khả năng, có thành tựu có trợ lực lực, làm việc có điều để ý, khó tránh có chút chuyên chế, lẫn nhau dễ dàng tha thứ phải biết tường an vô sự.

Mão, dậu cung: phải biết là lý tưởng nhất cung phu thê tổ hợp, nam mệnh được hiền thê, nữ mệnh có cái hảo trượng phu, bất quá quá tảo hôn cũng không tốt.

Thìn, tuất cung: thuộc ổn hạng nặng hôn nhân, nam mệnh chủ cá nhân đối với sự nghiệp thực phụ trách, nữ mệnh thì hiền thục đoan trang.

Tị, hợi cung: chung sống sẽ có phi, hôn nhân hơn phân nửa không phối hợp, phối ngẫu nên có văn võ cùng kiêm công việc, tinh lực phải phát huy về công tác.

Mình cũng ứng nhiều kiềm chế chính mình, không thể đa quái lỗi phối ngẫu không phải.

Võ khúc ngôi sao

Tử, ngọ cung: có cứng chọi cứng hiện tượng, hôn nhân tình lúc nhiều vân ngẫu trận mưa, phối ngẫu sự nghiệp đặt nặng tâm vào, chủ quan ý thức mãnh liệt, đối với tiền tài truy đuổi dục khá là cường.

Tốt nhất không nên cộng sự, thê ngôi sao không tốt đầu bếp sự.

Xấu, vị cung: hôn nhân vãn thành, sau hôn nhân có bảy năm tới dưỡng, sự nghiệp thành công sau hôn nhân mới hội mĩ mãn.

Phối ngẫu có năng lực có tài hoa, nhưng cá tính lại kẻ khác không dám lãnh giáo.

Dần, thân cung: thất sát ngôi sao tọa mệnh, bình thường cá tính khá là cường, tương đối chủ quan, nếu như có thể cho nhau phối hợp, là thuộc trên sự nghiệp chuyện tốt nhóm bạn.

Mão, dậu cung: là chính cống đấy già ngoan vững chắc, nhân sinh lữ trình đời sống tinh thần pha khó được Đạo An thích.

Cuộc sống hôn nhân khá là khó viên mãn, phối ngẫu hết sức tuyển chọn nông thôn đạo đức hàm dưỡng khá là sâu, bản tính khá là thiện lương cái là nên, kết hôn muộn khá là tốt.

Thìn, tuất cung: phối ngẫu cá tính khá là cường, có năng lực, dù có chút quái gở, nhưng đối với gia đình có trợ lực lực.

Hội nhân phu hoặc thê hiển quý, hơn nữa vị tất hội thỏa mãn, tranh phi cũng có, trước hôn nhân giao hữu luyến ái cũng tu có một đoạn khúc chiết.

Tị, hợi cung: độ lượng khá là khoan có thể dung nhẫn, làm việc năng lực tích cực, nhưng hơi gấp gáp.

Sơ luyến là không thể kết hợp, nếu không chia tay gặp dịp lớn, phối ngẫu đấy tuyển chọn nên trọng yên ổn hình cái là tốt, thả là người bên ngoài.

Thiên cùng ngôi sao

Tử, ngọ cung: tổ hợp không tệ, vợ chồng cũng có thể chia xẻ này vinh, phối ngẫu đoan trang hiền thục có phúc khí, người ngoài hòa ái dễ thân.

Nữ mệnh phu ngôi sao có thể chọn tuổi khá là người sống thọ, đối tượng nên trên trung bình xã hội giai tằng nhân sĩ, chú ý bên thứ ba tham gia.

Xấu, vị cung: đối với hôn nhân xử lý là có bài bản hẳn hoi đấy, vợ chồng giai ứng nhiều tu chân nghiệp, phương có thể tránh khỏi võ mồm thị phi, như tổ hợp không được tốt, nhiều nhất gia đình vấn đề.

