Tử vi

Hình dáng tính cách khi sao Thiên Đồng nhập Mệnh Thân

Sắc mặt vàng trắng; khuôn mặt vuông dài, hoặc khuôn mặt vuông dài mà hơi tròn.

Thiên Đồng ở cung mệnh, đều chủ về hình dáng nở nang, đầy đặn, mi thanh mục tú, nhãn thần nhân từ; tính khiêm tốn ôn hòa, thẳng thắn, hay sợ việc; nhưng tư tưởng cao siêu, có thể học hành thành tài

Nếu Thiên Đồng Hóa Kị, thì nhãn thần nhu nhược, mềm yếu; nếu lại gặp sát tinh, sẽ chủ về phá tướng.

Bạn đang xem: Hình dáng tính cách khi sao Thiên Đồng nhập Mệnh Thân

“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ, gặp Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh, chủ về có nốt ruồi lạ hoặc bớt trên người.

“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ ở cung Ngọ, gặp sát tinh, chi thể dài lòng thòng.

“Thiên Đồng, Đà La” đồng độ, mập mạp nhưng chột mắt, hoặc mắt nhỏ.

Nữ mệnh “Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ ở cung Tí ánh mắt diễm lệ.

(Nguồn: Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hình dáng tính cách khi sao Thiên Đồng nhập Mệnh Thân

Sắc mặt vàng trắng; khuôn mặt vuông dài, hoặc khuôn mặt vuông dài mà hơi tròn.

Thiên Đồng ở cung mệnh, đều chủ về hình dáng nở nang, đầy đặn, mi thanh mục tú, nhãn thần nhân từ; tính khiêm tốn ôn hòa, thẳng thắn, hay sợ việc; nhưng tư tưởng cao siêu, có thể học hành thành tài

Nếu Thiên Đồng Hóa Kị, thì nhãn thần nhu nhược, mềm yếu; nếu lại gặp sát tinh, sẽ chủ về phá tướng.

“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ, gặp Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh, chủ về có nốt ruồi lạ hoặc bớt trên người.

“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ ở cung Ngọ, gặp sát tinh, chi thể dài lòng thòng.

“Thiên Đồng, Đà La” đồng độ, mập mạp nhưng chột mắt, hoặc mắt nhỏ.

Nữ mệnh “Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ ở cung Tí ánh mắt diễm lệ.

(Nguồn: Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button