Tử vi

Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa 7

Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa 7

Phán đoán cùng nhân giao tiếp năng lực tới ưu kém

A. Quan sát [ cung mệnh ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết hành vi cùng tác phong

Bạn đang xem: Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa 7

Từ [ cung mệnh ] tứ hóa phán đoán cá tính làm

B. Quan sát [ cung tật ách ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết tâm thái cùng tính tình

Từ [ cung tật ách ] tứ hóa phán đoán tâm thái cùng tính tình

C. Quan sát [ cung phúc đức ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết lý niệm ý tưởng cùng phúc khí

Từ [ cung phúc đức ] tứ hóa phán đoán tư tưởng cùng quan niệm

Trở lên ba người cá nhân cùng nhân giao tiếp tới ưu kém nhân tố trọng yếu nhất

Phân tích cảm tình

< nữ mệnh nông ất mão 64 10 24 hợi giờ sinh hỏa lục cục thất tinh ở nô ( tân tị )>

Công phu 206

Chồng của cô nông giáp dần 63 10 17 giờ tý sinh hỏa lục cục thất tinh ở tật ( canh ngọ )

[ cung mệnh ]

A. Nữ mệnh ( mậu tử ) thiên đồng thái âm sinh kỵ thả tự hóa quyền thiên khôi + địa không

Nữ mệnh cùng âm tọa mệnh tử diện xinh đẹp

Tọa thái âm sinh kỵ cá tính khá mình

Nếu sinh kỵ thả tự hóa quyền thì hình thành [ quyền kị dây dưa ] dục vọng trọng cá tính không thể nói lý giao tiếp khó khăn cao không tiếp thụ phê bình

Ở mặt ngoài cùng nhân hip-hop thầm lý khó có thể dự đoán ( oán giận một đống ) lấy việc tất tranh đến [ thắng ] mới thôi nếu không không cam lòng

Lưu ý cung mệnh phùng địa không vợ chồng phùng địa kiếp nếu đại nạn thuận hành thứ hai đại nạn tất nhiên [ không kiếp giáp thầy thuốc ] nhân vốn có biến

Địa không tọa mệnh ( tự thân ) biểu hiện tự thân phương diện tinh thần trái lại truyền thống cùng phí của làm việc hư không không thực tế < trần tuyết đào đại sư >

Địa kiếp tọa vợ chồng ( phối ngẫu ) biểu hiện phối ngẫu vật chất phương diện trái lại thuỷ triều cùng phí của làm việc sơ cuồng không câu nệ tiểu tiết

Mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mình xấu ) chiếu [ bản tật ]( quý chưa ) < tật ách là Quan tới điền >

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( canh thìn ) gặp thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền + kình dương

( lấy mệnh chủ mà nói ) tượng này là [ kỵ trảo lộc ] biểu hiện mệnh chủ cố gắng với công tác sự nghiệp cũng có thành tựu ( đắc ý )

< xem > mệnh can lộc nhập phụ mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập Quan này lộc kị rơi cung cách xa nhau bốn cách sinh sản [ tứ phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa

Mệnh can lộc nhập < cha mẹ là phu tới điền > mà phi hóa kỵ nhập < Quan lộc là phu tới thiên >

Mệnh chủ vui vẻ ( hy vọng ) phối ngẫu ở nhà là vui mừng phối ngẫu bên ngoài ( tốn tiền hoa đào giao tế hồ chỉ phi là )

Can của quan canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) chiếu [ bản tài ]( giáp thân ) < tài bạch là Quan tới Quan >

Can của quan canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) biểu hiện mệnh chủ chăm chú với sự nghiệp ( không thể không làm )

Tống hợp lộc kị tới hóa tượng cũng biết mệnh chủ chuyện nghiệp ổn định thu vào cũng không tệ

Lưu ý mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ Quan ] mà can của quan phi hóa kỵ nhập [ mệnh ] đây hóa tượng xưng [ kị đến kị đi ] biểu hiện:

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ Quan ] mệnh chủ đối với sự nghiệp công tác hữu tình ( chăm chú )

Cẩn thận nhân rất chăm chú với sự nghiệp trùng [ phu ] xem nhẹ vợ chồng kinh doanh mà [ không duyên ]

Can của quan phi hóa kỵ nhập mệnh sự nghiệp cũng dính trứ mệnh chủ có nghĩa giống

Tống hợp đây lưỡng hóa tượng cũng biết mệnh chủ chuyện nghiệp như ý lại cảm tình sinh sản cách ngại ( sinh bệnh ) đấy [ mệnh cách ]

Khác lưu ý địa không ở [ bản mạng ]( mậu tử ) mậu làm thiên cơ hóa kị nhập Quan trùng phu

Địa kiếp ở [ vợ chồng ]( bính tuất ) bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ tử ] trùng [ điền ]( giống như trùng mệnh )

[ cung phu thê ]

Xem [ cung phu thê ]( bính tuất ) cung vô chính diệu địa kiếp + thiên diêu xâm lấn ( cung vô chính diệu đã có không lành hiện ra )

Biểu hiện phối ngẫu sơ cuồng không câu nệ tiểu tiết ( trái lại thuỷ triều ) vui mừng thiên mã hành không ánh sáng nói không luyện