Dần, thân cung: có ngắn ngủi chia ly dù khá là tốt, nhưng là dễ dàng có trong tình cảm gặp ở ngoài dấu hiệu.

Nam mệnh tọa thái dương, là điển hình hiền thê hình tổ hợp, nhưng không nên hoa đào cập sát tinh tụ tập.

Mão, dậu cung: phối ngẫu hơn phân nửa hội hưởng thụ, làm việc khiếm tích cực, nhưng phúc duyên không kém.

Thìn, tuất cung: phối ngẫu hơn phân nửa hội hưởng thụ, làm việc khiếm tích cực, nhưng phúc duyên không kém, bất quá hôn nhân lộ ra tương đối chậm một chút.

Tị, hợi cung: nếu không bàn mà hợp ý nhau thiên mã ngôi sao, chủ vợ chồng động đãng bất an, lại dễ có bên thứ ba tham gia, phối ngẫu cũng tương đối tích cực, khó tránh thị phi cũng nhiều.

Phối ngẫu hơn phân nửa vui mừng sĩ diện cập giao tế, cũng ái thể diện, ứng chú ý hôn nhân.

Liêm trinh ngôi sao

Tử, ngọ cung: phối ngẫu đắc lực, làm việc phụ trách, không nên tảo hôn, nên nam mệnh.

Xấu, vị cung: phối ngẫu cần kiệm công việc quản gia tương đối lao lục, có che chở ấm làm giàu giống.

Rất dễ dàng tảo hôn, phối ngẫu nhất định phải cần kiệm tới đối tượng, đồng thời kị cùng cùng hương đồng học hoặc gần thân liên hôn nhân.

Dần, thân cung: thường thường nhân chính mình không tranh khí, phải phối ngẫu đến giúp đỡ chính mình, nếu không đông làm tây thành, cho nên gả cho phá quân tọa mệnh tới nữ hài tử là tương đối cực khổ.

Gia kế đứa con tới quan tâm muốn so mặt khác ngôi sao càng nhiều, phối ngẫu nên xuất công chỉ, như cùng nhau cộng sự dễ dàng có xung đột.

Mão, dậu cung: chỉ cần vận mệnh thanh chánh, chủ hôn hôn nhân hảo hợp, trăm năm giai lão, nhưng phùng sát tinh quá nặng, cẩn thận đánh nhau hình thương việc phát sinh.

Phối ngẫu nên tiền lương kiếp sống hoặc trợ thủ, không nên chính mình khai sáng độc đang một mặt việc nghiệp.

Thìn, tuất cung: thân mình cảm tình cập dục vọng tốt, trước phải tu chính mình, phối ngẫu đủ sự nghiệp tâm, hoàn toàn tài hoa, đối với bản thân nhân sinh cũng hoàn toàn giúp ích, chú ý hôn nhân vấn đề.

Tị, hợi cung: trước hôn nhân cảm tình phức tạp, kết hôn muộn khá là tốt, giả sử tảo hôn, nếu hôn nhân trạng huống tốt bụng, tài Quan ngược lại không thuận, chú ý hôn nhân bên thứ ba tham gia.

Thiên phủ ngôi sao

Tử, ngọ cung: có cứng chọi cứng hiện tượng, hôn nhân tình lúc nhiều vân ngẫu trận mưa, phối ngẫu sự nghiệp đặt nặng tâm vào, chủ quan ý thức mãnh liệt, đối với tiền tài truy đuổi dục khá là cường.

Tốt nhất không nên cộng sự, thê ngôi sao không tốt đầu bếp sự.

Xấu, vị cung: phối ngẫu cùng ứng có nghề nghiệp mới tốt, sát tinh sẽ có đại câu.

Dần, thân cung: phần lớn là vui vẻ oan gia, phùng tả hữu xương khúc, có thể giảm nhẹ cuộc sống hôn nhân tới khúc chiết, nữ mệnh ứng xứng tuổi hơi trường tới đối tượng.

