Tử vi

Tử vi đấu sổ phụ tinh: sao nhỏ tổng hợp lại sửa sang lại nghiên cứu

Thiên vu ngôi sao

Thiên vu vi tôn giáo ngôi sao, cũng chủ lên chức.

Thiên vu như sẽ lộc tồn, thiên mã, gọi là “Thiên vu đuổi mã “, tiến triển thần tốc, thu nhập tiền tài cũng mau.

Đại để thiên vu cùng trời mã đồng dạng con đi dần, thân, tị, hợi tứ mã địa, thiên vu có thừa mạnh mã tới động lực công năng. Thả thiên tôn giáo là tinh diệu, cũng so với thích tướng sự vật học thuật hóa, thích tìm hiểu và kiểm tra lí lẽ. Nó là sở hội gặp tinh diệu tới tính chất đặc biệt, luận này tăng mạnh thập ma hành động hoặc đặc tính, như gặp cơ lương, tắc vui mừng tôn giáo, hảo văn học, làm không biết mệt.

Như với đại nạn cung tật ách, chủ thân động, đồng nhất đại nạn bề bộn nhiều việc, thả nên một số lí lẽ, học thuật, sáng tỏ với tâm.

Thiên vu với tôn giáo, so sánh sẽ không tử thủ giáo điều, với học thuật nói lý lẽ, cũng so sánh hoạt bát.

Giải thần ngôi sao

Giải thần chủ hóa hung thành lành, tiêu tai hiểu nạn. Chủ với mệnh, thân, tật, phúc các loại cung có có lực giải tai ách, dư cung vô dụng.

Giải thần đối lưu năm tướng tiền ngôi sao cùng tuế tiền tinh chi sát tinh, này hóa giải lực rất mạnh, một số gần như trăm phần trăm. Như gặp đại hung ngôi sao, sát kị, chỉ có thể giảm bớt, không lắm hữu lực.

Phong cáo ngôi sao

Phong cáo ngôi sao thuần âm sĩ, ti phong ấn chương, chủ quý hiển.

Tướng mạo: mặt còn dài, mặt vàng bạch, ổn trọng thể trạng.

Cá tính: săn sóc, trọng cảm tình, ngôn từ văn nhã hàm súc, yêu sạch sẽ, tiến tới.

Tính chất đặc biệt: thông minh, hòa hợp trinh thám, khôn khéo, ham nghệ thuật.

Vui mừng cùng hữu bật đồng cung, có thể gia tăng hữu bật tới cát lực.

Ông chủ nhỏ thường có tên hiệu, nhủ danh.

Cung vị

Cung thiên di: ông chủ nhỏ thường có tên hiệu, nhủ danh.

Nô bộc ( giao hữu ) cung: ông chủ nhỏ thường có tên hiệu, nhủ danh.

Cung tật ách: chủ ngực bụng nhanh.

Đài phụ ngôi sao

Đài phụ ngôi sao thuần dương thổ, ti thai các, chủ quý hiển.

Tướng mạo: mặt còn dài, sắc mặt vàng trắng, dáng người lớp giữa ải hơi mập, mi thanh mục tú.

Cá tính: chính trực, tráng kiện, kiên quyết, ổn trọng, trọng cảm tình.

Tính chất đặc biệt: trí tuệ cao, sức phán đoán cùng tổ chức lực đều tốt.

Quý khí ngôi sao, nếu cùng tả phụ đồng cung, có thể gia tăng tả phụ tới cát lực.

Nữ mệnh nếu cùng hoa đào ngôi sao đồng cung, cảm giác yêu sâu sắc một lòng, tốt xứng đôi.

Chủ nhân cách nói năng, áo trứ cao nhã, hỉ trợ nhân, yêu nghệ thuật, thiết kế.

Vui mừng tả phụ, hóa khoa. Thiếu niên ưu với văn sự, già vận đài phụ không tốt, bị tuyển ghen tị.

Cung vị

Cung tật ách: chủ tính khí nhanh.