Nữ mệnh vợ chồng thiên diêu nhập thủ e rằng có ngoắc lập gia đình hiện ra

Thiên diêu nhập vợ chồng biểu hiện trưởng thành sớm phong tao nhân duyên tốt không cần lời mai mối ngoắc thành thân dễ phạm trùng hôn tái giá tái giá

Huyền diêu tam cung thì tà dâm đam rượu trùng hôn gặp ở ngoài trầm mê tửu sắc thì tà dâm kéo dài rượu e rằng có trùng hôn hiện ra

Hoặc trầm mê tình ái hoạt động ( hoa đào tổ hợp )

Chủ vừa thấy chung tình chủ thường lên trước xe sau bổ nhóm cảm tình bị nổi gió ba nhiều rằng rịt có gặp ở ngoài hoặc nặng hôn

( cũng chủ hôn sau cảm tình bị sinh biến hóa nên kết hôn muộn tránh cho tới )

Cùng khác tính giao hướng tiếp xúc gặp dịp nhiều bị vừa thấy chung tình chủ động hào phóng tay chân như thừa thân vội tâm loạn không thực tế

Phối ngẫu giao tế lan rộng có người duyên khác tính duyên cũng tốt nhiệt tình lãng mạn có mị lực nên kết hôn muộn

Phùng địa không hoặc địa kiếp bất luận xứng gì ngôi sao may mắn nếu có chút kết hôn tất ly hôn

Can của phu bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) phùng thiên đồng sinh kỵ thả tự hóa quyền này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

Biểu hiện mệnh chủ chi phối ngẫu đối với mệnh chủ tái thế nào nịnh hót mệnh chủ cũng không cách nào giành được chiếm được mệnh chủ đấy hoan hân

( lấy mệnh chủ mà nói ) < cung mệnh là phu tới phúc > can của phu lộc nhập mệnh lại gặp sinh kỵ song kị trùng [ phu tới tài ]

Biểu hiện nữ mệnh chủ phu quân ăn ngon lãn làm tham đồ hưởng thụ ( nhân lộc nhập [ phu tới phúc ]) không suy nghĩ kiếm tiền việc ( ăn cơm mềm )

Can của phu bính liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( ất dậu ) trùng [ bổn điền ]

Nói rõ phối ngẫu vui vẻ bên ngoài mê với hoa đào giao tế tiếp khách chơi nhạc ( nhân phi hóa kỵ nhập hoa đào cung vị )

Trùng [ bổn điền ] đối với gia đình không có trách nhiệm không đoái gia đình giống

< xem > can của phu lộc nhập mệnh mà can của phu phi hóa kỵ nhập tử này lộc kị rơi cung cách xa nhau bốn cách sinh sản [ tứ phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa

Can của phu lộc nhập < cung mệnh là phu tới phúc > mà can của phu phi hóa kỵ nhập < đứa con là phu tới Huynh >

Phối ngẫu vui vẻ hưởng phúc mà tổn hại phối ngẫu tự thân tới tài khố ( tiền tài cũng tốn phí ở hoa đào giao tế tiếp khách )

[ Quan lộc cung ]

Xem [ Quan lộc cung ]( canh thìn ) tọa thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền + kình dương

< Quan lộc là phu tới thiên > cũng thế mệnh chủ đấy Quan lộc

Can của quan canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) chiếu [ bản tài ]( giáp thân ) < phúc đức là phu tới Quan >

< tài bạch là phu phu quân > vợ chồng đối đãi cung vị can của quan lộc chiếu có đối xử tử tế ý

Can của quan lộc nhập phúc [ phu tới Quan ] mệnh chủ hy vọng lấy sự nghiệp trợ giúp [ phối ngẫu chuyện nghiệp ] hy vọng phối ngẫu cũng có thể thành tựu

Can của quan canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) < cung mệnh là phu tới phúc > trùng [ bản thiên ]( nhâm ngọ ) cũng thế trùng [ phu tới tài ]

Tống hợp can của quan lộc kị tới hóa tượng cũng biết mệnh chủ hy vọng trợ giúp phối ngẫu việc nghiệp lại là không giúp được gì với phối ngẫu đấy thu vào

Can của quan lộc nhập phúc can của quan phi hóa kỵ nhập mệnh rơi cung cách xa nhau ba cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

Tượng này mệnh chủ trên sự nghiệp nghĩ trợ giúp [ phu tới Quan ] chờ mong phối ngẫu có thể thành tựu ( nhân lộc nhập [ phu tới Quan ])

Can của quan phi hóa kỵ nhập mệnh gặp sinh kỵ song kị trùng [ bản thiên ][ phu tới tài ] tự thân dù lao lục bôn ba lại không giúp được gì [ phối ngẫu tới tài ]

[ cung thiên di ]

< nếu lấy trùng cung [ bản thiên ]( nhâm ngọ )[ phu tới tài ] quan sát >

Thiên làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản quan ]( canh thìn ) phùng thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

Thiên [ phu tới tài ] can lộc nhập [ Quan ][ phu tới thiên ] phùng sinh lộc nói rõ phối ngẫu bên ngoài huy bỗng nhiên thành tánh