Mão, dậu cung: phối ngẫu cùng tình cảm mình tốt xấu, chủ yếu nằm ở chính mình, ứng nhiều kiểm điểm, nếu không hôn nhân có cục diện bế tắc xuất hiện, song phương cảm tình xu hướng tính dục không khỏi không quá nhất trí.

Phối ngẫu đối với gia đình có chiếu cố chi năng lực.

Thìn, tuất cung: thân mình cảm tình cập dục vọng tốt, trước phải tu chính mình, phối ngẫu đủ sự nghiệp tâm, hoàn toàn tài hoa, đối với bản thân nhân sinh cũng hoàn toàn giúp ích, chú ý hôn nhân vấn đề.

Tị, hợi cung: không nên tảo hôn, nhân mình có cảm tình tới vây, cho nên hôn nhân tất có khúc chiết, vận mệnh tốt, phối ngẫu có tài hoa có thực lực.

Rất âm ngôi sao

Tử, ngọ cung: tổ hợp không tệ, vợ chồng cũng có thể chia xẻ này vinh, phối ngẫu đoan trang hiền thục có phúc khí, người ngoài hòa ái dễ thân.

Nữ mệnh phu ngôi sao có thể chọn tuổi khá là người sống thọ, đối tượng nên trên trung bình xã hội giai tằng nhân sĩ, chú ý bên thứ ba tham gia.

Xấu, vị cung: đối với hôn nhân xử lý là có bài bản hẳn hoi đấy, vợ chồng giai ứng nhiều tu chân nghiệp, phương có thể tránh khỏi võ mồm thị phi, như tổ hợp không được tốt, nhiều nhất gia đình vấn đề.

Dần, thân cung: đây loại hôn nhân tám chín phần mười hội oán thở dài, không dễ dàng ý hợp tâm đầu, cho nên dễ dàng có bên thứ ba tham gia, bởi vậy đối với một nửa khác yêu cầu không nên quá cao, tài khả tường an vô sự.

Mão, dậu cung: nam mệnh, tốt nhất trì hôn, tịnh tuyển chọn khá là trọng yên ổn thành thục chi nữ tính là cát, nên lĩnh tiền lương tới nghề nghiệp phụ nữ nhân.

Thìn, tuất cung: vận mệnh tốt, nhân phối ngẫu quý hiển, không nên mang theo sát, nếu không bất an.

Tị, hợi cung: tuyệt đại đa số có hôn nhân tới làm phức tạp, phối ngẫu là người bên ngoài, thân mình sẽ có phi tính toán chi tâm thái, phải cho nhau nhẫn nhượng tôn trọng, nếu không hôn nhân biến thành một hạng gánh nặng.

Tham sắc ngôi sao

Tử, ngọ cung: phối ngẫu tướng mạo anh tuấn Arubi lệ, có tài hoa, có nghệ thuật thiên phú, không nên tảo hôn.

Nữ mệnh, ứng tuyển chọn sự nghiệp kinh tế có cơ sở tới đối tượng kết hợp, hôn nhân mới có thể hạnh phúc, đối tượng ứng thuộc người bên ngoài.

Nam mệnh, đối với thê tiền vàng không thể có quá lớn gò bó, cũng tu nhiều đối với phối ngẫu quan tâm.

Muốn nhiều phòng phối ngẫu gặp ở ngoài.

Xấu, vị cung: hôn nhân vãn thành, sau hôn nhân có bảy năm tới dưỡng, sự nghiệp thành công sau hôn nhân mới hội mĩ mãn.

Phối ngẫu có năng lực có tài hoa, nhưng cá tính lại kẻ khác không dám lãnh giáo.

Dần, thân cung: cẩn thận phối ngẫu gặp ở ngoài hoặc bên thứ ba tham gia, chính mình phùng tràng làm hí cũng thuộc khó tránh, thân mình nên cước ổn định thực địa phương là chính đồ.

Nam mệnh nên trước có sự nghiệp cơ sở mới nên kết hôn.

