Tử vi

Tử vi đấu sổ: tứ hóa năm sinh cập tự hóa ở huynh nô

Lộc ở huynh nô, cùng huynh nô có tiên thiên duyến, mà mệnh tạo là trả giá mẫu người ( có tài trả giá ). Lại, theo ta lui tới huynh nô, phần lớn so với ta có tiền; sinh lộc ở đại nạn huynh nô, hoặc đại nạn hóa lộc ở bản mạng huynh nô, đại nạn huynh nô, nên đại nạn lui tới nhiều người giàu có.

Quyền ở huynh nô, tiên thiên quyền cho huynh nô, cấp đã quen, huynh nô đều từ quyết định, một lúc, ta khó tránh khỏi sẽ không thoải mái, thỉnh thoảng sẽ phân tranh; nhìn thoáng chút, không tranh nổi đấy, nhân tiên thiên quyền bính ở huynh nô. Lại, theo ta lui tới huynh nô, phần lớn so với ta có quyền thế; sinh quyền ở đại nạn huynh nô, hoặc đại nạn hóa quyền ở bản mạng huynh nô, đại nạn huynh nô, nên đại nạn lui tới nhiều quyền quý.

Khoa ở huynh nô, so với sinh lộc giải thích là được. Lại, theo ta lui tới huynh nô, phần lớn đàm học vấn; sinh khoa ở đại nạn huynh nô, hoặc đại nạn hóa khoa ở bản mạng huynh nô, đại nạn huynh nô, nên đại nạn lui tới đọc nhiều nhiều người chắc có học vấn nhân.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ: tứ hóa năm sinh cập tự hóa ở huynh nô

Kị ở huynh nô, khiếm chúng sinh trái, quan tâm chúng sinh sự. Người lui tới tam giáo cửu lưu. Lại, sinh kỵ ở đại nạn huynh nô, hoặc đại nạn hóa kị ở bản mạng huynh nô, đại nạn huynh nô, nên đại nạn lui tới nhân tam giáo cửu lưu.

Lộc kị ở huynh nô, lộc ở huynh nô, kị ở huynh nô tình hình, cùng có đủ cả, khi thì lộc, khi thì kị. Nếu sinh lộc tự hóa kị ở huynh nô, lúc đầu cùng huynh nô đấy quan hệ không tệ, sau lại dễ dàng làm hư; sinh kỵ tự hóa lộc ở huynh nô, cùng huynh đệ bạn bè ở chung không tốt, chính là đối ngoại bảo trì hình tượng.

Quyền kị ở huynh nô, quyền ở huynh nô, kị ở huynh nô tình huống, cùng có đủ cả, khi thì quyền, khi thì kị. Lại, kết giao tới huynh nô, phần lớn không thể đùa giỡn một chút; sẽ nhân công tác hoặc lý do khác, lui tới người vẫn đổi.

Khoa kị ở huynh nô, khoa ở huynh nô, kị ở huynh nô đấy đặc sắc, cùng có đủ cả, khi thì khoa, khi thì kị. Nếu sinh khoa tự hóa kị, tỏ vẻ huynh đệ tính cách dài dòng thêm. Sinh kỵ tự hóa khoa, huynh nô cá tính cập lời nói và việc làm, thường nhiễu không ra ngõ cụt.

Sinh kỵ tự hóa kị ở huynh nô, tham khảo kị ở huynh nô, sinh kỵ tự hóa kị ở huynh nô, tắc chẳng khác gì là song kỵ ở huynh nô, so với kị ở huynh nô đấy hiện tượng ít nhất gấp hai mạnh.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ: tứ hóa năm sinh cập tự hóa ở huynh nô

Lộc ở huynh nô, cùng huynh nô có tiên thiên duyến, mà mệnh tạo là trả giá mẫu người ( có tài trả giá ). Lại, theo ta lui tới huynh nô, phần lớn so với ta có tiền; sinh lộc ở đại nạn huynh nô, hoặc đại nạn hóa lộc ở bản mạng huynh nô, đại nạn huynh nô, nên đại nạn lui tới nhiều người giàu có.

Quyền ở huynh nô, tiên thiên quyền cho huynh nô, cấp đã quen, huynh nô đều từ quyết định, một lúc, ta khó tránh khỏi sẽ không thoải mái, thỉnh thoảng sẽ phân tranh; nhìn thoáng chút, không tranh nổi đấy, nhân tiên thiên quyền bính ở huynh nô. Lại, theo ta lui tới huynh nô, phần lớn so với ta có quyền thế; sinh quyền ở đại nạn huynh nô, hoặc đại nạn hóa quyền ở bản mạng huynh nô, đại nạn huynh nô, nên đại nạn lui tới nhiều quyền quý.

Khoa ở huynh nô, so với sinh lộc giải thích là được. Lại, theo ta lui tới huynh nô, phần lớn đàm học vấn; sinh khoa ở đại nạn huynh nô, hoặc đại nạn hóa khoa ở bản mạng huynh nô, đại nạn huynh nô, nên đại nạn lui tới đọc nhiều nhiều người chắc có học vấn nhân.

Kị ở huynh nô, khiếm chúng sinh trái, quan tâm chúng sinh sự. Người lui tới tam giáo cửu lưu. Lại, sinh kỵ ở đại nạn huynh nô, hoặc đại nạn hóa kị ở bản mạng huynh nô, đại nạn huynh nô, nên đại nạn lui tới nhân tam giáo cửu lưu.

Lộc kị ở huynh nô, lộc ở huynh nô, kị ở huynh nô tình hình, cùng có đủ cả, khi thì lộc, khi thì kị. Nếu sinh lộc tự hóa kị ở huynh nô, lúc đầu cùng huynh nô đấy quan hệ không tệ, sau lại dễ dàng làm hư; sinh kỵ tự hóa lộc ở huynh nô, cùng huynh đệ bạn bè ở chung không tốt, chính là đối ngoại bảo trì hình tượng.

Quyền kị ở huynh nô, quyền ở huynh nô, kị ở huynh nô tình huống, cùng có đủ cả, khi thì quyền, khi thì kị. Lại, kết giao tới huynh nô, phần lớn không thể đùa giỡn một chút; sẽ nhân công tác hoặc lý do khác, lui tới người vẫn đổi.

Khoa kị ở huynh nô, khoa ở huynh nô, kị ở huynh nô đấy đặc sắc, cùng có đủ cả, khi thì khoa, khi thì kị. Nếu sinh khoa tự hóa kị, tỏ vẻ huynh đệ tính cách dài dòng thêm. Sinh kỵ tự hóa khoa, huynh nô cá tính cập lời nói và việc làm, thường nhiễu không ra ngõ cụt.

Sinh kỵ tự hóa kị ở huynh nô, tham khảo kị ở huynh nô, sinh kỵ tự hóa kị ở huynh nô, tắc chẳng khác gì là song kỵ ở huynh nô, so với kị ở huynh nô đấy hiện tượng ít nhất gấp hai mạnh.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button