Thiên làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( mình xấu ) gặp vũ khúc tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền này là [ lộc kị quyền hỗn chiến ] chung tất hung

Thiên [ phu tới tài ] làm phi hóa kỵ nhập phụ [ phu tới điền ] phùng tự hóa lộc song kị trùng tật [ phu người ấy ]

Nói rõ phối ngẫu bên ngoài tiền tài lãng phí với hoa đào hưởng thụ chung tới vây đốn mà nữ mệnh chủ cũng không hưởng thụ được [ phu tới tài ]

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành thứ hai đại nạn (16~25) [ thiên mệnh ] đi [ bản phụ ]( mình xấu ) phùng vũ khúc tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền + tả phụ hữu bật

[ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản Huynh ]( Đinh Hợi ) hồi địa không địa kiếp giáp cho nên dự đoán đây hạn cảm tình khó tránh có dao động

Cung huynh đệ biểu hiện giường ngủ hồi không kiếp giáp biểu hiện vợ chồng giường tre không hợp giống

Địa không tọa mệnh ( tự thân ) biểu hiện tự thân phương diện tinh thần trái lại truyền thống cùng phí của làm việc hư không không thực tế < trần tuyết đào đại sư >

Địa kiếp tọa vợ chồng ( phối ngẫu ) biểu hiện phối ngẫu vật chất phương diện trái lại thuỷ triều cùng phí của làm việc sơ cuồng không câu nệ tiểu tiết

Đây hội khiến cho mệnh chủ cùng phối ngẫu giữa chỗ hiểu biết cùng đối đãi đấy mâu thuẫn

Nữ mệnh chủ ( tự thân ) tinh thần hư không không tuân thủ cựu vi trái lại nữ nhân ôn hòa truyền thống cũng quở trách phối ngẫu làm việc sơ cuồng không vụ thực

Phối ngẫu ( phu ) tự thân không vụ thực liều mạng tốn tiền lại quở trách nữ mệnh chủ ( thê ) không tuân thủ cựu vi trái lại nữ nhân truyền thống ôn nhu

[ thầy thuốc ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại huynh ] gặp thái âm sinh kỵ thả tự hóa quyền

Này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ song kị trùng [ bản thiên ] trùng điệp [ lớn nô ] ( cũng thế [ thầy thuốc nhanh ])

Đây hạn phối ngẫu bất luận như thế nào nịnh hót ( nữ mệnh chủ ) cũng thế vô dụng ( uổng phí tâm cơ )

[ thầy thuốc ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) trùng điệp [ tổ phụ ] trùng [ đại tật ] này là đây hạn vợ chồng không duyên giống

Phi hóa kỵ nhập [ tài phúc tuyến ]( vợ chồng đối đãi tuyến ) phi hóa kỵ nhập biểu hiện đối đãi không tốt

Cự môn hóa kị biểu hiện vợ chồng võ mồm thị phi đấu miệng cãi nhau

[ thầy thuốc ] làm phi hóa kỵ nhập phúc ( không nhượng mệnh chủ hưởng thụ ) trùng tài ([ đại tật ]) một thì đây hạn phối ngẫu đến tổn tài

Hai thì trùng [ đại tật ] nhượng nữ mệnh chủ tính tình trùng nổ tung mà khiến cho vợ chồng tranh chấp

< lấy [ kị truy kị ] theo dõi đây hóa kị số một sau kết quả >

[ kị truy kị ] [ bản phúc ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( canh thìn ) trùng phá thiên cơ lộc năm sinh tất có nạn song kị trùng [ bản phu ]

Đây hóa tượng nếu trùng [ bản phu ] đây hạn không rời hôn cũng khó

Trùng cung [ bản phu ]( bính tuất ) trùng điệp [ lưu phu 22] cho nên khả dự đoán nàng này mệnh sợ ở 22 tuế ly hôn

Tượng này phù hợp địa kiếp + thiên diêu tọa cung phu thê đấy trưng ứng ( tảo hôn sớm ly )

Lưu ý [ thầy thuốc ] làm hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau ba cung lấy cấu thành [ tam kỳ ] đấy đối đãi cùng cát hung

[ lộc chuyển kị ] mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ] trùng xé trời cơ lộc năm sinh không lành trùng [ bản phu ] tất ly

[ đại quan ] ở [ bản nô ]( tân tị ) phùng tử vi sinh khoa thất sát + thiên mã ( nguyệt mã )

Nàng này không thể tảo hôn nhưng nhân công tác tính chất hoặc công tác hoàn cảnh tạo thành tảo hôn cũng mai phục sớm ly chi nhân

[ đại quan ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) trùng điệp [ tổ phụ ]

< phúc đức là Quan phu quân > sự nghiệp kiếm tiền thường có người mời ước chừng đầu tư

[ đại quan ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản Huynh ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

Đại nạn Quan lộc hóa kị nhập Huynh bộc tuyến ( nếu đọc sách hạn ) sợ ảnh hưởng việc học hành đối với cảm tình bất lợi hơn

Năm xưa 22( mậu tử ) ở [ bản mạng ]