Hơn phân nửa có lên trước xe sau bổ nhóm tới dấu hiệu, như sát tinh nhiều, e rằng có nhị độ ba độ tới vây.

Mão, dậu cung: vợ chồng song phương đều có thực lực cập cá tính, phối ngẫu trọng sự thật khuyết thiếu lý tưởng xem, do đó các phương diện ứng nhiều chú ý.

Đối với phối ngẫu phải có ôn tồn cập nịnh nọt tâm thái, hôn nhân mới hội hạnh phúc, không nên tảo hôn.

Thìn, tuất cung: cung mệnh như gặp kình dương, không nên luyến ái thức tới hôn nhân, đồng thời phải phòng tự có gặp ở ngoài, như ở trước hôn nhân đã có thực chất thịt thể quan hệ, e rằng có hình khắc.

Ứng nhiều tu vi nhiều nhẫn nhượng, chú ý hôn nhân vấn đề.

Tị, hợi cung: trước hôn nhân cảm tình phức tạp, kết hôn muộn khá là tốt, giả sử tảo hôn, nếu hôn nhân trạng huống tốt bụng, tài Quan ngược lại không thuận, chú ý hôn nhân bên thứ ba tham gia.

Cự môn ngôi sao

Tử, ngọ cung: thường thường nhân chính mình tiếp khách nhiều lắm, khiến cho phối ngẫu không cao hứng, nam mệnh, chủ phối ngẫu nam tính hóa, Lao thao khó tránh.

Xấu, vị cung: đối với hôn nhân xử lý là có bài bản hẳn hoi đấy, vợ chồng giai ứng nhiều tu chân nghiệp, phương có thể tránh khỏi võ mồm thị phi, như tổ hợp không được tốt, nhiều nhất gia đình vấn đề.

Dần, thân cung: phối ngẫu hiền rõ ràng có khả năng, có thành tựu có trợ lực lực, làm việc có điều để ý, khó tránh có chút chuyên chế, lẫn nhau dễ dàng tha thứ phải biết tường an vô sự.

Mão, dậu cung: dễ dàng lãnh đạm phối ngẫu cảm giác tình, hôn nhân bên trên miệng lưỡi thị phi khó để tránh cho, vợ chồng không nên cộng sự.

Tránh cho mỗi ngày trường tư thủ, giảm thiểu ý kiến bên trên tới xung đột, cũng không cần rất tính toán chi li tính toán.

Thìn, tuất cung: cảm tình dễ dàng bị nguy, dễ mê thất mình lý tính, lổi xứng liên để ý nhánh.

Nói chung, cự môn mang theo sát cung phu thê nếu không cát hóa, thảng tướng vợ chồng an vô sự, vợ chồng tất có một người thể yếu nhiều bệnh tới làm phức tạp.

Tị, hợi cung: chỉ cần song phương không có tính toán chi tâm, dù chợt có thị phi, cũng có thể chung sống.

Thiên cùng ngôi sao

Tử, ngọ cung: phối ngẫu đắc lực, làm việc phụ trách, không nên tảo hôn, nên nam mệnh.

Xấu, vị cung: nên kết hôn muộn, lục cát tinh vào cuộc, phối ngẫu là thật lực phái, nếu không chính là hư có nó biểu.

Như bản mạng gặp sát, tim mình tính không chừng, cá tính táo bạo, hội che mắt phối ngẫu đấy sở trường.

Dần, thân cung: thất sát ngôi sao tọa mệnh, bình thường cá tính khá là cường, tương đối chủ quan, nếu như có thể cho nhau phối hợp, là thuộc trên sự nghiệp chuyện tốt nhóm bạn.

Mão, dậu cung: có tính cách tổ hợp, mệnh cục không tốt, vợ chồng cục tốt, chủ nhiều phối ngẫu năng lực cường có trợ lực lực, phản chi, có thể nhân phối ngẫu ảnh hưởng hôn nhân tới cuộc sống.