Cung điền trạch: phụ cận có sườn đất, đình đài, tháp gạch, hơi cao đống đất.

Tam thai ngôi sao / bát tọa ngôi sao

Tam thai thuần dương thổ, chủ quý, ti quyền, vi tử vi tới phụ tá ngôi sao; bát tọa thuộc âm thổ, chủ khoa giáp, ti quyền, cũng vì tử vi tới phụ tá ngôi sao.

Ngôi sao tọa mệnh hoặc hội Tam Hợp gặp, chủ có địa vị xã hội, thiếu niên tương ngộ, chủ khảo thí công danh trôi chảy. Đơn thủ vô lực, chủ cô độc, nhưng vô hình khắc.

Tam thai vi thái dương tới bộ phận theo, bát tọa vi Thái Âm tới bộ phận theo. Ba sao tam hợp bản mạng, thảng lại gặp nhật nguyệt, có thể gia tăng nhật nguyệt ánh sáng, ngày thiên chủ danh, nguyệt thiên chủ tài, nhưng đều có địa vị xã hội.

Tam thai ngôi sao

Tướng mạo: mặt tròn dài, mặt trái xoan, mầu bạch hơi vàng, vóc người trung đẳng.

Cá tính: nghiêm túc, ngay thẳng, nhanh mồm nhanh miệng, quang minh lỗi lạc. Hảo giao tế, ghét ác như cừu, nhân duyên không tệ. Có phần loại thái dương, duy bảo thủ.

Bát tọa ngôi sao

Tướng mạo: còn dài mặt, màu trắng vàng, vóc người trung đẳng.

Cá tính: ôn lương cung kiệm, hỉ trợ nhân, vững vàng, vui giận không hình với mầu, nhiệt tình yêu thương tôn giáo tín ngưỡng.

Nhị tinh cũng vì động tinh, với thân mệnh, năm mới rời nhà. Hạn vận phùng, nhiều ra nước cơ hội.

Nhị tinh vui mừng hợp, không mừng phân tòa, đơn thủ chủ cô độc. Nếu nhất tinh thủ mệnh thân, một khác ngôi sao tọa vợ chồng, tắc vợ chồng tướng chia lìa một đoạn thời gian, nhưng không chủ ly hôn, nhân nhị tinh chủ cô độc, không hình phạt chính khắc.

Cung vị

Cung tài bạch

Hội Tam Hợp gặp nhị tinh, hòa hợp tụ tài. Nếu chỉ thủ, chủ nhẹ tài.

Cung tật ách

Tam hợp chủ tính khí thấp nóng, mụn. Bát tọa chủ tính khí, hạ thân bệnh ngoài da.

Cung thiên di

Tam hợp gặp nhị tinh, xuất ngoại được quý. Đơn kiến, chủ bên ngoài cô độc, có nỗi nhớ quê.

Nô bộc ( giao hữu ) cung

Tam hợp gặp nhị tinh, hoặc nhị tinh cố thủ, bằng hữu cấp dưới giúp đỡ nhiều. Đơn kiến hoặc đơn thủ, vô lực.

Ân quang ngôi sao / thiên quý ngôi sao

Ân quang ngôi sao thuần dương hỏa, chủ nắm khác biệt ân ngôi sao, là trời khôi tới phụ.

Thiên quý ngôi sao thuần dương thổ, chủ được đại quý ngôi sao, là trời việt tới phụ.

Ân quang ngôi sao

Tướng mạo: mặt trái xoan, sắc mặt xanh trắng ửng đỏ, dáng người lớp giữa, có tươi cười.

Cá tính: xử sự cẩn thận, thái độ làm người lạc quan, hảo thí (thích làm việc thiện bố thí) bỏ, sĩ diện, trọng cảm tình, có trí tuệ, hiếu học.

Tính chất đặc biệt: hảo văn học, có tài nghệ, khả giành được chiếm được thanh danh, nãi vụ lợi cuộc thi, thanh danh ngôi sao.