[ lưu mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( canh thìn ) trùng phá thiên cơ lộc năm sinh song kị trùng [ bản phu ]

Nói rõ năm này vợ chồng không duyên sợ ly hôn

Năm xưa 23( mình xấu ) ở [ bản phụ ]

[ lưu Huynh ] ở [ bản mạng ]( mậu tử ) [ lưu Huynh ] cũng thế [ năm xưa mẫu thân ] tới cung vị

Tượng trưng mệnh chủ cùng huynh đệ hoặc mẫu thân giữa xảy ra vấn đề cùng cảm tình không quan hệ

[ lưu mệnh ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bổn điền ]( mình mão ) gặp văn khúc tự hóa kị cấu thành [ tiến mã kị ] đây kị lui về [ bản phụ ]

Mà [ bổn điền ]( mình mão ) mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ] gặp vũ khúc tự hóa lộc cho nên đây lộc thối lui đến [ bản Huynh ]

Kể trên hóa tượng kỳ ý tượng cha mẹ hy vọng ( nữ mệnh chủ ) về nhà mẹ đẻ ở hoặc nói [ nữ mệnh chủ ] mời cha mẹ đến ngụ cùng chỗ

Nhưng nhân gia quá nhỏ một bọn môn đều đến [ huynh đệ ] đấy gia ở ( nói rõ phiền não cha mẹ tới vấn đề )

Năm xưa 24( mậu dần ) ở [ bản phúc ] phùng thái dương cự môn + đà la

Hồi [ thầy thuốc ]+[ lưu tử ]( Đinh Hợi ) can đinh cự môn hóa kị xâm nhập biểu hiện năm này có đào hoa tượng ý

Đây hoa đào đối tượng có thể cùng mệnh chủ công việc chỗ hội hoặc cùng sự nghiệp liên quan đến liên ( nhân [ thầy thuốc ] làm phi hóa kỵ nhập )

< điều tra vợ chồng chi phối hợp tình huống > chồng của cô nông giáp dần 63 10 17 giờ tý sinh hỏa lục cục thất tinh ở tật ( canh ngọ )

A. Đưa phu tới sinh nhật bộ nhập thê ( nữ mệnh chủ ) mệnh bàn một lần nữa tìm [ phu tới giả tá thất tinh định điểm ]

Lấy [ dần ] cung là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm phu tới [ giả tá thất tinh định điểm ] nếu ở thê tới cung tử nữ ( ất dậu )

Tử can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản quan ] mà tử can ất thái âm hóa kị nhập [ bản mạng ]

< tha cung hóa lộc hóa kị giai nhập ngã cung >

Đây hóa tượng biểu hiện phu quan tâm thê khiếm thê tới trái theo như lại trứ thê cũng quản thúc thê đấy công tác các loại ý tưởng

Đây tử làm hóa lộc hóa kị cách xa nhau năm cách cũng thế không giúp được gì đấy biểu trưng

Nói rõ phu dù ở mặt ngoài quan tâm ái trứ thê kỳ thật đối với thê ( nữ mệnh chủ ) không hề trợ giúp cùng làm

B. Đưa thê tới sinh nhật bộ nhập phu ( nữ mệnh chủ chi phối ngẫu ) mệnh bàn một lần nữa tìm [ thê tới giả tá thất tinh định điểm ]

< nữ mệnh nông ất mão 64 10 24 hợi giờ sinh hỏa lục cục thất tinh ở nô ( tân tị )>

Lấy [ mão ] cung là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm thê tới [ giả tá thất tinh định điểm ] nếu ở phu tới cung tật ách ( canh ngọ )

Tật làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( bính tý ) gặp thái dương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

Song kị trùng [ bản tật ]

[ lộc chuyển kị ] mệnh làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản tài ]( Tân Mùi ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh cảm tình có biến

Tật làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản Huynh ]( giáp tuất ) trùng [ bản nô ]

Một thì < bản nô là mệnh tới nô > thê cùng trượng phu tới bằng hữu hợp không đến

Hai thì < bản nô là phu nhanh > biểu hiện thê xem trượng phu không thuận mắt đồng thời thê cũng thương chính mình

Lưu ý tật làm hóa lộc hóa kị rơi cung kém ba cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

Cũng nói rõ đây đối với vợ chồng nếu cho nhau bất đúng mắt tất dẫn đến cảm tình sinh biến

[ hiểu phương ]

Nếu lại lấy thất tinh làm hóa kị tới rơi cung [ bản Huynh ] là [ tân điểm khởi đầu ] tái tìm tầm [ mới dưới chiêu bài thất tinh rơi điểm ]

Nếu đây [ mới dưới chiêu bài thất tinh rơi điểm ] vẫn nếu ở [ bản phúc ]( Đinh Sửu )

Phúc can đinh thiên cơ hóa khoa nhập [ bổn điền ]( bính dần ) chiếu tử đây hóa tượng khả dự đoán cải thiện chi đạo

Thiên cơ hóa khoa nhập [ bổn điền ] < điền trạch là phu tới nô > khả đề cử nữ mệnh ứng nhiệt tâm đối đãi phu tới bằng hữu để mà cải thiện quan hệ