Thìn, tuất cung: nam mệnh tọa thất sát, nếu như có ngôi sao may mắn, phối ngẫu nhất định hiền huệ, có giúp chồng dạy con chi công.

Nữ mệnh tọa thất sát, có áp đảo phu tinh chi thế, kết hôn muộn.

Tị, hợi cung: phối ngẫu phú sinh mệnh lực, thực tích cực, đối với hôn nhân xử lý phải thải nới rộng ra thức.

Dễ dàng nhất nhân xử lý trên sự nghiệp ý kiến tới bất đồng, mà dẫn đến cuộc sống hôn nhân tới vết rách.

Thiên lương ngôi sao

Tử, ngọ cung: thường thường thê tử có kiêm bảo mẫu tới trách nhiệm, hôn nhân tới tuyển chọn vụ tu thuộc loại cần kiệm công việc quản gia chịu khổ chịu đựng lao tới đối tượng.

Nam mệnh phối ngẫu tuổi không thể kém quá lớn.

Xấu, vị cung: nếu có thể cho nhau thể lượng, nhân sinh quá trình tương đối hòa thuận.

Cẩn thận dễ dàng nhân mình tới uể oải hoặc hoa đào, mà dẫn đến vợ chồng tới không thoải mái, dẫn đến cơn sóng phập phồng.

Dần, thân cung: có ngắn ngủi chia ly dù khá là tốt, nhưng là dễ dàng có trong tình cảm gặp ở ngoài dấu hiệu.

Nam mệnh tọa thái dương, là điển hình hiền thê hình tổ hợp, nhưng không nên hoa đào cập sát tinh tụ tập.

Mão, dậu cung: phải biết là lý tưởng nhất cung phu thê tổ hợp, nam mệnh được hiền thê, nữ mệnh có cái hảo trượng phu, bất quá quá tảo hôn cũng không tốt.

Thìn, tuất cung: phối ngẫu nhiều thuộc tài hoa nhiều, gia sự liệu lý ngay ngắn có điều, thuộc đa tình mầm móng, cho nên tảo hôn, tuổi tác nên gần là tốt, chú ý khỏe mạnh.

Tị, hợi cung: phối ngẫu phải có kiên nhẫn, cá tính tương đối ôn nhu người, tài khả cộng đồng sinh hoạt chung một chỗ.

Phối ngẫu không ngại nhượng hắn có độc lập phát triển ý chí hướng tới gặp dịp, rồi mới ngài ở bên ban cổ vũ chỉ đạo, đối với gia đình hôn nhân có phụ trợ lực.

Cuộc sống hôn nhân không thể rất khô khan, nếu không phối ngẫu hội cảm thấy tâm lý hư không, cẩn thận hoa đào.

Có bên thứ ba tham gia cuộc sống hôn nhân trung chi làm phức tạp, cho nên vợ chồng song phương đều phải tu tâm dưỡng tính, ứng phòng hoa đào xâm nhập, khiến gia đình thoát phá.

Bảy sát ngôi sao

Tử, ngọ cung: ứng kết hôn muộn là cát, quá tảo hôn nếu không có cá tính hợp không đến, nếu không tất có một cá nhân thân thường có tật xấu dây dưa.

Vợ chồng tiến hành công việc, ứng đều có tương lai riêng, để tránh nhân ý kiến bất đồng mà khiến cho không cần thiết tranh chấp.

Xấu, vị cung: phối ngẫu cần kiệm công việc quản gia tương đối lao lục, có che chở ấm làm giàu giống.

Rất dễ dàng tảo hôn, phối ngẫu nhất định phải cần kiệm tới đối tượng, đồng thời kị cùng cùng hương đồng học hoặc gần thân liên hôn nhân.

Dần, thân cung: giả thiết mệnh cục kém, ngược lại chủ rất mới thì chiết, hội nhìn không quen phối ngẫu chi tác phong.

