Tử vi

Điều tra hoa đào tới giải nghĩa 2

F. Điều tra hoa đào tới giải nghĩa 2

Hộ pháp 360

< bản mạng lệ dương nam âm lịch canh tử (1960) năm 6 nguyệt 11 nhật thần lúc thổ ngũ cục thất tinh ở phụ ( canh thìn ) >

Bạn đang xem: Điều tra hoa đào tới giải nghĩa 2

1. Lấy [ cung tử nữ ] tứ hóa quan sát [ hoa đào cách ]

[ cung tử nữ ]( mậu tử ) liêm trinh thiên tướng

Tử làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính tuất ) tượng này là mệnh chủ [ hoa đào cách ] tất có hoa đào

Tử làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( quý chưa ) < Quan lộc là tử nhanh > trùng [ bản phu ]( mình xấu )

Lộc tùy kị đi mệnh chủ tới khác tính duyên trọng này hoa đào phần lớn là đang làm việc ở bên trong nhận ra

Trùng [ bản phu ] nếu mệnh chủ vị hôn trước cũng là vô sự nhưng sau hôn nhân chỉ sợ nguyên phối sẽ không cho phép

< theo như [ bản mạng ] quản [ đại nạn ] mà ứng với [ năm xưa ] >

Đang dương nam đại nạn thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( canh thìn )

Tử làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính tuất ) trùng điệp [ lớn thiên ] trùng điệp [ lưu điền 20] chiếu [ thiên mệnh ]

Tử làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( quý chưa ) trùng điệp [ cánh đồng ] hoa đào đã dính chặt mệnh chủ nhà đình

Phi hóa kỵ nhập [ bản quan ]( quý chưa ) trùng điệp [ lưu mệnh 20]

Khả suy ra mệnh chủ 20 tuế đã có thân rậm rạp bạn gái ( hoa đào khác tính )

Đang dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( tân tị )

Tử làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính tuất ) trùng điệp [ lớn nô ] trùng điệp [ lưu tài 27] chiếu [ đại huynh ]

Tử làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( quý chưa ) trùng điệp [ đại phúc ] trùng điệp [ lưu nô 27]

Bởi vậy hóa tượng dự đoán năm này tới hoa đào ( bạn gái ) là làm việc với nhau kiếm tiền đồng sự

2. Lấy [ thái tử ] hoặc [ lưu tử ] quan sát [ vận đào hoa ]

a. ) đang dương nam đại nạn thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( canh thìn )

Thì [ thái tử ] ở [ bản phu ]( mình xấu )

[ thái tử ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( canh thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu tử 20] phùng vũ khúc sinh quyền thả tự hóa quyền

Trùng điệp [ thiên mệnh ] tượng này biểu hiện hoa đào cùng hôn nhân duyên nhập mệnh

< cha mẹ là phu tới điền > [ thái tử ] can lộc nhập [ phu tới điền ] biểu hiện hoa đào tiến vào phối ngẫu ( khác tính ) nhà

< cha mẹ là tử tới Quan > [ thái tử ] can lộc nhập [ tử tới Quan ] biểu hiện hoa đào hưởng thụ vợ chồng bàn tới làm tình

[ thái tử ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản nô ]( giáp thân ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu phụ 20]

< nô bộc là tử tới tài > [ thái tử ] làm phi hóa kỵ nhập [ tử tới tài ]

Nếu luận hoa đào đây thuộc ăn uống chơi nhạc tới hoa đào ( phi hóa kỵ nhập [ tử tới tài ])

Trùng [ thầy thuốc ] ẩn ngậm đây hoa đào cũng không vợ chồng hôn nhân duyên

Xem [ lưu tử 20] ở [ bản phụ ]( canh thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh ]

[ lưu tử 20] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( tân tị ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu phu 20]

[ lưu tử ] hóa lộc nhập [ lưu phu ] chủ chiếu cố ái tích sủng ái phối ngẫu ý

Phùng thái dương lộc năm sinh là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

[ lưu tử 20] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mình mão ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu tài 20]

[ lưu tử ] làm hóa kị nhập [ lưu tài ] nếu luận hoa đào tiền vàng mua bán tới hoa đào

Nữ mệnh sợ hoặc chìm nổi phong trần bị lưu sinh

b. ) đang dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( tân tị )

Thì [ thái tử ] ở [ bản Huynh ]( mậu dần ) thất sát + linh tinh thiên hình

[ thái tử ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu tài 27]

[ thái tử ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( quý chưa ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu nô 27]

Bởi vậy hóa tượng dự đoán năm này tới hoa đào ( bạn gái ) là làm việc với nhau kiếm tiền đồng sự

Xem [ lưu tử 27] ở [ bản tài ]( đinh tị ) trùng điệp [ lớn thiên ] phùng cự môn tự hóa kị

[ lưu tử 27] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản thiên ]( ất dậu ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu tật 27] gặp thái âm tự hóa kị

Hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ bản mạng ] suy ra năm này sở kết giao tới khác tính ( hoa đào )

Biểu hiện hoa đào ( làm tình ) cùng thân thể chơi nhạc ([ lưu tử ] làm hóa lộc nhập [ lưu tật ])

Hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ thầy thuốc ] suy ra năm này sở kết giao tới khác tính ( hoa đào ) ( phi kết hôn đối tượng )

Càng nghiệm chứng đại nạn vợ chồng ( canh thân )

[ thầy thuốc ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( ất sửu ) trùng điệp [ đại nạn điền trạch ] lại bên trong cung tự hóa kị [ lộc kị chiến khắc ]

Mà [ thầy thuốc ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( quý hợi ) trùng [ bản quan ]( đinh tị ) trùng điệp [ đại nạn tật ách ]