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa 7

Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa 7

Phán đoán cùng nhân giao tiếp năng lực tới ưu kém

A. Quan sát [ cung mệnh ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết hành vi cùng tác phong

Từ [ cung mệnh ] tứ hóa phán đoán cá tính làm

B. Quan sát [ cung tật ách ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết tâm thái cùng tính tình

Từ [ cung tật ách ] tứ hóa phán đoán tâm thái cùng tính tình

C. Quan sát [ cung phúc đức ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết lý niệm ý tưởng cùng phúc khí

Từ [ cung phúc đức ] tứ hóa phán đoán tư tưởng cùng quan niệm

Trở lên ba người cá nhân cùng nhân giao tiếp tới ưu kém nhân tố trọng yếu nhất

Phân tích cảm tình

< nữ mệnh nông ất mão 64 10 24 hợi giờ sinh hỏa lục cục thất tinh ở nô ( tân tị )>

Công phu 206

Chồng của cô nông giáp dần 63 10 17 giờ tý sinh hỏa lục cục thất tinh ở tật ( canh ngọ )

[ cung mệnh ]

A. Nữ mệnh ( mậu tử ) thiên đồng thái âm sinh kỵ thả tự hóa quyền thiên khôi + địa không

Nữ mệnh cùng âm tọa mệnh tử diện xinh đẹp

Tọa thái âm sinh kỵ cá tính khá mình

Nếu sinh kỵ thả tự hóa quyền thì hình thành [ quyền kị dây dưa ] dục vọng trọng cá tính không thể nói lý giao tiếp khó khăn cao không tiếp thụ phê bình

Ở mặt ngoài cùng nhân hip-hop thầm lý khó có thể dự đoán ( oán giận một đống ) lấy việc tất tranh đến [ thắng ] mới thôi nếu không không cam lòng

Lưu ý cung mệnh phùng địa không vợ chồng phùng địa kiếp nếu đại nạn thuận hành thứ hai đại nạn tất nhiên [ không kiếp giáp thầy thuốc ] nhân vốn có biến

Địa không tọa mệnh ( tự thân ) biểu hiện tự thân phương diện tinh thần trái lại truyền thống cùng phí của làm việc hư không không thực tế < trần tuyết đào đại sư >

Địa kiếp tọa vợ chồng ( phối ngẫu ) biểu hiện phối ngẫu vật chất phương diện trái lại thuỷ triều cùng phí của làm việc sơ cuồng không câu nệ tiểu tiết

Mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mình xấu ) chiếu [ bản tật ]( quý chưa ) < tật ách là Quan tới điền >

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( canh thìn ) gặp thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền + kình dương

( lấy mệnh chủ mà nói ) tượng này là [ kỵ trảo lộc ] biểu hiện mệnh chủ cố gắng với công tác sự nghiệp cũng có thành tựu ( đắc ý )

< xem > mệnh can lộc nhập phụ mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập Quan này lộc kị rơi cung cách xa nhau bốn cách sinh sản [ tứ phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa

Mệnh can lộc nhập < cha mẹ là phu tới điền > mà phi hóa kỵ nhập < Quan lộc là phu tới thiên >

Mệnh chủ vui vẻ ( hy vọng ) phối ngẫu ở nhà là vui mừng phối ngẫu bên ngoài ( tốn tiền hoa đào giao tế hồ chỉ phi là )

Can của quan canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) chiếu [ bản tài ]( giáp thân ) < tài bạch là Quan tới Quan >

Can của quan canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) biểu hiện mệnh chủ chăm chú với sự nghiệp ( không thể không làm )

Tống hợp lộc kị tới hóa tượng cũng biết mệnh chủ chuyện nghiệp ổn định thu vào cũng không tệ

Lưu ý mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ Quan ] mà can của quan phi hóa kỵ nhập [ mệnh ] đây hóa tượng xưng [ kị đến kị đi ] biểu hiện:

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ Quan ] mệnh chủ đối với sự nghiệp công tác hữu tình ( chăm chú )

Cẩn thận nhân rất chăm chú với sự nghiệp trùng [ phu ] xem nhẹ vợ chồng kinh doanh mà [ không duyên ]

Can của quan phi hóa kỵ nhập mệnh sự nghiệp cũng dính trứ mệnh chủ có nghĩa giống

Tống hợp đây lưỡng hóa tượng cũng biết mệnh chủ chuyện nghiệp như ý lại cảm tình sinh sản cách ngại ( sinh bệnh ) đấy [ mệnh cách ]

Khác lưu ý địa không ở [ bản mạng ]( mậu tử ) mậu làm thiên cơ hóa kị nhập Quan trùng phu

Địa kiếp ở [ vợ chồng ]( bính tuất ) bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ tử ] trùng [ điền ]( giống như trùng mệnh )

[ cung phu thê ]

Xem [ cung phu thê ]( bính tuất ) cung vô chính diệu địa kiếp + thiên diêu xâm lấn ( cung vô chính diệu đã có không lành hiện ra )

Biểu hiện phối ngẫu sơ cuồng không câu nệ tiểu tiết ( trái lại thuỷ triều ) vui mừng thiên mã hành không ánh sáng nói không luyện

