Tử vi

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 12 cung phụ mẫu tới hiểu dịch

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 12 cung phụ mẫu tới hiểu dịch

[ cung phụ mẫu ] < tài bạch tới nô bộc > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ    tìm hiểu mệnh chủ tới nhóm cứ tiền trả khế ước chừng đấy tổn ích trạng huống

Bạn đang xem: Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 12 cung phụ mẫu tới hiểu dịch

< cha mẹ là tài tới nô > quan sát chi phiếu tiền trả khế ước chừng đấy tổn ích tình huống ( dấu hiệu )

Lấy [ cung phụ mẫu ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

< cha mẹ là tài tới nô > tài làm phi hóa kỵ nhập phùng tự hóa khoa [ khoa kị tha mài ] thu vào e rằng có tha nê mang theo thủy không đổi nhanh quyết

Phụ làm hóa lộc nhập tài nếu phúc cung tọa lộc năm sinh chiếu tài này là [ chạm trán lộc ] đây hóa lộc gia tăng may mắn lực

Phụ làm hóa lộc nhập tài nếu phúc cung tọa sinh kỵ trùng tài cấu thành lộc kị đối với trùng chiến khắc này là [ thị phi lộc ]

Biểu hiện kiếm tiền sẽ có phi tranh chấp hoặc tính toán mà được tới tài

Phụ làm hóa lộc nhập tài nếu gặp tài cung tọa sinh kỵ [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ song kị trùng phúc đức không lành tự thân không được hưởng thụ

Lưu ý tài bạch tọa lộc năm sinh nếu phụ làm hóa lộc tiến lai

Biểu hiện trưởng thượng bối ( cha mẹ thủ trưởng ) các loại sắp tới trèo duyên muốn cùng hưởng thụ chỗ tốt phúc khí này là [ thay đổi ]

Phụ làm hóa lộc nhập tài biểu hiện mệnh chủ cuộc sống dựa vào cha mẹ tiếp tế mệnh chủ đấy tiền tài có thể được cha mẹ trợ giúp

Phụ làm hóa lộc nhập tài hoặc nói cha mẹ giỏi về để ý tài kiếm tiền nhưng cha mẹ cũng hội tiêu phí nhiều mệnh chủ đấy tiền tài

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 12 cung phụ mẫu tới hiểu dịch

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 12 cung phụ mẫu tới hiểu dịch

[ cung phụ mẫu ] < tài bạch tới nô bộc > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ    tìm hiểu mệnh chủ tới nhóm cứ tiền trả khế ước chừng đấy tổn ích trạng huống

< cha mẹ là tài tới nô > quan sát chi phiếu tiền trả khế ước chừng đấy tổn ích tình huống ( dấu hiệu )

Lấy [ cung phụ mẫu ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

< cha mẹ là tài tới nô > tài làm phi hóa kỵ nhập phùng tự hóa khoa [ khoa kị tha mài ] thu vào e rằng có tha nê mang theo thủy không đổi nhanh quyết

Phụ làm hóa lộc nhập tài nếu phúc cung tọa lộc năm sinh chiếu tài này là [ chạm trán lộc ] đây hóa lộc gia tăng may mắn lực

Phụ làm hóa lộc nhập tài nếu phúc cung tọa sinh kỵ trùng tài cấu thành lộc kị đối với trùng chiến khắc này là [ thị phi lộc ]

Biểu hiện kiếm tiền sẽ có phi tranh chấp hoặc tính toán mà được tới tài

Phụ làm hóa lộc nhập tài nếu gặp tài cung tọa sinh kỵ [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ song kị trùng phúc đức không lành tự thân không được hưởng thụ

Lưu ý tài bạch tọa lộc năm sinh nếu phụ làm hóa lộc tiến lai

Biểu hiện trưởng thượng bối ( cha mẹ thủ trưởng ) các loại sắp tới trèo duyên muốn cùng hưởng thụ chỗ tốt phúc khí này là [ thay đổi ]

Phụ làm hóa lộc nhập tài biểu hiện mệnh chủ cuộc sống dựa vào cha mẹ tiếp tế mệnh chủ đấy tiền tài có thể được cha mẹ trợ giúp

Phụ làm hóa lộc nhập tài hoặc nói cha mẹ giỏi về để ý tài kiếm tiền nhưng cha mẹ cũng hội tiêu phí nhiều mệnh chủ đấy tiền tài

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button