Tử vi

Vũ Tham Thìn Tuất Cách

Vũ Khúc và Tham Lang khi xung chiếu tại Thìn Tuất tạo thành cách cục nổi tiếng Vũ Tham Tứ Mộ, nếu có Linh Tinh hoặc Hỏa Linh mặc dù không hợp với Vũ Khúc nhưng trong trường hợp này là bạo phát tài cách. Mệnh có Vũ Khúc, cung xung chiếu là Tham Lang luận khác với chính tinh thủ mệnh Tham Lang, vì một bên là Tử Phủ Vũ Tướng Liêm nếu Vũ Khúc thủ mệnh và Sát Phá Tham với Tham Lang thủ mệnh. Lực lượng của hai nhóm sao này ở các cung xung chiếu rất mạnh, gần như tương đương nhau, không như tinh hệ Tử Vi Cư Ngọ thì bộ sao hung bạo Sát Phá Tham phải khuất phục trước uy lực của đế tinh Tử Vi tọa thủ ở nơi cao nhất cung địa bàn mà thành lính gác cổng cho nhóm Tử Phủ. Cách cục Vũ Tham thường phát tầm trung niên, nếu có Hỏa Linh thì thành công sẽ sớm hơn và lớn hơn khi không có hai sao này. Việc khác nhau của việc mệnh Vũ Khúc hoặc mệnh Tham Lang đơn giản nhất là sao Lộc Tồn, nếu như mệnh Vũ Khúc có Lộc Tồn trở thành cách cục lộc bền vững trường tồn nhờ Thiên Phủ và Vũ Khúc tam hợp bổ trợ cho nhau, nếu mệnh Tham Lang có Lộc Tồn sẽ thành cách cục Sát Lộc và Phá Lộc, nếu thêm Hóa Kỵ sẽ làm Lộc Tồn bị giảm lực cát hóa. Các cách cục xấu rất nhiều người có, nhưng nếu hướng giải bằng ngành nghề hợp lý hoặc lợi dụng thời cơ tốt ( Thiên Cơ tốt ) sẽ dần tới những biến chuyển mạnh mẽ không ngờ đến.

Vũ Khúc và Tham Lang là hai sao chủ tài năng nhất của nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham. Vũ Khúc tượng trưng cho tiền bạc, Tham Lang là tham vọng, vì vậy khi xung chiếu thì ra bên ngoài có ham muốn, bên trong ra sức kiếm tiền để thực hiện ham muốn ấy. Nếu xét về mặt định nghĩa thì Tham Vũ Thìn Tuất không bằng Tham Vũ đồng hành ở Sửu Mùi, vì khi Tham Vũ đồng hành thì tính hỗ trợ nhau lớn hơn khi xung chiếu, nhưng khi ở Sửu Mùi thì bộ Tử Phủ và Sát Phá Tham giao hội với nhau, hai bên đều có hại tạo ra những cách khủng hoảng (Vũ Sát) xấu. Cách cục này tương tự như Cự Cơ Mão Dậu và Cự Cơ Tý Ngọ, rõ ràng Cự Môn và Thiên Cơ ở cung xung chiếu Tý Ngọ đẹp hơn vì hình thành cách cục chuẩn Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật. Vì vậy, cổ nhân thích Vũ Tham Thìn Tuất hơn vì khả năng bị phá cách dẫn đến khó luận đoán ít xảy ra hơn trường hợp kia. Vũ Khúc không ưa hai sao Hỏa Linh mà chính Tham Lang mới thích sao này. ” Tham Hỏa là bạo phát cách”. Khi xem tử vi thì bố cục là quan trọng nhất, không thể xem Mệnh Tạo mà không xét đến Tài Bạch và Quan Lộc, tam hợp cũng rất quan trọng. Mệnh Vũ Tham không nên cung Tử Vi Thiên Phủ đồng độ bị Triệt, Tuần hoặc Thiên Không. Độ số giảm rất lớn nếu hai đế tinh Tử Phủ bị phá cách, vì sức mạnh của nhóm sao này là do Tử Vi và Thiên Phủ quyết định.