Nữ mệnh vợ chồng thiên diêu nhập thủ e rằng có ngoắc lập gia đình hiện ra

Thiên diêu nhập vợ chồng biểu hiện trưởng thành sớm phong tao nhân duyên tốt không cần lời mai mối ngoắc thành thân dễ phạm trùng hôn tái giá tái giá

Huyền diêu tam cung thì tà dâm đam rượu trùng hôn gặp ở ngoài trầm mê tửu sắc thì tà dâm kéo dài rượu e rằng có trùng hôn hiện ra

Hoặc trầm mê tình ái hoạt động ( hoa đào tổ hợp )

Chủ vừa thấy chung tình chủ thường lên trước xe sau bổ nhóm cảm tình bị nổi gió ba nhiều rằng rịt có gặp ở ngoài hoặc nặng hôn

( cũng chủ hôn sau cảm tình bị sinh biến hóa nên kết hôn muộn tránh cho tới )

Cùng khác tính giao hướng tiếp xúc gặp dịp nhiều bị vừa thấy chung tình chủ động hào phóng tay chân như thừa thân vội tâm loạn không thực tế

Phối ngẫu giao tế lan rộng có người duyên khác tính duyên cũng tốt nhiệt tình lãng mạn có mị lực nên kết hôn muộn

Phùng địa không hoặc địa kiếp bất luận xứng gì ngôi sao may mắn nếu có chút kết hôn tất ly hôn

Can của phu bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) phùng thiên đồng sinh kỵ thả tự hóa quyền này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

Biểu hiện mệnh chủ chi phối ngẫu đối với mệnh chủ tái thế nào nịnh hót mệnh chủ cũng không cách nào giành được chiếm được mệnh chủ đấy hoan hân

( lấy mệnh chủ mà nói ) < cung mệnh là phu tới phúc > can của phu lộc nhập mệnh lại gặp sinh kỵ song kị trùng [ phu tới tài ]

Biểu hiện nữ mệnh chủ phu quân ăn ngon lãn làm tham đồ hưởng thụ ( nhân lộc nhập [ phu tới phúc ]) không suy nghĩ kiếm tiền việc ( ăn cơm mềm )

Can của phu bính liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( ất dậu ) trùng [ bổn điền ]

Nói rõ phối ngẫu vui vẻ bên ngoài mê với hoa đào giao tế tiếp khách chơi nhạc ( nhân phi hóa kỵ nhập hoa đào cung vị )

Trùng [ bổn điền ] đối với gia đình không có trách nhiệm không đoái gia đình giống

< xem > can của phu lộc nhập mệnh mà can của phu phi hóa kỵ nhập tử này lộc kị rơi cung cách xa nhau bốn cách sinh sản [ tứ phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa

Can của phu lộc nhập < cung mệnh là phu tới phúc > mà can của phu phi hóa kỵ nhập < đứa con là phu tới Huynh >

Phối ngẫu vui vẻ hưởng phúc mà tổn hại phối ngẫu tự thân tới tài khố ( tiền tài cũng tốn phí ở hoa đào giao tế tiếp khách )

[ Quan lộc cung ]

Xem [ Quan lộc cung ]( canh thìn ) tọa thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền + kình dương

< Quan lộc là phu tới thiên > cũng thế mệnh chủ đấy Quan lộc

Can của quan canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) chiếu [ bản tài ]( giáp thân ) < phúc đức là phu tới Quan >

< tài bạch là phu phu quân > vợ chồng đối đãi cung vị can của quan lộc chiếu có đối xử tử tế ý

Can của quan lộc nhập phúc [ phu tới Quan ] mệnh chủ hy vọng lấy sự nghiệp trợ giúp [ phối ngẫu chuyện nghiệp ] hy vọng phối ngẫu cũng có thể thành tựu

Can của quan canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) < cung mệnh là phu tới phúc > trùng [ bản thiên ]( nhâm ngọ ) cũng thế trùng [ phu tới tài ]

Tống hợp can của quan lộc kị tới hóa tượng cũng biết mệnh chủ hy vọng trợ giúp phối ngẫu việc nghiệp lại là không giúp được gì với phối ngẫu đấy thu vào

Can của quan lộc nhập phúc can của quan phi hóa kỵ nhập mệnh rơi cung cách xa nhau ba cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

Tượng này mệnh chủ trên sự nghiệp nghĩ trợ giúp [ phu tới Quan ] chờ mong phối ngẫu có thể thành tựu ( nhân lộc nhập [ phu tới Quan ])

Can của quan phi hóa kỵ nhập mệnh gặp sinh kỵ song kị trùng [ bản thiên ][ phu tới tài ] tự thân dù lao lục bôn ba lại không giúp được gì [ phối ngẫu tới tài ]

[ cung thiên di ]

< nếu lấy trùng cung [ bản thiên ]( nhâm ngọ )[ phu tới tài ] quan sát >

Thiên làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản quan ]( canh thìn ) phùng thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh quyền này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

Thiên [ phu tới tài ] can lộc nhập [ Quan ][ phu tới thiên ] phùng sinh lộc nói rõ phối ngẫu bên ngoài huy bỗng nhiên thành tánh

