Tử vi

THẤT SÁT TẠI DẦN THÂN

Thất Sát Dần Thân, có Tử Phủ đối cung. Tại Dần gọi là Thất Sát ngưỡng đầu. Tại Thân gọi là Thất Sát triều đầu, so sánh ta thấy tại Thân tốt hơn tại Dần.

Thất Sát Dần Thân đều có năng lực quản lý tốt, có thể đảm trách một mình. Cho nên bất kể nghề nghiệp nào cũng đều là nhân viên chủ quản. Nhất là mệnh cung hoặc Thiên Di gặp Lộc Tồn, càng chủ về không lo thiếu thốn tiền bạc. Nếu gặp sát tinh đông độ hoặc hội hợp thì đương đời gập ghềnh, trắc trở. Thất Sát đóng mệnh thì cuộc đời gặp sóng gió, nhẹ thì sự nghiệp đình đốn, tâm tính sầu khổ, chỉ cần có hành động thiết thực thì cũng có thể vượt qua, tới niên vận không tốt cũng không nên nản chí.

Thất Sát Dần Thân thường làm việc cho chính phủ hoặc nhân viên quản lý nhân sự, quản lý hành chính cho tổ chức lớn. Nếu có Xương Khúc chiếu, gặp Tử Vi Hoá Khoa ở đối cung cũng có thẻ làm nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Gặp Thiên Phủ Hoá Khoa có thể nghiên cứu kinh tế hoặc quản lý công thường. Chỉ gặp sao văn là nhà giáo mẫu mực.

Bạn đang xem: THẤT SÁT TẠI DẦN THÂN

Nếu có sát tinh, gặp Hình Kỵ Lộc mã thêm Tả Hữu Thai Toạ thì có thể gia nhập quân đội, cảnh sát, hoặc làm lãnh đạo trong chính giới.

Thất Sát ưa sao Lộc, vì sao Lộc có thể hoá giải tính cứng rắn của Thất Sát. Nếu không gặp sao Lộc mà tứ sát, thêm Không Kiếp, Hình Hao thì cuộc đời hình khắc rất nặng, tình tính ngoan cố, ương ngạnh, xử sự đều có thái độ kịch liệt, vì vậy tuy phú quý nhưng có thể phá tán thất bại, cái nhìn quá cao, tự sùng bái mình, cuộc đời khó tránh cô tịch. Tính chất này có thể dùng nỗ lực hậu thiên bổ cứu.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THẤT SÁT TẠI DẦN THÂN

Thất Sát Dần Thân, có Tử Phủ đối cung. Tại Dần gọi là Thất Sát ngưỡng đầu. Tại Thân gọi là Thất Sát triều đầu, so sánh ta thấy tại Thân tốt hơn tại Dần.

Thất Sát Dần Thân đều có năng lực quản lý tốt, có thể đảm trách một mình. Cho nên bất kể nghề nghiệp nào cũng đều là nhân viên chủ quản. Nhất là mệnh cung hoặc Thiên Di gặp Lộc Tồn, càng chủ về không lo thiếu thốn tiền bạc. Nếu gặp sát tinh đông độ hoặc hội hợp thì đương đời gập ghềnh, trắc trở. Thất Sát đóng mệnh thì cuộc đời gặp sóng gió, nhẹ thì sự nghiệp đình đốn, tâm tính sầu khổ, chỉ cần có hành động thiết thực thì cũng có thể vượt qua, tới niên vận không tốt cũng không nên nản chí.

Thất Sát Dần Thân thường làm việc cho chính phủ hoặc nhân viên quản lý nhân sự, quản lý hành chính cho tổ chức lớn. Nếu có Xương Khúc chiếu, gặp Tử Vi Hoá Khoa ở đối cung cũng có thẻ làm nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Gặp Thiên Phủ Hoá Khoa có thể nghiên cứu kinh tế hoặc quản lý công thường. Chỉ gặp sao văn là nhà giáo mẫu mực.

Nếu có sát tinh, gặp Hình Kỵ Lộc mã thêm Tả Hữu Thai Toạ thì có thể gia nhập quân đội, cảnh sát, hoặc làm lãnh đạo trong chính giới.

Thất Sát ưa sao Lộc, vì sao Lộc có thể hoá giải tính cứng rắn của Thất Sát. Nếu không gặp sao Lộc mà tứ sát, thêm Không Kiếp, Hình Hao thì cuộc đời hình khắc rất nặng, tình tính ngoan cố, ương ngạnh, xử sự đều có thái độ kịch liệt, vì vậy tuy phú quý nhưng có thể phá tán thất bại, cái nhìn quá cao, tự sùng bái mình, cuộc đời khó tránh cô tịch. Tính chất này có thể dùng nỗ lực hậu thiên bổ cứu.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button