Không nên nhầm lẫm cách cục Vũ Tham ở Mệnh và ở Thân, ngay cả Vũ Tham cư Thân Mệnh đồng cung ( Giờ Tý và Ngọ ) thì vẫn bị những khuyết điểm khá lớn. Mệnh và Thân là hai khái niệm khác nhau, không phải là trước ba mươi tuổi là Mệnh và sau đó là Thân. Thân chính là thân thể, những hành động mang tính vật chất, là những thứ nhìn thấy được, còn Mệnh không chỉ là tư tưởng, suy nghĩ của con người mà còn là những sự kiện theo tính chất các sao thủ mệnh trong suốt cuộc đời, đây chính là sự phân biệt giữa cá thể này với cá thể khác. Vũ Khúc cư thân là hạ cách, giống Thất Sát vào Thân là hay yểu mạng vì Thất Sát chủ giết, bị giết. Vũ Khúc chủ ngắn ngủi, cơ thể ngắn ngủi thì bị thương tật hoặc những khiếm khuyết. Nếu Tham Lang độc tọa thì chủ rõ hai ham muốn chính ” Ham Muốn Vật Chất” và “Ham Muốn Nhục Tình”, trong trường hợp này do Tham hội Vũ Khúc là tổ hợp ham muốn vật chất. Nếu mệnh là Tham Lang Thìn Tuất thì sẽ có hai điểm luận ” Bộc Phát” và ” Kiên Nhẫn”, bộc phát không phải là phát tài hay phát công danh mà việc làm của Tham Lang rất ẩu, thường do không được cát tinh củng chiếu, lại gặp Kình Dương hội Linh hoặc Hỏa, tuy có Hỏa Linh nhưng chưa liệt vào cách phú ông vì tính cẩn thận không cao, dễ bị phá sản, không tính toán kỹ, ham muốn làm giàu nhau mà sinh ra hành động đánh cược, dẫn đến thất bại về sau. Còn Tham Lang thuộc tính chất kiên nhẫn khi được cát hóa bởi các trợ tinh và bàng tinh. Khi đó, Tham Lang biết ra tay đúng lúc, đúng thời điểm nên khả năng thành công cao, vì vậy Khoa Quyền là rất cần cho tinh hệ này, thêm Tuần tại bản cung để tăng thêm tính phòng bị, chắc chắn cho kế hoạch.

Bạn đang xem: Vũ Tham Thìn Tuất Cách

Mệnh Tham Lang thuộc tính cẩn trọng thì đến các cung hạn khác nếu không có cát tinh cũng không luận là xấu, thường thì đến cung hạn Vũ Khúc thường sự nghiệp mới đến mức độ chín, hạn Tử Phủ tại Dần Thân nhẫn đến chỉ có một hóa trong tam hóa, không bị Không Kiếp và Tuần Triệt cản trước cung thì đây là vận rồng mây hội ngộ, nếu Tham Lang thuộc tính chất bộc phát đến đây lên rất nhanh, như diều gặp gió, chủ đánh đâu thắng đấy, nếu được Song Lộc thì tay đụng vào việc gì là đều biến ra tiền. Tuy vậy, Tham Lang thuộc hành động bộc phát đến hạn Vũ Khúc lại có Kỵ Hình hoặc Tứ Sát thì chắc chắn lâm vào cảnh cá cược cả tính mạng để làm giàu, dễ bị vào tù hoặc xảy ra cảnh tượng suy sụp, nếu được Khoa Quyền Lộc hội thì cũng xét là cách cục bạo phát lớn, kinh doanh lãi lớn, tiền bạc thu về mà không cần bỏ vốn nhiều, bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm phải hợp cách, không bị sát tinh trừ Linh Hỏa xâm phạm. Nếu hạn đến Thiên Cơ ở Sửu Mùi, Thiên Cơ Hóa Lộc hoặc Hóa Quyền thì nên đầu cơ vào lĩnh vực hiểu biết, nếu Thiên Cơ Hóa Kỵ hoặc tam hợp là các sát tinh, kỵ nhất là Không Kiếp thì tuyệt đối không đi những bước cờ lớn để tránh nuối tiếc về cuối đời.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vũ Tham Thìn Tuất Cách