Nam mệnh, phối ngẫu tuổi phải biết nhỏ một chút, tốt nhất kém năm tuế trở lên, đối tượng nhất định phải nghề nghiệp phụ nữ nhân, thuộc kết hôn muộn vận mệnh.

Phối ngẫu nên tuyển chọn ở tốt cơ quan đoàn thể tới người làm.

Mão, dậu cung: là chính cống đấy già ngoan vững chắc, nhân sinh lữ trình đời sống tinh thần pha khó được Đạo An thích.

Cuộc sống hôn nhân khá là khó viên mãn, phối ngẫu hết sức tuyển chọn nông thôn đạo đức hàm dưỡng khá là sâu, bản tính khá là thiện lương cái là nên, kết hôn muộn khá là tốt.

Thìn, tuất cung: hai bên đều có cao mà xa lớn lý lẽ nghĩ, bình thường cùng lấy sự nghiệp làm trọng, sự nghiệp chưa yên ổn trước là không thích hợp kết hôn, tảo hôn không lành, hơn nữa trước hôn nhân tất có vùi dập.

Phối ngẫu đấy tuyển chọn, ứng lấy chí hướng cá tính làm trọng, nhất thiết không thể môn phong hoặc lấy rõ ràng cũng có kinh tế địa vị là cơ chuẩn.

Tị, hợi cung: vợ chồng song phương đều là nghề nghiệp tính xúc động phái tới điển hình, phối ngẫu đại đô tích cực tiến thủ, có nhiệt tình, cuộc sống hôn nhân tổng không có đồng ý gặp phát sinh, cẩn thận bên thứ ba tham gia.

Không nên tảo hôn, sơ luyến thế tất không thể kết hợp, chỉ có thể lưu chỉ nhớ lại.

Phá quân ngôi sao

Tử, ngọ cung: phải có tương đương tới phúc phận tài năng thừa nhận, bình thường tổ tiên không tích đức, tiên thiên không hòa hợp nghiệp người, nhiều lành nghề vận trình trung ra sơ sót mà phá bại.

Phá quân là một viên vô tình ngôi sao, một khi ở cuộc sống hôn nhân bên trong có tranh chấp thị phi, thường thường hạ xuống tức hội huyên náo đến không cách nào dọn dẹp nông nỗi.

Xấu, vị cung: không tả hữu hoặc ngôi sao may mắn, phối ngẫu lấy phá quân nhìn, đối tượng nhất định là người bên ngoài, thả tâm tính phản phúc bị tranh luận.

Dần, thân cung: vợ chồng khó tránh có tụ ít ly nhiều tới có thể, nếu không, ngược lại chủ vợ chồng phản bội.

Thường thường hôn luyến quá trình ở khẩn yếu quan đầu cũng sẽ phát sinh biến hóa.

Phối ngẫu trọng cảm tình, cho nên ngài không thể trước đối với vô tình, nếu không chớ quái này đối với ngươi không nghĩa, nhất thiết không nên tảo hôn.

Mão, dậu cung: chỉ cần vận mệnh thanh chánh, chủ hôn hôn nhân hảo hợp, trăm năm giai lão, nhưng phùng sát tinh quá nặng, cẩn thận đánh nhau hình thương việc phát sinh.

Phối ngẫu nên tiền lương kiếp sống hoặc trợ thủ, không nên chính mình khai sáng độc đang một mặt việc nghiệp.

Thìn, tuất cung: như vận mệnh tốt, vợ chồng cùng cam khổ, tự có thể sấm ra một phen sự nghiệp.

Không nên tảo hôn, cho nên trước hôn nhân giao hữu phải cẩn thận, ứng trước lập nghiệp tái thành gia.

Tị, hợi cung: độ lượng khá là khoan có thể dung nhẫn, làm việc năng lực tích cực, nhưng hơi gấp gáp.

Sơ luyến là không thể kết hợp, nếu không chia tay gặp dịp lớn, phối ngẫu đấy tuyển chọn nên trọng yên ổn hình cái là tốt, thả là người bên ngoài.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button