Nói rõ hoa đào chính là ở chung mà vô danh phân ( kết luận )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra hoa đào tới giải nghĩa 2

F. Điều tra hoa đào tới giải nghĩa 2

Hộ pháp 360

< bản mạng lệ dương nam âm lịch canh tử (1960) năm 6 nguyệt 11 nhật thần lúc thổ ngũ cục thất tinh ở phụ ( canh thìn ) >

1. Lấy [ cung tử nữ ] tứ hóa quan sát [ hoa đào cách ]

[ cung tử nữ ]( mậu tử ) liêm trinh thiên tướng

Tử làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính tuất ) tượng này là mệnh chủ [ hoa đào cách ] tất có hoa đào

Tử làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( quý chưa ) < Quan lộc là tử nhanh > trùng [ bản phu ]( mình xấu )

Lộc tùy kị đi mệnh chủ tới khác tính duyên trọng này hoa đào phần lớn là đang làm việc ở bên trong nhận ra

Trùng [ bản phu ] nếu mệnh chủ vị hôn trước cũng là vô sự nhưng sau hôn nhân chỉ sợ nguyên phối sẽ không cho phép

< theo như [ bản mạng ] quản [ đại nạn ] mà ứng với [ năm xưa ] >

Đang dương nam đại nạn thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( canh thìn )

Tử làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính tuất ) trùng điệp [ lớn thiên ] trùng điệp [ lưu điền 20] chiếu [ thiên mệnh ]

Tử làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( quý chưa ) trùng điệp [ cánh đồng ] hoa đào đã dính chặt mệnh chủ nhà đình

Phi hóa kỵ nhập [ bản quan ]( quý chưa ) trùng điệp [ lưu mệnh 20]

Khả suy ra mệnh chủ 20 tuế đã có thân rậm rạp bạn gái ( hoa đào khác tính )

Đang dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( tân tị )

Tử làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính tuất ) trùng điệp [ lớn nô ] trùng điệp [ lưu tài 27] chiếu [ đại huynh ]

Tử làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( quý chưa ) trùng điệp [ đại phúc ] trùng điệp [ lưu nô 27]

Bởi vậy hóa tượng dự đoán năm này tới hoa đào ( bạn gái ) là làm việc với nhau kiếm tiền đồng sự

2. Lấy [ thái tử ] hoặc [ lưu tử ] quan sát [ vận đào hoa ]

a. ) đang dương nam đại nạn thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( canh thìn )

Thì [ thái tử ] ở [ bản phu ]( mình xấu )

[ thái tử ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( canh thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu tử 20] phùng vũ khúc sinh quyền thả tự hóa quyền

Trùng điệp [ thiên mệnh ] tượng này biểu hiện hoa đào cùng hôn nhân duyên nhập mệnh

< cha mẹ là phu tới điền > [ thái tử ] can lộc nhập [ phu tới điền ] biểu hiện hoa đào tiến vào phối ngẫu ( khác tính ) nhà

< cha mẹ là tử tới Quan > [ thái tử ] can lộc nhập [ tử tới Quan ] biểu hiện hoa đào hưởng thụ vợ chồng bàn tới làm tình

[ thái tử ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản nô ]( giáp thân ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu phụ 20]

< nô bộc là tử tới tài > [ thái tử ] làm phi hóa kỵ nhập [ tử tới tài ]

Nếu luận hoa đào đây thuộc ăn uống chơi nhạc tới hoa đào ( phi hóa kỵ nhập [ tử tới tài ])

Trùng [ thầy thuốc ] ẩn ngậm đây hoa đào cũng không vợ chồng hôn nhân duyên

Xem [ lưu tử 20] ở [ bản phụ ]( canh thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh ]

[ lưu tử 20] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( tân tị ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu phu 20]

[ lưu tử ] hóa lộc nhập [ lưu phu ] chủ chiếu cố ái tích sủng ái phối ngẫu ý

Phùng thái dương lộc năm sinh là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

[ lưu tử 20] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mình mão ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu tài 20]

[ lưu tử ] làm hóa kị nhập [ lưu tài ] nếu luận hoa đào tiền vàng mua bán tới hoa đào

Nữ mệnh sợ hoặc chìm nổi phong trần bị lưu sinh

b. ) đang dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( tân tị )

Thì [ thái tử ] ở [ bản Huynh ]( mậu dần ) thất sát + linh tinh thiên hình

[ thái tử ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu tài 27]

[ thái tử ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( quý chưa ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu nô 27]

Bởi vậy hóa tượng dự đoán năm này tới hoa đào ( bạn gái ) là làm việc với nhau kiếm tiền đồng sự

Xem [ lưu tử 27] ở [ bản tài ]( đinh tị ) trùng điệp [ lớn thiên ] phùng cự môn tự hóa kị

[ lưu tử 27] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản thiên ]( ất dậu ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu tật 27] gặp thái âm tự hóa kị

Hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ bản mạng ] suy ra năm này sở kết giao tới khác tính ( hoa đào )

Biểu hiện hoa đào ( làm tình ) cùng thân thể chơi nhạc ([ lưu tử ] làm hóa lộc nhập [ lưu tật ])

Hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ thầy thuốc ] suy ra năm này sở kết giao tới khác tính ( hoa đào ) ( phi kết hôn đối tượng )

Càng nghiệm chứng đại nạn vợ chồng ( canh thân )

[ thầy thuốc ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( ất sửu ) trùng điệp [ đại nạn điền trạch ] lại bên trong cung tự hóa kị [ lộc kị chiến khắc ]

Mà [ thầy thuốc ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( quý hợi ) trùng [ bản quan ]( đinh tị ) trùng điệp [ đại nạn tật ách ]

Nói rõ hoa đào chính là ở chung mà vô danh phân ( kết luận )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button