Vũ Khúc và Tham Lang khi xung chiếu tại Thìn Tuất tạo thành cách cục nổi tiếng Vũ Tham Tứ Mộ, nếu có Linh Tinh hoặc Hỏa Linh mặc dù không hợp với Vũ Khúc nhưng trong trường hợp này là bạo phát tài cách. Mệnh có Vũ Khúc, cung xung chiếu là Tham Lang luận khác với chính tinh thủ mệnh Tham Lang, vì một bên là Tử Phủ Vũ Tướng Liêm nếu Vũ Khúc thủ mệnh và Sát Phá Tham với Tham Lang thủ mệnh. Lực lượng của hai nhóm sao này ở các cung xung chiếu rất mạnh, gần như tương đương nhau, không như tinh hệ Tử Vi Cư Ngọ thì bộ sao hung bạo Sát Phá Tham phải khuất phục trước uy lực của đế tinh Tử Vi tọa thủ ở nơi cao nhất cung địa bàn mà thành lính gác cổng cho nhóm Tử Phủ. Cách cục Vũ Tham thường phát tầm trung niên, nếu có Hỏa Linh thì thành công sẽ sớm hơn và lớn hơn khi không có hai sao này. Việc khác nhau của việc mệnh Vũ Khúc hoặc mệnh Tham Lang đơn giản nhất là sao Lộc Tồn, nếu như mệnh Vũ Khúc có Lộc Tồn trở thành cách cục lộc bền vững trường tồn nhờ Thiên Phủ và Vũ Khúc tam hợp bổ trợ cho nhau, nếu mệnh Tham Lang có Lộc Tồn sẽ thành cách cục Sát Lộc và Phá Lộc, nếu thêm Hóa Kỵ sẽ làm Lộc Tồn bị giảm lực cát hóa. Các cách cục xấu rất nhiều người có, nhưng nếu hướng giải bằng ngành nghề hợp lý hoặc lợi dụng thời cơ tốt ( Thiên Cơ tốt ) sẽ dần tới những biến chuyển mạnh mẽ không ngờ đến.

Vũ Khúc và Tham Lang là hai sao chủ tài năng nhất của nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham. Vũ Khúc tượng trưng cho tiền bạc, Tham Lang là tham vọng, vì vậy khi xung chiếu thì ra bên ngoài có ham muốn, bên trong ra sức kiếm tiền để thực hiện ham muốn ấy. Nếu xét về mặt định nghĩa thì Tham Vũ Thìn Tuất không bằng Tham Vũ đồng hành ở Sửu Mùi, vì khi Tham Vũ đồng hành thì tính hỗ trợ nhau lớn hơn khi xung chiếu, nhưng khi ở Sửu Mùi thì bộ Tử Phủ và Sát Phá Tham giao hội với nhau, hai bên đều có hại tạo ra những cách khủng hoảng (Vũ Sát) xấu. Cách cục này tương tự như Cự Cơ Mão Dậu và Cự Cơ Tý Ngọ, rõ ràng Cự Môn và Thiên Cơ ở cung xung chiếu Tý Ngọ đẹp hơn vì hình thành cách cục chuẩn Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật. Vì vậy, cổ nhân thích Vũ Tham Thìn Tuất hơn vì khả năng bị phá cách dẫn đến khó luận đoán ít xảy ra hơn trường hợp kia. Vũ Khúc không ưa hai sao Hỏa Linh mà chính Tham Lang mới thích sao này. ” Tham Hỏa là bạo phát cách”. Khi xem tử vi thì bố cục là quan trọng nhất, không thể xem Mệnh Tạo mà không xét đến Tài Bạch và Quan Lộc, tam hợp cũng rất quan trọng. Mệnh Vũ Tham không nên cung Tử Vi Thiên Phủ đồng độ bị Triệt, Tuần hoặc Thiên Không. Độ số giảm rất lớn nếu hai đế tinh Tử Phủ bị phá cách, vì sức mạnh của nhóm sao này là do Tử Vi và Thiên Phủ quyết định.