Thiên quý ngôi sao

Tướng mạo: còn dài mặt, màu trắng vàng, vóc người trung đẳng, mi thanh mục tú.

Cá tính: thành thực ổn trọng, trầm mặc ít nói, thề độc trọng lời nói, tự cho mình quá cao, cho nên hơi quái gở, ảnh hưởng nhân tế quan hệ.

Rất hiếm có ân sủng, đề bạt, coi trọng, cho nên một đường một bước lên mây.

Cung vị

Cung huynh đệ: vô hình khắc, huynh đệ ở trong xã hội thanh danh tốt.

Cung phu thê: phối ngẫu hình tượng tốt, nhân duyên tốt, làm người tốt.

Cung tử nữ: đứa con hiếu học, có thể – khiến cho tới phẩm.

Cung tài bạch: rất hiếm có quý nhân tương trợ, đặc biệt thiên quý ngôi sao càng cát.

Cung tật ách: ân quang chủ hỏa khí vượng, thiên quý chủ tính khí.

Cung thiên di: chủ quý nhân đề bạt, thanh danh tốt.

Nô bộc ( giao hữu ) cung: chủ cấp dưới cập bằng hữu giúp đỡ nhiều, cũng chủ bản nhân nhân duyên tốt, nhân tế quan hệ không tệ.

Quan ghi âm ( sự nghiệp ) cung: thiếu niên chủ khảo thử như ý, ở bên trong lúc tuổi già chủ được thủ trưởng lễ ngộ, ân sủng vinh thăng.

Cung điền trạch: chủ có tổ nghiệp. Ân quang chủ phụ cận có miếu thờ, cơ quan từ thiện, tiệm văn phòng phẩm, thiên quý chủ thổ phụ, đình đài.

Cung phúc đức: phúc dày, nhiều quý nhân trợ giúp.

Cung phụ mẫu: không khắc, thả cha mẹ giữ chữ tín, trời trợ giúp nhân trợ, thả tự giúp mình giúp người.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ phụ tinh: sao nhỏ tổng hợp lại sửa sang lại nghiên cứu

Thiên vu ngôi sao

Thiên vu vi tôn giáo ngôi sao, cũng chủ lên chức.

Thiên vu không biết ngôi sao may mắn thì không lực, nếu sẽ sát tinh vi vô dụng, thân mình vô chống cự hung thần chi năng lực.

Thiên vu như sẽ lộc tồn, thiên mã, gọi là “Thiên vu đuổi mã “, tiến triển thần tốc, thu nhập tiền tài cũng mau.

Đại để thiên vu cùng trời mã đồng dạng con đi dần, thân, tị, hợi tứ mã địa, thiên vu có thừa mạnh mã tới động lực công năng. Thả thiên tôn giáo là tinh diệu, cũng so với thích tướng sự vật học thuật hóa, thích tìm hiểu và kiểm tra lí lẽ. Nó là sở hội gặp tinh diệu tới tính chất đặc biệt, luận này tăng mạnh thập ma hành động hoặc đặc tính, như gặp cơ lương, tắc vui mừng tôn giáo, hảo văn học, làm không biết mệt.

Như với đại nạn cung tật ách, chủ thân động, đồng nhất đại nạn bề bộn nhiều việc, thả nên một số lí lẽ, học thuật, sáng tỏ với tâm.

Thiên vu với tôn giáo, so sánh sẽ không tử thủ giáo điều, với học thuật nói lý lẽ, cũng so sánh hoạt bát.

Giải thần ngôi sao

Giải thần chủ hóa hung thành lành, tiêu tai hiểu nạn. Chủ với mệnh, thân, tật, phúc các loại cung có có lực giải tai ách, dư cung vô dụng.

Giải thần đối lưu năm tướng tiền ngôi sao cùng tuế tiền tinh chi sát tinh, này hóa giải lực rất mạnh, một số gần như trăm phần trăm. Như gặp đại hung ngôi sao, sát kị, chỉ có thể giảm bớt, không lắm hữu lực.