Thiên làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( mình xấu ) gặp vũ khúc tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền này là [ lộc kị quyền hỗn chiến ] chung tất hung

Thiên [ phu tới tài ] làm phi hóa kỵ nhập phụ [ phu tới điền ] phùng tự hóa lộc song kị trùng tật [ phu người ấy ]

Nói rõ phối ngẫu bên ngoài tiền tài lãng phí với hoa đào hưởng thụ chung tới vây đốn mà nữ mệnh chủ cũng không hưởng thụ được [ phu tới tài ]

Âm nữ nhân đại nạn thuận hành thứ hai đại nạn (16~25) [ thiên mệnh ] đi [ bản phụ ]( mình xấu ) phùng vũ khúc tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền + tả phụ hữu bật

[ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản Huynh ]( Đinh Hợi ) hồi địa không địa kiếp giáp cho nên dự đoán đây hạn cảm tình khó tránh có dao động

Cung huynh đệ biểu hiện giường ngủ hồi không kiếp giáp biểu hiện vợ chồng giường tre không hợp giống

Địa không tọa mệnh ( tự thân ) biểu hiện tự thân phương diện tinh thần trái lại truyền thống cùng phí của làm việc hư không không thực tế < trần tuyết đào đại sư >

Địa kiếp tọa vợ chồng ( phối ngẫu ) biểu hiện phối ngẫu vật chất phương diện trái lại thuỷ triều cùng phí của làm việc sơ cuồng không câu nệ tiểu tiết

Đây hội khiến cho mệnh chủ cùng phối ngẫu giữa chỗ hiểu biết cùng đối đãi đấy mâu thuẫn

Nữ mệnh chủ ( tự thân ) tinh thần hư không không tuân thủ cựu vi trái lại nữ nhân ôn hòa truyền thống cũng quở trách phối ngẫu làm việc sơ cuồng không vụ thực

Phối ngẫu ( phu ) tự thân không vụ thực liều mạng tốn tiền lại quở trách nữ mệnh chủ ( thê ) không tuân thủ cựu vi trái lại nữ nhân truyền thống ôn nhu

[ thầy thuốc ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại huynh ] gặp thái âm sinh kỵ thả tự hóa quyền

Này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ song kị trùng [ bản thiên ] trùng điệp [ lớn nô ] ( cũng thế [ thầy thuốc nhanh ])

Đây hạn phối ngẫu bất luận như thế nào nịnh hót ( nữ mệnh chủ ) cũng thế vô dụng ( uổng phí tâm cơ )

[ thầy thuốc ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) trùng điệp [ tổ phụ ] trùng [ đại tật ] này là đây hạn vợ chồng không duyên giống

Phi hóa kỵ nhập [ tài phúc tuyến ]( vợ chồng đối đãi tuyến ) phi hóa kỵ nhập biểu hiện đối đãi không tốt

Cự môn hóa kị biểu hiện vợ chồng võ mồm thị phi đấu miệng cãi nhau

[ thầy thuốc ] làm phi hóa kỵ nhập phúc ( không nhượng mệnh chủ hưởng thụ ) trùng tài ([ đại tật ]) một thì đây hạn phối ngẫu đến tổn tài

Hai thì trùng [ đại tật ] nhượng nữ mệnh chủ tính tình trùng nổ tung mà khiến cho vợ chồng tranh chấp

< lấy [ kị truy kị ] theo dõi đây hóa kị số một sau kết quả >

[ kị truy kị ] [ bản phúc ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( canh thìn ) trùng phá thiên cơ lộc năm sinh tất có nạn song kị trùng [ bản phu ]

Đây hóa tượng nếu trùng [ bản phu ] đây hạn không rời hôn cũng khó

Trùng cung [ bản phu ]( bính tuất ) trùng điệp [ lưu phu 22] cho nên khả dự đoán nàng này mệnh sợ ở 22 tuế ly hôn

Tượng này phù hợp địa kiếp + thiên diêu tọa cung phu thê đấy trưng ứng ( tảo hôn sớm ly )

Lưu ý [ thầy thuốc ] làm hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau ba cung lấy cấu thành [ tam kỳ ] đấy đối đãi cùng cát hung

[ lộc chuyển kị ] mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ] trùng xé trời cơ lộc năm sinh không lành trùng [ bản phu ] tất ly

[ đại quan ] ở [ bản nô ]( tân tị ) phùng tử vi sinh khoa thất sát + thiên mã ( nguyệt mã )

Nàng này không thể tảo hôn nhưng nhân công tác tính chất hoặc công tác hoàn cảnh tạo thành tảo hôn cũng mai phục sớm ly chi nhân

[ đại quan ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) trùng điệp [ tổ phụ ]

< phúc đức là Quan phu quân > sự nghiệp kiếm tiền thường có người mời ước chừng đầu tư

[ đại quan ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản Huynh ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

Đại nạn Quan lộc hóa kị nhập Huynh bộc tuyến ( nếu đọc sách hạn ) sợ ảnh hưởng việc học hành đối với cảm tình bất lợi hơn

Năm xưa 22( mậu tử ) ở [ bản mạng ]