Không nên nhầm lẫm cách cục Vũ Tham ở Mệnh và ở Thân, ngay cả Vũ Tham cư Thân Mệnh đồng cung ( Giờ Tý và Ngọ ) thì vẫn bị những khuyết điểm khá lớn. Mệnh và Thân là hai khái niệm khác nhau, không phải là trước ba mươi tuổi là Mệnh và sau đó là Thân. Thân chính là thân thể, những hành động mang tính vật chất, là những thứ nhìn thấy được, còn Mệnh không chỉ là tư tưởng, suy nghĩ của con người mà còn là những sự kiện theo tính chất các sao thủ mệnh trong suốt cuộc đời, đây chính là sự phân biệt giữa cá thể này với cá thể khác. Vũ Khúc cư thân là hạ cách, giống Thất Sát vào Thân là hay yểu mạng vì Thất Sát chủ giết, bị giết. Vũ Khúc chủ ngắn ngủi, cơ thể ngắn ngủi thì bị thương tật hoặc những khiếm khuyết. Nếu Tham Lang độc tọa thì chủ rõ hai ham muốn chính ” Ham Muốn Vật Chất” và “Ham Muốn Nhục Tình”, trong trường hợp này do Tham hội Vũ Khúc là tổ hợp ham muốn vật chất. Nếu mệnh là Tham Lang Thìn Tuất thì sẽ có hai điểm luận ” Bộc Phát” và ” Kiên Nhẫn”, bộc phát không phải là phát tài hay phát công danh mà việc làm của Tham Lang rất ẩu, thường do không được cát tinh củng chiếu, lại gặp Kình Dương hội Linh hoặc Hỏa, tuy có Hỏa Linh nhưng chưa liệt vào cách phú ông vì tính cẩn thận không cao, dễ bị phá sản, không tính toán kỹ, ham muốn làm giàu nhau mà sinh ra hành động đánh cược, dẫn đến thất bại về sau. Còn Tham Lang thuộc tính chất kiên nhẫn khi được cát hóa bởi các trợ tinh và bàng tinh. Khi đó, Tham Lang biết ra tay đúng lúc, đúng thời điểm nên khả năng thành công cao, vì vậy Khoa Quyền là rất cần cho tinh hệ này, thêm Tuần tại bản cung để tăng thêm tính phòng bị, chắc chắn cho kế hoạch.

Mệnh Tham Lang thuộc tính cẩn trọng thì đến các cung hạn khác nếu không có cát tinh cũng không luận là xấu, thường thì đến cung hạn Vũ Khúc thường sự nghiệp mới đến mức độ chín, hạn Tử Phủ tại Dần Thân nhẫn đến chỉ có một hóa trong tam hóa, không bị Không Kiếp và Tuần Triệt cản trước cung thì đây là vận rồng mây hội ngộ, nếu Tham Lang thuộc tính chất bộc phát đến đây lên rất nhanh, như diều gặp gió, chủ đánh đâu thắng đấy, nếu được Song Lộc thì tay đụng vào việc gì là đều biến ra tiền. Tuy vậy, Tham Lang thuộc hành động bộc phát đến hạn Vũ Khúc lại có Kỵ Hình hoặc Tứ Sát thì chắc chắn lâm vào cảnh cá cược cả tính mạng để làm giàu, dễ bị vào tù hoặc xảy ra cảnh tượng suy sụp, nếu được Khoa Quyền Lộc hội thì cũng xét là cách cục bạo phát lớn, kinh doanh lãi lớn, tiền bạc thu về mà không cần bỏ vốn nhiều, bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm phải hợp cách, không bị sát tinh trừ Linh Hỏa xâm phạm. Nếu hạn đến Thiên Cơ ở Sửu Mùi, Thiên Cơ Hóa Lộc hoặc Hóa Quyền thì nên đầu cơ vào lĩnh vực hiểu biết, nếu Thiên Cơ Hóa Kỵ hoặc tam hợp là các sát tinh, kỵ nhất là Không Kiếp thì tuyệt đối không đi những bước cờ lớn để tránh nuối tiếc về cuối đời.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button