Phong cáo ngôi sao

Phong cáo ngôi sao thuần âm sĩ, ti phong ấn chương, chủ quý hiển.

Tướng mạo: mặt còn dài, mặt vàng bạch, ổn trọng thể trạng.

Cá tính: săn sóc, trọng cảm tình, ngôn từ văn nhã hàm súc, yêu sạch sẽ, tiến tới.

Tính chất đặc biệt: thông minh, hòa hợp trinh thám, khôn khéo, ham nghệ thuật.

Vui mừng cùng hữu bật đồng cung, có thể gia tăng hữu bật tới cát lực.

Ông chủ nhỏ thường có tên hiệu, nhủ danh.

Cung vị

Cung thiên di: ông chủ nhỏ thường có tên hiệu, nhủ danh.

Nô bộc ( giao hữu ) cung: ông chủ nhỏ thường có tên hiệu, nhủ danh.

Cung tật ách: chủ ngực bụng nhanh.

Đài phụ ngôi sao

Đài phụ ngôi sao thuần dương thổ, ti thai các, chủ quý hiển.

Tướng mạo: mặt còn dài, sắc mặt vàng trắng, dáng người lớp giữa ải hơi mập, mi thanh mục tú.

Cá tính: chính trực, tráng kiện, kiên quyết, ổn trọng, trọng cảm tình.

Tính chất đặc biệt: trí tuệ cao, sức phán đoán cùng tổ chức lực đều tốt.

Quý khí ngôi sao, nếu cùng tả phụ đồng cung, có thể gia tăng tả phụ tới cát lực.

Nữ mệnh nếu cùng hoa đào ngôi sao đồng cung, cảm giác yêu sâu sắc một lòng, tốt xứng đôi.

Chủ nhân cách nói năng, áo trứ cao nhã, hỉ trợ nhân, yêu nghệ thuật, thiết kế.

Vui mừng tả phụ, hóa khoa. Thiếu niên ưu với văn sự, già vận đài phụ không tốt, bị tuyển ghen tị.

Cung vị

Cung tật ách: chủ tính khí nhanh.

Cung điền trạch: phụ cận có sườn đất, đình đài, tháp gạch, hơi cao đống đất.

Tam thai ngôi sao / bát tọa ngôi sao

Tam thai thuần dương thổ, chủ quý, ti quyền, vi tử vi tới phụ tá ngôi sao; bát tọa thuộc âm thổ, chủ khoa giáp, ti quyền, cũng vì tử vi tới phụ tá ngôi sao.

Ngôi sao tọa mệnh hoặc hội Tam Hợp gặp, chủ có địa vị xã hội, thiếu niên tương ngộ, chủ khảo thí công danh trôi chảy. Đơn thủ vô lực, chủ cô độc, nhưng vô hình khắc.

Tam thai vi thái dương tới bộ phận theo, bát tọa vi Thái Âm tới bộ phận theo. Ba sao tam hợp bản mạng, thảng lại gặp nhật nguyệt, có thể gia tăng nhật nguyệt ánh sáng, ngày thiên chủ danh, nguyệt thiên chủ tài, nhưng đều có địa vị xã hội.

Tam thai ngôi sao

Tướng mạo: mặt tròn dài, mặt trái xoan, mầu bạch hơi vàng, vóc người trung đẳng.

Cá tính: nghiêm túc, ngay thẳng, nhanh mồm nhanh miệng, quang minh lỗi lạc. Hảo giao tế, ghét ác như cừu, nhân duyên không tệ. Có phần loại thái dương, duy bảo thủ.

Bát tọa ngôi sao

Tướng mạo: còn dài mặt, màu trắng vàng, vóc người trung đẳng.

Cá tính: ôn lương cung kiệm, hỉ trợ nhân, vững vàng, vui giận không hình với mầu, nhiệt tình yêu thương tôn giáo tín ngưỡng.

Nhị tinh cũng vì động tinh, với thân mệnh, năm mới rời nhà. Hạn vận phùng, nhiều ra nước cơ hội.