[ lưu mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( canh thìn ) trùng phá thiên cơ lộc năm sinh song kị trùng [ bản phu ]

Nói rõ năm này vợ chồng không duyên sợ ly hôn

Năm xưa 23( mình xấu ) ở [ bản phụ ]

[ lưu Huynh ] ở [ bản mạng ]( mậu tử ) [ lưu Huynh ] cũng thế [ năm xưa mẫu thân ] tới cung vị

Tượng trưng mệnh chủ cùng huynh đệ hoặc mẫu thân giữa xảy ra vấn đề cùng cảm tình không quan hệ

[ lưu mệnh ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bổn điền ]( mình mão ) gặp văn khúc tự hóa kị cấu thành [ tiến mã kị ] đây kị lui về [ bản phụ ]

Mà [ bổn điền ]( mình mão ) mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ] gặp vũ khúc tự hóa lộc cho nên đây lộc thối lui đến [ bản Huynh ]

Kể trên hóa tượng kỳ ý tượng cha mẹ hy vọng ( nữ mệnh chủ ) về nhà mẹ đẻ ở hoặc nói [ nữ mệnh chủ ] mời cha mẹ đến ngụ cùng chỗ

Nhưng nhân gia quá nhỏ một bọn môn đều đến [ huynh đệ ] đấy gia ở ( nói rõ phiền não cha mẹ tới vấn đề )

Năm xưa 24( mậu dần ) ở [ bản phúc ] phùng thái dương cự môn + đà la

Hồi [ thầy thuốc ]+[ lưu tử ]( Đinh Hợi ) can đinh cự môn hóa kị xâm nhập biểu hiện năm này có đào hoa tượng ý

Đây hoa đào đối tượng có thể cùng mệnh chủ công việc chỗ hội hoặc cùng sự nghiệp liên quan đến liên ( nhân [ thầy thuốc ] làm phi hóa kỵ nhập )

< điều tra vợ chồng chi phối hợp tình huống > chồng của cô nông giáp dần 63 10 17 giờ tý sinh hỏa lục cục thất tinh ở tật ( canh ngọ )

A. Đưa phu tới sinh nhật bộ nhập thê ( nữ mệnh chủ ) mệnh bàn một lần nữa tìm [ phu tới giả tá thất tinh định điểm ]

Lấy [ dần ] cung là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm phu tới [ giả tá thất tinh định điểm ] nếu ở thê tới cung tử nữ ( ất dậu )

Tử can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản quan ] mà tử can ất thái âm hóa kị nhập [ bản mạng ]

< tha cung hóa lộc hóa kị giai nhập ngã cung >

Đây hóa tượng biểu hiện phu quan tâm thê khiếm thê tới trái theo như lại trứ thê cũng quản thúc thê đấy công tác các loại ý tưởng

Đây tử làm hóa lộc hóa kị cách xa nhau năm cách cũng thế không giúp được gì đấy biểu trưng

Nói rõ phu dù ở mặt ngoài quan tâm ái trứ thê kỳ thật đối với thê ( nữ mệnh chủ ) không hề trợ giúp cùng làm

B. Đưa thê tới sinh nhật bộ nhập phu ( nữ mệnh chủ chi phối ngẫu ) mệnh bàn một lần nữa tìm [ thê tới giả tá thất tinh định điểm ]

< nữ mệnh nông ất mão 64 10 24 hợi giờ sinh hỏa lục cục thất tinh ở nô ( tân tị )>

Lấy [ mão ] cung là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm thê tới [ giả tá thất tinh định điểm ] nếu ở phu tới cung tật ách ( canh ngọ )

Tật làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( bính tý ) gặp thái dương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

Song kị trùng [ bản tật ]

[ lộc chuyển kị ] mệnh làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản tài ]( Tân Mùi ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh cảm tình có biến

Tật làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản Huynh ]( giáp tuất ) trùng [ bản nô ]

Một thì < bản nô là mệnh tới nô > thê cùng trượng phu tới bằng hữu hợp không đến

Hai thì < bản nô là phu nhanh > biểu hiện thê xem trượng phu không thuận mắt đồng thời thê cũng thương chính mình

Lưu ý tật làm hóa lộc hóa kị rơi cung kém ba cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

Cũng nói rõ đây đối với vợ chồng nếu cho nhau bất đúng mắt tất dẫn đến cảm tình sinh biến

[ hiểu phương ]

Nếu lại lấy thất tinh làm hóa kị tới rơi cung [ bản Huynh ] là [ tân điểm khởi đầu ] tái tìm tầm [ mới dưới chiêu bài thất tinh rơi điểm ]

Nếu đây [ mới dưới chiêu bài thất tinh rơi điểm ] vẫn nếu ở [ bản phúc ]( Đinh Sửu )

Phúc can đinh thiên cơ hóa khoa nhập [ bổn điền ]( bính dần ) chiếu tử đây hóa tượng khả dự đoán cải thiện chi đạo

Thiên cơ hóa khoa nhập [ bổn điền ] < điền trạch là phu tới nô > khả đề cử nữ mệnh ứng nhiệt tâm đối đãi phu tới bằng hữu để mà cải thiện quan hệ

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button