Nhị tinh vui mừng hợp, không mừng phân tòa, đơn thủ chủ cô độc. Nếu nhất tinh thủ mệnh thân, một khác ngôi sao tọa vợ chồng, tắc vợ chồng tướng chia lìa một đoạn thời gian, nhưng không chủ ly hôn, nhân nhị tinh chủ cô độc, không hình phạt chính khắc.

Cung vị

Cung tài bạch

Hội Tam Hợp gặp nhị tinh, hòa hợp tụ tài. Nếu chỉ thủ, chủ nhẹ tài.

Cung tật ách

Tam hợp chủ tính khí thấp nóng, mụn. Bát tọa chủ tính khí, hạ thân bệnh ngoài da.

Cung thiên di

Tam hợp gặp nhị tinh, xuất ngoại được quý. Đơn kiến, chủ bên ngoài cô độc, có nỗi nhớ quê.

Nô bộc ( giao hữu ) cung

Tam hợp gặp nhị tinh, hoặc nhị tinh cố thủ, bằng hữu cấp dưới giúp đỡ nhiều. Đơn kiến hoặc đơn thủ, vô lực.

Ân quang ngôi sao / thiên quý ngôi sao

Ân quang ngôi sao thuần dương hỏa, chủ nắm khác biệt ân ngôi sao, là trời khôi tới phụ.

Thiên quý ngôi sao thuần dương thổ, chủ được đại quý ngôi sao, là trời việt tới phụ.

Ân quang ngôi sao

Tướng mạo: mặt trái xoan, sắc mặt xanh trắng ửng đỏ, dáng người lớp giữa, có tươi cười.

Cá tính: xử sự cẩn thận, thái độ làm người lạc quan, hảo thí (thích làm việc thiện bố thí) bỏ, sĩ diện, trọng cảm tình, có trí tuệ, hiếu học.

Tính chất đặc biệt: hảo văn học, có tài nghệ, khả giành được chiếm được thanh danh, nãi vụ lợi cuộc thi, thanh danh ngôi sao.

Thiên quý ngôi sao

Tướng mạo: còn dài mặt, màu trắng vàng, vóc người trung đẳng, mi thanh mục tú.

Cá tính: thành thực ổn trọng, trầm mặc ít nói, thề độc trọng lời nói, tự cho mình quá cao, cho nên hơi quái gở, ảnh hưởng nhân tế quan hệ.

Rất hiếm có ân sủng, đề bạt, coi trọng, cho nên một đường một bước lên mây.

Cung vị

Cung huynh đệ: vô hình khắc, huynh đệ ở trong xã hội thanh danh tốt.

Cung phu thê: phối ngẫu hình tượng tốt, nhân duyên tốt, làm người tốt.

Cung tử nữ: đứa con hiếu học, có thể – khiến cho tới phẩm.

Cung tài bạch: rất hiếm có quý nhân tương trợ, đặc biệt thiên quý ngôi sao càng cát.

Cung tật ách: ân quang chủ hỏa khí vượng, thiên quý chủ tính khí.

Cung thiên di: chủ quý nhân đề bạt, thanh danh tốt.

Nô bộc ( giao hữu ) cung: chủ cấp dưới cập bằng hữu giúp đỡ nhiều, cũng chủ bản nhân nhân duyên tốt, nhân tế quan hệ không tệ.

Quan ghi âm ( sự nghiệp ) cung: thiếu niên chủ khảo thử như ý, ở bên trong lúc tuổi già chủ được thủ trưởng lễ ngộ, ân sủng vinh thăng.

Cung điền trạch: chủ có tổ nghiệp. Ân quang chủ phụ cận có miếu thờ, cơ quan từ thiện, tiệm văn phòng phẩm, thiên quý chủ thổ phụ, đình đài.

Cung phúc đức: phúc dày, nhiều quý nhân trợ giúp.

Cung phụ mẫu: không khắc, thả cha mẹ giữ chữ tín, trời trợ giúp nhân trợ, thả tự giúp mình giúp người.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button